İLİ
: BURSA
TARİH : 19.12.2014
ِ‫ﺑِﺴْﻢِ ﷲِ اﻟﺮﱠﺣْ ﻤﻦِ اﻟﺮﱠﺣِ ﯿﻢ‬
‫ت ﻟَﻨُﺪْﺧِ ﻠَﻨﱠ ُﮭ ْﻢ ﻓِﻲ‬
ِ ‫وَاﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا وَ َﻋ ِﻤﻠُﻮا اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤَ ﺎ‬
َ‫اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤِ ﯿﻦ‬
‫ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ‬
‫ﺷﯾَﺎ َء‬
ْ َ‫إذَا ﻣَﺎتَ اﻹِﻧْﺳَﺎنُ ا ْﻧﻘَطَ ﻊَ َﻋ ْﻧ ُﮫ ﻋَ َﻣﻠُ ُﮫ إِﻻﱠ ﻣِنْ َﺛﻼَ َﺛ ِﺔ أ‬
...
SALİH AMEL
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayeti kerimede yüce Allah
Hz. Muhammed (sav)’in şahsında tüm insanlara
hitaben: “İman edip de salih amel işleyenler
var ya, biz onları mutlaka Salihler (iyiler)
arasına sokacağız.”1 buyurmaktadır. Okuduğum
hadisi şerifte ise Peygamberimiz (s.a.v):
“İnsanoğlu ölünce onu üç şey takip eder.
Ailesi, malı ve ameli. İkisi geriye döner, biri
onunla beraber kalır. Ailesi ve malı geri
döner, geriye yalnızca onunla birlikte ameli
kalır.”2 Buyurmaktadır.
Yüce Allah, insanı en güzel surette
yaratmış ve onu başıboş bırakmamıştır. Allah
Teala kuluna hem dünyasını hem de ahiretini
kazandıracak salih ameller, hayırlı işler
yapmasını emretmiştir.
Salih amel, samimi bir niyetle şuurlu bir
şekilde sadece Allah’ın rızasını kazanmak için
yapılan bütün hayırlı fiil ve davranışlardır.
Aziz Müminler!
Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamber
Efendimiz (sav)’in hadis-i şeriflerinde salih
ameller ve hayırlı işlerin yapılması tavsiye
edilmiştir. Salih ameller, kalpteki imanın dışa
yansıması, hayata aksetmesi ve imanın
göstergesidir. Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de
salih amel işleyenlerin kendileri için rahat ve
huzurlu bir hayat hazırlamış olacaklarını şöyle
bildirmektedir: “Erkek veya kadın kim mümin
olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat
yaşatacağız
ve
onların
mükafatlarını
yapmakta olduklarının en güzeli ile
vereceğiz”3 buyuruyor. Bu yüzden Müslüman,
salih amel peşinde olmalı, hem yaşadığı dünyayı,
hem de ahiretini güzel işlerle mamur etmelidir.
Müslüman, iyilik ve güzelliklere öncü olmalı,
kötülükleri ise önlemeli, daima iyiden ve
iyilikten yana olmalıdır.
Değerli Müminler!
Yüce Mevla Asr suresinde şöyle
buyuruyor: “And olsun zamana ki, insan
gerçekten ziyandadır. Ancak, iman edip salih
ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye
edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler
müstesna.
(onlar
ziyanda
değillerdir.)”4
Ayetlerde de belirtildiği gibi, iman edip salih
amel işleyenler, ziyana uğramayacaklarına göre,
bizler de sayılı nefeslerimizi, ömür sermayemizi
boşa harcamamalıyız. Allah’ın rıza ve
hoşnutluğunu, merhamet ve muhabbetini
kazandıracak, rahmetini celbedecek hayırlı işler
yapmalıyız. Bunun için başta da belirttiğimiz
gibi ahirette bizimle beraber kalacak olan, salih
amelleri yapmaya gayret gösterelim.
Muhterem Müslümanlar!
Yapılan zerre miktarı iyilik yada kötülük
karşılıksız kalmayacaktır. Ahirette ilahi adalet
tecelli edecektir. Kötülük peşinde koşanlar
cezalarını görecek, salih amel işleyenler ise
Allah’ın
sonsuz
nimetleri
ile
mükafatlandırılacaklardır.
Hutbemi şu ayet-i kerime mealiyle
bitirmek istiyorum.“Her kim de O’na salih
ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte
onlar için en yüksek dereceler, içinden
ırmaklar akan, içinde ebediyyen kalacakları
Adn cennetleri vardır.”5
1
Ankebut ,9
Buhari, Rikak, 42
3
Nahl,97
4
Asr ,1-3
5
Taha 20/75-76
2
Hazırlayan : Hayrettin SEVİNÇ- Alpağut
Köyü İ.Hatibi / M .K.PAŞA
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

Salih Amel... - Bursa İl Müftülüğü