ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE
20 DAİMİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR
Teşekkülümüz Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 20 daimi işçinin
açıktan alınması, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 02.05.2014 tarih ve 14227 sayılı yazısı
çerçevesinde, Devlet Personel Başkanlığının 21.11.2014 tarih ve 6420 sayılı yazısı ile uygun
görülmüştür.
Aşağıdaki tabloda belirtilen toplam 20 daimi işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il
düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kütahya Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğüne 05.01.2015 tarih ve 21 sayılı yazımız ile işgücü talebinde
bulunulmuş olup söz konusu talebimizin yayımlanması istenilmiştir.
Söz konusu 20 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğü Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, www.iskur.gov.tr
internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri
gerekmektedir.
UNVANI
ÖĞRENİM
DURUMU
BRANŞI
ADEDİ
Proses İşçisi
Meslek Yüksek Okulu
Kimya
1
Proses İşçisi
Meslek Yüksek Okulu
Proses İşçisi
Meslek Yüksek Okulu
Proses İşçisi
Meslek Yüksek Okulu
Proses İşçisi
Endüstriyel
Otomasyon
Endüstriyel
Elektronik
3
2
Harita ve Kadastro
1
Lise ve Dengi Okul
Elektronik
1
Proses İşçisi
Lise ve Dengi Okul
Kimya
6
Proses İşçisi
Lise ve Dengi Okul
Metal İşleri
6
TOPLAM
20
Download

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR