Sayı : 75074898-903.02[2013- 2014 EİB]-17442
Konu : Engelli İşçi Alımı
26/05/2014
İadeli Taahhütlü
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü)
Hükümet Cad. No:1/3
KÜTAHYA
Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi ile kamu işyerlerinin %4
oranında engelli ve %2 oranında eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu getirilmiş
bulunmaktadır.
Buna göre, Teşekkülümüz Emet Bor İşletme Müdürlüğünde (Emet/KÜTAHYA)
mevcut işçi sayıları esas alınarak tespit edilen engelli ve eski hükümlü çalıştırma oranlarına
göre ortaya çıkan engelli 1 işçi kontenjan açığının kapatılabilmesini teminen, ilgili
mevzuatında belirtilen usul ve esaslar ile genel hükümler dahilinde anılan İşletmeye engelli 1
işçinin açıktan işe alınması, Yönetim Kurulumuzun 16.05.2014 tarih ve 573/9 sayılı
oturumlarında tasvip edilmiştir.
Bu itibarla, Teşekkülümüz Emet Bor İşletme Müdürlüğünde; Lise ve Dengi Okul
mezunu, üçlü vardiyalı düzende çalışacak ve ekte gönderilen İşgücü İstem Formunda belirtilen
özelliklere haiz engelli 1 (Bir) Proses İşçisinin, il düzeyinde karşılanması hususunda gerekli
işlemlerin yapılmasını rica ederiz.
Ömer ÇATAL
Endüstriyel İlişkiler ve Hiz.Alım.Değ.
Dai.Bşk.
Fehmi OKUMUŞ
Genel Müdür Yardımcısı
EK :
İşgücü İstem Formu
1/1
GENEL MÜDÜRLÜK – HEAD OFFICE
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Gülden KARATAŞ İşçi Pers. Veri Gir.
Endüstriyel İlişkiler ve Hizmet Alımını Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
ve Rap. Sorumlusu
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Keçiören/ANKARA Telefon : 2268
Telefon : (0312) 294 20 00 Fax : (0312) 230 71 84
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ : http://www.etimaden.gov.tr
Sorgu adresi: https://etibys.etimaden.gov.tr:8543/sorgu/jspy/evraksorgu.jsf PIN: TnlH07t2S
Download

Sayı : 75074898-903.02[2013- 2014 EİB]