YERLEŞİM VE YATAK ARTIRIMI TALEBİNDE İSTENEN BELGELER
EVRAĞIN ADI
İlçe Sağlık
Müdürlüğü
Evrağın
Uygunluğunun
Tespiti
İl Sağlık
Müdürlüğü
Evrağın
Uygunluğunun
Tespiti
UYGUN
UYGUN
1 adet Ruhsata esas proje ve 3 adet tadilat projeleri
Müşterek teknik rapor. İl Sağlık Müdürlüğünce Düzenlenir
Faaliyet İzin Belgesi
NOT: İlave yatak artırımlarında ÖHY ‘ ne göre uygun olarak
ruhsata esas proje ile aynı ölçekte olmak koşulu ile müellif
mimarı tarafından onaylı olarak 3 adet düzenlenecek A4/A3 vb.
boyutta plan çizimi(değişim yapılan alanlar için) ve 3 takım
ruhsata esas proje tarafımıza gönderilmelidir.
İlçe Sağlık Müdürlüğü Yetkilisi
Adı ve Soyadı:
Tarih:
İmzası
İl Sağlık Müdürlüğü Yetkilisi
Adı ve Soyadı:
Tarih:
İmzası
Download

yerleşim ve yatak artırımı talebinde istenen belgeler