DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
Kurumsal Finansın
Temelleri
FE513
2
2+1
3
10
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans üstü
Dersin Türü
Seçmeli Ders
Dersin Koordinatörü Yard. Doç. Dr. Sema Dube
Dersi Verenler
Yard. Doç. Dr. Sema Dube
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciler, kurumlarda verilmesi gereken finans
kararlarında kullanılan birçok araç ve metodların temelini oluşturan
kurumsal finans teorilerini, bunlarla ilgili testleri, temel bilimsel
araştırmaları, ve uygulamaları öğrenmektedirler. Öğrenciler
kurumsal finans teori ve prensiplerinin pratik uygulamalarını daha iyi
anlayabilmek için bir çok gerçek işletme problemleri, mini vaka
analizleri ve akademik makalelerin sentezi üzerine çalışmalar
yapacaklardır.
Kurumsal finans konularına kapsamlı bir bakış getiren derste işlenen
başlıca konular şöyledir: Değerleme yöntemleri: Firma değerlemesi;
sermayesi yapısı teorisi; uzun vadeli yatırımların değerlemesi; kar
dağıtım politikası; kurumsal finansda diğer uygulamalı konular
(Örneğin; ortaklık yapısı, şirket birleşmeleri, şirket kontrolü,vekalet
teorisi, sermaye artırımı, piyasa sinyalleri, ve uluslararası konular.
Öğrenciler, gerçek işletme problemlerinin, mini vaka çalışmalarının
ve bilimsel makalelerin analizleri, kritikleri ve sunumlarını yaparak
teorik temellerin pratik uygulamalarda nasıl yer aldıgını görme
şansına sahip olacaklardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Kurumlardaki yöneticilerin
etkin ve başarılı finansman,
yatırım ve dağıtım kararları
verirken bilmeleri gereken
temel finansal kavramları ve
metodları iyi derece anlamış
olmak.
2. Temel kavram ve teknikleri
kullanarak gerçek kurumsal
finans problemlerini
çözebilmek.
3. Teorik veya ampirik
bilimsel çalışmalarda halen
çözümlenmemiş kurumsal
finans sorularına ilişkin verlen
cevaplar hakkında bilgi sahibi
olmak.
4. Kurumsal finans dalında
çıkan bilimsel çalışmaları
etkin bir şekilde sunabilmek,
sentezleyebilmek ve yapıcı bir
Program Öğrenme
Çıktıları
1,2,3
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
1, 2, 3, 12
A,C
1, 2, 3, 12
A,C
1, 2, 3, 12
A,C
1, 2, 3, 12
A,C
1,2,3
1,2,3,5
1,2,3
1
şekilde eleştirebilmek.
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simulasyon, 12: Vaka Çalışması
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Finansal Yönetime Giriş, Temel Sorular Tartışması
RWJJ 1-4. Bölümler
CWS 14. Bölüm
8
Değerleme: Firma Değerlendirmesi,
Değerlendirmede Çeşitli Yaklaşımlar.
Değerleme: Firma Değerlendirmesi,
Değerlendirmede Çeşitli Yaklaşımlar.
Değerleme: Tahvil Değerlemesi Tahvil Çeşitleri, Borç
ve Hisse Senedi Karşılaştırması.
Değerleme: Gerçek Şirket Değerleme Örnekleri,
Çeşitli Değerleme Yaklaşımlarının doğruluğunu
irdeleyen makale sunumları.
Sermaye Yapısı Teorisi, Vergiler, finansal güçlük,
vekalet teorisi, asimetrik sinyaller, optimum sermaye
yapısı.
Sermaye Yapısı Teorisi, Vergiler, finansal güçlük,
vekalet teorisi, asimetrik sinyaller, optimum sermaye
yapısı.
Uzun Vadeli Yatırımların Planlanması ve Seçimi
9
Uzun Vadeli Yatırımların Planlanması ve Seçimi
RWJJ Chps. 7,8, 9, 12, 17.
10
Uzun Vadeli Yatırımların Planlanması ve Seçimi
RWJJ Chps. 7,8, 9, 12, 17.
11
Ara Sınavı
Ders Kitabı 8. Bölüm
12
Kar Dağıtım Politikası ve İlgili Konular
CWS Chp.16, RWJJ Chp.16
13
Uygulamalı Kurumsal Finans ve Uluslararası Konular. RWJJ Chp.20
Uygulamalı Konular: Halka Açılma, Sermaye Artırımı, Ders Notları
Risk ve Girişim Sermayesi.
Uygulamalı Konular: Vekalet Teorisi; Şirket
Birleşmeleri ve Alımları; Yönetici Ücretleri; Yönetim
Ders Notları
Kurulu ve Yatırımcı Profilinin etkileri.
1
2
3
4
5
6
7
14
15
RWJJ 5,6. Bölümler
RWJJ 5,6. Bölümler
Ders Notları
RWJJ 14-15. Bölümler
CWS 15. Bölüm
RWJJ 14-15. Bölümler
CWS 15. Bölüm
RWJJ Chps. 7,8, 9, 12, 17.
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar
Kurumsal Finans: Temel Prensipler ve Uygulamaları (Corporate
Finance: Core Principals and Applications), Ross, Westerfield,
Jaffe, and Jordan, 3e, McGraw-Hill. (RWJJ)
Ders websitesi, ders notları, ek makale seti, finansal piyasalar
laboratuvarı, bilimsel hesap makinesi, online kaynaklar, excel tipi
yazılım programı, ve önerilen ek kitaplar:
Copeland, Weston, and Shastri, Financial Theory and Corporate
Policy, Pearson. (CWS)
Brealey, Myers & Marcus, Fundamentals of Corporate Finance,
McGraw-Hill. (opsiyonel)
Tirole, Theory of Corporate Finance, Princeton University Press.
(opsiyonel)
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ders notları ve ev ödevleri için yönerge ve ekstra örnekler, ek makale
2
Ödevler
seti.
Ev Ödevleri
Sınavlar
Ara Sınav ve Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
ADEDİ
KATKI YÜZDESİ
Haftalık ev ödevleri ve ilgili kısa sunumlar
14
66
Ara Sınavlar
1
34
Finalin Başarıya Oranı
Total
100
40
Yıl içinin Başarıya Oranı
60
Total
DERS KATEGORİSİ
100
Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1
2 3 4 5
İktisat, Finans, İstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve
1
X
becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları
üretir.
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları
2
X
takip eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek
bilimsel makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir.
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular,
X
oluşan problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur.
İş yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile
4
X
farklılık ve yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması
beklenir.
5
6
İngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde
X
izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
İlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim
X
teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
5
80
Ara Sınav
1
20
20
Ödev
7
10
60
Etkinlik
3
Final
1
30
30
Toplam İş Yükü
248
Toplam İş Yükü / 25 (s)
9.92
Dersin AKTS Kredisi
10
4
Download

FE 513