ŞİRİNLER ANASINIFI
48-60 AY GRUBU
ARALIK AYI EĞİTİM BÜLTENİ
HAFTANIN KONULARI
1. HAFTA: SANAT VE SPOR DOLU BĠR YAġAM
Sohbet Konularımız;
 Sanat dallarından bale, tiyatro, sinema, müzik, resim hakkında bilgiler ediniyoruz.
 Balerin, balet, heykeltıraş, sinema ve tiyatro oyuncusu, müzisyen vs. kimlere denir?
 Spor dallarından basketbol, voleybol, futbol, tenis gibi topla yapılan sporlar,
jimnastik vb. hakkında sohbet ediyoruz.
 Hafta boyunca bizde sabah sporu yapıyoruz.
2. HAFTA: TÜM MESLEKLERLE TANIġIYORUZ
Sohbet Konularımız;




Meslek nedir, herkesin bir mesleği var mıdır?
Öğretmen, doktor, hemşire, avukat, diş hekimi, mimar, inşaat- çevre-bilgisayar mühendisi,
Asker, polis, kaptan, çöpçü, hakim, balerin, balet, atlet, şoför, pilot, astronot, bilim adamı,
müzisyen, arkeolog, antrenör, fotoğrafçı, bahçıvan, spiker, tiyatro ve sinema
oyuncusu, muhasebeci, bankacı, aşçı, boyacı, tamirci vs. meslekleri tanıyoruz.
Tutum, Yatırım ve Türk Mallarıı Haftası ile ilgili sohbet edip 12 Aralık 2014 Cuma öğleden sonra
kutlama yapıyoruz.
Aile Katılımı: Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeni ile
12 Aralık 2014 Cuma günü bir miktar meyve ve
kuruyemiş(kabuksuz) göndermenizi rica ederiz.
3. HAFTA: ĠCATLAR VE MUCĠTLER
Sohbet Konularımız;

İCAT- MUCİT: Daha önce var olmayan yararlı bir cismi ya da süreci keşfeden veya
üreten kişiye mucit keşfedilen şey de icat denir.

Tekerleğin icadı, ilk yazıyı bulanlar, ilk parayı bulanlar, v.b.
4. HAFTA: YILBAġI HAZIRLIĞINDAYIZ
Sohbet Konularımız;




2014 yılı bitiyor 2015 yılına giriyoruz.
Hafta sonu hangi günlerdir ?
Takvim inceliyoruz.
Bugün kavramı ile ilgili sohbetler yapıyoruz.
5. HAFTA HOġGELDĠN 2014



Yeni yıl dileklerimizi söylüyor ve yılbaşı ağacımıza asıyoruz.
Yeni yıl kurabiyeleri yapıyoruz.
10- 9- 8- 7- 6 – 5- 4- 3- 2 -1 Geri sayım başladı. Parti zamanı 
Ayın Kavramları: Renk kavramı, şekil kavramı, sayı kavramı, sert-yumuşak,
bugün, ağır-hafif, tatlar (ekşi, tatlı, tuzlu, acı), canlı-cansız, eski-yeni.
AYIN PROJESĠ:
YENĠ YIL AĞACI SÜSLÜYORUZ.
AYIN HAYVANI: GEYĠK
AYIN MUTFAK ETKĠNLĠĞĠ: YENĠ YIL KURABĠYELERĠ
AYIN DENEYĠ: TATLAR DENEYĠ
AYIN PARTĠSĠ: YENĠ YIL PARTĠSĠ (31 Aralık ÇarĢamba Günü)
DAVRANIġ EĞĠTĠMĠ KONULARIMIZ








