Büyümenin Sistematiği – 2
Değerlendirme ve Sonuç
Raporu
84. GENEL İDARE KURULU
14-15 Şubat 2014, Hatay
84. GENEL İDARE KURULU
Büyümenin Sistematiği – 2
Değerlendirme ve Sonuç Raporu
14-15 Şubat 2014, Hatay
I.
Toplantı Genel Bilgileri
II.
Sunum Yapan Şubeler ve Projeler
III.
Sunum Özetleri
IV.
Serbest Kürsü Tutanakları
V.
Sonuç Değerlendirme
I. GENEL İDARE KURULU GENEL BİLGİLERİ
14 Şubat 2014
84. Genel İdare Kurulu Toplantısı, 14-15 Şubat 2014 tarihlerinde Mardin çalıştayının
devamı niteliğinde “Büyümenin Sistematiği” gündemli olarak gerçekleştirilmiştir. Mardin
çalıştayından çıkan Ortaklık Kültürünün Geliştirilmesi, Yap-Sat ve Benzeri Modeller ve
Finansmana Erişim konuları kapsamında şubelerin hazırladığı projeler dinlenilmiştir.
Toplantı usulü ilk gün şubeler tarafından ortaklık ve yatırım projelerinin sunumu şeklinde
olurken, ikinci gün serbest kürsü uygulanarak mümkün olduğu kadar çok katılımcının fikir
beyan etmesi sağlanmıştır.
İlk gün 4,5 saat süren toplantıda 18 şube tarafından devam eden ortak projeler ve
yatırım imkanı olan projelerin sunumu gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, Yönetim
Kurulu Üyesi Mahmut Asmalı tarafından MÜSİAD 20. Yıl Evleri Projesi sunumu
gerçekleştirilmiştir.
15 Şubat 2014
15 Şubat 2014 günü 3,5 saat süren toplantıda üyelerin bireysel görüşlerinin iletilmesi
amacıyla bir serbest kürsü toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, Genç MÜSİAD
Başkanı Faruk Akbal tarafından Genç MÜSİAD’ın “100 Fikir, 100 Şirket, 10 Milyon Destek
Projesi” ne ait bir sunum gerçekleştirilmiştir.
II. SUNUM YAPAN ŞUBELER ve PROJELERİ
Genel İdare Kurulu Toplantısı’nda sunum yapan şube ve projeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
84. GENEL İDARE KURULU TOPLANTISI
ŞUBE SUNUMLARI ve PROJELER
Sunum Yapan Şube
Proje Adı
Mevcut Devam Eden Projeler
Rize Şubesi - Mahmut Dabak, Rize Şube Başkanı
Rinerji – Rize Hidroelektrik Santrali
Konya Şubesi - Lütfi Şimşek, Konya Şube Başkanı
Ceviz Ormanı Projesi
Samsun Şubesi - Erkan Malkoç, Samsun Şube Başkanı
Sammey – Yaş Meyve Üretimi
Adıyaman Şubesi– Şerif Yıldırım, Adıyaman Şube Başkanı
Adımer A.Ş. – Mermer İşleme Tesisi
Konu: Ortaklık Kültürünün Geliştirilmesi
Muğla Şubesi - Nurhan Keleş, Muğla Şube Müdürü
Sağlık Serbest Bölgesi Projesi
İnegöl Şubesi – Zeki Kavaz, İnegöl Şube Başkanı
İnegöl Mobilya AVM Projesi
Kocaeli Şubesi – Bilal Şengün, Kocaeli Şube Başkanı
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Projesi
Erzurum Şubesi – Hüseyin Bekmez, Erzurum Şube Başkanı
Turizm Projesi
Şanlıurfa Şubesi – Sıtkı Aloğlu, Şube Müdürü
Eğitim Kampüsü Projesi
Konu: Yap-Sat ve Benzeri Modeller
Mahmut Asmalı – MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
MÜSİAD 20. Yıl Evleri Projesi
İlhan Erdal – Ankara Şube Başkanı
AVM Projesi
Konu: Finansmana Erişim - Şube Sunumları
Bursa Şubesi – Hasan Çepni, Şube Başkanı
BMC Projesi
