ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
2013CS13-1
A
AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI BÜTÜNLEME SINAVI
(Güz Dönemi) 22 Şubat 2014 Cumartesi, Saat: 09.30
I. OTURUM
ADI SOYADI
: …………………………………………………………………………………..
T.C. KİMLİK NO. : ………………………………………………………………………………….
SALON NO.
: ………………………………………………………………………………….
SIRA NO.
: ………………………………………………………………………………….
Bu kitapçıkta Çocuk Gelişimi ve İlahiyat Önlisans programlarına ait dersler yer almaktadır.
GENEL AÇIKLAMALAR
Soru kitapçığınızın türü A’dır. Kitapçık türünü cevap
kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap
kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde,
sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır:
1.
2013CS13-1
2.
Testin Adı
Arapça I
Çocuk Beslenmesi
Çocuk Gelişimi I
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Oyun
İlk Dönem İslam Tarihi
İslam Ahlak Esasları
İslam İbadet Esasları
İslam İnanç Esasları
Okulöncesi Eğitimde AraçGereç Geliştirme
3.
Soru Sayısı
Sayfa No.
20
20
20
20
20
20
1
5
8
11
20
20
20
14
17
20
23
26
20
29
Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır.
4.
İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için
ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine
yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun
kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının
dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız
işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem
kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile
cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı
işaretlemeyi unutmayınız.
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine
gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için
birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.
9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden
yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen
cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız
yararınıza olabilir.
10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.
Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.
2013CS13-1
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Arapça-I
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Arapça-I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisinde
"‫ "ﺍ‬elif çekme (med) harfi değildir?
4.
" ‫ﺔﹲ‬‫ﻴ‬‫ﺔﹲ ﺫﹶﻛ‬‫ﻠﱢﻤ‬‫ﻌ‬‫ ﻣ‬......."
A)
‫ﺐ‬‫ﻃﹶﺎﻟ‬
Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek işaret ismi aşağıdakilerden
hangisidir?
B)
‫ﺘﺎﹶﰊﹺ‬‫ﻛ‬
A)
‫ﻫﺬﺍ‬
C)
ٌ‫ﻣﺎﺀ‬
B)
‫ﻫﺬﺍﻥ‬
D)
‫ﺎ‬‫ﺃﻧ‬
C)
ِ‫ﻻﹶﺀ‬‫ﺆ‬‫ﻫ‬
E)
‫ﻞﹲ‬‫ﻛﹶﺎﻣ‬
D)
‫ﻫﺎﺗﺎﻥ‬
E)
‫ﻩ‬‫ﻫﺬ‬
2. Aşağıdaki harflerin hangisi kameri harflerdendir?
A)
‫ﺽ‬
B)
‫ﺕ‬
C)
‫ﺵ‬
D)
‫ﺩ‬
E)
‫ﺏ‬
5. Aşağıdakilerden hangisi merfu munfasıl zamirdir?
A)
‫ﺖ‬‫ﻤ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬
B)
‫ﺎﻩ‬‫ﺇﻳ‬
C)
‫ﻢ‬‫ﻫ‬
D)
‫ـﻪ‬‫ﻠﱠﻤ‬‫ﻋ‬
E)
‫ﻫﺎ‬
3. Aşağıdakilerden hangisinde cemi müzekker yapılamaz?
6.
".‫ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ‬‫ﺔ‬‫ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﹸﻠﱢﻴ‬‫ﻫﺐ‬ ‫"ﺳﺄ ﹾﺫ‬
A)
‫ﻓﹶﻠﹼﺎﺡ‬
B)
‫ﻞﹲ‬‫ﺟ‬‫ﺭ‬
Yukarıdaki cümlede altı çizili olan fiildeki zamir aşağıdakilerden
hangisidir?
