T E M S A N
Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü
FAALİYETLERİMİZ VE
HEDEFLERİMİZ İLE
TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEMSAN 2015
TEMSAN’IN STRATEJİK ÖNEMİ
DSİ’nin 1954 yılında kurulmasıyla birlikte
ülkemizde baraj ve HES yapımı hızlanmış
olup, milli menfaatler doğrultusunda
elektromekanik teçhizatların yerli olarak
temin edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu amaçla 1977 yılında TEMSAN Türkiye
Elektromekanik Sanayi’nin kurulması
sayesinde, su türbinleri ve generatörlerin
yurt içinde imal edilebilmesi adına çok
önemli bir adım atılmıştır.
TEMSAN 2015
GENEL MÜDÜRLÜK
TEMSAN’IN STRATEJİK ÖNEMİ
Elektromekanik alanında stratejik ve % 100 devlet sermayeli bir kurum olarak düşünülen
TEMSAN’ın 2015 yılına gelindiğinde;






Ülke sanayimizde elektromekanik imalat
alanında önemli bir eksiği başarıyla kapattığı,
DSİ, TEİAŞ ve EÜAŞ ihalelerine katılarak
rekabet ortamını geliştirdiği ve hatta ihale
bedellerini ciddi oranda düşürdüğü,
Yerli sanayinin önünü açtığı,
Yabancı firmalarla rekabete girdiği,
Sanayi-üniversite işbirliğini sağladığı,
Bilimsel çalışmalara ön ayak olduğu
malumunuzdur.
ANKARA FABRİKASI
Bu faaliyetlerimizle TEMSAN olarak gücümüzü kanıtladığımızı düşünmekteyiz.
TEMSAN 2015
PERSONEL DURUMUMUZ
4857 sayılı iş kanununa tabi olarak 1.250 personelin
çalışacağı
öngörülerek
kurulan
Teşekkülümüzde,
23.02.2015 tarihi itibariyle 224 teknik (59 mühendis + 165
teknik eleman) ve 51 idari olmak üzere toplam 275
personel istihdam edilmektedir. Yeni personel alımı için
Teşekkülümüz nezdinde çalışmalara devam edilmektedir.
TEMSAN 2015
ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARIMIZ
Ülkemizde
hidroelektrik santrallerine ait
elektromekanik teçhizatlarını yapan tek firma
olmamız, Teşekkülümüzün önemini bir kez
daha artırmaktadır.
Bu güne kadar toplam kurulu gücü 1 GW olan
23 adet HES ülke ekonomisine kazandırmıştır.
Toplam kurulu gücü 105 MW olan 8 adet HES
projesinin tasarım, imalat, montaj, test ve
devreye alma çalışmaları devam etmektedir.
Ayrıca 56 adet trafo merkezini anahtar teslimi
esasına göre tamamlayarak, enterkonnekte
sistemimize güç katmıştır.
TEMSAN 2015
DİYARBAKIR FABRİKASI
ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARIMIZ
Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmak ve ülkemizdeki
küçük su kaynaklarından enerji elde etmek amacıyla, ülkemizde daha önce
projesi ve imalatı yapılamayan farklı tip ve güçte (500 W – 500 kW) AR-GE
olarak 53 adet mikro HES türbini projelendirilmesi yapılmış ve 63 adet türbinin
imalatı gerçekleştirilmiştir. Satışı yapılan 31 adet türbinle birlikte her geçen gün
bu sayı artmaktadır.
DSİ tarafından hazırlanan Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak
üzere su kullanım hakkı anlaşması imzalanmasına ilişkin usul ve esaslar
hakkında yönetmelik 21.02.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bunun neticesi olarak, mini ve mikro HES siparişlerinde artış
beklenmektedir.
TEMSAN 2015
ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARIMIZ
Bilindiği üzere Hükümetimizin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını
desteklemesine yönelik politikası doğrultusunda, 29.12.2010 tarih
ve 6094 sayılı Kanun ile birlikte YEKDEM (Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarını Destekleme Mekanizması) oluşturulmuştur.