Hepimiz zaman zaman hata yapabiliriz. Bilerek ya da bilmeyerek başkalarını üzebiliriz.
Yanlış bir davranış yaparak bir kişinin üzülmesine neden olursak hemen “ÖZÜR” dilemeliyiz.
Özür dilediğimiz zaman karşımızdaki kişi de bizi daha kolay affeder.
İnsanlardan bir şey isterken güler yüzle ve kibar bir şekilde “LÜTFEN” kelimesini
kullanmalıyız. Lütfen kelimesi insanları mutlu eden sihirli bir kelimedir.
Bize yardım edenlere, hediye verenlere, bizimle oyuncağını veya eşyalarını
paylaşanlara “TEŞEKKÜR “etmeliyiz. Teşekkür ederek onlara memnuniyetimizi ve
davranışlarından mutlu olduğumuzu belirtmeliyiz.
Bağırarak konuşmak çevremizdekileri rahatsız eder ve bizi dinlemek istemezler.
Anne –baba, arkadaşlarımız ve çevremizdekilerle yumuşak bir ses tonuyla konuşmalıyız.
Karşımızdaki kişi konuşurken (anne-babamız, öğretmenimiz, arkadaşımız) söylediklerini
anlamaya çalışarak dinlemeliyiz. Onlara söylemek istediklerimizi konuşmaları bitince
söylemeliyiz.
Arkadaşlarımıza şaka yaparken dikkatli olmalıyız. Onları üzecek ve hoşuna gitmeyecek
şakalar yapmamaya özen göstermeliyiz. Bir arkadaşımızın yaptığı şakadan
hoşlanmadığımızda ya da şakasına çok üzüldüğümüzde “arkadaşım bu davranışına çok
üzüldüm” diyerek üzüntümüzü anlatmalıyız
Bazen yanlış davranışlar yapabiliriz. Bu durumda bizi uyaran öğretmenlerimizin uyarılarını
dikkate almalıyız. Öğretmenlerimiz bizleri korumak için uyarırlar.
Sabah uyandığımızda, günün ilk saatlerinde çevremizdekilere ve ailemize “GÜNAYDIN”
diyerek selamlamalı, günümüze mutlu başlamalıyız.
SANAT ETKĠNLĠKLERĠMĠZ







Ayın hayvanı geyik çalışması,
Yeni yıl kartları hazırlama,
Büyünce sahip olmak istediğimiz mesleğin resim çalışması.
Kardan adam yapalım, burnuna havuç takalım,
Spor dalları ile ilgili boyama çalışmaları,
Ayın projesi kapsamında yılbaşı ağacı süslüyoruz,
“Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasıyla ilgili konuştuktan sonra, “Meyveler Tacı” etkinliği
yapıyoruz.
BĠLĠġSEL ETKĠNLĠKLERĠMĠZ





