1.
Ürün Kataloğu
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
Hisarcık Kolemanit
2CaO.3B2O3.5H2O
Hisarcık Kolemanit
CAS Numarası: 12291-65-5*
Tane Boyutu:
(a) -3 mm
(b) 3-25 mm
(c) 25-100 mm
Paketleme: Dökme, 1 tonluk torba
(paletli veya paletsiz)
Kolemanit bor mineralleri arasında en yaygın olarak
bulunanıdır. Killer içinde, cevher boşluklarında iri,
parlak, saydam kristaller halinde görülür. Türkiye'de
Emet bölgelesinde bulunmaktadır. Monoklinik
kristallenme gösteren kolemanitin sertliği Mohs
sertlik sınıflandırmasına göre 4 - 4,5, özgül ağırlığı ise 2,42 gr/cm3’tür. B2O3 içeriği % 27 – 42
aralığındadır. Saf kolemanit suda yavaş, HCl'de hızlı çözünür.
Bazı Kullanım Alanları ve Faydaları
Tekstil Kalite Cam Elyafı
Kolemanit daha çok cam elyaf (tekstil tipi cam elyaf) endüstrisinde kullanılmaktadır. Tekstil tipi
cam elyaf üretiminde sodyum istenmediği için borik asit ve kolemanit diğer bor ürünlerine
göre tercih edilmektedir.




Karışım Ergime sıcaklığını düşürür,
Ergime sıcaklığında düşük viskozite sağlar,
Kristalleşmeyi önler,
Nihai cam ürününün kimyasal ve fiziksel özelliklerini olumlu yönde etkiler.
*Saf Kolemanit
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
2.
Cam ve Seramik Sanayilerinde
Camın üretiminde ergime derecesini düşürücü ve ısıl şoklara karşı direncini ve ısıl genleşme
katsayısını arttırıcı madde olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, seramik ve emaye sır
formülasyonları içerisinde de kullanılmaktadır. Ergime sıcaklığının harmandaki diğer
bileşenlere yakın olması nedeniyle kararlı bir yapı, homojen ergime ve düşük segregasyon
sağlamaktadır.
Metalurji Sektöründe
Hemen hemen tüm metal oksitler için bir çözücü olması sebebiyle metallurji sanayiinde flaks
olarak kullanılmaktadır. Flaks olarak kullanılan kolemanit yüksek karbonlu çeliklerden sülfür ve
fosforun elimine edilmesini kolaylaştırmaktadır. Kolemanit kireç stabilizasyonunu sağlamakta ve
ergime zamanı kısaltılmaktadır. Flor ile karıştırılan kolemanit düşük asiditesi nedeniyle refraktör
malzemenin ömrünü uzatmaktadır.
Curuf Yapıcı Olarak Kullanımı
Bor ürünlerinin bir başka kullanım alanı da demir-çelik sektöründe tozlaşan cürufa kolemanit
ilave edilerek kompakt yapıda cüruf elde etmektir. Pota metalürjisinde oluşan ve soğuduktan
sonra tozlaşan cüruf, fazla ıslanma ve sıkışma özelliği olmadığından taşımada, stoklamada ve
çevre açısından problem oluşturmaktır. Bu durum işletmelere ek maliyet getirmektedir. Çelik
üretiminde pota fırınına kolemanit ilavesi ile cürufu kompakt bir yapıya kavuşturulmakta ve bu
sorunları en az seviyeye indirilmiştir. Bu sayede demir çelik sektöründe kolemanit kullanımı
yaygınlaşmaya başlamıştır.
Pota metalürjisinde ton çelik başına 10-30 kg civarında cüruf ortaya çıkmaktadır. Ortalama
olarak dünyada ise 30 milyon ton tozlaşan pota cürufu ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.
Diğer Kullanım Alanları
Kolemanitin nükleer atıkların depolanmasından, deterjan ve kozmetik sanayisine kadar oldukça
fazla kullanım alanı bulunmaktadır.
Kimyasal ve Fiziksel Özellikler
Molekül Ağırlığı*
411,09 g/mol
930 oC
Erime Noktası*
*Saf kolemanit
Kimyasal İçerik:
-3 mm
3 – 25 mm
25 – 100 mm
B2O3
% 36 min
% 38 min
% 42 min
CaO
% 24,5 +/-1,5
% 25 +/-1,5
% 25,5 +/-1,5
SiO2
% 8 max
% 6 max
% 5,5 max
SO4
% 0,8 max
% 0,8 max
% 0,5 max
As
4000 ppm max
2500 ppm max
1700 ppm max
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
3.
X-Işını Kırınım Analizi:
TG/DTA
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
4.
Sudaki Çözünürlük:
Sıcaklık °C
% Çözünen Hisarcık Kolemanit*
5
5,38
10
5,72
15
6,28
20
6,83
25
7,43
30
8,13
35
8,79
40
9,80
*Hisarcık Kol. (25 - 100 mm)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
Download

Hisarcık Kolemanit - Eti Maden İşletmeleri