1.
Ürün Kataloğu
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
Öğütülmüş Kolemanit
2CaO.3B2O3.5H2O
Öğütülmüş Kolemanit
CAS Numarası: 12291-65-5*
Tane Boyutu: -45 veya -75 Mikron
Paketleme: 1 veya 2 ton
(paletli veya paletsiz)
Kolemanit bor mineralleri arasında en yaygın
bulunanıdır. Monoklinik sistemde kristallenir. Mohs
sertlik sınıflandırmasına göre sertliği 4-4,5; özgül
ağırlığı 2,42'dir. B2O3 içeriği %40±0,50'dir. Suda
yavaş, HCl'de hızlı çözünür. Bor bileşikleri içinde en
yaygın olanıdır. Killer içinde cevher boşluklarında iri,
parlak, saydam kristaller halinde bulunur. Türkiye'de
Emet, Bigadiç ve Kestelek bölgelerinde bulunur.
Bazı Kullanım Alanları ve Faydaları
Tekstil Tipi Cam Elyafı
Kolemanit daha çok cam elyaf (tekstil tipi cam elyaf) endüstrisinde kullanılmaktadır. Tekstil tipi
cam elyaf üretiminde sodyum istenmediği için borik asit ve kolemanit diğer bor ürünlerine
göre tercih edilmektedir.




Karışımın ergime sıcaklığını düşürür,
Ergime sıcaklığında düşük viskozite sağlar,
Kristalleşmeyi önler,
Nihai cam ürününün kimyasal ve fiziksel özelliklerini olumlu yönde etkiler.
Cam ve Seramik Sanayilerinde
Camın üretiminde ergime derecesini düşürücü ve ısıl şoklara karşı direncini ve ısıl genleşme
katsayısını arttırıcı madde olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, seramik ve emaye sır formülasyonları
(*Saf kolemanit)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
2.
içerisinde de kullanılmaktadır. Ergime sıcaklığının harmandaki diğer bileşenlere yakın olması
nedeniyle kararlı bir yapı, homojen ergime ve düşük segregasyon sağlamaktadır.
Metalurji Sektöründe
Hemen hemen tüm metal oksitler için bir çözücü olması sebebiyle metallurji sanayiinde flaks
olarak kullanılmaktadır.
Curuf Yapıcı Olarak Kullanımı
Bor ürünlerinin bir başka kullanım alanı da demir-çelik sektöründe tozlaşan cürufa kolemanit ilave
edilerek camsı kompakt yapıda cüruf elde etmektir. Pota metalürjisinde oluşan ve soğuduktan
sonra tozlaşan cüruf, fazla ıslanma ve sıkışma özelliği olmadığından taşımada, stoklamada ve çevre
açısından problem oluşturmaktır. Bu durum işletmelere ek maliyet getirmektedir. Çelik üretiminde
pota fırınına kolemanit ilavesi ile cürufu kompakt bir yapıya kavuşturulmakta ve bu sorunları en az
seviyeye indirilmiştir. Bu sayede demir çelik sektöründe kolemanit kullanımı yaygınlaşmaya
başlamıştır.
Pota metalürjisinde ton çelik başına 10-30 kg civarında cüruf ortaya çıkmaktadır. Ortalama olarak
dünyada ise 30 milyon ton tozlaşan pota cürufu ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.
Diğer Kullanım Alanları
Kolemanitin deterjan ve kozmetik sanayinde de oldukça fazla kullanım alanı bulunmaktadır.
Kolemanit ile sülfürik asitin reaksiyonuyla borik asit üretilir.
Kimyasal ve Fiziksel Özellikler
Öğütülmüş -45 veya -75 mikron, Gri renktedir.
Molekül Ağırlığı*
411,08 g/mol
986 oC
Erime Noktası*
*Saf kolemanit
Tane Boyutu:
-45 Mikron
-75 Mikron
+600
% 0,02 %max.
+250
% 0,02 max.
+250
% 0,50 max.
-75
% 90,00 min
-75
% 87,00 ± 5
-45
% 80,00 ± 5 %
-45
% 75,00 ± 5
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
3.
Kimyasal İçerik:
B2O3
% 40,00 ± 0,50
CaO
% 27,00 ± 1
SiO2
% 4,00 - 6,50
SO4
% 0,60 max.
As
35 ppm max.
Fe2O3
% 0,08 max.
Al2O3
% 0,40 max.
MgO
% 3,00 max.
SrO
% 1,50 max.
Na2O
% 0,35 max.
Kızdırma
Kaybı
% 24,60 max.
Nem
% 1,00 max.
Dökme
Yoğunluğu
1,00 max. ton/m3
Sudaki Çözünürlük:
Sıcaklık °C
% Çözünen Öğütülmüş Kolemanit
2,3
5,15
5
5,24
10
5,63
15
6,04
20
6,35
25
7,08
30
7,86
35
8,92
40
10,30
*Bigadiç Kolemanit (25-125 mm)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
4.
X Işını Kırınım Analizi:(-75 Mikron)
TG/DTA (-75 Mikron)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
Download

Öğütülmüş Kolemanit - Eti Maden İşletmeleri