Genetik Tanı Merkezinde Bulunması Zorunlu Araç ve Gereçler
1- Sitogenetik Ve Doku Kültürü Laboratuvarında:
a) Doku Kültürü Laboratuvarı:
1. Laminar Flow Air (Hood),
2. Etüv ( En az iki tanesi % 5 CO² ’li, nem ve ısı ayarlı olmak üzere),
3. Inverted mikroskop,
4. -Doku kültürü seti (preparat hazırlanması aşamalarında kullanılan sarf ve kimyasal
maddelerin tümü).
b) Sitogenetik Laboratuvarı:
1. Etüv ( 37 C° , ayarlanabilir sıcaklıkta),
2. Santrifüj ( Açılabilir başlıklı, en az 1000 rpm),
3. Su banyosu ( 20 - 100 C° arasında ayarlanabilir),
4. Soğutucu +5 C° , Derin Dondurucu - 20 C° (Kombine olabilir),
5. Hassas terazi ( 0,01 gr. tartabilen),
6. Standart fotoğraf ataşmanlı mikroskop,
7. PH metre,
8. Distile su cihazı,
9. Vortex,
10. Çeker ocak ve magnetik karıştırıcı
c) FISH (Floresan inSitu Hibridizasyon Laboratuvarı):
(Bu tekniği uygulamak isteyen laboratuvarlar için)
1. Floresan ataşmanlı mikroskop,
2. Hot Plate
2- Moleküler Genetık Laboratuvarında:
1. Elektroforez seti (Elektroforez tankları, güç kaynakları),
2. Soğutmalı Santrifüj (12.000 rpm’e kadar ),
3. Mikrosantrifüj (Ependorf tüpler için, 6000- 12000 rpm),
4. Termo Cycler,
5. Buz makinesi,
6. Karıştırıcı,
7. Spektro fotometre,
8. Mikro pipet seti,
9. UV Transuliminatör, fotoğraflı görüntüleme seti,
10. Hot Plate,
11. Su banyosu,
12. Soğutucu +5 C° , Derin Dondurucu - 80 C° (Kombine olabilir),
13. Hassas terazi / terazi,
14. Çeker ocak,
15. PH meter,
16. Isıtıcı,
17. Kesintisiz güç kaynağı,
18. Film banyo seti ( X Ray ),
19. Mikro dalga fırın,
20. Ependorf tüpleri,
21. İlgili kimyasal maddeler.
3-Bıyokımyasal Genetik Laboratuvarında:
1. Genetik tanı yapmak için gerekli kitler ve otoanalizör,
2. Standart laboratuvar malzemeleri,
3. Spektrofotometre ( single beau / double beau )
Download

Genetik Tanı Merkezinde Bulunması Zorunlu Araç ve Gereçler 1