Sayı : 75074898-903.02[2013- 2014 EİB]-22571
Konu : Engelli İşçi Alımı
27/06/2014
İadeli Taahhütlü
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Bandırma Hizmet Merkezi)
17 EYLÜL MAH. 828. SOK. NO:1 YENİ VERGİ DAİRESİ YANI
BANDIRMA/BALIKESİR
İlgi :
a) 26/03/2014 tarihli ve 75074898-903.02[2013- 2014 EİB]-8772 sayılı yazı.
b) 08/04/2014 tarihli ve 75074898-902.03-10541 sayılı yazı.
c) 21/04/2014 tarihli ve 2645 sayılı yazınız.
İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı yazılarımız ile; Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit
Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) açıktan alınacak Lise ve Dengi
Okul mezunu 2, Lise ve Dengi Okul Elektrik Bölümü mezunu 1, Elektronik Bölümü mezunu
1 olmak üzere toplam 4 engelli Proses İşçisi talebimize karşılık, ilgi (c)’de kayıtlı yazınız
ekinde gönderilen listelerde 11 işçi adayının isimleri bildirilmiş olup söz konusu adaylardan,
21 Mayıs 2014 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde yapılan sözlü sınavlarda başarılı olan ve
yazımız eki listede isimleri yer alan engelli 3 işçi adayı anılan İşletmemizde işe başlatılmıştır.
Bilgilerinizi
ve Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme
Müdürlüğünde; eksik kalan Lise ve Dengi Okul Elektronik Bölümü mezunu, üçlü vardiyalı
düzende çalışacak ve ekte gönderilen işgücü istem formunda belirtilen özelliklere haiz engelli
1 (Bir) Proses İşçisi talebimiz devam etmekte olup söz konusu işgücü talebimizin ulusal
düzeyde karşılanması ve konuya ilişkin ilanın 11.07.2014 tarihi itibarıyla yayımlanması
hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederiz.
Numan Kalbitemiz BODUR
Endüstriyel İlişkiler ve Hiz.Alım.Değ.
Dai.Bşk.
Fehmi OKUMUŞ
Genel Müdür Yardımcısı
EKLER :
1- İşgücü İstem Formu (1 adet)
2- Liste
1/1
GENEL MÜDÜRLÜK – HEAD OFFICE
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Gülden KARATAŞ İşçi Pers. Veri Gir.
Endüstriyel İlişkiler ve Hizmet Alımını Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
ve Rap. Sorumlusu
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Keçiören/ANKARA Telefon : 2268
Telefon : (0312) 294 20 00 Fax : (0312) 230 71 84
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ : http://www.etimaden.gov.tr
Sorgu adresi: https://etibys.etimaden.gov.tr:8543/sorgu/jspy/evraksorgu.jsf PIN: T78jP182S
Download

Sayı : 75074898-903.02[2013- 2014 EİB]