BURDUR ĠL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI III. DÖNEM (AĞUSTOS - EYLÜL) AYLARI VAAZ VE ĠRġAT PROĞRAMIDIR
GÜN
VAKTİ
1 01.08.2014
CUMA
12:15
ÖZCAN
ÇOBAN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
ULU CAMĠĠ
RAMAZANIN KAZANIMLARINI DEVAM ETTĠRELĠM
2 01.08.2014
3 01.08.2014
CUMA
12:15
HIDIR
BAYRAK
ĠL MÜFTÜSÜ
HĠLAL CAMĠĠ
RAMAZANIN KAZANIMLARINI DEVAM ETTĠRELĠM
CUMA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
SULUDERE KÖYÜ CAMĠĠ
RAMAZANIN KAZANIMLARINI DEVAM ETTĠRELĠM
4 01.08.2014
5 03.08.2014
CUMA
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
STAD CAMĠĠ
RAMAZANIN KAZANIMLARINI DEVAM ETTĠRELĠM
PAZAR
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
KAMĠL MÜ'MĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ
6 05.08.2014
7 05.08.2014
SALI
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
AHĠRETE ĠMANIN ĠNSAN HAYATINA ETKĠSĠ
SALI
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
YENĠ PAZAR CAMĠĠ
AHĠRETE ĠMANIN ĠNSAN HAYATINA ETKĠSĠ
8 06.08.2014
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
FATĠH CAMĠĠ
AHĠRETE ĠMANIN ĠNSAN HAYATINA ETKĠSĠ
9 06.08.2014
10 06.08.2014
ÇARġAMBA
14:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
STAD CAMĠĠ
KAMĠL MÜ'MĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ
ÇARġAMBA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
SEÇĠLEN AYETLERĠN TEFSĠRĠ
11 07.08.2014
PERġEMBE
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
HADĠS DERSLERĠ
12 08.08.2014
13 08.08.2014
CUMA
12:15
HIDIR
BAYRAK
ĠL MÜFTÜSÜ
ULU CAMĠĠ
ĠMAN AMEL ĠLĠġKĠSĠ
CUMA
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
YENĠ PAZAR CAMĠĠ
ĠMAN AMEL ĠLĠġKĠSĠ
14 08.08.2014
15 08.08.2014
CUMA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
TAġDEMĠR CAMĠĠ
ĠMAN AMEL ĠLĠġKĠSĠ
CUMA
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
KAMERĠYE CAMĠĠ
ĠMAN AMEL ĠLĠġKĠSĠ
16 08.08.2014
CUMA
12:15
ÖZCAN
ÇOBAN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
YENĠ SANAYĠ CAMĠĠ
ĠMAN AMEL ĠLĠġKĠSĠ
17 08.08.2014
18 09.08.2014
CUMA
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
KIġLA CAMĠĠ
ĠMAN AMEL ĠLĠġKĠSĠ
CUMARTESĠ
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
FIKHĠ HÜKÜMLER
19 10.08.2014
PAZAR
12:15
ÖZCAN
ÇOBAN
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
NAMAZ ĠBADETĠ VE ÖNEMĠ
20 11.08.2014
21 12.08.2014
PAZARTESĠ
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
ULU CAMĠĠ
HADĠS DERSLERĠ
SALI
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
ALLAH'I TANIMAK VE ONA ĠMAN ETMEK
22 12.08.2014
23 12.08.2014
SALI
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
KAMERĠYE CAMĠĠ
ALLAH'I TANIMAK VE ONA ĠMAN ETMEK
SALI
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
YENĠ PAZAR CAMĠĠ
ALLAH'I TANIMAK VE ONA ĠMAN ETMEK
24 13.08.2014
25 13.08.2014
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
ESKĠ YENĠ CAMĠĠ
ALLAH'I TANIMAK VE ONA ĠMAN ETMEK
ÇARġAMBA
14:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
STAD CAMĠĠ
NAMAZ ĠBADETĠ VE ÖNEMĠ
26 13.08.2014
ÇARġAMBA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
SEÇĠLEN AYETLERĠN TEFSĠRĠ
27 14.08.2014
28 15.08.2014
PERġEMBE
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
HADĠS DERSLERĠ
CUMA
12:15
HIDIR
BAYRAK
ĠL MÜFTÜSÜ
ÇELTĠKÇĠ ĠLÇESĠ MERKEZ CAMĠĠ
ĠNSANA VERĠLEN DEĞER
29 15.08.2014
CUMA
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
ULU CAMĠĠ
ĠNSANA VERĠLEN DEĞER
30 15.08.2014
31 15.08.2014
CUMA
12:15
MEHMET
GÜNDOĞDU
MÜFTÜ YRD.