C)
‫ﻢ‬‫ﻋﺎﻟ‬
A)
‫ﻫﻮ‬
D)
‫ﺎﻝﹲ‬‫ﻤ‬‫ﺣ‬
B)
‫ﺃﻧﺎ‬
E)
‫ﻖ‬‫ﺎﺋ‬‫ﺳ‬
C)
‫ﻦ‬‫ﺤ‬‫ﻧ‬
D)
‫ﺖ‬‫ﺃﻧ‬
E)
‫ﻲ‬‫ﻫ‬
2013CS13-1
1
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
10.
‫؟‬‫ ﺍﻟﻴﻮﻡ‬‫ﺮ‬‫ﺴﺎﻓ‬‫ ﺗ‬‫ﻦ‬‫ﺃﹶﻳ‬.....
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
‫ﺇﱃ‬
B)
‫ﻙ‬
C)
‫ﻰ‬‫ﺘ‬‫ﺣ‬
D)
‫ﰲ‬
E)
‫ﻞﹾ‬‫ﺑ‬
".‫ﻤﻴﻠﹶﺔﹲ‬‫ﺓﹲ ﺟ‬‫ﺩ‬‫ﺭ‬‫ ﻭ‬‫"ﰲ ﺍﳊﹶﺪﻳﻘﹶﺔ‬
Yukarıdaki cümlede haber olan kısım aşağıdakilerden
hangisidir?
8. "Okulun bahçesi" tamlamasının Arapça karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
11.
A)
‫ﲨﻴﻠﹶﺔﹲ‬
B)
‫ﺓﹲ‬‫ﺩ‬‫ﺭ‬‫ﻭ‬
C)
‫ﺍﳊﹶﺪﻳﻘﹶﺔ‬
D)
‫ﰲ ﺍﳊﹶﺪﻳﻘﹶﺔ‬
E)
‫ﰲ‬
‫ﻜﹶﺮ‬‫ " ﺷ‬Teşekkür etti." fiilinin 2. şahıs eril ikil kipi
A)
‫ﺳﺔﹸ ﺍﳊﹶﺪﻳﻘﺔ‬‫ﺭ‬‫ﺪ‬‫ﻣ‬
aşağıdakilerden hangisidir?
B)
‫ﺳﺔ‬‫ﺭ‬‫ﺪ‬‫ﺍﳊﹶﺪﻳﻘﺔﹸ ﻣ‬
A)
‫ﺕ‬‫ﻜﹶﺮ‬‫ﺷ‬
C)
‫ﺳﺔ‬‫ﺭ‬‫ﺪ‬‫ﺪﻳﻘﺔﹸ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﺣ‬
B)
‫ﺎ‬‫ﺗ‬‫ﻜﹶﺮ‬‫ﺷ‬
D)
‫ﺳﺔﹸ ﺍﳊﹶﺪﻳﻘﺔ‬‫ﺭ‬‫ﺪ‬‫ﺍﻟﹾﻤ‬
C)
‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﺗ‬‫ﻜﹶﺮ‬‫ﺷ‬
E)
‫ﺳﺔﹰ‬‫ﺭ‬‫ﺪ‬‫ﺪﻳﻘﺔﹸ ﻣ‬‫ﺣ‬
D)
‫ﺕ‬‫ﻜﹶﺮ‬‫ﺷ‬
E)
‫ﺍ‬‫ﻜﹶﺮ‬‫ﺷ‬
9. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde sıfat tamlaması doğru
kurulmuştur?
12. İlletli fiillerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
‫ﻞ ﻃﹶﻮﻳﻠﺔ‬‫ﺟ‬‫ﺭ‬
B)
‫ﻤﻴﻞ‬‫ﺜﱢﻠﺔ ﺟ‬‫ﻤ‬‫ﻣ‬
B) Asli yapısında ikinci ve üçüncü harfleri aynı cinsten olan
fiillerdir.
C)
‫ﺔ ﻗﹶﺼﲑ‬‫ﺼ‬‫ﻗ‬
C) Asli yapısında hemze ve şedde bulunmayan fiillerdir.
