İLAN
TMO Samsun Şube Müdürlüğünce 10.02.2015 Salı günü saat 14:00’te TMO İhale
Yönetmeliği 22/3 maddesi “Açık Artırma Yöntemi” ne göre yapılacak olan Taşıt ve çıkıntı
niteliğindeki malzeme, cihaz, makine, sistem ve ekipmanlara ilave olarak aynı ihale aşağıda
plakası, marka, model ve muhammen bedeli belirtilen taşıtların da satışa sunulacağı hususu
önemle duyurulur.
Sıra
No
1
2
Plakası
06 MTG 19
55 LH 807
Model Yılı
Marka ve Modeli
BMC Vinçli Kamyon
BMC Damperli Kamyon
1988
1988
Muhammen
Bedeli
7.400,00 TL
7.000,00 TL
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
SAMSUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Download

İlan Metn