İ LA N
ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı 20 adet araç satışı ihalesi, 16.12.2014 Salı günü, Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı D.İ.K’ nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
İlgili Müdürlük
İlgili Adres
İlgili Telefon ve Faks
İhale Şartnamesi : Mali Hizmetler Müdürlüğü
: Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA
: 0264 241 48 00 (3 Hat) – 0264 242 05 34
: Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:
1- Gerçek Kişiler
a) İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.
b) İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.
c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
e) Tebligat Adres Beyanı
2- Tüzel Kişiler
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde
alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
e) Tebligat Adres Beyanı
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini inceleyip, araçların mevcut durumlarını göz önünde bulundurarak
tekliflerini bu belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir İsteklilerin teklif ettiği bedel üzerinden alınacak olan her türlü vergi, resim,
harç, noter masrafı, tescil, plaka, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi v.b. masraflar alıcıya aittir.
Keyfiyet ilan olunur.
SATIŞI YAPILACAK ARAÇ LİSTESİ
ARACIN CİNSİ
PLAKASI
MODEL
YILI
MARKASI
GEÇİCİ
TEMİNAT
MUHAMMEN
BEDEL
İHALE
SAATİ
OTOMOBİL
54 YV 418
2007
PEUGEOT 407
624,99-TL
20.833,33-TL+KDV
14:00
OTOMOBİL
54 AK 037
2007
FORD FOCUS
609,99-TL
20.333,33-TL+KDV
14:00
OTOMOBİL
54 AY 604
1995
TOFAŞ KARTAL
78,00-TL
2.600,00-TL+KDV
14:00
OTOMOBİL
54 TN 340
1998
TOFAŞ KARTAL
105,00-TL
3.500,00-TL+KDV
14:00
OTOMOBİL
54 TZ 254
2001
151,99-TL
5.066,66-TL+KDV
14:00
KAMYONET
54 ER 996
2007
484,99-TL
16.166,66-TL+KDV
14:00
KAMYONET
54 ER 989
2007
TOFAŞ KARTAL
FORD
CONNECT
HYUNDAI
439,99-TL
14.666,66-TL+KDV
14:00
MİNİBÜS
54 FU 039
1997
FORD TRANSİT
168,00-TL
5.600,00-TL+KDV
14:00
KAMYONET
54 TS 364
2000
BMC
117,99-TL
3.933,33-TL+KDV
14:00
KAMYONET
54 TS 365
2000
BMC
117,99-TL
3.933,33-TL+KDV
14:00
MİNİBÜS
54 YS 484
1992
VOLKSWAGEN
97,99-TL
3.266,66-TL+KDV
14:00
OTOBÜS
54 AP 417
1992
İVECO
57,49-TL
1.916,66-TL+KDV
14:00
MOTORSİKLET
54 FN 269
2008
MONDİAL
28,99-TL
966,66-TL+KDV
14:00
DAMPERLİ KAMYON
54 ER 206
1992
FATİH
120,00-TL
4.000,00-TL+KDV
14:00
DAMPERLİ KAMYON
54 TV 917
2000
FATİH
213,99-TL
7.133,33-TL+KDV
14:00
DAMPERLİ KAMYON
54 FL 492
1996
İVECO
195,00-TL
6.500,00-TL+KDV
14:00
DAMPERLİ KAMYON
54 ER 601
2008
199,99-TL
6.666,66-TL+KDV
14:00
YÜKLEYİCİ JCB
54-09-04
1999
HİDROMEK
679,99-TL
22.666,66-TL+KDV
14:00
TRAKTÖR
54 AT 915
1999
BAŞAK
480,00-TL
16.000,00-TL+KDV
14:00
TRAKTÖR
54 TU 089
2000
BAŞAK
540,00-TL
18.000,00-TL+KDV
14:00
BMC
MEGASTAR
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 2446 (www.bik.gov.tr)
Download

İ L A N ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN