BAP KOMİSYONU TARAFINDAN 2014 YILINDA DESTEKLENEN
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
C Türü Proje (Lisansüstü Tez Projeleri)
S. No
Proje No
Ünvanı
Proje Yürütücü
1
SOS-BAP-C-250414-01 Yrd.Doç.Dr. Gürkan Fırat SAYLAN
2
FEN-BAP-C-250414-02 Yrd.Doç.Dr. Cengiz MUTLU
3
FEN-BAP-C-250414-03 Yrd.Doç.Dr. Cengiz MUTLU
4
FEN-BAP-C-250414-04 Doç.Dr.
Emine YALÇIN
5
FEN-BAP-C-250414-05 Doç.Dr.
Emine YALÇIN
6
FEN-BAP-C-250414-06 Doç.Dr.
7
EĞT-BAP-C-250414-07 Prof.Dr.
8
FEN-BAP-C-250414-08 Doç.Dr.
9
FEN-BAP-C-250414-09 Doç.Dr.
10
FEN-BAP-C-250414-10 Prof.Dr.
11
FEN-BAP-C-250414-11 Prof.Dr.
Proje Adı
Demokrat Parti Dönemi Işık Gazetesi (1950-1960
Giresun)
Harşit Çayı Su Kalitesi ve Kirlilik Durumunun Tespiti,
Giresun
Boğacık Deresi Planktonu ve Fizikokimyasal Özellikleri
Smilax excelsa L. Yaprak Özütlerinin Antioksidan
Aktivitesinin Araştırılması
Paraben
ve
Metabolitlerinin
AMES/Salmonella/Mikrozom Testi İle Mutajenik
Aktivitelerinin Araştırılması
Poli (Ɛ-kaprolakton-b-etilen glikol-b-Ɛ-kaprolakton)
Temel ÖZTÜRK
Blok Kopolimerlerinin ‘Klik’ Kimyası Yöntemi ile
Sentezi ve Karakterizasyonu
Mustafa CİN
Okul Öncesi Eğitimde Ekolojik Çocuk Oyunları
Koruyucu Madde Paraben’in Allıum cepa L.’daki
Kültiğin ÇAVUŞOĞLU Fizyolojik, Anatomik Ve Sitogenetik Etkilerinin
Araştırılması
Allium Cepa’da Benzofenon’un Sebep Olduğu
Kültiğin ÇAVUŞOĞLU Fizyolojik, Anatomik Ve Sitogenetik Değişimlerin
Araştırılması
Giresun Sahillerinde Doğal Olarak Yetişen Deniz
İhsan AKYURT
Teresi'nin (Crithmum maritimum) Antimikrobiyal
Aktivitelerinin Araştırılması
Albino Farelerde Paraben Tarafından Teşvik Edilen
Kürşad YAPAR
Toksisiteye Karşı Isırgan Otu Özütünün Koruyucu
Rolünün Araştırılması
Proje Süresi
(Ay)
11
24
18
24
24
12
10
36
36
12
36
Klik' Kimyası Yöntemi Kullanılarak Poli (epiklorhidring-etilen glikol) Graft Kopolimerlerinin Sentezi ve
Karakterizasyonu
Tıbbi Veya Aromatik Açıdan Değerli Çeşitli Bitki
Hilal BAKİ
Türlerinin, Bazı Depo Zararlıları Üzerine İnsektisidal Ve
Antifeedant Etkilerinin Belirlenmesi
Bazı Bitki Kısımlarının Temel Yağlarının Kimyasal
Canan ALBAY
Bileşen Analizi
Canan ALBAY
Bazı Bitki kısımlarında GC/MS ile içerik analizi
Ordu İli'nin Bazı İlçelerinden Alınan Bal Örneklerinin
Ilginç Kızılpınar TEMİZER
Toplam Flavonoid-Fenolik Bileşik Miktarının Ve Polen
İçeriğinin Belirlenmesi
Erzincan Ve Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı
Tanacetum
L.
(Asteraceae)
Taksonlarının
Zafer TÜRKMEN
Antimikrobiyal,
Antifungal
Ve
Antioksidan
Aktivitelerinin Belirlenmesi
12
FEN-BAP-C-250414-12 Doç.Dr.