STAD CAMĠĠ
ĠNSANA VERĠLEN DEĞER
CUMA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
SĠTE CAMĠĠ
ĠNSANA VERĠLEN DEĞER
32 15.08.2014
CUMA
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
YENĠ PAZAR CAMĠĠ
ĠNSANA VERĠLEN DEĞER
SN
TARİHİ
ADI
ÜNVANI
SOYADI
VAAZ YAPILAN YERİN ADI
VAAZ KONUSU
33 15.08.2014
CUMA
12:15
ÖZCAN
ÇOBAN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
KAMERĠYE CAMĠĠ
ĠNSANA VERĠLEN DEĞER
34 15.08.2014
35 15.08.2014
CUMA
12:15
AHMET
ġAHĠN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
YENĠ SANAYĠ CAMĠĠ
ĠNSANA VERĠLEN DEĞER
CUMA
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
TOKĠ CAMĠĠ
ĠNSANA VERĠLEN DEĞER
36 15.08.2014
37 16.08.2014
CUMA
12:15
HARUN
AKIN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
DEPREMEVLER CAMĠĠ
ĠNSANA VERĠLEN DEĞER
CUMARTESĠ
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
FIKHĠ HÜKÜMLER
38 17.08.2014
PAZAR
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
KADER ĠNANCI VE ĠNSANIN SORUMLULUĞU
39 18.08.2014
PAZARTESĠ
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
ULU CAMĠĠ
HADĠS DERSLERĠ
40 19.08.2014
41 18.08.2014
SALI
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
DUA, ADABI VE ÖNEMĠ
SALI
12:15
MEHMET
GÜNDOĞDU
MÜFTÜ YRD.
YENĠ PAZAR CAMĠĠ
DUA, ADABI VE ÖNEMĠ
42 20.08.2014
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
MEVLANA CAMĠĠ
DUA, ADABI VE ÖNEMĠ
43 20.08.2014
44 20.08.2014
ÇARġAMBA
14:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
STAD CAMĠĠ
KADER ĠNANCI VE ĠNSANIN SORUMLULUĞU
ÇARġAMBA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
SEÇĠLEN AYETLERĠN TEFSĠRĠ
45 21.08.2014
PERġEMBE
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
HADĠS DERSLERĠ
46 22.08.2014
47 22.08.2014
CUMA
12:15
HIDIR
BAYRAK
ĠL MÜFTÜSÜ
KOZLUCA KÖYÜ YUKARI MAHALLE CAMĠĠ
ALLAH'A HAMD VE ġÜKRETMEK
CUMA
12:15
AHMET
ġAHĠN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
ULU CAMĠĠ
ALLAH'A HAMD VE ġÜKRETMEK
48 22.08.2014
CUMA
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
KAMERĠYE CAMĠĠ
ALLAH'A HAMD VE ġÜKRETMEK
49 22.08.2014
50 22.08.2014
CUMA
12:15
MEHMET
GÜNDOĞDU
MÜFTÜ YRD.