Kitap çalışmaları,
Farklı düşünme etkinlikleri “scamper”
Ayın kavramları çalışması,
Ġki resim arasındaki farkı bulma çalışmaları,
Çeşitli renklerde geometrik şekillerle resim oluşturuyoruz.
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ
 Sesli hikayeler dinliyoruz,
 Yeni yıl ile ilgili kukla gösterisi,
 Doğru yanlış cümleleri bulma çalışması, (Örneğin;
2015 yılına giriyoruz “Doğru”,
Yaz mevsimindeyiz “Yanlış”,
 Yeni yıl dileklerimizi söylüyoruz, yeni yıl ile ilgili hikaye tamamlama çalışması:
“Bahar yeni yıl için çok heyecanlıydı. YaklaĢan yeni yıl için güzel dileklerini
ve kendisine gelecek hediyeleri düĢündükçe heyecanı artıyordu.
En büyük dileği ….”
 Bilmeceler: Bunu biliyor muydunuz?
Günlük ısıyı ölçerim bilin bakalım ben neyim? “Termometre”.
Yürüyerek dolaşır, her eve mektup taşır “Postacı”.
Yemeklerine doyum olmaz, kepçeyi elinden bırakmaz, bilin bakalım kimdir bu? “Aşçı”.
Güvenliğimizi sağlar, suçluları yakalar, bilin bakalım kimdir bu? “Polis”.
Ayları günleri gösterir, her gün bir tane eksilir “Takvim”.
Kolda, masada, duvarda hiç durmadan çalışır, zaman ile yarışır “Saat”.
INTERAKTIF GÖRSEL SUNULAR
 Ayın hayvanı geyik ile ilgili slayt gösterimi,
 Sanat dalları ve spor dallarıyla ilgili slayt gösterimi,
 Mesleklerle ilgili görsel sunu,
AYIN NOTLARI
*Her Pazartesi ödevlerimizi getirmeyi
unutmuyoruz.
* Oyun ve hareket dersi günlerimizde eĢofman ile okula
geliyoruz.
*Dans dersi günlerimizde kız öğrencilerimizi tayt ile, erkek
öğrencilerimizi eĢofman ile bekliyoruz.
*Oyuncak ve Kıyafet günlerimizi unutmuyoruz.
*12 Aralık 2014 Cuma Günü “Tutum, Yatırım ve Türk Malları
Haftası” kutlaması için evden kuruyemiĢ(kabuksuz) ve meyve
getirmeyi unutmuyoruz.
*31 Aralık 2014 ÇarĢamba günü “Yeni Yıl Partisi” için süslenip
okula geliyoruz.
BRANġ DERSLERĠMĠZ
GÖRSEL SANATLAR
1. Hafta: El baskısı ile “Tavus kuĢu” yapıyoruz.
2. Hafta: “Kedi” çalıĢması yapıyoruz.
3. Hafta: “Kardan Adam” çalıĢması yapıyoruz.
4. Hafta: “Yeni Yıl Kartları” hazırlıyoruz.
DANS
1. Hafta: “Battement Tendu” duruĢunu öğreniyoruz.
2. Hafta: “Battement Tendu” duruĢunu öğrenmeye devam edeceğiz.
3. Hafta: “Plie,Demi Plie,Grandplieve Battement Tendu” duruĢlarını
birleĢtireceğiz.
4. Hafta: Ritimle birlikte öğrendiğimiz tüm duruĢları birleĢtireceğiz.
BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ
1. Hafta: Ms Paint‟te “Kare, Daire, Üçgen” Ģekillerini çiziyoruz ve
süslüyoruz.
2. Hafta: Mine‟nin Matematik Evi Cd sindeki sayı oyunlarını oynuyoruz.
3. Hafta: www.cocukca.com sitesindeki “KarĢıtlıklar Oyunu”
oynuyoruz.
4. Hafta: ”Sinema Günü” kapsamında film izliyoruz.
OYUN VE HAREKET EĞĠTĠMĠ
1. Hafta: “Atletizm nedir?” Topları ileri ve yukarı atıp tutma
çalıĢmaları yapıyoruz.
2. Hafta: Küçük topları hız olarak uzağa atma ve hedefte toplama
çalıĢmaları yapıyoruz.
3. Hafta: Atma ve fırlatma hareketlerini kapsayan oyun ve
yarıĢmalar yapıyoruz.
4. Hafta: Taklidi yürüme, sekme, sıçrama ve koĢular yapıyoruz.
SATRANÇ
1. Hafta: Satranç taĢlarını bilmecelere göre tahmin etme çalıĢmaları yapıyoruz.
2. Hafta: TaĢları hatasız dizebilme çalıĢmaları yapıyoruz.
3. Hafta: “Vezir” taĢının hareket ve görevlerini öğreniyoruz.
4. Hafta: “ġah” taĢının hareket ve görevlerini öğreniyoruz.
ĠNGĠLĠZCE
1. Hafta: Learning the names of toys.
2. Hafta: Learning a game and a song about the unit.
3. Hafta: Learning the value of putting away toys.
4. Hafta: Making a project about the unit.
MÜZĠK
1.Hafta: „MĠ‟ notasını öğreniyoruz.
2.Hafta : „Okul Yolu‟ Ģarkısını öğrenip „MĠ‟ notasını tekrar ediyoruz.
3.Hafta: „FA‟ notasını öğreniyoruz.
4.Hafta: „Yeni Yıl‟ Ģarkısını öğrenip „FA‟ notasını tekrar ediyoruz.
Download

Şirinler Anasınıfı Aralık Ayı Bülteni 48-60 ay