Temel ÖZTÜRK
13
FEN-BAP-C-250414-13 Yrd.Doç.Dr.
14
FEN-BAP-C-250414-14 Yrd.Doç.Dr.
15
FEN-BAP-C-250414-15 Yrd.Doç.Dr.
16
FEN-BAP-C-250414-16 Yrd.Doç.Dr.
17
FEN-BAP-C-250414-17 Doç.Dr.
18
EĞT-BAP-C-250414-18 Prof.Dr.
Serkan DOĞANAY
19
FEN-BAP-C-250414-19 Doç.Dr.
Elif Neyran SOYLU
20
FEN-BAP-C-250414-20 Yrd.Doç.Dr. Özlem TURAN
21
SOS-BAP-C-250414-21 Prof.Dr.
Ünsal BEKDEMİR
22
FEN-BAP-C-250414-22 Doç.Dr.
Elif Neyran SOYLU
23
EĞT-BAP-C-250414-23 Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÖZMENLİ
24
EĞT-BAP-C-250414-24 Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÖZMENLİ
25
FEN-BAP-C-250414-25 Doç.Dr.
Saim TOPÇU
26
FEN-BAP-C-250414-26 Doç.Dr.
Birol ERTUĞRAL
27
FEN-BAP-C-250414-27 Prof.Dr.
A. Yalçın TEPE
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Karikatür Kullanımının
Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Tutumuna Etkisi
Pazarsuyu Deresi Algleri Üzerine Floristik Bir
Araştırma
Kuraklık Stresindeki Bitkilerin Fizyolojik İncelenmesi
Giresun'da Düzensiz Kentleşme ve Bunlardan
Kaynaklanan Sorunlar: CBS İle Teyyaredüzü Mahallesi
ve Hacısiyam Mahallelerinin Analizi.
Yağlıdere Çayı'nın Algleri Üzerine Floristik Bir
Araştırma
Trabzon Vilayet Salnamelerine Göre Giresun Ekonomisi
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Müze
Alışkanlıkları (Giresun İli Örneği)
Camsı Karbon Elektrodun Elektropolimerizasyonla
Modifikasyonu
Giresun İlinden Toplanan Liken Ve Yosunlarda Cs137’nin Ekolojik Yarı Ömrünün Belirlenmesi
Batlama Deresi Su Kalitesi ve Kirlilik Düzeyinin
Belirlenmesi
12
12
12
12
12
24
12
12
12
11
12
12
12 Aydan az
12
12
12
28
FEN-BAP-C-250414-28 Prof.Dr.
Mustafa TÜRKMEN
29
FEN-BAP-C-250414-29 Prof.Dr.
Mustafa TÜRKMEN
30
FEN-BAP-C-250414-30 Prof.Dr.
A. Yalçın TEPE
31
FEN-BAP-C-250414-31 Prof.Dr.
İhsan AKYURT
Giresun ve Ordu Yöresinde Tüketilen Mantar Türlerinde
Ağır Metal Kirliliğinin (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Ni,
Zn) Araştırılması
Giresun Sahilinde bulunan Kahverengi Alg, Cystoseira
barbata türünde Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel
Değerlendirilmesi
Pazarsuyu Deresi Su ve Sediment Kalitesinin
Belirlenmesi
Giresun Sahillerinde Yetişen Deniz Marulu'nun (Ulva
lactuca) Makrobesin İçeriklerinin Mevsimsel Olarak
Değişimlerinin Belirlenmesi
12
12
12
12
A Türü Proje (Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri)
S. No
Proje No
Ünvanı
Proje Yürütücü
Proje Adı
İnece Köyü ve Yakın Çevresinin Eko-Turizm
Potansiyeli
Hava Kirliliği Bilinci: Öğretmen Adayından Öğrenciye,
Müge AYGÜN
Öğrenciden Topluma Disiplinler Arası Bir Araştırma
Mustafa ORAL
İngiliz Mandasında Filistin (1917-1947)
Okul Dışı Çevrelere Gezi Düzenleyebilme Öz Yeterlik
Aykut Emre BOZDOĞAN
Ölçeğinin Geliştirilmesi
Giresun İlinde Bulunan Ticari Arı Kolonilerindeki Bal
Arısı Apis Mellifera Daki Önemli Bal Arısı Zararlısı