Bu Kanunun II sayılı cetvelinde, YEK’e dayalı üretim tesislerinde
yerli ürün kullanılması durumunda yerli katkı ilavesi söz konusudur.
Böylelikle,
üreticilerin
yenilenebilir
enerji
kaynaklarına
yönelmesinde, yerli imalatın tercih edilmesinde ve yerli üreticinin
lehine olacak şekilde pazar payının getireceği artışa bağlı olarak
üreticilerin ürün yelpazesini geliştirmesinde pay sahibi olunmuştur.
TEMSAN 2015
ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARIMIZ
Tamamen Teşekkülümüz çalışanlarının hazırlamış
olduğu hidroelektrik santrallerde kullanılan türbin,
hidrogeneratör
ve
kontrol
sistemlerinin
belgelendirilmesi
için
“TSEK
195
Sayılı
Belgelendirme Kriteri” hazırlamıştır. Bu kriter,
TSE Enerji ve Enerji Sistemleri Teknik Komisyonu
tarafından uygun bulunmuş ve TSE tarafından
yayımlanmıştır.
Gururla söylemek gerekirse; Yerli İmalatı Teşvik
kapsamında
TSE’den
“TSEK
195
sayılı
Belgelendirme Kriteri”ne göre belge alabilen ilk
ve tek firma, sektöründeki LİDER KURULUŞ
TEMSAN olmuştur.
TEMSAN 2015
TAMAMLADIĞIMIZ HES’LER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
21
SANTRALİN
ADI
KEPEZ 2
MANAVGAT
İVRİZ
ZERNEK (Hoşap)
TERCAN
KOÇKÖPRÜ
KRALKIZI
DİCLE
KUZGUN
ÇAMLIGÖZE
SUAT UĞURLU
BEYKÖY
BATMAN
MERCAN
KÜRTÜN
ALPASLAN
CUNİŞ
DUMLU HES
KILAVUZLU HES
GELİNKAYA HES
RİZE HES
YAHYABEY HES
MANYAS HES
22
ÇİNE HES
47,20 (2x23,60)
23
BUSKİ DO
0,5
NO
GÜCÜ
(MWe)
5,82 (2x2,91)
48 (2x24)
1,04 (2x0,52)
4,2 (2x2,10)
14,94 (3x4,98)
8,68 (4x2,17)
96,56 (2x48,28)
110 (2x55)
20,96 (3x6,30 + 1x2,06)
34,40 (2x17,20)
23,5 (1x23,5)
16,8 (3x5,60)
192,15 (3x62,15 + 1x5,70)
18,54 (3x6,18)
92 (2x46)
167 (4*41,75)
8,97 (3*2,99)
4,19 (2x2,095)
56,4 (4x14,10)
7,2 (2 x 3,6)
0,09
0,35
20,49 (3x6,86)
DEVREYE
ALMA TARİHİ
1986
1986
1986
1989
1990
1994
1998
2000
2000
2000
2001
2001
2003
2003
2003
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2014
BULUNDUĞU
YER
Antalya
Antalya
Konya
Van
Erzincan
Van
Diyarbakır
Diyarbakır
Erzurum
Sivas
Samsun
Eskişehir
Batman
Tunceli
Gümüşhane
Muş
Trabzon
Erzurum
K.Maraş
Erzurum
Rize
Kayseri
Balıkesir
Kepez
Manavgat
İvriz
Hoşap
Tuzla
Zilan
Maden
Dicle
Serçeme
Kelkit
Yeşilırmak
Sakarya
Batman
Sazlıbüvet
Harşit
Murat
Cuniş
Yayla-Çatak
Ceyhan
Sulama Kanalı
İçme suyu
Zamantı
Baraj
Aydın
Baraj
2014 2015
Bursa
TEMSAN
AKARSU
İçme suyu
İŞİN
SAHİBİ
TEK
DSİ
DSİ
DSİ
DSİ
DSİ
DSİ
DSİ
DSİ
DSİ
EÜAŞ
DSİ
DSİ
DSİ
DSİ
DSİ
RİNERJİ A.Ş.
