İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
RADYO TV SİNEMA BÖLÜMÜ
SİNEMA ANA BİLİM DALI
ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
(30.09.2014)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ADI SOYADI
MERVE KURT
ÖZLEM ÇETİN
SEDA AKTAŞ
GİZEM PARLAYANDEMİR
AYSUN KAYA
LAURA AVADAR
UĞUR BALOĞLU
İPEK GÜRKAN
SERRA ORKAN
GÖKHAN AŞÇI
ALES puanı
91.704
87.92969
82.85656
87.12722
78.59260
76.55709
87.34651
87.99427
85.54830
82.88438
ALES puanının
%60’ı
55.0224
52.757814
49.713936
52.276332
47.15556
45.934254
52.407906
52.796562
51.32898
49.730628
Yabancı Dil
Puanı
93.75
81
87.5
80
83.75
83.75
65
60
62.5
66
Yabancı Dil
Puanının %40’ı
37.5
32.4
35
32
33.5
33.5
26
24
25
26.4
ARA TOPLAM PUANI
92.5224
85.157814
84.713936
84.276332
80.65556
79.434254
78.407906
76.796562
76.32898
76.130628
Not: Yukarıdaki tabloda isimleri yer alan adaylar, “Giriş Sınavı”na 09 Ekim 2014 tarihinde saat: 10.00’da İletişim Fakültesi Toplantı Odası 1’de gireceklerdir.
Download

Radyo TV Sinema Bölümü Sinema Ana Bilim Dalı Alınacak