ARAPÇA MUZARİ FİİL ÇEKİMİ
(çoğul)
(ikil)
(tekil)
Onlar yazdılar
Đkisi yazdı
O açıyor
#! "
$ % Siz yazdınız
Đkiniz yazdınız
Sen yazdın
& % --------
Biz yazdık
(çoğul)
*()
(ikil)
(tekil)
Onlar yazıyorlar
Đkisi yazıyor
O yazıyor
#! "
Siz yazıyorsunuz
#! "
9.SINIF
!
Đkiniz yazıyorsunuz
Sen yazıyorsun
'
--------
+
Ben yazdım
Biz yazıyoruz
(çoğul)
(ikil)
(tekil)
. /
0
Onlar yazdılar
Đkisi yazdı
O giriyor
#! "
*()
Ben yazıyorum
(çoğul)
(ikil)
(tekil)
- ,
Onlar yazdılar
Đkisi yazdı
O çıkıyor
#! "
#! "
$ % $ % Siz yazdınız
Đkiniz yazdınız
Sen yazdın
Siz yazdınız
Đkiniz yazdınız
Sen yazdın
& % --------
Biz yazdık
#! "
*()
& % --------
Ben yazdım
Biz yazdık
(çoğul)
(ikil)
(tekil)
3 0
Onlar yazdılar
Đkisi yazdı
O yiyor
#! "
*()
Ben yazdım
(çoğul)
(ikil)
(tekil)
2 1
Onlar yazdılar
Đkisi yazdı
O içiyor
#! "
#! "
$ % $ % Siz yazdınız
Đkiniz yazdınız
Sen yazdın
Siz yazdınız
Đkiniz yazdınız
Sen yazdın
& % Biz yazdık
--------
#! "
*()
Ben yazdım
© H.Hüseyin KÖKSAL (Arapça Öğretmeni) – 2014
& % Biz yazdık
--------
#! "
*()
Ben yazdım
Sayfa - 1
ARAPÇA MUZARİ FİİL ÇEKİMİ
(çoğul)
(ikil)
(tekil)
4
5
Onlar yazdılar
Đkisi yazdı
O uyanıyor
$ % Siz yazdınız
Đkiniz yazdınız
Sen yazdın
& % --------
Biz yazdık
9.SINIF
(çoğul)
(ikil)
(tekil)
6 Onlar yazdılar
Đkisi yazdı
O bakıyor
#! "
#! "
$ % Siz yazdınız
Đkiniz yazdınız
Sen yazdın
#! "
*()
& % --------
Ben yazdım
Biz yazdık
(çoğul)
(ikil)
(tekil)
8 Onlar yazdılar
Đkisi yazdı
O gidiyor
#! "
*()
Ben yazdım
(çoğul)
(ikil)
(tekil)
7 Onlar yazdılar
Đkisi yazdı
O dönüyor
#! "
#! "
$ % $ % Siz yazdınız
Đkiniz yazdınız
Sen yazdın
Siz yazdınız
Đkiniz yazdınız
Sen yazdın
& % --------
Biz yazdık
#! "
*()
& % --------
Ben yazdım
Biz yazdık
(çoğul)
(ikil)
(tekil)
Onlar yazdılar
Đkisi yazdı
O biniyor
#! "
*()
Ben yazdım
(çoğul)
(ikil)
(tekil)
: 9 Onlar yazdılar
Đkisi yazdı
O iniyor
#! "
#! "
$ % $ % Siz yazdınız
Đkiniz yazdınız
Sen yazdın
Siz yazdınız
Đkiniz yazdınız
Sen yazdın
& % Biz yazdık
--------
#! "
*()
Ben yazdım
© H.Hüseyin KÖKSAL (Arapça Öğretmeni) – 2014
& % Biz yazdık
--------
#! "
*()
Ben yazdım
Sayfa - 2
Download

arapça muzari fiil çekimi