Antalya Şubesi – Süleyman Birkay, Yönetim Kurulu Üyesi
Güneş Tarlası Projesi
Elazığ Şubesi – İbrahim Gök, Şube Başkanı
Çeşitli Projeler
Tekirdağ Şubesi – Dr. Oktay Dede, Tekirdağ Şube Başkanı
Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi
Kdz. Ereğli Şubesi – İbrahim Sezer, Kdz. Ereğli Şube Başkanı
Çatalağzı Termik Santrali Projesi
Düzce Şubesi – İsmail Çakmak, Şube Başkanı
1000 Yataklı Yurt Projesi
Aksaray Şubesi – Abdülkadir Karatay, Şube Başkanı
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi
Genç MÜSİAD – Faruk Akbal, Genç MÜSİAD Genel Başkanı
100 Fikir, 10 Şirket, 10 Milyon Destek
III. SUNUM ÖZETLERİ
Genel İdare Kurulu’nun ilk gününde şubelerin mevcut devam eden ve önerilen projelerinin
sunumları yapılmıştır. Proje sunumlarının kısa özetleri şu şekildedir:
1. RİZE ŞUBESİ – RİNERJİ RİZE HİDROELEKTİRK SANTRALİ PROJESİ
2005 yılında 35 şube üyesi bir araya gelerek hidroelektrik santrali projesi için Rinerji Rize
Elektrik Üretim A.Ş. kurulmuştur. 50.000.000 TL’lik yatırım sermayesiyle kurulan şirket,
Trabzon’un Hayrat İlçesi’nde Cuniş Regülatörü ve HES adıyla 8.41 MW gücündeki projesine
başlamıştır. Proje, Türkiye’nin tamamen yerli ilk ve tek Hidroelektrik Santrali olma özelliği
taşımaktadır. Santralden yıllık 6.000.000 TL’lik gelir elde edilmektedir. Santral yatırımının geri
dönüşü 8,3 yıldır.
2. KONYA ŞUBESİ – CEVİZ ORMANI PROJESİ
2011 yılında 106 şube üyelerimizin ortaklığıyla, Milli Emlak tarafından tahsis edilen 642.725
m2 kadar arazide orman vasfından sayılan aynı zamanda da gelir getirici özelliği olan CEVİZ
üretimine karar verilmiş ve bu doğrultuda Endüstriyel Ceviz Orman Gıda Tarım A.Ş.
kurulmuştur. Şirketin sermayesi 1.200.000 TL dir.
3. SAMSUN ŞUBESİ – SAMMEY - MEYVE ÇİFTLİĞİ PROJESİ
2004 yılında 23 şube üyemizin ortaklığıyla Sammey Samsun Meyvecilik Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
kurulmuş. Samsun ve Karadeniz bölgesinde bugüne kadar yapılmamış bir alanda yatırım
yapılması için çalışmalara başlanmıştır. Çalışmalar sonucunda meyve üretimine karar
verilmiştir. 2006 yılında ithal edilen 92.000 adet erik, elma, armut, kiraz, nektarin ve şeftali
fidanlarının dikimi gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında 18.000, 2008 yılında 15.000, 2009 yılında
dikilen 5.150 adet fidanla toplam 130.150 adet fidan dikilmiştir.
4. ADIYAMAN ŞUBESİ – ADIMER A.Ş. – MERMER İŞLEME TESİSİ
2013 yılında şube üyelerimizin ortaklığıyla, Adıyaman ilindeki 16 mermer ocağından çıkarılan
blok mermerlerin işlenerek katma değerin şehrimizde kalması amacıyla, mermeri nihai
tüketiciye satmak ve ihracat yapmak Adımer A.Ş. kurulmuştur. Adıyaman OSB’de 24.000
m2’lik alanda 3.500 m2’si açık depolama sahası ve 3.500 m2’si kapalı alan olmak üzere
11.000.000 TL’lik bir yatırımla kurulan mermer işleme tesisimiz, yıllık üretim kapasitesi
400.000 m2 ve yıllık ciro hedefi 10.000.000 $ dır.
