24 Sîga Emsile-i Muhtelife Çekimleri/Vezinleri/Misalleri
www.behcetoloji.com
Açtı
َ‫َف َت َح‬
Yardım Etti
َ‫ص َر‬
َ ‫َن‬
َ ‫َف َع َل‬
MAZİ
FİİL
1
Açıyor/Açar
َ‫َي ْف َتح‬
Yardım Ediyor/Eder
َ‫َي ْنصر‬
َ‫َي ْف َعل‬
MUZARİ
FİİL
2
Açmak
‫َف ْت ًحا‬
Yardım Etmek
‫ص ًرا‬
ْ ‫َن‬
َ‫ف ِْع ًل‬
MASTAR
3
Açan
َ‫َفاتِح‬
Yardım Eden
َ‫ناَصِ ر‬
َ‫َفاعِ ل‬
İSMİ
FAİL
4
Açılan
َ‫َم ْفتوح‬
Yardım Edilen
َ‫َم ْنصور‬
َ‫َم ْفعول‬
İSMİ
MEF’UL
5
Açmadı
َ‫لَ ْمَ َي ْف َت ْح‬
Yardım Etmedi
َ‫لَ ْمَ َي ْنص ْر‬
ْ‫لَ ْمَ َي ْف َع َل‬
FİİLİ MUZARİ
CEHDİ MUTLAK
6
Henüz Açmadı
َ‫لَ َّماَ َي ْف َت ْح‬
Hâlâ Yardım Etmedi
َ‫لَ َّماَ َي ْنص ْر‬
ْ‫لَ َّماَ َي ْف َع َل‬
CEHDİ
MUSTAĞRAK
7
Açmıyor
َ‫َماَ َي ْف َتح‬
Yardım Etmiyor
َ‫َماَ َي ْنصر‬
َ‫َماَ َي ْف َعل‬
NEFYİ
HAL
8
Açmaz
َ‫ََلَ َي ْف َتح‬
Yardım Etmez
َ‫ََلَ َي ْنصر‬
َ‫ََلَ َي ْف َعل‬
NEFYİ
İSTİKBAL
9
Asla Açmaz
َ‫لَنْ َ َي ْف َت َح‬
Asla Yardım Etmez
َ‫لَنْ َ َي ْنص َر‬
َ ‫لَنََْ َي ْف َع َل‬
TEKİDİ
NEFYİ İSTİKBAL
11
Açsın
َ‫لِ َي ْف َت ْح‬
Yardım Etsin
َ‫لِ َي ْنص ْر‬
ْ‫لِ َي ْف َع َل‬
EMRİ
GÂİB
11
Açmasın
َ‫ََلَ َي ْف َت ْح‬
Yardım Etmesin
َ‫ََلَ َي ْنص ْر‬
ْ‫ََلَ َي ْف َع َل‬
NEHYİ
GÂİB
12
Aç
َ‫إِ ْف َت ْح‬
Yardım Et
َ‫أ ْنص ْر‬
ْ‫إِ ْف َع َل‬
EMRİ
HAZIR
13
Açma
َ‫ََلَ َت ْف َت ْح‬
Yardım Etme
َ‫ََلَ َت ْنص ْر‬
ْ‫ََلَ َت ْف َع َل‬
NEHY
İ HAZIR
14
Açma Zamanı
Açma Yeri
Açmak
َ‫َم ْف َتح‬
Yardım Etme Zamanı
Yadım Etme Yeri
Yardım Etmek
َ‫صر‬
َ ‫َم ْن‬
َ‫َم ْف َعل‬
İSMİ ZAMAN
İSMİ MEKAN
MİMLİ MASDAR
Açma Aleti
َ‫ِم ْف َتح‬
Yardım Etme Aleti
َ‫صر‬
َ ‫ِم ْن‬
َ‫ِم ْف َعل‬
İSMİ
ALET
16
َ‫ص َرة‬
ْ ‫َن‬
َ‫َف ْعلَة‬
MASDARI
BİNÂİ MERRE
17
َ‫ِص َرة‬
ْ ‫ن‬
َ‫ف ِْعلَة‬
MASDARI
BİNÂİ NEV’İ
18
Bir Defa Açmak
َ‫َف ْت َحة‬
Bir Defa Yardım
Etmek
Bir Nevi Yardım
etmek
15
Bir Nevi Açmak
َ‫فِ ْت َحة‬
Açmacık
َ‫ف َت ْيح‬
Yardımcık
َ‫ص ْير‬
َ ‫ن‬
َ‫ف َع ْيل‬
İSMİ
TASĞÎR
19
Açmaya Ait
َ‫َف ْتحِي‬
Yardım Etmeye Ait
َ‫ص ِري‬
ْ ‫َن‬
َ‫َف ْعلِي‬
İSMİ
MENSUB
21
Çok açan
َ‫َف َّتاح‬
Çok Yardım Eden
َ‫صار‬
َّ ‫َن‬
َ‫َف َّعال‬
MÜBALAĞALI
İSMİ FAİL
21
En Fazla Açan
َ‫أَ ْف َتح‬
En Fazla Yardım Eden
َ‫صر‬
َ ‫أَ ْن‬
َ‫أَ ْف َعل‬
22
Ne İyi Açtı
َ‫َماَأَ ْف َت َحه‬
Ne İyi Yardım Etti
َ‫ص َره‬
َ ‫َماَأَ ْن‬
َ‫َماَأَ ْف َعلَه‬
Ne Şahane Açtı
َ‫أَ ْفت ِْحَبِ ِه‬
Ne Şahane Yardım etti
َ‫أَ ْنصِ ْرَبِ ِه‬
َ‫أَ ْف ِعلَْبِ ِه‬
İSMİ
TAFDİL
FİİLİ
TACCUBÜ
EVVEL -1FİİLİ
TACCUBÜ
SÂNİ -2-
23
24
Download

ﻓَﺗَﺢَ ﻧَﺻَرَ ﻓَﻌَلَ ﯾَﻔْﺗَﺢُ ﯾَﻧْﺻُرُ ﯾَﻔْﻌَلُ ﻓِﻌْﻼً ﻓَ