ANALİZ
Bal arılarında Varroa spp.’nin teşhisi Gaitada parazit kültürü Metastrongylidae larva teşhisi Cryptosporidiosis teşhisi Barsak protozoonların fikzasyonu,
boyanması ve identifikasyonu Kan protozoonların fikzasyonu,
boyanması ve identifikasyonu Uyuz muayenesi Gaitada helmint yumurtası/protozoon
oocysti sayımı Gaitada trematod yumurtaları
saptanması Gaitada helmint yumurtası aranması Gaita ve Organda Nativ Muayene Artropod Cins/Tür Tanımlaması METOD
Mikroskobik Gaita Kültürü Baermann-Wetsel Tekniği Protozoon İdentifikasyonu kan protozoonların imminolojik teşhisi
ELİSA
Makroskobik Parazitolojik Muayene Kan Protozoonlarının moleküler teşhisi
Protozoon İdentifikasyonu Protozoon İdentifikasyonu Mikroskobik Yöntem Gaitada Flotasyon Metodu (Mc
Master) Flotasyon yöntemi Flotasyon yöntemi Natif Muayene Mikroskpbik Makroskobik Thermal cycler
NUMUNE TÜRÜ
Arı, petek İçerikli barsak veya gaita İçerikli barsak veya gaita İçerikli barsak İçerikli barsak Antikoagulanlı kan veya kan
frotisi veya organ frotisi Deri kazıntısı İçerikli barsak veya gaita İçerikli bağırsak veya gaita İçerikli bağırsak veya gaita İç organ örnekleri ve gaita Teşhis edilecek artropod İç organ örnekleri,gaitaTeşhis
edilecek artropod Serum
Kan
Cihaz kullanımı
Işık mikroskobu ve stereo
mikroskop kullanımı
Florasan mikroskop kullanımı
Elisa yıkayıcı ve okuyucu
Doku Takip cihazı ve mikrotom
kullanımı
30 TL
60 TL
60 TL
60 TL
ZAMANI
1-2 gün 1-2 gün - 1-2 gün FİYAT
25 TL
7,50 TL
10 TL
20 TL
1-2 gün 15 TL
1-2 gün 2-3 gün 7 gün 1-2 gün 7-10 gün 1-2 gün 1-2 gün 1-2 gün 4-5 gün
7-8 gün
30 TL
15 TL
15 TL
10 TL
10 TL
10 TL
20 TL
30 TL
30 TL-50
TL
30TL-50 TL
Download

ANALİZ METOD NUMUNE TÜRÜ ZAMANI FİYAT Bal arılarında