D)
‫ﻌﺔ‬‫ﻜﹾﺮﺓ ﺭﺍﺋ‬‫ﻓ‬
E)
‫ﻌﺔ‬‫ﺷﺎﺭﹺﻉ ﻭﺍﺳ‬
2013CS13-1
A) Asli yapısında hemze bulunan fiillerdir.
D) Asli yapısında şedde bulunmayan fiillerdir.
E) Asli yapısında elif, vâv ve yâ harflerinden biri bulunan fiillerdir.
2
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
13. Aşağıdakilerden hangisi salim bir fiildir?
14.
16.
‫ ﺑﺮﻫﻦ‬Rubâi fiilinin doğru harekelenmiş mazi-muzari şekli
A)
‫ﺒﹺﺲ‬‫ﻳ‬
aşağıdakilerden hangisidir?
B)
‫ﻦ‬‫ﺃﻣ‬
A)
‫ﻦ‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﺒ‬‫ ﻳ‬- ‫ﻦ‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬
C)
‫ﻗﺎﻝﹶ‬
B)
‫ﻦ‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﺒ‬‫ ﻳ‬- ‫ﻦ‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬
D)
‫ﺝ‬‫ﺧﺮ‬
C)
‫ﻦ‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﺒ‬‫ ﻳ‬- ‫ﻦ‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬
E)
‫ﺪ‬‫ﻣ‬
D)
‫ﻦ‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﺒ‬‫ ﻳ‬- ‫ﻦ‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬
E)
‫ﻦ‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﺒ‬‫ ﻳ‬- ‫ﻦ‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬
".‫ﺼﺮﹺ‬‫ ﺑﹺﺎﻟﻨ‬‫ﻨﹺﲔ‬‫ﻣ‬‫ﺆ‬‫ ﺍﷲُ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ـﺪ‬‫ﻌ‬‫"ﻳ‬
17.
Yukarıdaki cümlede altı çizili olan fiil aksam-ı sebânın hangi
grubundandır?
4. babtan olan
hangisinde doğru harekelenmiştir?
A) Sâlim bir fiildir.
B) Muza'af bir fiildir.
C) Misal bir fiildir.
A)
‫ﺐ‬‫ﻀ‬‫ﻐ‬‫ – ﻳ‬‫ﺐ‬‫ﻏﹶﻀ‬
B)
‫ﺐ‬‫ﻀ‬‫ﻐ‬‫ – ﻳ‬‫ﺐ‬‫ﻏﹶﻀ‬
C)
‫ﺐ‬‫ﻀ‬‫ﻳﻐ‬ – ‫ﺐ‬‫ﻏﹶﻀ‬
D)
‫ﺐ‬‫ﻀ‬‫ﻐ‬‫ – ﻳ‬‫ﺐ‬‫ﻏﹶﻀ‬
E)
‫ﺐ‬‫ﻀ‬‫ﻐ‬‫ ﻳ‬- ‫ﺐ‬‫ﻏﹶﻀ‬
D) Mehmûz bir fiildir.
E) Lefif bir fiildir.
15. "Siz iki bayan koruyunuz!" fiilinin Arapça karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
‫ﺎ‬‫ﻴ‬‫ﻗ‬
B)
‫ﲔ‬‫ﻗ‬
C)
‫ﻕﹺ‬
D)
E)
‫ ﻏﻀﺐ‬fiilinin mazi-muzari şekli aşağıdakilerden
18.
‫ﻢ‬‫ﺮﺣ‬‫ﺳﺘ‬‫ ﺍ‬fiilinin mazi-malum birinci tekil şahıs kipi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
‫ﻤﺖ‬‫ﺮﺣ‬‫ﺳﺘ‬‫ﺍ‬
‫ﻗﹸﻮﺍ‬
B)
‫ﻢ‬‫ﺮﺣ‬‫ﺃﹸﺳﺘ‬
‫ﻲ‬‫ﻗ‬
C)
‫ﻮﺍ‬‫ﻤ‬‫ﺮﺣ‬‫ﺳﺘ‬‫ﺍ‬
D)
‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﺮﺣ‬‫ﺳﺘ‬‫ﺍ‬
E)
‫ﺎ‬‫ﻤﻨ‬‫ﺮﺣ‬‫ﺳﺘ‬‫ﺍ‬
2013CS13-1
3
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
19.
