TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ
15 Ağustos 2014
EVLATLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah bizlere çocuklarımızı, büyük bir
nimet olarak ihsan etmiştir. Bizler de
çocuklarımızı hayatımızın süsü,
gözümüzün
1
nuru
olarak
görürüz.
Aynı
zamanda
çocuklarımıza karşı, iyi eğitmek ve güzel terbiye
etmek gibi önemli sorumluluklarımız da
bulunmaktadır. Allah Teala, bizi bunlardan
sorguya çekecektir. Cenâb-ı Hak, bu konuda
şöyle buyurmaktadır: “Çocuklarınızın ve
mallarınızın, sizin için bir imtihan olduğunu
ve büyük mükâfatın, kesinlikle Allah
katında bulunduğunu bilin.”2 Bir başka ayet-i
kerimede de "Ey iman edenler! Kendinizi ve
çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar
olan cehennem ateşinden koruyun..." 3
buyurmaktadır.
Aziz Mü’minler!
Çocuk doğduktan sonra ise ilk sorumluluk
çocuğa güzel bir isim vermektir. İsim insanın
kimliğidir. Dünya ve ahirette kişi ismiyle
tanınacaktır. “Şüphesiz ki sizler, kıyamet günü
isimlerinizle,
babalarınızın
isimleriyle
çağırılacaksınız. O halde isimlerinizi güzel
koyun.”4 hadis-i şerifinde Hz. Peygamber (s.a.v.)
güzel ismin önemine işaret etmiştir. İsim
verilmeden önce çocuğun sağ kulağına ezan, sol
kulağına kâmet okunması sünnettir.
Muhterem Müslümanlar!
Çocuklarımızın rûhî ve bedenî terbiyesi de
bizlerin sorumluluğu altındadır. Ruh terbiyesi için
çocuğa, anlayacak yaşa geldiği andan itibaren
uygun bir üslupla, iman esaslarını öğretmek,
Allah’ı ve Peygamberini tanıtmak ve sevdirmek
gerekir. Çocuklarımızın ibadet hususunda asıl
sorumluluğu ergenlik çağında başlasa da, çocuk
küçük yaşlardan itibaren ibadete alıştırılmaya
başlanmalı, bunun için teşvik edilmeli ve örnek
olmalıdır. Çocuklarımızın tahsilleriyle ilgilenmek,
onlara başta Kur’an-ı Kerîm öğretmek, sonra
dünya ve ahiretleriyle ilgili gerekli bilgileri
kazanmaları için çaba sarf etmek de
görevlerimiz arasındadır.
Değerli Müminler!
Çocuklarımıza
karşı
bir
diğer
sorumluluğumuz, onları Allah’ın rızasına uygun
bir edep içerisinde eğitip yetiştirmektir. Çocuk,
güzel terbiyeyi ilk önce aile ocağından
alır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Hiçbir baba
çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir
hediye vermiş olamaz" 5 hadis-i şerifiyle bu
konuya dikkatleri çekmiştir. Ruh terbiyesi
yanında çocuklarımızın beden terbiyesi ile
ilgilenmek, onların beslenmelerine, tedavilerine
ve bedenen sağlıklı olmalarına özen göstermek
de
gerekmektedir.
Anne-babaların,
aynı
zamanda
çocuklarını
hayata
hazırlamak,
geçimlerini sağlamaları için gerekli meslek ve
sanatları öğrenmelerine yardımcı olmak ve
zamanı geldiğinde de iyi bir yuva kurmaları için
destek olmak gibi önemli görevleri vardır.
Aziz Kardeşlerim!
Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızla
yeterince ilgilenelim. Onları, Yüce Rabbimizin
emirleri doğrultusunda milli, dini ve ahlâkî
değerler çerçevesinde yetiştirelim. Bu sayede
hem kendimizin hem de onların dünya ve
ahiretini kurtarmış olalım.
Hutbemi bir hadis-i şerif ile bitiriyorum:
“Evlatlarınıza ikram ediniz ve güzel bir şekilde
edeplendiriniz.”6
1
Furkan, 25/74.
Enfal, 8/28.
3
Tahrim, 66/6.
4
Ebu Davud, Sünen, 2/58.
2
5
6
Tirmizi, Birr, 33.
İbn Mâce, Edeb, 3.
www.tokyocamii.org
Download

evlatlarımıza karşı sorumluluklarımız