İÜ
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
KAPANIŞ TOPLANTISI TUTANAĞI
Tarih:
Denetimin Konusu
Toplantı Tarih ve Saati
Toplantıya Katılan İç Denetçiler
Denetlenen Birim Yöneticisi
Toplantıya Katılan Birim Personeli
Gündeme Getirilen Konular:
Ad/Soyad/ Unvan
İmza
Ad/Soyad/ Unvan
Ad/Soyad/ Unvan
Ad/Soyad/ Unvan
İmza
İmza
İmza
İDBB/PR-001/FR-003/00
Download

Kapanış Toplantısı Tutanağı