20.
‫ﺐ‬‫ﻛ‬‫ ﺭ‬fiilinin, ism-i fâili aşağıdakilerden hangisidir?
A)
‫ﻛﱠﺐ‬‫ﺮ‬‫ﻣ‬
B)
‫ﻴﺐ‬‫ﻛ‬‫ﺭ‬
C)
‫ﻛﹸﻮﺏ‬‫ﺭ‬
D)
‫ﻛﹶﺐ‬‫ﺮ‬‫ﻣ‬
E)
‫ﺐ‬‫ﺍﻛ‬‫ﺭ‬
.(‫ﻖ‬‫ﻗﹶﺎﺋ‬‫ )ﺩ‬‫ﻊ‬‫ﺒ‬‫ﺔﹸ ﺇﻻﱠ ﺳ‬‫ﺔﹸ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧﹺﻴ‬‫ﺎﻋ‬‫ﺍﻟﺴ‬
Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Saat yediyi iki (dakika) geçiyor.
B) Saat ikiye yedi (dakika) var.
C) Saat yediye iki (dakika) var.
D) Saat ikiyi yedi (dakika) geçiyor.
E) Saat ikiye dokuz (dakika) var.
2013CS13-1
4
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Çocuk Beslenmesi
A
A
DİKKAT!
1.
2.
3.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çocuk Beslenmesi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliğinde görme ile ilgili
problemler görülür?
6.
A) A Vitamini
A) Tabakların ve bardakların ağız kısımlarına dokunulmamalıdır.
B) B Vitamini
B) Çizilmiş, çatlamış ya da kırık araç-gereçler kullanılmamalıdır.
C) C Vitamini
C) Yiyeceklerin üzerlerini kapatmak için bez kullanılmalıdır.
D) D Vitamini
D) Tabaklar ve bardaklar al an ya da kenarlarından tutulmalıdır.
E) E Vitamini
E) Yemeğin konduğu kaplar fazla doldurulmamalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi kalsiyumun görevlerinden biri değildir?
A) Vücut sıvılarının nötr olmasında fonksiyon görür.
Aşağıdakilerden hangisi besin hazırlama ve pişirme
değerlendirme işlevlerinde, hijyen uygulamalarından biri
değildir?
B) Kanın pıh laşması için gereklidir.
A) Ekipman kullanımı
C) Kalp kaslarının normal kasılma ve gevşemesini sağlar.
B) Besin hijyeni
D) Hücre membranının taşıma işlevinde rol alır.
C) Kişisel hijyen
E) Sinirsel uyarılarda rol oynar.
D) Fiziksel alan hijyeni
7.
E) Araç-gereç hijyeni
Aşağıdakilerden hangisi annelerin emzirme sürelerine etki eden
faktörlerden biri değildir?
8.
A) Doğumdan sonra ilk saat içinde emzirme
B) Oda ısısında 72 saat saklanabilir.
C) Bebek ve annenin aynı odada olması
C) Dondurulup çözdürülen sütler 24 saat içinde tüke lmelidir.
D) 6 ay tek başına anne sütü verilmesi
D) Cam kaplar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.
E) Bebek istedikçe emzirilmesi
E) Sütler direkt ateşte ısı lmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi doğal beslenmenin sonuçlarından biri
değildir?
9.
A) Yeterli büyümenin sağlanması
Aşağıdakilerden hangisi öğünlerde çocukların besin tüke mini
ar rmanın yollarından biri değildir?
A) Çocuklara ödül vaat edilerek yemek yedirilmelidir.
B) Yaşına uygun ağırlık kazanması
5.
Aşağıdakilerden hangisi anne sütünü saklama ilkelerindendir?
A) Plas k kaplarda saklanmalıdır.
B) Emzik kullanılması
4.