YENĠ PAZAR CAMĠĠ
ALLAH'A HAMD VE ġÜKRETMEK
CUMA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
STAD CAMĠĠ
ALLAH'A HAMD VE ġÜKRETMEK
51 22.08.2014
52 22.08.2014
CUMA
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
ġĠRĠNEVLER CAMĠĠ
ALLAH'A HAMD VE ġÜKRETMEK
CUMA
12:15
ÖZCAN
ÇOBAN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
MEVLANA CAMĠĠ
ALLAH'A HAMD VE ġÜKRETMEK
54 22.08.2014
CUMA
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
MEHMET AKĠF CAMĠĠ
ALLAH'A HAMD VE ġÜKRETMEK
55 22.08.2014
56 23.08.2014
CUMA
12:15
HARUN
AKIN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
HĠLAL CAMĠĠ
ALLAH'A HAMD VE ġÜKRETMEK
CUMARTESĠ
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
FIKHĠ HÜKÜMLER
57 24.08.2014
58 25.08.2014
PAZAR
12:15
AHMET
ġAHĠN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
ULU CAMĠĠ
ĠSRAF VE CĠMRĠLĠK
PAZARTESĠ
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
ULU CAMĠĠ
HADĠS DERSLERĠ
59 25.08.2014
60 26.08.2014
PAZARTESĠ
14:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
BÜĞDÜZ KÖYÜ FATĠH CAMĠĠ
BĠRLĠK VE BERABERLĠK
SALI
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
ANNE VE BABA HAKKI
62 26.08.2014
SALI
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
YENĠ PAZAR CAMĠĠ
ANNE VE BABA HAKKI
63 27.08.2014
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
ÖZEREN CAMĠĠ
ANNE VE BABA HAKKI
64 27.08.2014
65 27.08.2014
ÇARġAMBA
14:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
STAD CAMĠĠ
ĠSRAF VE CĠMRĠLĠK
ÇARġAMBA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
SEÇĠLEN AYETLERĠN TEFSĠRĠ
66 28.08.2014
67 29.08.2014
PERġEMBE
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
HADĠS DERSLERĠ
CUMA
12:15
HIDIR
BAYRAK
ĠL MÜFTÜSÜ
ÇAVDIR ĠLÇESĠ PAZARYERĠ ÇARġI CAMĠĠ
BĠRLĠK VE BERABERLĠK
68 29.08.2014
CUMA
12:15
MEHMET
GÜNDOĞDU
MÜFTÜ YRD.
ULU CAMĠĠ
BĠRLĠK VE BERABERLĠK
69 29.08.2014
CUMA
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
YENĠ SANAYĠ CAMĠĠ
BĠRLĠK VE BERABERLĠK
70 29.08.2014
71 29.08.2014
CUMA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
BÜĞDÜZ KÖYÜ
BĠRLĠK VE BERABERLĠK
CUMA
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
KÖKEZ CAMĠĠ
BĠRLĠK VE BERABERLĠK
72 29.08.2014
CUMA
12:15
ÖZCAN
ÇOBAN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
BÜĞDÜZ KÖYÜ
BĠRLĠK VE BERABERLĠK
73 29.08.2014
74 29.08.2014
CUMA
12:15
AHMET
ġAHĠN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
BÜĞDÜZ KÖYÜ
BĠRLĠK VE BERABERLĠK
CUMA
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
BEREKET KÖYÜ CAMĠĠ
BĠRLĠK VE BERABERLĠK
75 30.08.2014
CUMARTESĠ
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
FIKHĠ HÜKÜMLER
76 31.08.2014
PAZAR
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
ÇALIġMA VE DÜRÜSTLÜK
77 01.09.2014
PAZARTESĠ
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
ULU CAMĠĠ
HADĠS DERSLERĠ
78 02.09.2014
79 02.09.2014
SALI
12:15
ÖZCAN
ÇOBAN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
ULU CAMĠĠ
TEVBE VE ÖNEMĠ
SALI
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
KAMERĠYE CAMĠĠ
TEVBE VE ÖNEMĠ
80 02.09.2014
SALI
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
YENĠ PAZAR CAMĠĠ
TEVBE VE ÖNEMĠ
81 03.09.2014
82 03.09.2014
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
YUKARI HAVAALANI CAMĠĠ
TEVBE VE ÖNEMĠ
ÇARġAMBA
14:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
STAD CAMĠĠ
ÇALIġMA VE DÜRÜSTLÜK
83 03.09.2014
84 04.09.2014
ÇARġAMBA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
SEÇĠLEN AYETLERĠN TEFSĠRĠ
PERġEMBE
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
HADĠS DERSLERĠ
85 05.09.2014
CUMA
12:15
HIDIR
BAYRAK
ĠL MÜFTÜSÜ
ULU CAMĠĠ
KUTSAL YOLCULUK HAC
86 05.09.2014
87 05.09.2014
CUMA
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
STAD CAMĠĠ
KUTSAL YOLCULUK HAC
CUMA
12:15
MEHMET
GÜNDOĞDU
MÜFTÜ YRD.