DUMLU ENERJİ
DSİ
PAK ENERJİ
RİZE BELEDİYESİ
NİSAN ENERJİ
DSİ
DSİ
BURSA BELEDİYESİ
YURT DIŞINDA TEMSAN
ÜLKESİ
GÜCÜ
TÜRBİN TİPİ
İHRACAT TARİHİ
1
TACİKİSTAN
0,5 MW
PELTON
2014
2
KIBRIS
0,5 MW
PELTON
2014
1
HES ADI
ÜLKESİ
GÜCÜ
TÜRBİN TİPİ
DEVREYE ALMA
TARİHİ
BUCA HES
FİJİ ADALARI
CUMHURİYETİ
28 kW
PELTON
2011
TEMSAN 2015
MEVCUT İŞLERİMİZ
HES ADI
GÜCÜ
SÖZLEŞME TARİHİ
15.06.2007
(DSİ EKSİKLERİ BEKLENMEKTEDİR)
10.03.2011
1
TOPÇAM
2
İNCEBEL
62,66 MW
(3 x 20,87 MW)
2 x 3.586 MW
3
ÇARIKLI
2 x 5.025 MW
26.11.2012
4
YUVACIK
2 x 1,15 MW
30.03.2012
5
ATAKÖY
3 x 2.53 MW
14.11.2013
6
KÖPRÜBAŞI
2 x 3.9 MW
12.11.2013
7
MELİKOM
7,50 MW (5 + 2,50)
09.04.2014
8
KARAKAYA
9 MW (2 x 4,50)
21.04.2014
9
BUSKİ D13
1,39 MW
20.06.2014
TEMSAN 2015
AMAÇLARIMIZ
Yüksek gerilim kesicilerinin, HES’lerin elektromekanik teçhizatlarının, Adyabatik
Soğutma Sistemlerinin, Endüstriyel tip patentli iskele sistemlerinin, Rüzgar
santrallerine ait generatör kısmı öncelikli olmak üzere diğer techizatlarının,
mobil veya sabit güneş enerjisi sistemlerine ait techizatların tamamen yerli
olarak TEMSAN markası altında imalatları üzerinde çalışmalarımız, işbirliği
imkanlarını araştırılmalarımız, know-how ve patent haklarının temini için
çabalarımız olanca hızıyla devam etmektedir.
TEMSAN 2015
HES ELEKTROMEKANİK
TECHİZATLARININ % 100 YERLİ İMALATI
 Atıl iş gücü ve tezgah kapasitemizi uzun vadeli olarak generatör ve türbin ile
başlayarak, governer sistemini de yerli sanayi işbirliği sözleşmeleri ile %100
yerli imalat olarak dinamik hale getirmeye çalışıyoruz.
 Bu amaçla 2013 yılından itibaren türbin çarkı imalatına
başlanarak, bu imalatları da millileştirmiş durumdayız.
 Turbo Institude firması ile yapılan işbirliği anlaşması ile
türbin imalatına yerli olarak hız verilmiştir.
 Indar firmasıyla yapılan işbirliği anlaşması ile
generatörlerin yerli olarak imalatına başlanmıştır.
 Yerli İmalat Belgemiz sayesinde, yerli üreticinin lehine olacak pazar payının
getireceği artış ile gücümüze güç katacağımızı düşünmekteyiz.
TEMSAN 2015
RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİNE AİT
TECHİZATLARIN %100 YERLİ İMALATI
 Rüzgar türbinlerinin üretimi ve satışı için TURKWIN Firması ile 06.08.2014
tarihinde işbirliği anlaşması yapılmış olup, bir kısım çelik imalatın yapımına
Teşekkülümüzce başlanmıştır.
 1 MW gücüdeki rüzgar türbinleri için de Koncar Firması ile görüşmelerimiz
devam etmektedir.
Rüzgar enerjisinde TEMSAN’ın hedefleri :
 50 MW/yıl üretim kapasitesine ulaşmak,
 Yabancı know-how ve Üniversite/sanayi işbirliği ile yerli AR-GE sağlamak,
 Yeni nesil generatör imalatını gerçekleştirmek,
 Dışa bağımlılığı azaltmak,
 Yurtdışına TEMSAN olarak ihracat yapabilmektir.
