1.
Ürün Kataloğu
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
Öğütülmüş Üleksit
Öğütülmüş Üleksit
Na2O.2CaO. 5B2O3.16H2O
CAS Numarası: 1319-33-1*
Tane Boyutu: -45 veya -75 Mikron
Paketleme: 1 veya 2 ton
(paletli veya paletsiz)
Triklinik sistemde kristallenir. Sertliği 2,5 ve özgül
ağırlığı 1,955'dir. B2O3 içeriği %37,00±1,00'dır. Saf
üleksit suda yavaş, HCl'de hızlı çözünür. Bor
yataklarının bulunduğu alanlardaki sedimanter
kayalarda genellikle kolemanit ile birlikte bulunan
bir evaporit mineraldir. Türkiye'de Bigadiç’te
yaygın olarak bulunur.
Bazı Kullanım Alanları ve Faydaları
Isı ve Ses Yalıtımı
Evlerde ve otomobillerde izolasyon amaçlı kullanılan malzemelerin üretiminde
kullanılmaktadır. Selülozik malzemelerde, ısıya dayanıklı kumaşlarda yanmayı geciktirici –
önleyici etki oluşturmaktadır.
Cam yününün kimyasal kompozisyonunda yaklaşık olarak ağırlıkça % 5 B2O3 bulunmaktadır.
Üleksit veya kolemanit olarak hammaddeye katılmaktadır. Camyünü 250°C sıcaklığa kadar
olan sıcaklıklardan etkilenmez olup A sınıfı yanmaz malzemeler sınıfına girmektedir. Camyünü,
yüksek ses yutma özelliğine sahip olup “akustik malzeme” olarak da nitelendirilmektedir.
Cam ve Seramik Sanayilerinde
Camın üretiminde ergime derecesini düşürücü ve ısıl şoklara karşı direncini ve ısıl genleşme
katsayısını arttırıcı madde olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, seramik ve emaye sır
formülasyonları içerisinde de kullanılmaktadır.
(*Saf Üleksit)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
2.
Sırlar genelde içerdiği ana maddeye göre sınıflara ayrılmaktadır. Bunlar, kurşunlu ve kurşunsuz
sırlardır. Kurşun içerikli çoğu sırlarda, prit ilavesi ihtiyacı muaf tutulabilmesi için CaO ve B2O3
ihtivası nedeni ile % 3-24 kolemanit içerirler.
Bor, sırlarda ve fritlerde aşağıdaki amaçlar için kullanılır:









Flux olarak camın ergime, oluşum ve liküdüs sıcaklığını düşürür,
Alt kaplama malzemesinin ıslanmasını artırarak, kaplamanın daha düşük sıcaklıklarda
oluşumunu sağlar,
Sırın ısıl genleşmesinin seramik ile uyumlu olmasını sağlar,
Cam oluşumunun ergimenin erken safhalarında başlamasını sağlar,
Sırın refraktif indeksi ve parlaklığını arttırarak ve genel görünümü olumlu yönde geliştirir,
Vizkoziteyi ve yüzey gerilimini düşürerek sırrın olgunlaşmasına yardımcı olur,
Kaplamanın mekanik dayanımını ve çizilme direncini arttırır,
Kimyasalların ve suyun etkilerine karşı direnci arttırır,
Renklendiricilerin katılımına taban oluştururlar.
Borik Asit ve Boraks Üretimi
Üleksit boraks dekahidrat, boraks pentahidrat, susuz boraks ve borik asit üretiminde
kullanılmaktadır.
Kimyasal ve Fiziksel Özellikler
Öğütülmüş -45 veya -75 mikron, Gri-Beyaz renktedir.
Molekül Ağarlığı*
405,21 g/mol
870 oC
Erime Noktası*
*Saf Üleksit
Tane Boyutu:
-45 Mikron
-75 Mikron
+600
% 0,02 %max.
+250
% 0,02 max.
+250
% 0,50 max.
-75
% 90,00 min
-75
% 87,00 ± 5
-45
% 80,00 ± 5 %
-45
% 75,00 ± 5
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
3.
Kimyasal İçerik:
B2O3
% 37,00 ± 1,00
CaO
% 19,00 max.
SiO2
% 4,00 max.
SO4
% 0,25 max.
As
40 ppm max.
Fe2O3
% 0,04 max.
Al2O3
% 0,25 max.
MgO
% 2,50 max.
SrO
% 1,00 max.
Na2O
% 3,50 max.
Nem
% 1,00 max.
Dökme
Yoğunluğu
1,00 max. ton/m3
Sudaki Çözünürlük:
Sıcaklık °C
% Çözünen Öğütülmüş Üleksit*
2,3
17,40
5
18,04
10
20,61
15
23,58
20
24,78
25
26,67
30
27,92
35
29,31
40
32,25
*Bigadiç Üleksit (-3 mm)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
4.
X-Işını Kırınım Analizi: (-75 Mikron)
TG/DTA ( -75 Mikron)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
Download

Öğütülmüş Üleksit - Eti Maden İşletmeleri