MİZAN (Ana Hesap Bazında)
19/12/2015
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap
Kodu
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
11
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap
Kodu
Alacak Artığı
100
KASA HESABI
976.072,10
976.072,10
0,00
0,00
100
102
BANKA HESABI
1.256.060.881,71
1.210.833.183,77
45.227.697,94
0,00
102
103
1.210.836.263,42
1.210.836.263,42
0,00
0,00
103
104
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ
HESABI ( - )
PROJE ÖZEL HESABI
7.560.218,81
4.772.954,35
2.787.264,46
0,00
104
106
DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )
3.763.863,70
3.763.863,70
0,00
0,00
106
108
DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI
332.260.424,54
332.260.424,54
0,00
0,00
108
120
GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
538.399.374,76
677.762.637,04
0,00
139.363.262,28
120
126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
94.325,00
0,00
94.325,00
0,00
126
140
KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
1.951.219,72
504.932,85
1.446.286,87
0,00
140
150
İLK MADDE VE MALZEME HESABI
11.287.100,98
4.800.168,75
6.486.932,23
0,00
150
160
İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI
4.982.359,37
2.845.025,58
2.137.333,79
0,00
160
161
PERSONEL AVANSLARI HESABI
710.031,51
701.321,51
8.710,00
0,00
161
162
BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI
26.429.838,15
25.991.504,05
438.334,10
0,00
162
164
AKREDİTİFLER HESABI
3.483.326,56
3.483.326,56
0,00
0,00
164
220
GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
3.203.137,77
1.431.049,39
1.772.088,38
0,00
220
241
486.000,00
0,00
486.000,00
0,00
241
250
MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA
YATIRILAN SERMAYELER HESABI
ARAZİ VE ARSALAR HESABI
5.926.770.827,05
0,00
5.926.770.827,05
0,00
250
252
BİNALAR HESABI
2.031.321.415,84
50.480.657,50
1.980.840.758,34
0,00
252
253
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI
379.485.101,28
4.276.574,32
375.208.526,96
0,00
253
254
TAŞITLAR HESABI
255
DEMİRBAŞLAR HESABI
257
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
258
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
260
HAKLAR HESABI
264
ÖZEL MALİYETLER HESABI
268
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
294
299
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ
DURAN VARLIKLAR HESABI
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
320
BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
330
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
333
EMANETLER HESABI
360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
361
4.426.451,02
14.360,00
4.412.091,02
0,00
254
156.392.599,97
10.768.481,51
145.624.118,46
0,00
255
4.906.347,41
301.332.100,66
0,00
296.425.753,25
257
287.292.942,14
0,00
287.292.942,14
0,00
258
18.768.068,49
0,00
18.768.068,49
0,00
260
859.976,30
0,00
859.976,30
0,00
264
0,00
9.920.915,25
0,00
9.920.915,25
268
38.520.885,77
19.975.646,14
18.545.239,63
0,00
294
19.975.646,14
32.235.223,22
0,00
12.259.577,08
299
924.743,00
924.743,00
0,00
0,00
320
439.321,35
1.380.989,40
0,00
941.668,05
330
871.963.251,63
894.293.953,91
0,00
22.330.702,28
333
57.488.920,29
61.392.642,83
0,00
3.903.722,54
360
142.209.456,03
143.621.929,10
0,00
1.412.473,07
361
1.018.717,83
1.093.993,09
0,00
75.275,26
362
430
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
HESABI
FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ
ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
0,00
1.594,00
0,00
1.594,00
430
500
NET DEĞER HESABI
453.697.586,29
8.622.599.594,04
0,00
8.168.902.007,75
500
570
0,00
305.974.439,35
0,00
305.974.439,35
570
590
GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET
SONUÇLARI HESABI
DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI
79.657.945,66
79.657.945,66
0,00
0,00
590
600
GELİRLER HESABI
5,86
627.119.453,28
0,00
627.119.447,42
600
630
GİDERLER HESABI
773.875.548,16
4.452.231,74
769.423.316,42
0,00
630
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
814.644.820,59
800
805
GELİR YANSITMA HESABI
810
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
362
830
23/12/2015 09:31
0,00
814.644.820,59
0,00
814.644.820,59
105.738,89
814.539.081,70
0,00
805
105.738,89
0,00
105.738,89
0,00
810
823.469.926,06
4.459.141,19
819.010.784,87
0,00
830
Sayfa 1 / 2
MİZAN (Ana Hesap Bazında)
19/12/2015
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap
Kodu
Hesap Adı
835
GİDER YANSITMA HESAPLARI
900
GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
901
BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
902
BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI
903
KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI
904
ÖDENEKLER HESABI
905
ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI
910
ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI
911
920
ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ
HESABI
GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI
921
GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI
948
BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR
HESABI
BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK
EMANETLERİ HESABI
Toplam :
949
23/12/2015 09:31
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
11
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap
Kodu
Alacak Artığı
4.459.141,19
823.469.926,06
0,00
960.727.140,36
942.880.472,47
5.470.456,19
951.196.095,29
937.410.016,28
941.782.271,00
819.010.784,87
835
17.846.667,89
0,00
900
0,00
945.725.639,10
901
9.531.045,07
927.878.971,21
0,00
902
700.204.504,13
241.577.766,87
0,00
903
9.531.045,07
937.410.016,28
0,00
927.878.971,21
904
690.673.459,06
4.372.254,72
686.301.204,34
0,00
905
49.806.755,55
20.637.956,92
29.168.798,63
0,00
910
20.637.956,92
49.806.755,55
0,00
29.168.798,63
911
137.609.393,57
73.180.212,96
64.429.180,61
0,00
920
73.180.212,96
137.609.393,57
0,00
64.429.180,61
921
8.376.266,81
930.403,88
7.445.862,93
0,00
948
930.403,91
8.376.266,84
0,00
7.445.862,93
949
20.131.295.200,02
20.131.295.200,02
13.196.934.895,52
13.196.934.895,52
Sayfa 2 / 2
Download

Ana Hesap Bazında - İstanbul Üniversitesi