5. MUĞLA ŞUBESİ – SAĞLIK SERBEST BÖLGESİ PROJESİ
Bodrum’da turizm sezonu 3 aylık kısmı yüksek olmak üzere 6 aydan ibarettir. Başka bir
deyişle; Bodrum’un potansiyel ve aktif varlıkların tamamı 6 ay süre ile atıl vaziyettedir. Bu
nedenle alternatif turizm yöntemlerinin benimsenerek çeşitlendirilmesi ve 12 aya çıkarılması
bir zorunluluk halini almıştır.
Bu kapsamda Bodrum Yarımadası’nda Alternatif Turizm şekillerinden sağlık turizmi
uygulanmalıdır. Dünya genelinde sağlık turizmi sektörü 2008 yılında 60 Milyar dolara ulaşmış
bu rakamın 2012 yılında 100 Milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Dünya genelinde 600
Milyon sağlık turisti olduğu bilinmesine rağmen, ülkemizde sağlık turizmi ‘kaplıca turizmi’
olarak algılanmaktadır. Oysaki katma değeri yüksek olan sağlık turizm branşı ‘MEDİKAL’ ve
‘YAŞLI-ENGELLİ’ turizmidir. Tüm bunlar dikkate alındığında ve Özelleştirme İdaresi’nin sağlık
turizmine yönelik bir imar planı hazırlama yoluna gitmesi halinde, Bodrum’da sağlık
turizmine yönelik Sağlık Serbest Bölgesi Projesi için düşünülen bölgede yatırım yapılabilir.
6. İNEGÖL ŞUBESİ – İNEGÖL MOBİLYA AVM PROJESİ
2011 yılında İnegöl Şubesi Dayanıklı Tüketim ve Mobilya Sektör Kurulu üyeleri, Türkiye’nin en
büyük Mobilya AVM Projesini hayata geçirmek, İnegöl mobilyasını nihai tüketici nezdinde de
güçlendirmek için çalışmalara başlamıştır. Çalışmalar sonrasında ilk etapta 108 bin metrekare
kapalı alan olarak düşünülen proje yoğun ilgi nedeniyle 2. etabıyla birlikte toplam 224.000
m2’ye çıkarıldı. İnegöl-Bursa karayolu üzerinde kurulacak proje için 95 üyeden alınan
peşinatlarla kooperatif kuruldu. 2012 yılında temeli atılan projenin ilk etabı 2014 yılının 6.
ayında bitirilmesi planlanmaktadır. Proje 100 Milyon dolara mal olacak.
7. KOCAELİ ŞUBESİ – ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ PROJESİ
Şube olarak 2012 yılından beri çok ortaklı bir yapı modeli oluşturma ile ilgili çalışmalar
yapılmış ve ortak bir firma kurma kararı alınmıştır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar
sonucunda bölgede İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda açık olduğu ve bu alanda firma
kurulması kararlaştırılmıştır. 2013 yılı başlarında 20 şube üyesinin %5 ortak hisseyle ilk etapta
200.000 TL’lik sermayeyle hayata geçirilecek projeyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
8. KOCAELİ ŞUBESİ – ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ PROJESİ
Şube olarak 2012 yılından beri çok ortaklı bir yapı modeli oluşturma ile ilgili çalışmalar
yapılmış ve ortak bir firma kurma kararı alınmıştır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar
sonucunda bölgede İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda açık olduğu ve bu alanda firma
kurulması kararlaştırılmıştır. 2013 yılı başlarında 20 şube üyesinin %5 ortak hisseyle ilk etapta
200.000 TL’lik sermayeyle hayata geçirilecek projeyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
9. ERZURUM ŞUBESİ – ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT TURİZM POTANSİYELİ
Erzurum-Erzincan-Bayburt sahip olduğu doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından deniz,
kum ve güneş turizmi dışındaki hemen her türlü turizm aktivitesi için uygun alanlar
sunmaktadır. Bölgenin, kış turizmi, tarih-kültür turizmi, ekoturizmi ve termal turizmi
potansiyeli bulunmaktadır.