Onur TOSUN
Varroosis Ve Hastalığı Nosematosis İn Varlığı,
Dağılımının Ve Hastalık Etkenlerinin Tespiti
Flor ve Klor İçeren Benzimidazol Türevlerinin Sentezi
Hakan BEKTAŞ
ve Karakterizasyonu
Giresun Ve Çevresinde Üretilen Ballarda Sülfanamid
Seda Dicle KORKMAZ
Ve Tetrasiklin Kalıntılarının Belirlenmesi
Epidural Yoldan Verilen Deksmedetomidinin Farklı
Sevgi KESİCİ
Dozlarının Nörotoksik ve Hemodinamik Etkilerinin
Araştırılması
Giresun Yöresindeki İnek Sütlerinde Aflatoksin M1’in
Bahar SÖKMEN
İncelenmesi
Su Kıtlığına Maruz Bırakılmış C3 Ve C4 Bitkilerinin
Özlem TURAN
Fotosentetik Aktivitelerinin Belirlenmesi
Proje Süresi
(Ay)
1
SOS-BAP-A-250414-32 Yrd.Doç.Dr. Eren ŞENOL
12
2
EĞT-BAP-A-250414-33 Yrd.Doç.Dr.
24
3
SOS-BAP-A-250414-34 Prof.Dr.
4
EĞT-BAP-A-250414-35 Doç.Dr.
5
FEN-BAP-A-250414-36 Yrd.Doç.Dr.
6
FEN-BAP-A-250414-37 Yrd.Doç.Dr.
7
SAĞ-BAP-A-250414-38 Yrd.Doç.Dr.
8
SAĞ-BAP-A-250414-39 Yrd.Doç.Dr.
9
FEN-BAP-A-250414-40 Doç.Dr.
10
FEN-BAP-A-250414-41 Yrd.Doç.Dr.
24
12 Aydan Az
12
12
12
12
12
12
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Prematüre Bebeklere İnvaziv İşlemlerde Amniyotik Sıvı
SAĞ-BAP-A-250414-42 Yrd.Doç.Dr. Dilek Küçük ALEMDAR
Koklatmanın Ağrı, Stres ve Ağlama Süresine Etkisi
Eğitim Fakültelerinin Web Sayfalarının Değişik
EĞT-BAP-A-250414-43 Yrd.Doç.Dr. Erhan DELEN
Kriterler Yönünden İncelenmesi ve Tespit Edilen
Eksiklikler İçin Çözüm Önerilerinin Sunulması
Hatay Yöresine Özgü Bazı Nar Ve Nar Ekşisi Türlerinin
FEN-BAP-A-250414-44 Yrd.Doç.Dr. Sevim Çiftçi YEGİN Antioksidan Ve Antimikrobiyal Aktiviteleri İle Fenolik
Madde İçeriğinin Araştırılması
SOS-BAP-A-250414-45 Yrd.Doç.Dr. Sezai BALCI
Türk-Libya İlişkileri ve Yusuf Şetvan Bey (1869-1948)
Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım Uygulamalarının
SAĞ-BAP-A-250414-46 Yrd.Doç.Dr. Fadime Üstüner TOP Prematüre Bebeklerin Fizyolojik Parametre, Büyüme ve
Oral Beslenmeye Geçiş Sürelerine Etkisi
Asparagus Officinalis L. Bitkisi Üzerinde Zararlı Olan,
FEN-BAP-A-250414-47 Yrd.Doç.Dr. Hilal BAKİ
Crioceris Asparagi L. (Coleoptera: Chrysomelidae'nin
Patojenlerinin Belirlenmesi
Bazı İlaç Etken Maddelerin Moleküler Baskılanmış
FEN-BAP-A-250414-48 Yrd.Doç.Dr. Murat YOLCU
Polimerlerinin Hazırlanması Ve Sensör Davranışlarının
İncelenmesi
Giresun Yöresinde Doğal Ve Kültür Olarak Yetiştirilen
FEN-BAP-A-250414-49 Yrd.Doç.Dr. Ilginç Kızılpınar TEMİZER
Bazı Bitkilerin Polen Morfolojileri
Yeni 2-Pikolilamin Türevi Schıff Bazlarının Geçiş Metal
Komplekslerinin Sentezi, Karaterizasyonu, Modellemesi
FEN-BAP-A-250414-50 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Soner ENGİN
Ve Uygulama Alanlarının (Antimikrobiyal, Antifungal
Vb) Belirlenmesi
Piridin Ve Triazol İçeren Organik Ve İnorganik
FEN-BAP-A-250414-51 Yrd.Doç.Dr. Halil GÖKCE
Bileşiklerin Moleküler Simülasyonu
SOS-BAP-A-250414-52 Doç.Dr.