TEMSAN 2015
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ
HÜCRELERİNİN % 100 YERLİ İMALATI
Güneş enerjisinde TEMSAN’ın hedefleri :
 200 MW/yıl üretim kapasitesine ulaşmak,
 Yabancı know-how - Üniversite ve sanayi işbirliği ile yerli AR-GE
sağlamak,
 Zenginleştirilmiş silis kumu üretimi,
 %90 yerli fotovoltaik pil üretimi,
 Fotovoltaik pil üretimi ile yerli sanayinin güçlendirilmesi,
 Panel üreticilerinin dışa bağımlılığının azaltılması,
 Yarı iletken teknolojisinin ülkemize kazandırılmasıdır.
Panel üretimi ve satışı için TURKWIN Firması ile 06.08.2014 tarihinde
geniş kapsamlı bir işbirliği anlaşması yapılmıştır.
TEMSAN 2015
ENERJİ SANTRALLERİNDE ROTACOOL SİSTEMİ
İLE VERİM ARTIŞININ SAĞLANMASI
--YENİ ÜRÜN-Enerji santrallerinde verim artışı sağlamak üzere Adyabatik Soğutma
Sistemlerinin imalatı ve pazarlanması ile ilgili olarak İVSAŞ Firması ile
23.10.2013 tarihinde anlaşma imzalanmıştır.
RotaCool, hava soğutmalı eski-yeni tüm ürün ve sistemlerde, üretim
dizayn şartı olarak alınan (enerji santrallerinde ~15°C, soğutma
sistemlerinde ~24°C) dış ortam emiş havası sıcaklığını, psikometrik
değerlere dayanarak, orijinal sisteme zarar vermeden ve sistemin
durmasına gerek olmaksızın güvenli bir şekilde soğutma için, hibrit bir
sistem olarak uygulanıp, yüksek enerji verimliliği sağlamak için
tasarlanmıştır.
TEMSAN 2015
ENERJİ SANTRALLERİNDE ROTACOOL SİSTEMİ
İLE VERİM ARTIŞININ SAĞLANMASI
--YENİ ÜRÜN-İlk projemizde; ETİ Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Emet Bor İşletme Müdürlüğü’ne
ait Taurus 60 – TT S3 model 5,2
MW güçlerindeki 2 adet türbinin
tam yükte çalışması halinde yılda
toplam 7.120 saat çalışabilecek
şekilde, türbin giriş havasının ısınması sebebiyle kaybedilen enerjinin
0,181 MW’lık kısmının geri dönüşümü sağlanmıştır. Kurulan türbin giriş
havasını soğutma sistemi, tesis durdurulmadan devreye alınmış olup,
tamamen otomatik olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
TEMSAN 2015
ENDÜSTRİYEL TİP PATENTLİ İSKELE
SİSTEMLERİNİN YERLİ OLARAK ÜRETİLMESİ
--YENİ ÜRÜN--
 TEMSAN, AFİX lisansı altında, Avrupa normlarına (TS-EN 12810-1, 12811-1) göre
sertifikalı iskele ve kalıp sistemlerini Türkiye’de üretecek ilk yerli firma
olabilmek için AFİX İştirakleriyle birlikte kurulacak olan Anonim Şirkete ortak
olarak; söz konusu ürünler için sadece Türkiye’de her yıl 2 Milyar Dolarlık
ithalat yapılan bir pazara üretim yapmayı ve Almanya başta olmak olmak
üzere, Türkiye üzerinden tüm dünyaya üretim ve ihracat yapmayı
hedefleyerek 13.01.2015 tarihinde İşbirliği Anlaşması imzalamıştır.
 İlk işimizi, Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi’nin çıktığı ihale ile almış bulunmaktayız.