10. ŞANLIURFA ŞUBESİ – EĞİTİM KAMPÜSÜ PROJESİ
Şanlıurfa Harran Üniversitesi öğrenci mevcudu 17.398 dir. Bu öğrencilerin sadece 2.350 sinin
kalabileceği yurtlar ve pansiyonlar bulunmaktadır. Şanlıurfa’da bu alanda bulunan eksikliğin
giderilmesi, eğitim faaliyetine katkı sunmak ve yatırım yapmak ayrıca MÜSİAD Akademi ve
Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmak amacıyla bir özel okul ve çok büyük ihtiyaç olan yurt
projesini hayata geçirmek için çalışmalara başlanmıştır. Projeyle 500 kişilik orta öğretim ve
500 kişilik üniversite öğrencisinin kalabileceği 1000 kişilik yurt ve diğer tesisler olacak eğitim
kampüsü için yer aramaları ve gelen teklifler değerlendirilmektedir.
11. GENEL MERKEZ – MÜSİAD 20. YIL EVLERİ PROJESİ
Üyelerimizin birlikte yaşayabilecekleri bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla İnşaat Sektör
Kurulu tarafından konut projesi gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda kooperatif kurulmuş ve
Ispartakule’de 20.680 m²’ye sahip emsali 1,5 olan ve üzerinde 30.000 m² inşaat yapılabilen
bir arsa satın alınmıştır. 208 dairelik proje 36 ay eşit taksitlerle hedeflenen sürede
tamamlanmış ve üyelerimize teslim edilmiştir. Proje kapsamında üyelerden toplanan bağışla
MÜSİAD’a 600.000 TL lik kaynak aktarılmış oldu.
12. ANKARA ŞUBESİ – AVM PROJESİ
2009 yılında 19 şube üyesinin ortaklığıyla Safe Grup adı altında bir şirket kurulmuştur. İlk
olarak Çankaya’da 12 dönümlük arsa üzerine 2 blok 74 dairelik konut projesi
gerçekleştirilmiştir. Bu dairelerin %85’i satılmıştır. İkinci olarak Ostim yolu üzerinde 75.000
m2 kiralanabilir alana sahip bir AVM Projesi başlatılmıştır. %30’u öz sermaye geri kalanı
banka kredisiyle arsa hariç 75 Milyon Euro yatırım bedeli olan bu proje 17 ay sonra
tamamlanacaktır. Üçüncü olarak Beytepe’de 500 konutluk proje başlatılmıştır. Ayrıca şube
olarak kooperatif kurulmuştur. 930 konutluk proje için arsa alımı gerçekleştirilmiştir.
13. BURSA ŞUBESİ – BMC PROJESİ
1964 yılında İzmir'de kurulan, Austin ve Morris markalı ticari araçları üreten ve 1966 yılından
itibaren Kamyon, kamyonet, traktör ve motor üretmeye başlayan BMC'nin başlagıçta %74
olan yerli sermaye oranı 1989 yılında Türkiye'nin %100 yerli sermayeli tek ticari araç üreticisi
konumuna yükselmiştir. 2013 yılında kredi borcundan dolayı TMSF tarafından BMC’ye el
konulmuş. Şu an TMSF tarafından yönetilen BMC firmasının özelleştirme kapsamında
alınmasının çok karlı olacağı kanaatindeyiz. Böyle önemli bir markanın devam etmesi ve
stratejik bir alanda yapılacak yatırımın ülke menfaatlerine de katkı sağlayacaktır.
14. ANTALYA ŞUBESİ – GÜNEŞ TARLASI PROJESİ
Şube olarak bölgemizin güneş potansiyelini değerlendirerek, bedava olan güneş enerjisinden
yararlanarak elektrik üretmek ve bu yatırımda ilklerden olmak amacıyla Güneş Tarlası Projesi
çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalarımızın sonucunda 1 mw’lık bir tesis projesi için yaklaşık 8
m²’lik bir güneş pili ve 12-15 dönüm arası arazi gerekmektedir. Plan proje ve izinleri için
100.000 TL civarında bir ödenek gerekmektedir. Hareketli 1 mw’lık güneş paneli tüm
malzemeleri ile birlikte tüm elektromekanik teçhizat dahil yaklaşık 1 milyon Euro’ya mal
olmaktadır.