Aşağıdakilerden hangisi besinleri servis ederken dikkat edilmesi
gereken noktalardan biri değildir?
C) Anne bebek bağlanmasının gerçekleşmesi
B) Çocuk yemekleri bir plan dâhilinde hazırlanmalı ve plana sadık
kalınmalıdır.
D) Alerji ve süt intoleransında ar ş olması
C) Yemek saatleri eğlenceli hâle ge rilmelidir.
E) Yeterli gelişmenin sağlanması
D) Çocuğun öğün atlamasına izin verilmemelidir.
E) Çocuk yemek yemediğinde çocuğun kişiliğine yönelik cümleler
kurulmamalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı beslenme alışkanlığı
kazandırmada etkili olan doğru davranışlardan biridir?
A) Çocuğun yemeğini bi rmediği için cezalandırılması
B) Çocuğun yemeğinin besleyici değeri ve sunumuna dikkat
edilmesi
C) Çocuğun yemek yerken acele e rilmesi
D) Çocuğun sadece sevdiği besinlerin verilmesi
E) Çocuğun yediği miktarın diğer çocuklarla kıyaslanması
2013CS13-1
5
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
10. Aşağıdakilerden hangisi a ş rma şeklindeki besin tüke minin
sonuçlarından biri değildir?
15. Aşağıdakilerden hangisi anne sütünün enerji ve besin ögeleri
düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Çocuğun açlık tokluk sinyallerini öğrenmesini engeller.
A) İlaç kullanımı
B) Besinlerin uygunsuz kullanımını öğre r.
B) Emzirme deneyimi
C) Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırır.
C) Gestasyonel yaş
D) Günlük olarak dengeli bir şekilde besin ögesi alımını engeller.
D) Doğum yaşı
E) Diş çürümesi riskini ar rır.
E) Anne beslenmesi
11. Fenilketonüri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
16. Aşağıdakilerden hangisi ek besin verilmesinde dikkat edilecek
noktalardan biri değildir?
A) Fenilalaninin vücu a kullanılamaması sonucu oluşur.
A) Bir ek gıdaya başlarken gıda önce küçük miktarlarda
verilmelidir.
B) Doğumdan sonra 24-48 saat arasında topuktan alınan bir
damla kan ile tanı konur.
B) Birkaç ek gıdaya aynı anda başlanmalıdır.
C) Uygulanan tek tedavi beslenme tedavisidir.
C) Ek gıda seçimi yaparken aile bütçesini sarsmayacak ve
kolaylıkla bulunabilen yiyecekler tercih edilmelidir.
D) Doğumda bebek normaldir, ilk aylardan sonra psikomotor
gerilik başlar.
D) Hazırlanan besinler uzun süre oda ısısında bekle lmemelidir.
E) Beslenme güçlüğü belir leri ile kendini gösterir.
E) Bebeğe verilecek besinler doğal ve taze olmalıdır.
12. Aşağıdakilerden hangisi fenilketonürisi olan bir çocuğun
tüketebileceği besinlerden biri değildir?
17. Vücu a su kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Mısır nişastası
A) Hücre yapısının önemli bir bileşenidir.
B) Sade lokum
B) Metabolik a kların taşınması ve a lmasında rol oynar.
C) Süt
C) Vücu a kimyasal olayları azal r.
D) Çay
D) İyonik dengeyi sağlar.
E) Elma suyu
E) Vücut ısısını düzenler.
13. Aşağıdakilerden hangisi iyot eksikliği sonucu ortaya çıkan bir
hastalık r?
18. Aşağıdakilerden hangisi gıda kontrolü ve dene minin
yararlarından biri değildir?
A) Wilson hastalığı
A) Üre m ve ürün kayıplarını önleme
B) Hipotroidizm
B) Yasal mevzuata uygunluğun sağlanması
C) Akroderma
C) Hijyen ve sanitasyon performansının izlenmesi
s Enteropa ka
D) Hipertroidizm
D) Çalışanın güvenini kazanma
E) Anemi
E) Tüm çalışanların hijyen ve sanitasyona vereceği önemin
ar rılması
14. Aşağıdakilerden hangisi kolostrum için yanlış r?
19. Aşağıdakilerden hangisi süt çocuğunda beslenmenin temel
ilkelerinden biri değildir?