TEMSAN 2015
KURULAN YENİ BİRİMİMİZ
PROJE ONAY MÜDÜRLÜĞÜ
 Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı
(mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup,
09.01.2015 tarihli EİGM yazısı ile lisanssız olan tüm güçlerde ve
lisanslı olan 10 MWe’nin altındaki güçlerdeki hidroelektrik
santrallerin proje onayı, kabulü ve tutanak onayı işlerinin
Teşekkülümüz bünyesinde yapılması hususunda yetkilendirme
yapılmıştır.
 Söz konusu işleri yürütebilmek için 20.01.2015 tarihinde Proje Onay
Birimi geçici olarak kurularak ve personel atamaları yapılmış olup,
28.01.2015 tarihinden itibaren Proje Onay Müdürlüğü adı altında
Genel Müdürlüğe bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır.
TEMSAN 2015
KURULAN YENİ BİRİMİMİZ
PROJE ONAY MÜDÜRLÜĞÜ
 Bu Müdürlükte hali hazırda 2’si EİGM’de geçici görevli çalışıyor
olmak üzere, 6 makine, 3 elektrik ve 1 inşaat mühendisi ile 1
sekreteryadan oluşan ekip çalışmakta olup, mühendis sayısının
arttırılması hususunda Teşekkülümüz nezdinde çalışmalara devam
edilmektedir.
 Bünyesindeki toplam 59 mühendisinden 10’unun Proje Onay
Müdürlüğünde çalışması, TEMSAN’ın bu birime verdiği önemin
göstergesidir.
TEMSAN 2015
KURULAN YENİ BİRİMİMİZ
PROJE ONAY MÜDÜRLÜĞÜ
 EİGM ve yetkilendirilen tüm Proje Onay Birimleri gibi TEMSAN’da
07.05.1995 tarihli Enerji Tesisleri Kabul Yönetmeliği (RG-22280) ile
30.12.2014 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği (RG-29221)
hükümlerine göre hizmet vermektedir.
 Geçmişte bende dahil olmak üzere 3 mühendis zaten EİGM’nde bu
işlerde çalışıyor olmamız ve hali hazırda EİGM’nün değerli
yardımları sayesinde aynı şatlarla bu kısa süre içerisinde 10 ön proje
ile 4 kati projeye görüş verilmiş, 1 ön proje ile 1 tadilat projesinin
onayı yapılmış, 2 santralin de geçici kabulü gerçekleştirilmiştir.
TEMSAN 2015
KURULAN YENİ BİRİMİMİZ
PROJE ONAY MÜDÜRLÜĞÜ
 Proje Onay Müdürlüğü’nde, genel olarak elektronik incelemeler de
dahil olmak üzere aşağıdaki hususlarda işlemler yürütülmektir.
 Ön proje inceleme ve onayları,
 Tadilat proje inceleme ve onayları,
 Kati proje inceleme ve onayları,
 Mühendislik raporu inceleme ve tutanak onayları,
 Kabul heyeti teşkili ve kabuller.
 www.temsan.gov.tr web adresimiz üzerinden detaylı bilgiler,
prosedürler ve ücretlendirme hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
TEMSAN 2015
KURULAN YENİ BİRİMİMİZ
PROJE ONAY MÜDÜRLÜĞÜ
 TEMSAN Genel Müdürlüğü bünyesinde Proje Onay Müdürlüğü
dışında, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nca, hidroelektrik
santrallerin elektromekanik techizatları için yönetmelikte
istenilen Dizayn Sertifikası hususunda Teknik Görüş Raporu
hizmeti verilmektedir.
TEMSAN 2015
SONUÇ
Sonuç olarak;
Hidroelektrik santrallerin ardından, yenilebilir diğer enerji
kaynaklarına ait teçhizat ve sistemlerin yerli olarak imalatına
geçilerek, yerli teknolojiyi optimum seviyede kullanıp, yerli ve
yabancı firmalarla işbirlikleri ile Ülkemizin enerji alanında
ekipman üretimindeki dışa bağımlılığın azaltılmasını
sağlayabilmek en büyük hedefimizdir.
TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜR EDERİM.
Murat GÖNEN
Makine Mühendisi
Proje Onay Müdürü
TEMSAN 26.02.2015
Download

temsan 2015