15. ELAZIĞ ŞUBESİ – ÇEŞİTLİ PROJELER
Şube olarak üyelerimizle yapılan istişareler sonrasında bölgemizin potansiyeline uygun birçok
alternatif yatırım projeleri ortaya çıkmıştır. Yatırım yapılabilir projeler şunlardır: Güneş
Enerjisi, Balık İşleme, Çelik Döküm, Kilitli Beton Parke Taş Üretimi, Kromit Zenginleştirme,
Mermer İşlenmesi, Soğuk Hava Deposu, Üzüm Suyu, Yatak Üretimi projeleri.
16. TEKİRDAĞ ŞUBESİ – ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ SİTESİ PROJESİ
Şube olarak bölgemizde ve ülkemizde orta ölçekli sanayicilerimize yönelik bir sanayi sitesi
bulunması gerektiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Hazırladığımız bu proje ile orta ölçekli
sanayicilerimizin tüm fonksiyonlarının karşılanması ön görülmüştür. Projede 1000 m2
üzerine 500 m2 taban oturumlu modüler sistemde tasarlanmış yapılar, 6000 m2 kapalı alan
ve 2150 m2 açık alana sahip gümrüklü antrepo, toplantı ve konferans salonları, meslek
okulu, yüzme havuzu, fitness salonu, sauna gibi fonksiyonların bulunacağı sosyal tesis, banka
şubeleri, ptt ve kargo şubeleri bulunması hedeflenmektedir.
17. KDZ. EREĞLİ ŞUBESİ – ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ PROJESİ
Özelleştirme Yüksek Kurulu 11 adet termik, 16 adet hidrolik olmak üzere 27 adet santrali
özelleştirme kapsamına almış, özelleştirme kapsamına alınan 11 adet termik santralden
biriside ilimiz Zonguldak’ta yer alan Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES)’dir. Şube olarak
üyelerimizle bir ortaklık kurarak böylesi bir projede yer almasının fayda getireceğini
düşünmekteyiz. ÇATES’in özelleştirilme sürecinin, Genel Merkezimiz tarafından proje
çalışması olarak değerlendirilerek yatırımcı açısından cazip olup olmadığının yanı sıra, yatırım
yapılabilir bir durumu varsa derneğimizin tarafından böylesi bir proje de yer alıp
alamayacağımız konusunda bir çalışma yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.
18. DÜZCE ŞUBESİ – 1000 YATAKLI YURT PROJESİ
İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığı sebebiyle öğrenciler tarafından yoğun bir
talep alan ilimizin tespit edilen en büyük eksikliklerinden birinin barınma olduğu fikriyle 1000
yataklı yurt projesi çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmanın sonucunda içerisinde otel ve
restaurant gibi tesislerinde olacağı projenin toplam yatırım maliyetinin 21.700.000 TL olarak
belirlenmiştir. Böyle bir proje yatırımının geri dönüşü 10 yıl olarak hesaplanmıştır.
19. AKSARAY ŞUBESİ – İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PROJESİ
Aksaray’da gıda sanayi alt yapısını oluşturmak, süt sığırcılığında sektörel bütünlük
oluşturmak, modern ve profesyonel işletmeler kurarak tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir
kalkınmayı sağlamak ve örgütlü ve rekabetçi üretim ve pazarlama yapmak amacıyla
Hayvansal Üretimde Kümelenme Modeli çerçevesinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi Projesi için ön çalışma raporu hazırlanmıştır. Projede 30.000 baş süt sığırcılığı, günlük
100 baş kesim kapasiteli hayvan kesim ve paketleme tesisi, günlük 65 ton kapasiteli et ve et
ürünleri işleme tesisi, günlük 1500 ton kapasiteli süt ve süt ürünleri işleme tesisi, günlük
1000 ton kapasiteli yem fabrikası ve yem deposu, 2 adet soğuk hava deposu, günlük 103.000
m3 lük biyogaz tesisi, günlük 196 ton biyogübre üretim tesisi olacak şekilde planlanmıştır.