A) Gebeliğin 16. ha asında yapılmaya başlar.
B) Doğumdan sonraki ilk 3-5 günde salgılanan koyu kıvamlı ve
sarı renkli sü ür.
A) Doğumdan i baren çocuklar ilk 4-6 ay sadece anne sütü ile
beslenmelidir.
C) Protein, mineral ve vitaminlerden fakir, karbonhidra an
zengindir.
B) Anne sütü ile beslenmenin süresi kısa tutulmalıdır.
D) Bebeği sık görülen enfeksiyon hastalıklarına karşı korur.
C) Besinler, temizlik ve sağlık koşullarına uygun olarak
hazırlanmalıdır.
E) Bağırsak hareketlerini uyarıcı etkisi olduğundan bebeğin
dışkısını kolayca çıkarmasını sağlar.
D) Çocuğa verilecek besinler, onun sindirim sistemi
fonksiyonlarına uygun olmalıdır.
E) Günlük toplam verilen besin miktarı çocuğun enerji ve besin
ögeleri gereksinimini karşılamalıdır.
2013CS13-1
6
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
20. Aşağıdakilerden hangisi okul çocuğunun besinsel
gereksinimlerini belirleyen özelliklerden biri değildir?
A) Sosyoekonomik durum
B) Büyüme gereksinimleri
C) Fiziksel ak vite
D) Gene k özellikler
E) Vücut yapısı
2013CS13-1
7
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Çocuk Gelişimi I
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çocuk Gelişimi I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi bebeklik döneminin (0-2 yaş)
özelliklerinden biri değildir?
5.
A) Farklı gelişim alanları arasında karşılıklı ilişki bulunmaktadır.
A) 12-18 ayda yürümeye başlar, merdivenlerden emekleyerek
çıkabilir.
B) Gelişim, art arda görülen düzenli bir süreç r.
C) Gelişimde bireysel farklar vardır.
B) Bebeğin doğduğu andaki boyu ortalama 30-40 san metre,
ağırlığı ise 2000-2500 gramdır.
D) Gelişim, dinamik bir olgudur.
C) 30. ayda parmak uçlarıyla tebeşir tutar, zıplar, bardağı kendisi
tutabilir.
E) Gelişim, her bireyde aynı hız ve özellikte ilerleme gösterir.
D) Bebeğin ilk 28 günlük sürecine yeni doğan denir. Bu süreçte
sadece ışığı ve gürültüyü ayırt edebilirler.
6.
III. Kilo alma korkusu
IV. Yalnız yemeği tercih etme
Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi döneminin özellikleri ile
ilgili yanlış bir ifadedir?
V. Sosyal olarak içine kapanma
A) Üçüncü ha a ile sekizinci ha a arasındaki sürece embriyo
evresi denir.
VI. Kızlarda adet düzensizliği, adet görememe
Yukarıda belir leri verilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
B) Zigot oluşumundan sonraki ilk iki ha alık sürece dölüt denir.
A) Anoreksiya Nervozu
C) Fetüs evresi 8. ha adan doğuma kadar süren evredir.
B) Obezite
D) Doğum öncesi gelişim dönemi, üç ana bölümden oluşur.
C) Akromegali
E) Zigot oluşumundan sonraki ilk 5 ha aya yeni doğan denir.
3.
D) Jigan zm
Aşağıda sıralanan ifadelerden hangisi çocuk oyuncaklarında
bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
E) Hipokondri
A) Çocuğun yaşının üzerindeki hedeflere uygun olmalı
7.
B) Çocuğun gelişim düzeyine uygun olmalı
4.
I. Sürekli zayıflama isteği
II. Sürekli şişman olduğunu düşünme
E) 18-24 ayda koşmaya başlar, koltuğa rmanabilir, basit
yapbozları tamamlar.
2.
