HİZMET ALIMLARI GİDER İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MUHASEBE KAYIT
ÖRNEĞİ
AYLIK TEMİZLİK HİZMET ÖDEMESİ İŞLEMLERİ
20.000 TL LİK TEMİZLİK HİZMET ALIM FATURASI TAHAKKUK ÖRNEĞİ
Hesap No
Hesap Adı
Borç
Alacak
740.06.05
GİDERLER HESABI
TEMİZLİK HİZMETİ ALIM GİDERLERİ
360.03.09
DİĞER KESİLEN DAMGA VERGİSİ
360.04.02.10
7/10 KDV KESİNTİSİ
2.135,59
320.11
Ö ZEL SEKTÖR GERÇEK VE TÜZEL
KİŞİLERE BORÇLAR
17.703,73
830.03.05.01.08
TEMİZLİK HİZMETİ ALIM GİDERLERİ
835
GİDER YANSITMA HESABI
20.000
160,68
20.000
20.000
20.000 TL LİK TEMİZLİK HİZMET ALIM FATURASI ÖDEME ÖRNEĞİ
HESAP NO
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
103.02
GÖNDERME EMİRLERİ HESABI
17.703,73
320.11
Ö ZEL SEKTÖR GERÇEK VE
TÜZEL KİŞİLERE B ORÇLAR
17.703,73
ÖDEME YAPILDIKTAN SONRA DÜZENLENEN KAPATMA FİŞİ ÖRNEĞİ
HESAP NO
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
102.01
103.02
BANKALAR HESABI
GÖNDERME EMİRLERİ HESABI
17.703,73
17.703,73
Hizmet alımları muhasebe kayıtları örnek kayıtlar gibi olup hizmetin niteliğine göre
KDV tevkifat oranları değişmektedir.
HİZMET ALIM TÜRÜ
TEVKİFAT ORANI
GÜVENLİK HİZMET ALIMI
VERİ HAZIRLAMA VE BİLGİ İŞLEM HİZMET ALIMI
GÖRÜNTÜLEME (MR) HİZMET ALIMI
9/10
9/10
9/10
YÖNLENDİRME (DANIŞMA) HİZMET ALIMI
TEMİZLİK HİZMET ALIMI
YEMEK HİZMET ALIMI
9/10
7/10
5/10
Download

Document