ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
LİKEN ASİTLERİNİN ULTRAVİYOLE IŞINLARINA KARŞI KORUYUCU ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
Mehmet VAROL
Anadolu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Danışman: Doç. Dr. Ayşe Tansu KOPARAL
2013, 94 sayfa
Yaşadığımız çağın en büyük problemlerinden biri ozon tabakasındaki
delinme sonucu artan deri kanseri vakaları gibi gözükmektedir. Deri kanseri açık
tenli popülasyonlarda en sık rastlanan kanser tipidir. Bu nedenle, UV-B ışınlarına
karşı doğal ve sentetik koruyucu faktörlerin keşfi ve sentezi önem arz etmektedir.
Bu tez çalışmasında, UV-B ışınlarını absorbe etme potansiyeline sahip olan
(-)- usnik asit, atranorin, giroforik asit ve vulpinik asit gibi liken asitlerinin, insan
keratinosit hücrelerini (HaCaT), 2,5 J/cm2 UV-B ışınına karşı koruyucu aktiviteleri
MTT, LDH, ROS testleri ve DAPI, TRITC-phalloidin boyama yöntemleri gibi in vitro
yöntemlerle araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, sırasıyla vulpinik asit,
giroforik asit, atranorin ve (-)- usnik asit HaCaT hücrelerini UV-B ışınlarına karşı
koruyucu özellikte bileşikler olarak tanımlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Liken asitleri, UV-B, MTT, LDH, ROS, DAPI, aktin filament
Download

ÖZET Yüksek Lisans Tezi LİKEN ASİTLERİNİN