ÖZEL ASÇAY ANAOKULU
DENĠZ YILDIZLARI SINIFI
HAFTALIK BÜLTENĠ
Hazırlayan:TUĞBA BAġER AVCI
ÖĞRETMENĠN MESAJI:
MERHABA; 10.11.2014-14.11.2014 tarihleri arasında uygulanan
etkinlikleri sizlere sunmaktayım.
SEVGĠLERLE…
BU HAFTA NELER ÖĞRENDĠK
 Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını öğrendik.
 Atatürk’ün annesi ve babasının adını,askeri okullarda okuduğunu,BaĢöğretmenlik
yaptığını,Cumhuriyeti kurduğunu ve çocukları çok sevdiğini öğrendik.
 Anıtkabir’i öğrendik ve çizgilerden geçerek Anıtkabir’i tamamlayıp boyadık.
 Dar-geniĢ kavramını öğrendik.
 Sağlıklı büyümek için dengeli ve sağlıklı beslenmemiz gerektiği konusunda sohbet ettik
ve çalıĢma sayfalarımızı tamamladık.
OYUN



ETKĠNLĠKLERĠ
Ben kimsesiz bir mumum
Çürük yumurta
1-2-3-4 Bom
ġARKILAR
ATATÜRK
Atatürk ölmedi
Yüreğimde yaĢıyor
Uygarlık savaĢında
Bayrağı O taĢıyor
Her gücü O aĢıyor
Gençliğe güç veren
Devrimler senin
Yurduma çizdiğin
Aydın yol senin
Gençlik senin
Sen gençliğinsin
Ölmedin ölemezsin
Ölmedin ölemezsin
ATATÜRK ġĠĠRĠ
Türkü ölümden Odur kurtaran,
Odur yeniden Türklüğü kuran,
Yaptığı ordu düĢmanı kovdu,
Ulusu yurdu Odur kurtaran,
Türklüğün bileği,onun ereği,
Yüce yüreği Türklüğe vatan,
Bu memleketi,cumhuriyeti
Canıyla etti bize armağan.
SANAT ETKĠNLĠKLERĠ
Makas kesme çalıĢması yaptık.
Atatürk sanat etkinliği yaptık.
Atatürk albümü oluĢturduk.
Anıtkabir sanat etkinliği yaptık.
Kesik çizgileri birleĢtirerek sınırlı boyama çalıĢmaları yaptık.
OKUMA YAZMA HAZIRLIKLARI
 Kesik çizgileri birleĢtirerek çizgi çalıĢması yaptık.
 Kare Ģeklini tanıdık ve çizgilerin üzerinden giderek kare Ģekillerimizi çizip tamamladık
 Mavi rengimizi pekiĢtirdik,mavi renkli kıyafetleri boyadık
MATEMATĠK BECERĠLERĠ
 4 rakamını tanıma
 4 rakamının kesik çizgileri üzerinden gittik
 1-2-3 rakamını tanıma
 Abaküsümüzden renk ve sayı çalıĢması
 1-10 arası ritmik sayma
 10’dan geriye ritmik sayma
 1-2-3 rakamını yazma çalıĢmaları yaptık
AĠLE KATILIMI
 Haftasonu ödev sayfaları hazırladık.
HAFTANIN GÜNLERĠ
Pazartesi: Oyuncak Günü
Salı:
Kitap günü
ÇarĢamba: Puzzle günü
PerĢembe: Parti günü
Cuma:
Sinema günü (USB bellek ile eğitici çizgi sinema filmleri gönderebilirsiniz)
NOT:
Sayın Velim belirlenen günlerdeki materyalleri takip ederek gününde okula göndermenizi rica
ederim…
GÖRSEL SANATLAR DERSİ HAFTALIK RAPOR
El, parmak kaslarını ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik yırtma-yapıştırma tekniğini
kullanarak 3 boyutlu proje çalışması, 10 kasım Atatürk’ü anma günü ve haftası ile ilgili
‘’Anıtkabir’’ yaptık.
Konuya uygun olarak boyama faaliyeti ile pekiştirerek dersimizi sonlandırdık.



Kazanımlar:
10 Kasım Atatürkü anma günü ve haftası’nın anlamı ve önemi
Küçük kas gelişimi
Tümevarım
GÖRSEL SANATLAT ÖĞRETMENĠ:
Tuğçe DÖNDÜOĞLU
FASTRACKIDS
EKONOMĠ konulu 4. Dersimiz uygulanmıĢtır.
Bu hafta çocuklarınız,
Renklerden: orange, purple, pink, grey, gold, black, brown
Nesnelerden: sun, sky, tree, rainbow
Ve bu renklerle nesneleri birleştirmeyi öğrendiler.
Exp: blue sky
yellow sun
green tree
1)
A) What is this?
B) This is blue sky
2)
A) What is this?
B) This is yellow sun
3)
A) What is this?
B) This is green tree
Activities:
Sizler de çevrenizdeki nesnelerin renkleri hakkında konuşarak renkleri
pekiştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Renklerimizi "what colour is it? sorusuna "It's orange/purple..." cevabını vererek
soru kalıbımızı ögrendik.
Ayrıca nesneleri tanımlamak için, “what is this?” sorusuna “this is sky/sun/tree”
cevabını verdik.
Song:
The Rainbow Song:
Red and yellow and pink and green
Purple and orange and blue
I can sing a rainbow, sing a rainbow,
sing a rainbow tune.
(Bu hafta öğrenmiş olduğumuz şarkıyı sizinle paylaşıyorum. Dilerseniz şarkıyı
internetten indirebilirsiniz veya flaşh yolladığınız takdirde sizin için şarkıyı
yükleyebilirim.)
FLASHCARD:
Öğrenmeyi kalıcı hale getirmekte materyallerin önemi tartıĢılamaz. Bu anlamda
sizlerle sayıları öğrenmek için flashcard lar paylaĢıyorum. Yaratıcılığınızı kullanarak
bu flascard larla dilediğiniz etkinlikleri çocuğunuzla birlikte hafta sonu
Black
© Copyright 2012 FasTracKids International, LTD.
© Copyright 2012 FasTracKids International, LTD.
© Copyright 2012 FasTracKids International, LTD.
Red
© Copyright 2012 FasTracKids International, LTD.
Green Orange
Yellow
© Copyright 2012 FasTracKids International, LTD.
© Copyright 2012 FasTracKids International, LTD.
Blue
© Copyright 2012 FasTracKids International, LTD.
© Copyright 2012 FasTracKids International, LTD.
yapabilirsiniz.
© Copyright 2012 FasTracKids International, LTD.
© Copyright 2012 FasTracKids International, LTD.
Gold
© Copyright 2012 FasTracKids International, LTD.
Purple
© Copyright 2012 FasTracKids International, LTD.
White
© Copyright 2012 FasTracKids International, LTD.
Grey
© Copyright 2012 FasTracKids International, LTD.
Pink
© Copyright 2012 FasTracKids International, LTD.
Brown
© Copyright 2012 FasTracKids International, LTD.
İNGİLİZCE ÖGRETMENİ ZEHRA GÜNEŞ
Download

18.03.2015 ÇARŞAMBA