T.C.
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİL SINAV TUTANAĞI
Sınav Dili
İngilizce
Sınav Günü ve Saati/Süresi
13.01.2015-10.00/ Süre 3 Saat
Sıra Adayın Adı Soyadı
No
Atanmak İstediği Görev
ve Birim
Başarı Durumu
Rakamla
1
Nesrin KARACA
Yrd. Doç.
Dr./T.Ü.Mühendislik
Fakültesi Gıda Mühendisliği
Bölümü
88
Yazıyla
Seksen Sekiz
Başarılı
Download

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL SINAV TUTANAĞI