20. VAN ŞUBESİ – ÇEŞİTLİ PROJELER
Şube olarak ortak proje oluşturmak amacıyla üyelerimizle gerçekleştirilen toplantılar
sonucunda beş kişiden oluşan bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon tarafından yürütülen
çalışmalar sonucunda öne çıkan projeler şunlardır: Güneş Enerjisi, Regülatör (Yükseltici) ve
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) gibi malzemelerin üretimi, Ofis Büro Malzemeleri Mağazası,
Gayrimenkul Emlak Ofisi. Bu projeler üzerinde komisyonumuz fizibilite çalışmaları yapmakta
olup, hazırlayacakları raporu üyelerimizle paylaşıp bir karara varılacaktır.
21. GENÇ MÜSİAD – 100 FİKİR, 10 ŞİRKET, 10 MİLYON DESTEK PROJESİ
İyi fikir, proje ya da girişime sahip genç girişimcilerle, kazancını gençlere yatırarak onlarla
birlikte yeni ekonomide yerini almak isteyen, bir yandan da parasını ülkenin geleceğine
yatırarak gerçek anlamda “değerli” bir yatırım yapmak isteyen iş adamlarını buluşturmayı
amaçlayan bir projedir. MÜSİAD’lı iş adamlarının ekonomik gücü ve tecrübesini, genç
girişimcilere aktarmak ve birlikten güç doğurmak için bir itici güç olması planlanan 100 Fikir,
100 Şirket projesi aynı zamanda dünyada hızla yaygınlaşan Melek Yatırımcı kavramını, bizim
ticari kodlarımıza en uygun formata sokarak HAMİ YATIRIMCILIK olarak iş dünyasına yeniden
kazandırıyoruz.
IV. SERBEST KÜRSÜ TUTANAKLARI
Söz Alan
Ömer Serdar Yeşil
Genel Merkez
Kurt Ali Kılçık
Gaziantep Şube Başkanı
Abdulvahap Satıcıoğlu
Eskişehir Şubesi
İlhan Erdal
Ankara Şube Başkanı
Hüseyin Sarpkaya
Sağlık Sektör Kurulu Başkanı
Mehmet Ufuk Gürül
Muğla Şubesi
Mesut Tahiroğlu
Mardin Şube Başkanı
Özet Not
Yanlış
yapılan
ortaklıklar
konusunda
yaşadığımız
sıkıntıları
önemseyelim.
Ortaklıklarda dikkatli olmalıyız. Kurumsal
yapımıza zarar vermemesi için önlem alalım,
sonuçta kapanan şubeler bile olmuştur.
Şube üyelerimizin ortaklığıyla zincir market
kurduk ve şu an 5 adet şube ile hizmete devam
ediyor. Ortaklıklarımız yarın düşmanlıklara
dönüşebilir. O yüzden kuralları doğru ve
yerinde koymamız gerekiyor. Genel merkezin
öncülüğünde hisse bedelleri belirli olan bir A.Ş.
kurulup büyük hacimli işler noktasında hayata
geçmeli örneğin BMC’yi alabiliriz. Bu fırsat
kaçmış olabilir fakat bu şekilde bir hazırlık
yapılıp bu fırsatlara hazır olunmalı.
Cidde’de İkea’nın yaptığını bizde yapabiliriz. Bir
mobilya AVM si kurabiliriz. Ortadoğu herkes
yatırım yapmış biz ise sadece umreciler, inşaat
ve yemek firmaları biraz iş yapmış. Yurt dışına
önem vermeliyiz, birlikten güç doğar.
Türkiye Müteahhitler Birliği’nde üyemiz olarak
sadece İlci İnşaat ve Emsaş İnşaat var. Yurt dışı
projeleri noktasında MÜSİAD olarak veya
üyelerimizle neler
yapabiliriz. Genelde
yurtdışındaki projelerde çok yer edinemiyoruz.
Biz MÜSİAD üyeleri olarak aynı kurum içinde
zaten ortak olduk. Fakat projelere fon
bulamıyoruz, bir denetleme mekanizamasıyla
beraber bir bankaya ortak olsak ve fonla
projeyi birleştirsek.
