Vizyon
Dünyanın Devleri
Yatırım İçin Türkiye’yi Seçti
Enerjimizi Harekete
Geçirme Zamanı
Dünya çapında rüzgar
ve güneş enerjisi gibi
yenilenebilir enerjiye
yönelik türbin ve diğer
ekipman tedariki yapan
firmalar Türkiye'de
yatırıma yapmak
için araştırmalar
yapmaktalar. Konya
olarak yapmamız
gereken, sahip
olduğumuz yenilenebilir
enerji potansiyelimiz ile
güçlü sanayi altyapımızı
birleştirerek şehrimizi
yatırımcılar için cazip
bir merkez haline
getirmek olmalıdır.
D
ünya enerji tüketiminin
2030’a kadar yüzde 50’den
fazla artacağı öngörülmekte. Fosil
yakıtların rezervlerinin sınırlı olması;
artan enerji talebinin arz güvenliğini
tehlikeye sokmakta, bu nedenle
enerji üzerinde oynanan oyunlar
ve yapılan pazarlıklar da her geçen
gün yoğunlaşmakta. Geçmiş 20
yıllık süreçte Türkiye’nin elektrik
tüketimini inceleyecek olursak, yıllık
ortalama yüzde 80 artışın olduğunu
görürüz. Geleceğe dair öngörülerde
ise 2018’deki elektrik tüketiminin şu
anki yıllık 200 milyar kWh’den 357
milyar kWh’ye çıkacağı yönünde
tahminler yapılmakta. Mevcut
üretim kaynakları ile bu oranların
karşılanmasının imkânsız olduğunu
söylemek için gerçekten konunun
uzmanı olmaya gerek yok. Bu
nedenle enerji yatırımları önümüzdeki
20 yıllık dönemde hem önemini hem
de ekonomik büyüklüğünü arttırarak
devam ettirecektir.
İyi yönetilmediği takdirde büyük
sorunları beraberinde getirecek
enerjiye yönelik yatırımlar konusu
aslında bünyesinde pek çok fırsatı
da barındırmakta. Unutulmamalıdır
ki; Türkiye kıta Avrupa’sının
dünyanın enerji bakımından en
zengin bölgeleriyle komşu olmasını
sağlayacak bir konumdadır. Ayrıca
ülkemiz başta rüzgar ve güneş olmak
üzere çok zengin yenilenebilir enerji
kaynaklarına sahip bir coğrafyaya
sahiptir. Enerji nakil ve aktarma hatları
üzerinde kilit bir rol oynayan Türkiye,
doğru strateji ve planlamalar ile
geleceğin önemli enerji aktörlerinden
biri durumuna gelebilir. Bunun
için atılması gereken belki de en
önemli adım enerji politikalarının bir
bütün olarak belirlenmesidir. Çünkü
bugün geldiğimiz noktada enerjiyi
artık sadece elektrik üretimi olarak
düşünemeyiz.
Sektörün şu an için en önemli
beklentisi Yenilenebilir Enerji
Kanunu'nun (YEK) Meclis'ten bir an
önce çıkması. Bu durum, yenilenebilir
enerji yatırımları için ciddi bir teşvik
anlamına geliyor. Hükümet, bugüne
kadar mali disiplini bozmamak
adına ertelediği bu yasayı meclisin
gündemine almış durumda. Kanun’un
bu yasama yılı içerisinde çıkarılıp
çıkarılmaması netlik kazanmadı henüz
ama önümüzdeki yıl yasalaşmasına
kesin gözüyle bakılıyor.
Yapılacak yasal düzenlemeler
ile yatırımların ivme kazanacağı
yenilenebilir kaynakların, elektrik
enerjisi üretimindeki payının
2020 yılına kadar yüzde 20 ile 25
oranlarında karşılanması
öngörülmekte. Bu hedefe
ulaşmak için yenilenebilir
enerji alanında 2020
yılına kadar hedeflenen
toplam yatırım tutarı
ise 120 milyar dolar
civarında. Bu bağlamda
Dünya Bankası da temiz
enerji üretimi ve akıllı
şebeke teknolojileriyle
ilgili, farklı ülkelere
dağıtmak üzere 5.2 milyar
dolarlık fon ayırmış
durumda. Bu fonun 100
milyon dolarlık kısmının
Türkiye'de kullanılması
onaylandı. Ayrıca bu
miktarın 500 milyon
dolara kadar çıkması
opsiyonu da kabul edildi.
Tamamen yeni tesislerin kurulması
anlamına gelen bu yatırımlar, sektörün
büyük şirketlerinin dikkatlerini
ülkemiz üzerinde yoğunlaştırmış
durumda. Nitekim dünya çapında
rüzgar ve güneş enerjisi gibi
yenilenebilir enerjiye yönelik türbin
ve diğer ekipman tedariki yapan
firmalar Türkiye'de yatırıma yapmak
için araştırmalarına başladılar bile.
Bunlar arasında Vestas, Siemens ve
General Electric gibi devlerin yanı sıra
küçük ölçekli firmalar da yer alıyor.
Danimarkalı rüzgar türbini üreticisi
Vestas, Türkiye'yi Ortadoğu bölgesi
için üs olarak belirledi. Vestas'ın
dünyanın dört bir yanına dağılmış
40'a yakın fabrikası bulunuyor. Şirket,
39 bini aşkın
türbinle, 63 ülkede
ve 5 kıtada rüzgar
enerjisi kurulu
kapasitesinin 3’te
1’ine sahip. Bugün
itibariyle Türkiye
pazarında Vestas’ın
yaptığı tesisler 352
MW kurulu güce
ulaşmış durumda.