Sedat MADEN
Geçmişten Günümüze Türkçeye Hizmet Edenler
22
SAĞ-BAP-A-250414-53 Yrd.Doç.Dr. Aytaç GÜDER
23
FEN-BAP-A-250414-54 Yrd.Doç.Dr. Bahadır ATMACA
24
FEN-BAP-A-250414-55 Arş.Gör.Dr.
25
FEN-BAP-A-250414-56 Yrd.Doç.Dr. Bahadır KOZ
Tayfun ARSLAN
Laurocerasus officinalis Roem Ekstraktının Antioksidan
Bileşenlerinin Tayini ve Diyabetik Ratlarda Bazı
Biyokimyasal Parametrelere Etkisinin Araştırılması
Ordu İli'nde Doğal Ve Kültür Olarak Yetiştirilen Bazı
Bitkilerin Polen Morfolojileri
Potansiyel İlaç Olarak Sülfonamid Yapısı İçeren Kalkon
Türevlerinin Mikrodalga Yöntemiyle Sentezi Ve
Biyolojik Aktivite İncelemesi
Amasya İli Karayosunları Florasına Katkılar
18
12
12
12 Aydan Az
18
12
12
12
12
18
18
24
12
12
12 Aydan Az
26
EĞT-BAP-A-250414-57 Yrd.Doç.Dr. Necla Dönmez USTA
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Kimya” Kavramına
Yönelik Metafor Algıları
12 Aydan Az
27
FEN-BAP-A-250414-58 Doç.Dr.
Temel ÖZTÜRK
Klik' Kimyası Yöntemi Kullanılarak Vinil Klorür İçeren
Graft Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
12
28
FEN-BAP-A-250414-59 Doç.Dr.
Hatice KATI
Bacillus sp. Suşlarından İzole
Enzimlerinin Karakterizasyonu
12
Aysun TÜRKMEN
Kahverengi Deniz Yosunundan (Cystoseira) Elde Edilen
Katı Ve Sıvı Organik Gübre İle Kimyasal Gübreye İlave
Edilen Zeolitin Fasülye (P. Vulgaris) Bitkisinin Biyomas
Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
29
FEN-BAP-A-250414-60 Doç.Dr.
30
FEN-BAP-A-250414-61 Doç.Dr.
31
FEN-BAP-A-250414-62 Doç.Dr.
32
SOS-BAP-A-250414-63 Yrd.Doç.Dr.
33
SAĞ-BAP-A-250414-64 Prof.Dr.
34
FEN-BAP-A-250414-65 Yrd.Doç.Dr.
35
FEN-BAP-A-250414-66 Yrd.Doç.Dr.
36
EĞT-BAP-A-250414-67 Yrd.Doç.Dr.
37
SAĞ-BAP-A-250414-68 Yrd.Doç.Dr.
38
EĞT-BAP-A-250414-69 Prof.Dr.
39
SAĞ-BAP-A-250414-70 Yrd.Doç.Dr.