MÜSİAD’ın üyeleri akıllı cep telefonlarının
uygulamalarıyla devamlı ulaşılabilir hale
getirilmesi anlamlı olur. Ulaşım açısından çok
büyük artısı olur. Bu tür toplantılar ve
duyurularda oradan yayınlanabilir. Emlak
sektöründeyim genelde yurt dışına satışları
gerçekleştiriyoruz. Kuveyt pazarında ciddi
satışlar yaptık. Kuveyt-Katar bizi dört gözle
bekliyorlar, bu fırsatı kaçırmayalım.
Biraz önce bahsedilen akıllı cep telefonu
uygulamalarıyla
ilgili
MÜSİAD
mobil
uygulamalarını bila bedel yapmaya hazırız.
Alipınar Topdaş
MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Bekir Sami Nalbantoğlu
Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu Başkanı
Mehmet Çankaya
Genel Merkez
Nurhan Keleş
Muğla Şube Müdürü
Hasan Çepni
Bursa Şube Başkanı
Hanefi Mahitapoğlu
Trabzon Şube Başkanı
N. Alper Esen
MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Sezer
Kdz. Ereğli Şube Başkanı
Mehmet Ali Dündar
Mardin Şube Başkanı
Aile Şirketi anayasası hakkında hazır bir şey
yok. Fon ihtiyacı sonu gelmeyecek bir problem.
Mahmut Asmalı ve ben projeler konusunda bir
platform kurarak çalışma yapabiliriz. Başlangıç
olarak gayrimenkul olur. Ancak sahipliğinin
olduğu işler olabilir. Projenin sahibi olmalı
kontrol edilebilirliği olmalı.
STK’lar yumuşak güçtür. Buraları çok fazla
ticarileştirmek sıkıntılı olabilir.
Firma olarak Sudan’da yatırım yaptık ve
büyüdük. Kendi anayasamızı oluşturduk. 3 ayda
bir gidiyoruz ve şu anda 3 firma olduk. Bu tür
büyümeleri herkes yapabilir.
Yatırımcının en önemli sıkıntısı fona ulaşmak.
Aydın-Denizli-Muğla’da KOSGEB, Kalkınma
Ajansı ve diğer kurumlarla bölgemizde yatırım
yapmak isteyenlerle gerek kümelenme gerekse
diğer projeler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
Proje havuzu oluşturulmalı, bireysel ve
kurumsal yatırımcılar buradan faydalanmalı.
Projelerle ilgili bir çalıştay başlattık. Suriye
yardım platformu oluşturduk resmi olarak.
Havayolları ile alakalı bir projemiz var. GİK’te
sunulan projeler önemli. Bundan sonra
GİK’lerde projelerin sunulduğu bir bölüm
olabilir. GİK öncesi projeler paylaşılabilir.
Ondan sonra GİK’lerde sunulur. 72 şubeye
ulaştık Genel Başkanı tebrik etmek istiyorum.
Yumuşak güç olmanın yanında iş noktasında da
çalışmalar yapmak zorundayız. Fatih Tosyalı
Beyi tebrik ederim. Satın almacıları lobide iş
yapmak isteyenleri bekliyorlar.
Bankalar projelere ortak olmalı demiştik.
Ortaklık kültürünü nasıl oluşturabiliriz.
Fuar ve Dış ilişkilerde 26-30 Kasım 15. MÜSİAD
fuarı yapılacak 8 Hall var. Totalde 36.800
metrekare alanımız var. Anlaşma yapan
firmaların Euro ile ilgili bir beklentileri var
sanırım. 24-25 Şubat Erbil açılıyor. 28 Şubat- 1
Mart Kıbrıs açılışımız var. 8-14 Nisan’da
Amerika’yı açacağız.
Çatalağzı termik santrali ile ilgili sunumum
konusunda olumlu yada olumsuz cevap almayı
bekliyorum. Muğla’nın yat talebi konusunda
Karadeniz Ereğli limanı müsait.
Projeler konusunda bir kitapçık hazırlanmalı ve
dağıtılmalı. Faaliyete geçmesi noktasında
projelerde hakem heyeti ve uzmanlar eşliğinde
sözleşmelerini gerçekleştirelim ve hayata
geçirelim.
Lüfti Şimşek
Konya Şube Başkanı
İbrahim Gök
Elazığ Şube Başkanı
Gökhan Yetkin
Enerji Sektör Kurulu Başkanı
Nazım Özdemir
Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Balin
Malatya Şube Başkanı
Konya için birçok projede ortak çalışmada
bulunduk. Ceviz Ormanı Projesi ve 155
konutluk projeler üyelerimize yöneliktir.
