ÖZEL HASTANE AÇILIŞINDA MESUL MÜDÜR BAŞVURU BELGELERİ
İlçe Sağlık
İl Sağlık
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Evrağın
Evrağın
Uygunluğunun Uygunluğunun
Tespiti
Tespiti
EVRAĞIN ADI
UYGUN
Dilekçe Resmi veya özel herhangi bir başka işte çalışmadığının
beyanı
Mesul Müdür Sözleşmesi Noter onaylı veya Müdürlükçe onaylı
örneği
Yönetim kurulu kararı veya şirketin imza sirküsünde
yetkilendirilmiş kişinin onayı
Türkiye’de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belge
(Belgenin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği )
( en az iki yıl özel ya da kamu hastanesinde çalışmış olmalı)
T.C. kimlik numarası beyanı
İl Sağlık Müdürlüğü Onaylı Diploma ve Uzmanlık Belgesi Sureti
(Noter onaylı veya Müdürlükçe onaylı örneği)
2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde ve tanınmasına engel
olmayacak şekilde çekilmiş)
Adli sicil kaydının beyanı
Tabip Odası Kayıt Belgesi
İkametgah belgesi
Not: Görevlendirilen hekimin hastanenin kadrolu hekimi olması
gereklidir.
İlçe Sağlık Müdürlüğü Yetkilisi
Adı ve Soyadı:
Tarih:
İmzası
İl Sağlık Müdürlüğü Yetkilisi
Adı ve Soyadı:
Tarih:
İmzası
UYGUN
Download

Özel Hastane Açılışında Mesul Müdür Dilekçe Örneği