YENĠ PAZAR CAMĠĠ
KUTSAL YOLCULUK HAC
88 05.09.2014
89 05.09.2014
CUMA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
KAMERĠYE CAMĠĠ
KUTSAL YOLCULUK HAC
CUMA
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
EMEK GÜVENEVLER CAMĠĠ
KUTSAL YOLCULUK HAC
90 05.09.2014
CUMA
12:15
ÖZCAN
ÇOBAN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
BURKENT CAMĠĠ
KUTSAL YOLCULUK HAC
91 05.09.2014
92 05.09.2014
CUMA
12:15
AHMET
ġAHĠN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
149 EVLER CAMĠĠ
KUTSAL YOLCULUK HAC
CUMA
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
MEHTAPEVLER CAMĠĠ
KUTSAL YOLCULUK HAC
93 05.09.2014
94 06.09.2014
CUMA
12:15
HARUN
AKIN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
SĠTE CAMĠĠ
KUTSAL YOLCULUK HAC
CUMARTESĠ
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
FIKHĠ HÜKÜMLER
95 07.09.2014
PAZAR
12:15
HARUN
AKIN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
ULU CAMĠĠ
GIYBET,NEMĠME,YALAN VE ĠFTĠRA
96 08.09.2014
97 09.09.2014
PAZARTESĠ
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
ULU CAMĠĠ
HADĠS DERSLERĠ
SALI
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
BÜYÜK GÜNAHLAR
98 09.09.2014
SALI
12:15
HIDIR
BAYRAK
ĠL MÜFTÜSÜ
YENĠ PAZAR CAMĠĠ
BÜYÜK GÜNAHLAR
99 10.09.2014
100 10.09.2014
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
FATĠH CAMĠĠ
BÜYÜK GÜNAHLAR
ÇARġAMBA
14:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
STAD CAMĠĠ
GIYBET,NEMĠME,YALAN VE ĠFTĠRA
101 10.09.2014
102 11.09.2014
ÇARġAMBA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
SEÇĠLEN AYETLERĠN TEFSĠRĠ
PERġEMBE
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
HADĠS DERSLERĠ
103 12.09.2014
CUMA
12:15
MEHMET
GÜNDOĞDU
MÜFTÜ YRD.
