İLİ
: AMASYA
TARİH : 02/01/2015 (1. HAFTA)
MEVLİT KANDİLİ
:‫بِسۡ ِمۡٱ ِهللۡٱ َّلر َۡح ٰـ ِنۡٱ َّلر ِح ِۡي‬
‫ُول هللاِ اُس َْوةٌ َح َسنَةٌ لِ َم ْن َكانَ يَرْ جُوا‬
ِ ‫لَقَ ْد َكانَ لَ ُك ْم فِي َرس‬
۞ۡ‫هللاَ َو ْاليَوْ َم االَ ِخ َر َو َذ َك َر هللاَ َكثِير‬
ِ ُ ‫ال رس‬
:‫صلَّي اللّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّم‬
َ ‫ول للّه‬
ُ َ َ َ‫ق‬
َ ُ‫ِا َّن َما بُ ِع ْثت‬
‫)ُم‬6( ‫ق‬
ِ ‫لا ُُِ َم مِّ مَ مَ مَر ِِ مَ ﻻﺧْﻼ‬
Muhterem Müslümanlar!
Hicri takvime göre 11/12 Rebiu’l-evvel
1436, miladi takvime göre 2 Ocak Cuma’yı 3
Ocak Cumartesi’ye bağlayan gece yani bu gün
akşam
sevgili
Peygamberimiz’in
doğum
yıldönümü
olan
‘‘Mevlit
Kandili”dir.
Peygamberimiz (s.a.v.) miladi 571 yılında
Pazartesi günü sabaha karşı Mekke’de doğdu. O
yüce Peygamber, karanlıkları aydınlatan bir nur
olarak dünyaya geldi. Onun doğumu insanlık
tarihinin en önemli olayıydı. Çünkü insanlık onun
doğumuyla mutluluk ve huzura kavuştu, alemler
onun nuruyla aydınlandı. Çünkü o bütün
alemlere rahmet,[1] bütün beşeriyete uyarıcı ve
müjdeleyici olarak gönderilmişti.[2]
Hz. Peygamber her bakımdan insanlık için
örnek olarak gönderilmiş[3] bir peygamberdi.
Gerek peygamberlik öncesi ve gerekse
sonrasındaki dönemlerde sergilemiş olduğu hayat
tarzı, insanlarla ilişkisi, söz ve davranışları,
insanlık vasıflarını kaybetme noktasına gelen
müşriklerin bile kendisine “Muhammedü’l-emin”
(Güvenilen, kendisine güven duyulan) demelerine
neden olmuştur. Hiç kimseye güvenip teslim
edemedikleri kıymetli eşyalarını ona teslim
etmişlerdir.
Değerli Kardeşlerim!
23 yıllık peygamberlik döneminde, her
türlü insani değerini kaybetmiş bir toplumu,
tarihte benzerine az rastlanır, fertlerinin her biri
gökteki yıldızlar misali numune bir toplum haline
getirdi. İnsanlığa en üstün anlayış, yaşayış ve
ahlak ilkelerini kazandırdı.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu üstün
başarısı kuvvetli imanı, örnek yaşantısı, bitmeyen
azim ve kararlılığının yanında düşünce, inanç ve
yaşam bütünlüğünden kaynaklanıyordu. İnsani
ilişkilerde kalpleri fetheden yumuşak bir üsluba
sahipti. Onun davranışlarını Yüce Allah Kur’an-ı
Kerim’de şöyle dile getiriyor: “Allah’ın
rahmetinin eseri olarak sen onlara yumuşak
davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın,
şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi.” [4]
Muhterem Mü’minler!
O halde sevgili Peygamberimizi iyi
tanıyalım. O’nun hayatını, örnek yaşantısını,
üstün ahlakını ve güzel öğütlerini anlatan
kitapları mutlaka alıp okuyalım. Çocuklarımıza
küçük yaştan itibaren Peygamberimizi öğretelim.
Onların temiz kalplerine Allah ve Peygamber
sevgisi yerleştirelim. Bütün hayatımızda ve her
işimizde onu kendimize örnek edinelim ve onun
gösterdiği nurlu yoldan ayrılmayalım.
Hutbemi başta okuduğum ayet-i kerimenin
mealiyle bitirmek istiyorum; “Andolsun ki,
Rasulullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe
kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler
için güzel bir örnektir.” [5]
___________________________________
KAYNAKLAR:
[1] Enbiya, 21/107.
[2] Sebe’, 34/28
[3] Ahzab, 33/21.
[4] Al-i İmran, 3/159.
[5] Ahzab, 33/21.
[6]Suyuti 155; 52 Konuda Vaaz Ör. S.256
HAZIRLAYAN : Fatih ERDOĞAN
ÜNVANI
: Akça Camii İmam-Hatibi
Gümüşhacıköy/AMASYA
REDAKSİYON : İl İrşat Kurulu
Download

Mevlit Kandili - Amasya İl Müftülüğü