Gelişim ilkeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r?
Aşağıda fiziksel gelişimle ilgili verilen ifadelerden hangisi
doğrudur?
C) Çocuğun yaşına uygun olmalı
A) Büyüme ile gelişme sözcükleri aynı anlamda kullanılan iki
kavramdır.
D) Araçlar, pürüzsüz ve köşeleri yuvarla lmış olmalı
B) Gelişim, 24 yaşına kadar devam eder.
E) Sağlam ve dayanıklı olmalı
C) Gelişim alanları birbirlerinden bağımsızdır.
D) Gelişim içten dışa, baştan ayağa doğru bir seyir izler.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi fiziksel gelişimi destekleyici
etkinliklerde kullanılan materyallerin taşıması gereken
özelliklerden biri değildir?
E) Her çocuk farklı gelişim dönemlerinden geçerek gelişir.
A) Materyaller, her yaş grubu çocuğa ayrı ayrı hizmet edebilecek
özelliklere sahip olmalıdır.
8.
A) Temel beceriler kazanılır.
B) Materyaller, çocukların alanı bağımsız ve rahat bir şekilde
kullanmalarına olanak sağlamalıdır.
B) Hareket gelişimi yavaşlar.
C) Materyallerin tek renkte olmasına özen gösterilmelidir.
C) Hareket gelişimi yoğundur.
D) Sağlam ve zıt renklerden oluşan materyaller çocuğun
materyali parçalara ayırmasına ve derinliğini algılamasına
yardımcı olabilir.
D) Uzun süre bir yerde oturamazlar.
E) Çocukların vücutları çok esnek olup etkinlik düzeyleri oldukça
yüksek r.
E) Materyaller, nitelik açısından olduğu kadar nicelik açısından
da çocukların gereksinimlerini karşılamalıdır.
2013CS13-1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Temel Hareketler Döneminde
bulunan çocuğun özelliklerinden biri değildir?
8
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Aşağıdakilerden hangisi 60-72 aylık çocukların öz bakım
becerilerinden biri değildir?
13. Önemli fiziksel engelleri olan çocuklarda kullanılabilen ve genel
muhakeme yeteneğini ölçen test aşağıdakilerden hangisidir?
A) Giyinir-soyunur.
A) Columbia Zihinsel Olgunluk Ölçeği
B) Düğmeleri çözebilir.
B) Peabody Resim Kelime Tes
C) Ütü yapar, düğme dikebilir.
C) Geniş Çaplı Başarı Tes
D) Dişlerini rçalar.
D) Psiko-Eği m Test Dizisi
E) Yemekte uygun gereç kullanır.
E) Uyumsal Davranış Ölçeği
10. Aşağıdakilerden hangisi çocukları doğru tanıma ve
değerlendirmenin ilgililere sağlayacağı katkılardan biri değildir?
14. I. Duyusal Devinim Dönemi
II. İşlem Öncesi Dönemi
A) Uygun öğrenme yöntem ve teknikleri ile araç gereç
seçilmesine olanak sağlar.
III. Somut İşlemler Dönemi
IV. Soyut İşlemler Dönemi
B) Yardıma ih yaç duydukları alanların ve güçlü yönlerinin tespit
edilmesini sağlar.
V. Sezgisel Düşünme
C) Çocukların gereksinim duyduğu nitelikli eği m programlarının
yapılmasına katkı sağlar.
Yukarıda sıralanan bilişsel gelişime ilişkin dönem ve kavramlar
hangi kuramcıya ai r?
D) Çocuğun istediğini elde etmesine zemin hazırlar.
A) Bruner
E) Çocukların gelişimindeki ilerleme veya sapmaları ölçmeyi
sağlar.
B) Bandura
C) Piaget
11. Öğrenilen bilgilerin uzun süreli ha zada saklanması için gereken
işlem aşağıdakilerden hangisidir?
D) Vygotsky
E) Kolhberg
A) Kodlama
B) Dikkat
15. Aşağıdakilerden hangisi Chomsky'nin dil gelişimine ilişkin
görüşlerinden biri değildir?
