TEKSTİL ve KONFEKSİYON
APRIL – JUNE 2014
YEAR 24
ISSN 1300-3356
VOLUME 2
REFEREED JOURNAL
CONTENTS
Owner on behalf of Textile and Apparel
Research Application Center:
Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN
Baş Yazı
Arzu MARMARALI............................................................................................................................142
Editor:
Prof. Dr. M. Çetin ERDOĞAN
E-mail: [email protected]
Research on Fast Fashion and Fast Fashion Retailing in Turkish Apparel Sector
Türk Hazır Giyim Sektöründe Hızlı Moda ve Hızlı Moda Perakendeciliği Üzerine Bir İnceleme
Yasemin HACIOLA, Turan ATILGAN.....................................................................................................................143
Co-Editors:
Assoc. Prof. Dr. Oktay PAMUK
E-mail: [email protected]
Assoc. Prof. Dr. Ahmet ÇAY
E-mail: [email protected]
Scientific Board:
Prof. Dr. Ji-Huan HE (Donghua Üni.)
Prof. Dr. Lubos HES (Liberec Teknik Üni.)
Prof. Dr. Paul KIEKENS (Ghent Üni.)
Prof. Dr. Vladan KONCAR (ENSAIT)
Prof. Dr. Bülent ÖZİPEK (İstanbul Teknik Üni.)
Prof. Dr. Işık TARAKÇIOĞLU (Ege Üni.)
Prof. Dr. Savvas G. VASSILIADIS (Pire T. E. Ens.)
Prof. Dr. Tuba VURAL (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Maria Jose ABREU (Minho Üni.)
Prof. Dr. Trevor J. LITTLE (NCSU)
Prof. Dr. Rudolf HAUG
Editorial Board:
Prof. Dr. Kerim DURAN
Prof. Dr. Necdet SEVENTEKİN
Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN
Prof. Dr. Hüseyin KADOĞLU
Prof. Dr. Arzu MARMARALI
Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN
Prof. Dr. Erhan KIRTAY
Prof. Dr. Turan ATILGAN
Prof. Dr. E. Perrin AKÇAKOCA KUMBASAR
Assoc. Prof. Dr. Esen ÖZDOĞAN
Contact:
Ege University, Textile and Apparel ResearchApplication Center, 35100, Bornova, İzmir,
Turkey
Tel: +90 232 374 28 68 / Fax: +90 232 388 78 59
(Ege Üni. Tekstil ve Konfeksiyon AraştırmaUygulama Merkezi 35100 Bornova – İzmir)
The Use of M. Porter’s Generic Strategies in the Turkish Apparel Industry and
Strategy Proposals for Companies
Türk Hazır Giyim Sanayinde M. Porter’ın Jenerik Stratejilerinin Kullanımı ve Firmalar
için Strateji Önerileri
Engin AKÇAGÜN, Vedat DAL .................................................................................................................................151
Export Competitiveness of Croatian Textile Industry – CMS Analysis and
Importance for Economy
Hırvatistan Tekstil Sanayinin İhracat Rekabet Gücü – Sabit Piyasa Payı
Analizi ve Ekonomi için Önemi
Goran BUTURAC, Željko LOVRİNČEVİĆ, Davor MİKULİĆ ...............................................................................158
Influence of Yarn and Fabric Construction Parameters on Drape and Bending
Behaviour of Cotton Woven Fabrics
İplik ve Kumaş Konstrüksiyon Parametrelerinin Dokuma Kumaşların Dökümlülük ve
Eğilme Davranışına Etkisi
Nilgün ÖZDİL, Arif Taner ÖZGÜNEY, Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ, Sima SERTSÖZ.....................................169
Thermal Conductivity and Resistance of Nomex Fabrics Exposed to Salty Water
Tuzlu Suya Maruz Kalan Nomex Kumaşların Isıl İletkenliği ve Direnci
Monika BOGUSLAWSKA – BACZEK, Lubos HES ...............................................................................................180
Twist Setting Temperature and Time Effects on Morphology of Polyethylene
Terephthalate Yarn
Büküm Fiksesi İşleminde Sıcaklık ve Süre Parametrelerindeki Değişimin
Polietilen Teraftalat İpliğinin Özelliklerine Etkisi
Kenan YILDIRIM, A. Melek KÖSTEM, Nurcan AYDIN, Huseyin TUNA, Ayhan CENAN.................................186
A Research on the Parameters of the Affecting Yarn Properties of CottonPolyester Rigid Core-Spun Yarns
Pamuk-Poliester Sert Özlü Eğrilmiş İpliklerin İplik Özelliklerini Etkileyen
Parametreler Üzerine Bir Araştırma
Emine EREZ, Pınar ÇELİK........................................................................................................................................195
Prediction of Air Permeability of Knitted Fabrics by Means of Computational Fluid
Dynamics
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yardımıyla Örme Kumaşların Hava Geçirgenliğinin
Tahmin Edilmesi
www.tekstilvekonfeksiyon.com
Serin MEZARCIÖZ, Serkan MEZARCIÖZ, R.Tuğrul OĞULATA.........................................................................202
Tekstil ve Konfeksiyon has inserted into the "ISI
Master Journal List" of the Institute for Scientific
Information and is indexed in SCI-Expanded. The
journal is also indexed in TOGA FIZ Technik and
EBSCO Publishing.
Effects of Calendering and Milling Processes on Clothing Comfort Properties of
Suit Fabrics
Kalandırlama ve Dinkleme İşleminin Takım Elbiselik Kumaşların Giysi Konforu
Özelliklerine Etkisi
No part of this journal may be reproduced, stored,
transmitted or disseminated in any forms or by any
means without prior written permission of the
Editorial Board. The views and opinions expressed
here in the articles are those of the authors and are
not the views of Tekstil ve Konfeksiyon and Textile
and Apparel Research-Application Center.
Emel MERT, Nida OĞLAKÇIOĞLU, Şehrazat BAL, Arzu MARMARALI...........................................................212
Optimization of the Thermal Comfort Properties of Bed Linen Using Different
Softening Formulations
Farklı Yumuşatma Formülasyonları Kullanarak Çarşaf Isıl Konfor Özelliklerinin
Optimizasyonu
Maria Jose ABREU, Candida VIDRAGO, Graça Maria SOARES...........................................................................219
Typesetting and Printing:
META Basım Matbaacılık Hizmetleri
+90 232 343 64 54 / E-mail: [email protected]
Printed Date: 23.06.2014
Terms of Subscription:
Tekstil ve Konfeksiyon is published 4 times in a year
in every 3 months.
Annual subscription rate: 40 TL (VAT included)
Annual subscription rate for textile students: 15 TL
For subscription: T. C. İş Bankası Ege Üniversitesi
Şubesi, Bank Account: 155553
Price: 10 TL (VAT included)
Reducing Product Defects in Apparel Manufacturing by Using the Six Sigma
Methodology: A Case Study
Hazır Giyim Üretiminde Altı Sigma Yöntemini Kullanarak Üretim Hatalarının
Azaltılması: Bir Örnek Çalışma
Kürşat ÖNCÜL, M. Çetin ERDOĞAN, Mustafa GÜNEŞ ........................................................................................224
A Research on the Effect of Method Study on Production Volume and Assembly
Line Effeciency
Metot Analizinin Üretim Hacmi ve Montaj Hattı Verimliliğine Etkisinin Araştırılması
Mahmut KAYAR, Mehmet AKALIN........................................................................................................................228
TEKSTİL ve KONFEKSİYON 24(2), 2014
Download

Makalenin tam metnini indirmek için tıklayınız