ULU CAMĠĠ
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN ÖNEMĠ
104 12.09.2014
CUMA
12:15
HIDIR
BAYRAK
ĠL MÜFTÜSÜ
YENĠ PAZAR CAMĠĠ
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN ÖNEMĠ
105 12.09.2014
106 12.09.2014
CUMA
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
KAMERĠYE CAMĠĠ
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN ÖNEMĠ
CUMA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
ÇAKMAKÇI CAMĠĠ
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN ÖNEMĠ
107 12.09.2014
CUMA
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
ÖZEREN CAMĠĠ
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN ÖNEMĠ
108 12.09.2014
109 12.09.2014
CUMA
12:15
ÖZCAN
ÇOBAN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
ġĠRĠNEVLER CAMĠĠ
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN ÖNEMĠ
CUMA
12:15
AHMET
ġAHĠN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
DEPREMEVLER CAMĠĠ
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN ÖNEMĠ
110 12.09.2014
CUMA
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
STAD CAMĠĠ
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN ÖNEMĠ
111 12.09.2014
CUMA
12:15
HARUN
AKIN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
HACI BAYRAM (AĞIL) CAMĠĠ
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN ÖNEMĠ
112 13.09.2014
CUMARTESĠ
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
FIKHĠ HÜKÜMLER
113 14.09.2014
114 15.09.2014
PAZAR
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
ULU CAMĠĠ
ÖLÜM GERÇEĞĠ VE ÖLÜME HAZIRLIKLI OLMAK
PAZARTESĠ
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
ULU CAMĠĠ
HADĠS DERSLERĠ
115 15.09.2014
PAZARTESĠ
14:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
KOZLUCA CAMĠĠ
VATAN SEVGĠSĠ
116 16.09.2014
117 16.09.2014
SALI
12:15
HARUN
AKIN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
ULU CAMĠĠ
EN GÜZEL ÖRNEK HZ PEYGAMBER
SALI
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
KAMERĠYE CAMĠĠ
EN GÜZEL ÖRNEK HZ PEYGAMBER
118 16.09.2014
119 17.09.2014
SALI
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
YENĠ PAZAR CAMĠĠ
EN GÜZEL ÖRNEK HZ PEYGAMBER
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
ġEKER ĠġÇĠEVLERĠ CAMĠĠ
EN GÜZEL ÖRNEK HZ PEYGAMBER
120 17.09.2014
ÇARġAMBA
14:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
STAD CAMĠĠ
ÖLÜM GERÇEĞĠ VE ÖLÜME HAZIRLIKLI OLMAK
121 17.09.2014
122 18.09.2014
ÇARġAMBA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
SEÇĠLEN AYETLERĠN TEFSĠRĠ
PERġEMBE
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
HADĠS DERSLERĠ
123 19.09.2014
124 19.09.2014
CUMA
12:15
HIDIR
BAYRAK
ĠL MÜFTÜSÜ
BÜĞDÜZ KÖYÜ FATĠH CAMĠĠ
VATAN SEVGĠSĠ
CUMA
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
ULU CAMĠĠ
VATAN SEVGĠSĠ
125 19.09.2014
CUMA
12:15
MEHMET
GÜNDOĞDU
MÜFTÜ YRD.
YENĠ SANAYĠ CAMĠĠ
VATAN SEVGĠSĠ
126 19.09.2014
127 19.09.2014
CUMA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
KOZLUCA CAMĠĠ
VATAN SEVGĠSĠ
CUMA
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
KOZLUCA CAMĠĠ
VATAN SEVGĠSĠ
128 19.09.2014
129 19.09.2014
CUMA
12:15
AHMET
ġAHĠN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
KOZLUCA CAMĠĠ
VATAN SEVGĠSĠ
CUMA
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
ĠĞDELĠ KÖYÜ CAMĠĠ
VATAN SEVGĠSĠ
130 19.09.2014
131 20.09.2014
CUMA
12:15
HARUN
AKIN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
BOĞAZĠÇĠ KÖYÜ CAMĠĠ
VATAN SEVGĠSĠ
CUMARTESĠ
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
FIKHĠ HÜKÜMLER
132 21.09.2014
PAZAR
12:15
MEHMET
GÜNDOĞDU
MÜFTÜ YRD.
