TOPİKAL İNSTİLASYON YARA TEDAVİSİ İRRİGASYON UYGULAMA SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. İrrigasyon uygulama seti, her türlü akut, kronik, travmatik, yanık ve enfekte yaraların
instilasyon tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Uygulama seti steril irrigasyon solüsyonlarının (oksijenlendirilmiş, ozonlandırılmış bidistile
su ve bidistile su) yara yatağına volümetrik olarak gönderilmesini sağlayan topikal yara
tedavi ünitesi ile uyumlu çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
3. İrrigasyon uygulama kabı ile instilasyon tedavi ünitesi ek bir aparata gerek duyulmadan,
bağlanabilir olmalıdır. Sıvı sterilizasyounu bozulmayacak şekilde ventil düzeneği olmalıdır.
4. İrrigasyon uygulama kabı tekli steril ambalaj içerisinde verilmeli 1000ml. steril sıvı
saklama kapasitesine sahip olmalıdır.
5. Set içinde, İrrigasyon uygulama kabı ile birlikte, 500 ml cam şişede steril İrrigasyon sıvısı ve
sıvı dolum seti verilmelidir.
6. İrrigasyon sıvısı OZONLANDIRILMIŞ su olmalıdır.
7. Kullanılacak İrrigasyon sıvısı dolum seti aracılığıyla irrigasyon uygulama kabına kolayca
doldurulabilmelidir.
8. İrrigasyon uygulama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarf malzemeler ve topikal yara
tedavi ünitesi, tedavi sürekliliğini sağlamak amacıyla aynı markanın tamamlayıcı ürünleri
olmalıdır.
9. İrrigasyon kabı şeffaf, sert, rijit ve kırılmaz özellikte PolyCarbon ve PE’den üretilmiş
olmalıdır.
10. İnstilasyon ve dolum için ayrı iki girişi olmalıdır. Topikal yara tedavi ünitesine bağlantı
hortumu irrigasyon kabına sabitlenmiş olmalıdır.
11. Tüketilen sıvı miktarının ölçülebilmesi için kap üzerinde cc/ml ölçek bulunmalıdır.
12. Sıvı emilimi için İrrigasyon kabı içerisinde tubing jeneratör düzeneği bulunmalıdır.
13. Ambalaj üzerinde ürünün markası, lot numarası, teknik özellikleri, üretim ve son kullanma
tarihleri, saklama koşulları ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi
Bankası kodu belirtilmelidir.
14. Ürünün raf ömrü 2(iki) yıl olmalıdır.
Download

TOPİKAL İNSTİLASYON YARA TEDAVİSİ İRRİGASYON