Firma yetkilileri
Almanya’nın rüzgar
sahaları açısından
zengin bir ülke
olmamasına
rağmen 15-20 bin
MW'ye ulaşan
toplam kurulu
gücü olduğuna
vurgu yapıyorlar
ve ekliyorlar
“Türkiye'de ise şu
an için kurulu güç
1.000 MW’ye yeni ulaştı.” Yüksek
Planlama Kurulu’nun 2020 yılı için
belirlediği 20 bin MW'lik rüzgar
enerjisi hedefinin tutturulması için
her yıl düzenli olarak 2 bin MW'lik
santralin kurulması gerektiğinin
farkında olan Vestas Türkiye’de
fabrika kurmak için arayışlarını
hızlandırdı.
Enerji sektörüne ekipman tedarik
eden Siemens, özellikle yenilenebilir
enerji alanındaki anahtar teslimi
projeleriyle dikkat çekiyor. Siemens’in
bu alandaki faaliyetleri elektrik
üretimi, iletimi ve dağıtımına
yönelik tüm çözümleri kapsıyor. Son
yıllardaki karbon salınımını azaltmaya
yönelik projelerle ilgili yatırımcılara
teknolojik çözümler sunan Siemens,
çevreci portföyüyle müşterilerin
enerji harcamalarını azaltmayı,
üretkenliklerini artırmayı ve işlerini
daha karlı hale getirmeyi amaçlıyor.
Bu kapsamda şirketin çevreci
portföyünde; rüzgar enerjisi tesisleri,
güneş enerjisiyle çalışan buhar
türbinleri gibi yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanılmasına olanak
sağlayan birçok cihaz ve ekipman
bulunuyor.
Enerji sektöründe tedarikçi olarak
faaliyet gösteren GE Türkiye'nin
şu ana kadar kurduğu doğalgaz,
hidroelektrik ve rüzgar türbini filosu
gücü 8 bin MW olan toplam kurulu
gücün yüzde 17’sine tekabül etmekte.
GE, Türkiye'de rafineriler ve boru
hatları da dahil olmak üzere, petrol
ve gaz sektöründeki mekanik sürücü
uygulamalar için kompresörler,
pompalar ve gaz türbinleri gibi
ekipmanlar sağlıyor. Yenilenebilir
enerji sektöründe özellikle rüzgar
projelerinde çok etkin olan GE
yoğunlaştırılmış güneş enerjisi ve
jeotermal projelerine buhar tirbünleri
sağlama konusunda da projeleri
yakından takip ediyor.
Dünyanın iki büyük solar PV invertör
üreticisinden biri olan Almanya
merkezli Kaco New Energy'nin halen
Türkiye'nin
yanı sıra ABD,
Çin, İspanya,
İsrail, Güney
Kore ve
Yunanistan’da
ofisleri
bulunmakta.
Kaco New
Energy’nin
coğrafi
konumu ve
stratejik önemi
nedeniyle
Türkiye’de
bulunma
kararı alındığını bilinmekte. Rüzgar
ve güneş enerjisi alanındaki
faaliyetleriyle adını duyuran RES
Grubu, Türkiye'de önümüzdeki
3-4 yıl içinde, toplam 500 megavat
elektrik üretme kapasitesine sahip
rüzgar enerjisi santralleri kuracak ve
bunun için yaklaşık 750 milyon Euro
tutarında yatırım yapacak. Geçen yıl
Türkiye pazarına giren RES Grubu,
ülkemizde ''RES Anatolia'' unvanıyla
faaliyet göstermekte. Kanada ve
ABD'de rüzgar enerjisi konusunda
önemli bir konuma sahip olan Free
Breeze de Türkiye'deki potansiyeli
değerlendirmek isteyen firmalardan.
Peki tüm bu anlatılanları Konya
için fırsata dönüştürmek mümkün
mü? Bilindiği üzere Enerji
Bakanlığı tarafından yapılan güneş
enerjisinden elektrik üretmek
için uygun arazileri bulunması
çalışmalarını neticesinde yurt
genelinde belirlenen 4.700 km2’lik
alanın büyük bir kısmı şehrimiz
sınırları içersinde. Aynı şekilde
rüzgar, jeotermal ve biokütle’de
Konya olarak zengin kaynaklara
sahibiz. Peki bu potansiyeli sadece
yatırımcıların santral kurmaları için
mi kullanacağız. Eğer bu kaynakların
en verimli alanları bizim bölgemizde
bulunuyorsa bunu her anlamda
avantaja çevirecek adımları atmakta
bizlere düşüyor.
Konya sahip olduğu sanayi altyapısı
ile pek çok farklı sektöre üretim
yapmaktadır. Yapılması gereken
enerji potansiyelimizi ve güçlü sanayi
altyapımızı birleştirerek şehrimizi
yatırımcı için cazip bir merkez haline
getirmektir. Lojistik ve satış sonrası
hizmetlerin artık yatırım kararı alırken
ne kadar belirleyici olduğu herkes
tarafından bilinmekte. Özellikle
güneş ve rüzgar enerjisinde kurulacak
tesislere yakın olmamız bu açıdan
bakıldığında büyük önem arz ediyor.
Dünya çapında faaliyet gösteren
firmaların enerji sektöründe yatırım
üssü olarak ülkemizi belirlediği bir
ortamda şehir olarak bir an önce
dinamiklerimizi harekete geçirerek
bu şirketlere neden Konya’ya yatırım
yapmaları ve burada kuracakları
tesislerin kendilerine ne faydalar
sağlayacağı yönünde çalışmalar
yapmalıyız. Unutmayalım ki;
geleceğin sektörü olarak gözüken
enerji sektöründe Konya’nın
rolünü arttırmak ile şehrimizin
stratejik önemine de büyük katkılar
sağlayacağız.
Download

Enerjimizi Harekete Geçirme Zamanı