182- SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABININ KULLANILMASINDA
YAPILACAK MUHASEBE KAYIT ÖRNEKLERİ
Müdürlüklerimiz tarafından yapılamayıp diğer sağlık kurumlarına yaptırılan Lab. Hiz. Alımları ile
alakalı olarak yapılan ödemelerde aşağıdaki işlemin takip edilmesi gerekmektedir.
HESAP İLE ALAKALI YAPILACAK 1. İŞLEM (MUHASEBE İŞLEM FİŞİ)
BORÇ
182.01 Sağlık Kurm. Arası. Hz. Alm. Gd. Hs
ALACAK
1000
182.01 Sağlık Kurm. Arası. Hz. Alm. Gd. Hs
1000
320.11 Özel Sektör Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar
1000
612.09 Diğer İndirimler Hesabı (-)
1000
805 GELIR YANSITMA HESABI
810.03.01.02.01 Ayaktan Hasta Laboratuvar Gelirleri
1000
1000
NOT: Yukardaki işlem ile 182 hesap kendi arasında kapanmış oluyor ve daha önceden tahakkukunu
yapıp tamamını gelirinize aldığınız tutarın hastaneye ödenen kısmı kadar da 612.09 Diğer İndirimler
Hesabı (-) kullanılarak gelirinizden düşerek, gerçek gelirinize ulaşmış oluyor ve gereksiz hazine payı
ödemiyorsunuz
HESAP İLE ALAKALI YAPILACAK 2. İŞLEM (ÖDEME EMRİ BELGESİ)
BORÇ
320.11 Özel Sektör Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar
ALACAK
1000
103.02 Gönderme Emirleri Hesabı
1000
HESAP İLE ALAKALI YAPILACAK 3. İŞLEM
BORÇ
102 BANKALAR HESABI (İLGİLİ BANKA)
103.02 Gönderme Emirleri Hesabı
ALACAK
1000
1000
Download

indirmek için tıklayınız