Edilen
Proteaz
Tekstil Boyar Maddelerin Sulu Çözeltilerden Fusarium
Emine YALÇIN
Semitectum,
Fusarium
Culmorum,
Fusarium
Proliferatum Biyosorbentleri İle Giderimi
Genetiği Değiştirilmiş Mısır ile Beslenen Tavşanlarda
Kültiğin ÇAVUŞOĞLU Fizyolojik,
Biyokimyasal
ve
Sitogenetik
Parametrelerdeki Değişimlerin Araştırılması
Türk Lirasına Simge Tayini Operasyonuna Dair
İpek CEBECİ
Bireylerin Tutum Ve Davranışlarını Belirlemeye
Yönelik Bir Araştırma: Giresun İli Örneği
Albino Farelerde Benzofenol Tarafından Teşvik Edilen
Kürşad YAPAR
Toksisiteye Karşı Likopen’in Koruyucu Rolünün
Araştırılması
Denizel Türevli Mikroorganizmaların İzolasyonu Ve
Kadriye ÖZCAN
Antimikrobiyal Aktivite Profillerinin Tespiti
Giresun İlinde Yayılış Gösteren Hypericum L.
Rıdvan POLAT
(Hypericaceae) Cinsinin Mikromorfolojik Ve Anatomik
Özelliklerinin Araştırılması
İkili Anlama Sahip Kavramların Kimya Eğitiminde
Neslihan ÜLTAY
Kullanımı
Does The Dutasteride Has Any Cardioprotective Effect
Ural OĞUZ
İn Elderly Men?
Kayaç Türleri ve Kayaç Döngüsünün Öğretimine
Mustafa CİN
Yönelik Model Tasarımı
Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda
Oguz DİKBAS
Pinguekülanın Diyabet Komplikasyonları, Serum
Adiponektin Ve Age Düzeyleri İle İlişkisi
24
36
36
12 Aydan Az
36
12
24
12
24
12
12
40
SAĞ-BAP-A-250414-71 Yrd.Doç.Dr.
41
FEN-BAP-A-250414-72 Doç.Dr.
42
FEN-BAP-A-250414-73 Yrd. Doç. Dr.
43
SAĞ-BAP-A-250414-74 Yrd. Doç. Dr.
44
FEN-BAP-A-250414-75 Yrd. Doç. Dr.
45
FEN-BAP-A-250414-76 Yrd. Doç. Dr.
46
FEN-BAP-A-250414-77 Yrd. Doç. Dr.
47
SAĞ-BAP-A-250414-78 Yrd.Doç. Dr.
48
FEN-BAP-A-250414-79 Yrd. Doç. Dr.
Viscum Album (Ökse Otu) Bitkisinin Nitrik Oksit
Mekanizması Üzerinden Kalp Yetmezliğinde Kardiyak
Ahmet KARAGÖZ
Fonksiyonlar
Üzerindeki
Muhtemel
Etkilerinin
Araştırılması
Bazı Cladonia Türlerindeki Atranorin’in HPLC Analizi
Kadir KINALIOĞLU ve Onların Antibakteriyal, Antioksidan ve Antitirozinaz
Aktivitelerinin Araştırılması
Sulak Alan Bitkilerinin Atık Su Arıtımındaki
Fulya AYDIN TEMEL
Etkinliğinin Araştırılması
Deneysel
Kalp
Yetmezliği
Modelinde
Farklı
Uğur KESİCİ
İntraabdominal Basınç Değerlerinin Organ Hasarı
Üzerine Etkileri
Doğrusal Olmayan Optik Özellik Gösterebilen Bazı
Arzu ÖZEK YILDIRIM Yeni Schıff Bazı Bileşiklerinin Spektroskopik Ve
Kuramsal Yöntemlerle Karakterizasyonu
Isırgan Lifi Takviyeli Polimetilmetakrilat Kompozitlerin
Kenan BÜYÜKKAYA
Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Bazı Organik Bileşiklerin Spektroskopik Ve Kuramsal
Ersin TEMEL
Yöntemlerle Karakterizasyonu
Tavşanlarda Alt Extremite Ve Böbrek İskemi
Özlem KESKİN
Modelinde Serum C-Natriüretik Peptid Düzeylerinin
Araştırılması
Giresun Dağları Eğribel Geçidi Alpin Bölgesinin Flora
Rena HÜSEYİNOĞLU ve Vejetasyonu, Memeli Hayvan Faunası ve Bazı Bitki
Türlerinin Grime Stratejilerine Göre Sınıflandırılması
12
12
24
12 Aydan Az
24
12
24
12 Aydan Az
24
Download

bap komisyonu tarafından 2014 yılında desteklenen bilimsel