T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İl Dernekler Müdürlüğü
Sayı : 41151047-477.01.05.01-3378
Konu : Yardım Toplama.(Sarpuncuk Köyü)
29/05/2014
Sarpuncuk Köyü Ekincik Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim
Kurulunca Valilik Makamına sunulan 22.05.2014 tarihli dilekçe ile Bolu İli Mudurnu İlçesi
Sarpuncuk Köyü Ekincik mahallesinde devam eden cami inşaatının tamamlanabilmesi için
gerekli olan 413.000,00 TL’nin 123.900,00 TL'lik kısmını karşılamak amacıyla, 2860 sayılı
Yardım Toplama Kanunu kapsamında, oniki(12) ay süre ile Sekmen Matbaası’nda 1 TL'lik
100 sayfa (25) cilt, 2 TL'lik 100 sayfa (25) cilt, 5 TL’lik 100 sayfa (100) cilt, 10 TL’lik
100 sayfa (30) cilt, 20 TL’lik 100 sayfa (15) cilt olmak üzere bastırılacak olan nakdi yardım
makbuzları kullanarak ve Ziraat Bankası Mudurnu Şubesinde hesap açtırarak, Türkiye
Genelinde makbuz karşılığında yardım toplayarak,İsmail ERDOĞAN, Şerafettin BAYRAM,
Fatih EKİNCİKLİ, Sadık COŞKUN, Adil TURHAN, Kemal ÖZTÜRK ve Muzaffer AKTAŞ
tarafından yardım toplama faaliyetinde bulunmak için izin istedikleri belirtilmiştir.
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 10. maddesi gereğince söz konusu sorumlu
kurulun talebi doğrultusunda 12(oniki) ay süre ile yardım toplama faaliyetinde
bulunmalarına Valilik Makamının 27.05.2014 tarih ve 3340sayılı olurları ile izin verilmiştir.
Bilgilerinize arz ve rica ederim.
Gürkan KARAMAN
Vali a.
Vali Yardımcısı
DAĞITIM :
İçişleri Bakanlığına (Dernekler Dairesi Başkanlığı)
80 İl Valiliğine
İlçe Kaymakamlıklarına
BOLU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (CKVNXh-aSnx6D-zOBIQe-YyNnrl-+rZ/hzNr) kodunu yazınız.
Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:2 Bolu Ayrıntılı bilgi için irtibat:E.YALÇIN
Telefon: (374)218 23 76 Faks: (374)218 23 76
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

Sarpuncuk Köyü Ekincik Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma