ALPER DURU ANAOKULU
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
DEĞERLER EĞĠTĠMĠ PROJESĠ
ARALIK AYI DEĞER KONUSU
“SEVGĠ”
Aralık ayında Sevgi değerini işledik. Sevgi konusunda okulumuzda bir çok faaliyet
gerçekleştirildi. Sevgi ile ilgili çalışmalarımızda bütün öğretmen ve öğrencilerimiz aynı
zamanda velilerimiz görev aldı.
SEVGĠ DEĞERĠNĠ ĠġLERKEN AMACIMIZ
Çocuklara;
1. Çocuklara sevgi konusunda temel bilgilerin kazandırılması (Sevgi panosu hazırlama)
2. Sevgi ile ilgili bilinç geliştirme (İnsan sevgisi, doğa sevgisi, ülke ve bayrak sevgisi)
3. Çocuklarda sevginin önemine varıp kabul edilebilir davranışlar sağlama
4. Sevgiyi doğa ve hayvanlarla ilişkilendirme
SEVGĠ PANOSUNUN HAZIRLANMASI
Değerler Eğitimi panomuzda Sevgi ile ilgili yazılar, resimler paylaşıldı.
Çalışma takvimimiz doğrultusunda etkinliklere geçildi.
AĠLE KATILIMI-HABER MEKTUBU
SEVGĠ…
Bir yüreğin başka bir yüreğe akmasıdır sevgi. Annenin bebeğini ilk kez gördüğü andır… Bebeğin, annenin elini
sıkıca tutmasıdır, minnet dolu bir bakıştır büyük annemizden gelen. Öğretmeninizin başını okşamasıdır. Evinizde
her gün özenle suladığınız bitkinizin çiçek açarak teşekkür ettiği andır. Tutkuyu da aşan bir şeydir sevmek…
Sevmek her şeyin ötesindedir, gerçek sevgiler de zamansızdır, koşulsuzdur; bir kez sevmeye layık bulmuşsanız;
güven, zaman, emek vermişseniz, koşullar her ne olursa olsun sürer sevginiz… Sevmenin tek koşulu sevgi dolu bir
yüreğe sahip olmaktır. Yüreğinizde tomurcuk veren çiçekleri sulayın, gerisi kendiliğinden gelecektir.
Sevgi Nedir?
Sevgi paylaşmaktır… Sevgi korumaktır… Sevgi özveridir… Sevgi emektir… Sevgi dokunmaktır.
Sevgi Öğrenilir
Anne-babadan, öğretmenden, arkadaştan, bir dokunuştan, hiç tanımadığımız bir insandan, bir kitaptan, bize
anlatılan bir hikayeden, bir resimden, bir yolculuktan, bir canlıdan, bir çiçekten, bütün unsurlarıyla doğadan…
Sevgi Öğretir
Paylaşmayı, emek harcamayı, korumayı, fedakarlığı, hoşgörüyü, özgüveni, güveni, saygıyı, insanlara ve hayata
doğru bakmayı, içtenliği, dürüstlüğü, samimiyeti, sıcaklığı, doğanın bir parçası olduğumuzu…
Ailelere çocuklarıyla birlikte uygulayabilecekleri önerilerde bulunuldu.
 AĠLE KATILIMI SEVGĠ KURABĠYELERĠ SERGĠSĠ
Aileler evde çocukları ile sevgi kurabiyeleri yaptılar ve yapım aşamalarının fotoğrafını çekip,
çekilen fotoğrafları fon kartonu üzerine yapıştırıp, sınıf öğretmenine teslim ettiler.
Gönderilen etkinlikler okulun çeşitli yerlerinde sergilendi. Bu etkinlikte amacımız aile
bireyleri ile zaman geçirmek ve aradaki sevgi bağını güçlendirmek.
 AĠLE KATILIMI SEVGĠ KUTUSU
Ailelerden bir sevgi kutusu oluşturmaları, ailedeki tüm bireylerin birbirlerine sevgi
cümleleri yazıp, bu kutuya koymaları istendi. Sevgi kutularını getiren öğrencilerin
mesajları sınıfta paylaşıldı.
 “SEVGĠ NEDĠR?” sorusu çocuklara soruldu ve beyin fırtınası yapıldı. Daha sonra
çocuklar “Bence Sevgi” resmi yaptılar.
 “Sevgi Kuklası” çalışması istenilen bir teknik kullanılarak yapıldı.
 “Sevgi Çiçekleri” şarkısı dinlendi.
 ARKADAġ SEVGĠSĠ
“Arkadaş Canlısı Ayıcık” isimli slayt izlendi. Amacımız arkadaşlık üzerine bilinç
oluşturmak.
ARKADAŞ
CANLISI
AYICIK
O günden itibaren koskocaman bir aile olmuşlar
ve ormanda mutlu bir şekilde yaşamışlar.
Sev Kardeşim şarkısı ile Sandalye Kapmaca veya Heykel veya Eşli Minder Kapmaca
oyunu oynandı. Yaş gruplarına göre yukarıdaki istenilen oyun sınıflarda oynandı.
 ÜLKE ve BAYRAK SEVGĠSĠ
“Hangi ülkede yaşadığımız, Bayrak rengimiz, Bayrağımızda hangi şekillerin olduğu”
Vb. sorular sorularak beyin fırtınası yapıldı.
“Canımdasın Atatürk” şarkısı dinlendi. Sınıfta öğrencilerle “Bayrak” çalışması yapıldı.
 HAYVAN SEVGĠSĠ
Hayvanlar için neler yapabiliriz? Onları nasıl koruruz? Nasıl davranmalıyız? Gibi
sorularla beyin fırtınası yapıldı.
Çeşitli maskeler hazırlandı ve yaratıcı drama çalışmalarında kullanıldı.
“Hayvanları Sevelim” şarkısı dinlendi.
Sevgi Tırtılı, Sevgi Kelebeği yapıldı.
 DOĞA SEVGĠSĠ
“Doğayı seven bir çocuk neler yapar?” sorusu öğrencilere soruldu.
Her çocuk bir meyve seçti, meyvesini boyadı ve sevgi ağacı oluşturuldu.
Okulda, farklı tekniklerle de sevgi ağaçları oluşturuldu.
 Okulumuzda “SEVGĠ DEĞERĠ” ile ilgili tiyatro oyunu oynandı.
Download

Sevgi Raporu