ULU CAMĠĠ
KOMġULUK ĠLĠġKĠLERĠ
133 22.09.2014
PAZARTESĠ
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
ULU CAMĠĠ
HADĠS DERSLERĠ
134 23.09.2014
135 23.09.2014
SALI
12:15
AHMET
ġAHĠN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
ULU CAMĠĠ
ĠSLAMDA TAKVANIN ÖNEMĠ
SALI
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
KAMERĠYE CAMĠĠ
ĠSLAMDA TAKVANIN ÖNEMĠ
136 23.09.2014
137 24.09.2014
SALI
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
YENĠ PAZAR CAMĠĠ
ĠSLAMDA TAKVANIN ÖNEMĠ
ÇARġAMBA
10:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
NUR CAMĠĠ
ĠSLAMDA TAKVANIN ÖNEMĠ
138 24.09.2014
139 24.09.2014
ÇARġAMBA
14:00
FEDAN
TAġ
VAĠZ
STAD CAMĠĠ
KOMġULUK ĠLĠġKĠLERĠ
ÇARġAMBA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
SEÇĠLEN AYETLERĠN TEFSĠRĠ
140 25.09.2014
PERġEMBE
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
HADĠS DERSLERĠ
141 26.09.2014
142 26.09.2014
CUMA
12:15
HIDIR
BAYRAK
ĠL MÜFTÜSÜ
YENĠ PAZAR CAMĠĠ
CAMĠLER VE FONKSĠYONLARI
CUMA
12:15
MEHMET
GÜNDOĞDU
MÜFTÜ YRD.
ULU CAMĠĠ
CAMĠLER VE FONKSĠYONLARI
143 26.09.2014
144 26.09.2014
CUMA
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
KAMERĠYE CAMĠĠ
CAMĠLER VE FONKSĠYONLARI
CUMA
12:15
HĠKMET
ÖZSOY
VAĠZ
YENĠ SANAYĠ CAMĠĠ
CAMĠLER VE FONKSĠYONLARI
145 26.09.2014
146 26.09.2014
CUMA
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
YUKARI HAVAALANI CAMĠĠ
CAMĠLER VE FONKSĠYONLARI
CUMA
12:15
ÖZCAN
ÇOBAN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
KIġLA CAMĠĠ
CAMĠLER VE FONKSĠYONLARI
147 26.09.2014
CUMA
12:15
AHMET
ġAHĠN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
ET BALIRK KURUMU CAMĠĠ
CAMĠLER VE FONKSĠYONLARI
148 26.09.2014
149 26.09.2014
CUMA
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
MAHRUKATÇILAR CAMĠĠ
CAMĠLER VE FONKSĠYONLARI
CUMA
12:15
HARUN
AKIN
CEZAEVĠ VAĠZĠ
PAġA CAMĠĠ
CAMĠLER VE FONKSĠYONLARI
150 27.09.2014
CUMARTESĠ
12:15
ZEKAĠ
IġIK
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
FIKHĠ HÜKÜMLER
151 28.09.2014
152 29.09.2014
PAZAR
12:15
BÜNYAMĠN
ÖZDAġ
VAĠZ
ULU CAMĠĠ
ĠSLAM VE BARIġ
PAZARTESĠ
12:15
HALĠL
TAġ
MÜFTÜ YRD.
ULU CAMĠĠ
HADĠS DERSLERĠ
NOT: Ġl Müftüsü Hıdır BAYRAK uygulanan programın dıĢında uygun gördüğü zamanlarda Ġl, Ġlçe merkezi ve köylerde ayrıca vaaz ve irĢat programına katılacaktır.
Vaazlar, Cuma günleri 50, öğle namazlarından 35 dakika önce baĢlayacak ve ezanla birlikte bitirilecektir.
Vaaz ve irĢat programlarının yürütülmesinden Ġl MÜFTÜ YRD. Mehmet GÜNDOĞDU sorumludur.
VAAZ VE ĠRġAT KURULU BAġKANI
Hıdır BAYRAK
Ġl Müftüsü
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Hüseyin KÖFTÜRCÜ
ġube Müdürü
Hikmet ÖZSOY
Vaiz
Bünyamin ÖZDAġ
Vaiz
ÜYE
Faden TAġ
Vaiz
Download

BURDUR ĠL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI III. DÖNEM (AĞUSTOS