MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
CİHAZ KATALOĞU
1
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Biyomühendislik Bölümü
CİHAZLAR:
Analitik Terazi (DENVER)…………………………………………………….3
Analitik Terazi (AND GX600).……………………………………………….3
Biyogüvenlik Kabini (NUAIRE)………………………………………………4
Buzdolabı…………………………………………………………………………….5
Çalkalamalı İnkübatör (Gerhardt).…………………….…………………6
Çalkalamalı İnkübatör (IKA)……………………………………………..….7
Derin dondurucu (-86)(NUAIRE)……………..………………………..….8
Isıtıcılı Karıştırıcı (IKA)& Vorteks ………………………………………….9
İnkübatör (Memmert)………………………………………….……………..10
İnverted Faz Kontrast Işık mikroskobu (Floresan Ataçmanlı) ……..11
pH metre ………………………………….………………………………………..12
Otoklav……………………………………………………………………..………..13
2
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Biyomühendislik Bölümü
Analitik Terazi (Denver, AND GX600)
Besi yeri, stok solüsyon ve çözeltileri hazırlamada kullanılan uygun miktarlarda numune ve
kimyasalları hassas bir şekilde miligrama kadar olan küçük miktarları tartma işleminde
kullanılır.
3
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Biyomühendislik Bölümü
Ekim Kabini (NUAIRE)
Mikrobiyal inokülasyon ve izolasyon çalışmalarında ve steril malzeme muhafazasında kullanılır.
Ayrıca numuneleri, kullanıcıyı, çevre ve ortamı kontaminasyondan koruma amacıyla kullanılır.
4
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Biyomühendislik Bölümü
Buzdolabı (Beko)
Belirli sıcaklıklarda saklanması gereken solusyonların, kimyasal maddelerin, kitlerin ve besi
yeri stok çözeltilerinin depolanmasında kullanılan cihazdır.
5
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Biyomühendislik Bölümü
Çalkalamalı İnkübatör (IKA)
Laboratuvarın çalışma yüküne ve amaçlara göre farklı sıcaklıklarda çalkalayarak çalışma
prensibine dayanan mikrobiyoloji laboratuvarının önde gelen cihazları arasındadır.
Mikroorganizmaların kültüre alınmasında, çoğaltılmasında ve karakterizasyon testlerinde
kullanılır. Cihaz mikroorganizmaların gelişimi için ihtiyaç duydukları ısıyı sağlar.
6
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Biyomühendislik Bölümü
Çalkalamalı İnkübatör (Gerhardt)
Laboratuvarın çalışma yüküne ve amaçlara göre farklı sıcaklıklarda çalkalayarak çalışma
prensibine dayanan mikrobiyoloji laboratuvarının önde gelen cihazları arasındadır.
Mikroorganizmaların kültüre alınmasında, çoğaltılmasında ve karakterizasyon testlerinde
kullanılır. Cihaz mikroorganizmaların gelişimi için ihtiyaç duydukları ısıyı sağlar.
7
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Biyomühendislik Bölümü
Derin Dondurucu (NUAIRE)
Mikrobiyolojide stok kültür muhafazasında kullanılır. Düşük sıcaklıkta tutulması gereken
malzemelerin (hücre, doku, enzim, protein, vb. gibi) saklanması için kullanılan cihazdır.
8
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Biyomühendislik Bölümü
İnverted Faz kontrast (Floresans Ataçmanlı)
Işık mikroskobu
Faz kontrast mikroskobu ışığın farklı kırılma özelliği ile sıvı bir ortam içerisinde
boyasız olarak incelenen mikroorganizmaların hücre iç yapılarının görülmesini sağlar.
Floresans ataçmanı ise normal ışık mikroskobu teknikleri ile görüntülenemeyen bazı
objelerin, özel boyama maddeleri ile boyanarak (DAPI, FITC, Texas red vb. ) boyayı
absorbe etmesi sağlanır. Yansıtmalı ışık prensibine göre çalışır.
9
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Biyomühendislik Bölümü
Isıtıcılı Karıştırıcı (IKA), Vorteks (IKA)
İçerisinde su veya çözelti bulunan, yapılan kimyasal deneyler ile çözeltilerin ve
karışımların belli bir süre, belli bir sıcaklıkta bekletildiği ve aynı zamanda
manyetik balık yardımıyla karıştırıldığı cihazdır. Vorteks; tüp, erlen vb.
malzemeler içindeki çözeltileri belli bir hızda ve sürede çalkalar. Deney tüpü
içindeki karışımı çalkalamaya yarar. Ayrıyeten zor çözünen maddelerin
karıştırılarak çözünmelerini ve çözeltide homojen dağılmalarını manyetik bar ile
sağlar.
10
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Biyomühendislik Bölümü
İnkübatör (Memmert)
Laboratuvarın çalışma yüküne ve amaçlara göre farklı sıcaklıklarda çalışan mikrobiyoloji
laboratuvarının önde gelen cihazları arasındadır. Mikroorganizmaların kültüre alınmasında,
çoğaltılmasında ve karakterizasyon testlerinde kullanılır. Cihaz mikroorganizmaların gelişimi
için ihtiyaç duydukları ısıyı sağlar.
11
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Biyomühendislik Bölümü
İnverted Faz kontrast (Floresans Ataçmanlı)
Işık mikroskobu
Faz kontrast mikroskobu ışığın farklı kırılma özelliği ile sıvı bir ortam içerisinde
boyasız olarak incelenen mikroorganizmaların hücre iç yapılarının görülmesini sağlar.
Floresans ataçmanı ise normal ışık mikroskobu teknikleri ile görüntülenemeyen bazı
objelerin, özel boyama maddeleri ile boyanarak (DAPI, FITC, Texas red vb. ) boyayı
absorbe etmesi sağlanır. Yansıtmalı ışık prensibine göre çalışır.
12
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Biyomühendislik Bölümü
Masa Tipi pH metre (Metler Toledo)
Deneylerden önce ortam pH’nın belirlenmesinde ve deneyler sırasında pH değerlerinin
gözlemlenmesinde kullanılmaktadır. Özellikle stok solüsyonlarının hazırlanmasında ve
mikroorganizmaları çoğaltmak için kullanılan besi yerlerinin hazırlanmasında kullanılan bir
cihazdır.
13
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Biyomühendislik Bölümü
OTOKLAV (HIRAYAMA)
Temel görevi basınç altında buharla malzemelerin ve besi yerlerinin sterilizasyonudur.
14
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Biyomühendislik Bölümü
Download

Mikrobiyoloji Laboratuvarı - Biyomühendislik