Önemli olan projeleri üyelerle yaptık tabii ki
ama MÜSİAD üzerinden değil üyeler üzerinden
yürütülmesi sağlıklıdır. Yardım kuruluşları ile
beraber Suriye’ye 100 tır yardım yaptık.
Şube olarak hazırladığımız projeler tüm
şubelere mail atıldı. Elazığ GİK’ten önce proje
detaylarını
isteyenlerle
paylaşabiliriz.
Görüşmek isteyenlere özel bir toplantıda
yaparız. GİK ile ilgili özel fikri olanların bize
bildirmelerini rica ederim.
Projelerde ne kazanacağımızdan ziyade ne
kaybedeceğimizi her zaman düşünürüz. Asıl
sıkıntı ortaklığı nasıl kuracağız. Hangi şartlarda
bir ortaklık ihdas edeceğiz. İş geliştirmeyle ilgili
konular ve diğer hususlar noktasında aklımızda
kalanlar bu GİK’te aklımızda kalanlar olacaktır.
Ortaklıkta da işin gerekliliklerini yerine
getirerek bir arada olursak, birbirimizi
sevmekten öte bir prensiplerle beraber
olmalıyız.
Ortaklık kültürü ile alakalı sıkıntı yaşanıyor.
Genel merkezden şunu rica ediyorum. Genelde
aile şirketi olduğu için şirket anayasası yok.
Türkiye’de Müslüman şirket anayasası nasıl
olur. Her yönüyle ortaklar ayrılmak isterse,
ölürse,
oğlu
olan
şirkette
nerede
değerlendirilebilir vb. konular ile ilgili bir aile
şirketi nasıl olur anlamında geniş bir çalışma
yapılabilir.
V. SONUÇ DEĞERLENDİRME
1. Ortak yatırım projelerinin gerçekleşmesi için kararlı ve ısrarlı olunması gerekmektedir.
Bu doğrultuda şube ve temsilcilikler; proje hazırlama, geliştirme ve fizibilite
çalışmalarını yürütme için bir proje ve destekler komisyonu kurmalıdır.
2. Bir ortak yatırım projesi oluşturulurken kurallar ve kaideler en başından açık bir
şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ortakların güven duyacağı bir ortam
hazırlanmalıdır. Belirlenen kurullara uyulması proje uygulayıcıları tarafından titizlikle
sağlanmalıdır.
3. Şube ve temsilciliklerin geliştirdiği ortak yatırım projelerinde; üyeler arası ilişkilere ve
kurumsal yapıya zarar verilmemesi için dikkatli olunmalı ve şube ve temsilcilik başkanı
düzeyinde tüm olasılıklar gündeme getirilerek gerekli önlemler alınmalıdır.
4. Şube ve temsilcilik üyelerinin girişimleriyle oluşmuş ortak yatırım projelerinin diğer
şubelere örnek olması için proje sunumlarının diğer şube ve temsilcilikler ile
paylaşılmalıdır.
5. Bazı şubeler tarafından sunulan büyük ölçekli projelerin, şube tarafından tüm fizibilite
çalışmalarının yapılması ve net rakamların ortaya çıkarılması gerekmektedir.
6. Fizibilitesi yapılmış, karlılığı yüksek cazip projeler geliştirerek üyelerin bilgisine
sunulabilecek bir mekanizma oluşturulmalıdır.
7. Tüm üyeleri içine alacak yerel, bölgesel, ulusal hatta uluslararası düzeyde ortak
yatırım projeleri geliştirilmeli ve ihaleler için konsorsiyumlar oluşturulmalıdır.
8. Yatırım projelerine gereken finansman ihtiyacının finans kuruluşlarından alınabilmesi
için modeller geliştirilmelidir.
9. Genel Merkez’de, yatırım imkânı olabilecek projelerin toplanacağı
değerlendirileceği bir yatırım değerlendirme platformu kurulmalıdır.
ve
Download

2. dosyayı indir - Müsiad Düzce Şubesi