MİKROBİYOLOJİ – GIDA MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVARI CİHAZ LİSTESİ
1. HASSAS TERAZİ
Miligrama kadar olan küçük
miktarları tartar. Ölçüm ve
Tartım amacı ile kullanılır.
2. BİDİSTİLE SU CİHAZI- DİSTİLE SU CİHAZI
Saf su elde edilmesinde kullanılır
3. DERİN DONDURUCU
stok kültür muhafazasında kullanılır. İlaç
kimyasal madde, enzim doku örneği, termal
şoklama gibi gereksinimler için düşük
sıcaklıklarda saklama yapma
4. SANTRİFÜJ- MİKROSANTRİFÜJ
Deney tüplerini yüksek hızda çevirerek sıvı içindeki parçacıkların dibe çökerek ayrılmalarını veya farklı
yoğunluktaki sıvıları birbirinden ayırmaya yarar.
5. EVAPORATÖR
Döner Buharlaştırıcı-Çözücülerin
buharlaştırılması ve yoğunlaştırılması
amacıyla-destilasyon işlemlerinde kullanılır.
6. OTOKLAV
Sterilizasyon işlemlerinde kullanılır
7. İNKÜBATÖR-PASTÖR FIRINI
Pastör Fırını: Cam malzemelerin sterilizasyonu ve kurutulmasında kullanılır, 50-350 derecede çalışır,
İnkübatör: inkübasyon işlemlerinde kullanılır.
8. VORTEKS-MANYETİK KARIŞTIRICI-ÇALKALAYICI
Tüp, erlen vb. malzemeler içindeki çözeltileri belli bir hızda ve sürede çalkalar.
Deney tüpü içindeki karışımı çalkalamaya yarar.
Zor çözünen maddelerin karıştırılarak çözünmelerini ve çözeltide homojen dağılmalarını manyetik bar
ile sağlar
9. MİKROBİYOLOJİK EKİM KABİNİ (CLASS II)
Mikrobiyal
inokülasyon
ve
izolasyon
çalışmalarında
ve
Steril
malzeme
muhafazasında
kullanılır. Numuneleri,
kullanıcıyı, çevre ve ortamı kontaminasyondan
koruma amacıyla kullanılacaktır.
10. PH METRE
Çözeltinin pH’sını ölçer,
11. SU BANYOSU-BENMARİ
Su banyosu, deneyleri sabit sıcaklıkta yürütmede kullanılır. Homojenizasyon,genel kimya ve biyolojik
çalışmalarda kullanılmaktadır.
12. ÇEKER OCAK
Asit gibi zararlı gazların buharlaştırlması ile değişik gazların uzaklaştırlmasında kullanılır
13. KJELDAHL PROTEİN ANALİZ CİHAZI
Azot ve proteinin tayin edilmesinde
kullanılmaktadır.
14. GERBER SANTRİFÜJÜ
Gıda analizlerinde kullanılır.
15. NANO DROP SPERCTROMETRE
DNA, RNA ve Protein konsantrasyon ve saflık
ölçümlerinde kullanılır
Download

MİKROBİYOLOJİ – GIDA MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVARI