İL
: MERSİN
İLÇE : YENİŞEHİR
TARİH : 01/08/2014
İSLAMDA DÜĞÜN VE DÜĞÜN ADABI
ٰ
‫ﯿﻢ‬
ْ ِ‫ﺑ‬
ِ ّ ‫ﺴ ِﻢ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮ ْﺣﻤٰ ِﻦ اﻟ ﱠﺮ ۪ﺣ‬
‫ﻖ ﻟَ ُﻜﻢ ﱢﻣ ْﻦ أَﻧﻔُ ِﺴ ُﻜ ْﻢ أَ ْز َواﺟًﺎ‬
َ َ‫َو ِﻣ ْﻦ آﯾَﺎﺗِ ِﮫ أَ ْن َﺧﻠ‬
‫ﻟﱢﺘَ ْﺴ ُﻜﻨُﻮا إِﻟَ ْﯿﮭَﺎ َو َﺟ َﻌ َﻞ َﺑ ْﯿﻨَ ُﻜﻢ ﱠﻣ َﻮ ﱠدةً َو َرﺣْ َﻤﺔً إِ ﱠن ﻓِﻲ‬
َ‫ت ﻟﱢﻘَﻮْ ٍم ﯾَﺘَﻔَ ﱠﻜﺮُون‬
َ ِ‫َذﻟ‬
ٍ ‫ﻚ َﻵﯾَﺎ‬
"ُ‫أﻳﺴ ُﺮﻩ‬
‫"ﺧ ُﻴﺮ‬
ِ
َ
َ ‫اﻟﻨﻜﺎح‬
hareket edilmeli,
gözetilmelidir.
Muhterem Müslümanlar!
Düğünler yeni bir yuva kurmanın, sevinç
ve mutluluğun, yakın akraba ve komşularla
paylaşılmasıdır. Mutlu bir hayatın başlangıcı olan
düğünlerimiz, yüce Allah’ın rızasına uygun
olmalıdır. Nikâhın en hayırlısı kolay ve
külfetsiz
olandır. 2
buyurarak
evliliğin
kolaylaştırılmasını
tavsiye
eden
sevgili
peygamberimiz (sav) düğünlerin meşru çerçevede
neşe ve coşku içerisinde gerçekleşmesini uygun
görmüş, israfsız ve sade düğünler yapılmasını
tavsiye etmiştir.
Aile büyükleri, gençlerin evlenip yuva
kurmalarında olduğu gibi düğünlerinin dini
değerlerimize uygun yapılmasında da kendilerine
rehberlik etmeli, Bütün davranışlarımızda olduğu
gibi düğünlerimizde de ölçülü olunmalıdır. Dini ve
milli değerlerimize, örf ve adetlerimize uygun
1
2
Rum Suresi 21 . ayet
Ebu Davut ,Nikah,30,31
ve
haram
sınırı
Düğünlerimizde gösteriş için israfta
bulunmak, ortalığa paralar saçmak cadde ve
sokaklarda, apartmanların önlerinde düğüm
yapmak, birkaç gün boyunca geceleri geç saatlere
kadar devam eden davullu-zurnalı, sazlı – sözlü
eğlencelerle tahammül sınırlarını zorlayacak
şekilde çevreyi rahatsız etmek, had safhaya
ulaşmaktadır. Bazen de daha da ileri gidilerek
silahlar atılmakta bu yüzden de yaralananlar ve
hayatlarını kaybedenler olmaktadır.
İslami ölçülere, ahlaki değerlerimize ve
Müslüman kimliğimizi oluşturan geleneklerimize
aykırı uygulamaların Komşularımızın hastalarını,
yaşlılarını, çocuklarını, hafta sonu tatillerini
evlerinde geçirmek isteyen insanlarımızı rahatsız
ettiği gözden kaçırılmaktadır.
Aziz Mü'minler!
Değerli Mü'minler!
Her canlının yaratılışında çoğalıp neslini
devam ettirme özelliği vardır. İki ayrı cins olarak
yaratılan insanların bu arzularını çekleştirmelerinin
meşru yolu evlenmektir. Hutbemin başında
okumuş olduğum ayet-i kerimede mevlamız şöyle
buyurmaktadır: "Kaynaşmanız için size kendi
(cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve
merhamet oluşturması da O'nun (varlığının)
delillerindendir." 1
helal
Yeni bir ailenin kurulması ve hayatın yeni
bir dönüm noktası olan evliliklerimiz için elbette
bir takım harcamaların yapılması gerekir. Ancak bu
harcamalarda ölçülü davranmak, israfa kaçmamak
icap
eder.
İhtiyaçların
alımında
taraflar
zorlanmamalı, evliliğin sıkıntıya değil, huzur ve
mutluluğa kavuşturması hedeflenmelidir.
Nitekim Hz. Peygamberin, Hz. Aişe
validemizle evlenmesi bizim önümüzde en güzel
bir örnek olarak durmaktadır. Bu bağlamda, geçim
sıkıntısı yüzünden dağılmaya yüz tutmuş bir çok
aile varken; bunlara duyarsız kalarak akla hayale
sığmayacak türden israfın hakim olduğu düğünleri,
insanlık ve Müslümanlıkla bağdaştırmak mümkün
değildir. Öyleyse düğünlerde dine aykırı her türlü
davranıştan, israf ve gösterişten kaçınmamızın dini
bir yükümlülük olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz.
Hutbemi bir ayet meali ile bitirmek
istiyorum: "Ey iman edenler! Allah'ın size
helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri (siz
kendinize) haram kılmayın ve sınırı da
aşmayın. Zira Allah sınırı aşanları sevmez. 3
Hazırlayan:
Ahmet GÖRGÜLÜ
Eğriçam Mah. Hz. Ömer Camii İ H
Yenişehir /Mersin
3
Maide Suresi 87. ayet
Download

islamda düğün adabı