C) Algılama
D) Tekrar
A) İnsan, dil edinmeyi çevresel uyaranlarla gerçekleş rir.
E) Depolama
B) İnsan, dil edinmeye olanak sağlayan bir programla dünyaya
gelmiş r.
C) Dil gelişimini, biyolojik faktörler belirler.
12. Piaget'in bilişsel gelişim kuramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
D) Çocuklarda görülen dil edinim süreci evrensel bir nitelik taşır.
A) Piaget, düşünmenin yaşa ve deneyime göre değişmesi,
gelişmesi ve farklılaşması üzerinde durmuştur.
E) Dil gelişiminde bilişsel ve sosyal süreçlerin pek önemi yoktur.
B) Bilişsel gelişim dış çevreye bağlıdır.
16. Metropolitan Okul Olgunluğu Tes (4-6 yaş) ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
C) Gelişme, dışarıdan öğre lenlerden bağımsız olarak çocuğun
ilgisi ve merakı sonucu kendiliğinden gelişen bir süreç r.
A) Okula yeni başlayan çocukların yönergeleri anlamaya hazırlıklı
olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere
hazırlanmış r.
D) Çocuk, kavramları farklı dönemlerde, farklı olarak anlar ve
değerlendirir.
B) Test, soru formu ve kayıt formundan oluşmaktadır.
E) Bu kuram temeldeki yapı ile yaşan arasındaki dinamik
etkileşimi vurgulamaktadır.
C) Öğrencilerin öğretmenleriyle nasıl ilişki kurduklarını ölçer.
D) Bu tes n hem grup hem de bireysel olarak uygulanması
mümkündür.
E) Beş-al yaş arası çocuklara uygulanan bu tes n süresi yaklaşık
24 dakikadır.
2013CS13-1
9
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri için aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlış r?
A) Çocuklarda var olan gelişimsel sorunları saptamak amacıyla
geliş rilmiş bir ölçme aracıdır.
B) Gelişimsel olarak şüpheli durumları objek f olarak ölçmek ve
risk al ndaki çocukları izleyebilmek için kullanılır.
C) Ölçeğin uygulaması anne, baba ve çocukla birlikte
yapılmaktadır.
D) Resim ve kelimelerden oluşmuş olup çocukların dil
gelişimlerini ölçen bir araç r.
E) Çocuğu kişisel-sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanlarda
kendi yaş grubundaki çocuklarla karşılaş rarak çocuk hakkında
gelişimsel karar verilmesine yardımcı olur.
18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ar külasyon - fonolojik
bozukluğun nedenlerinden biri değildir?
A) Zihin engeli
B) Çevrenin pekiş rmesi
C) İşitme engeli
D) Güçlü taklit yeteneği
E) Ağız-yüz anomalileri
19. Aşağıdakilerden hangisi gecikmiş dil ve konuşma bozukluğunun
nedenlerinden biri değildir?
A) Beyin travmaları
B) Sosyal ve çevresel faktörler
C) Zihinsel engel
D) Gene k
E) Ana dilin özellikleri
20. Aşağıdakilerden hangisi gecikmiş konuşma ile ilgili verilen
özelliklerden biri değildir?
A) Gecikmiş cümle kurma
B) Yetersiz sözcük dağarcığı
C) Hızlı toplumsallaşma ve arkadaşlara yakın durma
D) Dikkat, dinleme ve ilgi azlığı
E) İşaret ve vücut dili kullanımı
2013CS13-1
10
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
2.
3.
Hastalık ya da engeli ile yaşamak zorunda kalan insanların
kendilerine bakabilecek düzeye ge rilmesi için sağlanan
hizmetler aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?
5.
A) Tedavi edici sağlık hizmetleri
A) Tetanoz, di eri, boğmaca aşısı
B) İyileş rici sağlık hizmetleri
B) Oral polio aşısı
C) Rehabilite edici sağlık hizmetleri
C) Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı
D) Koruyucu sağlık hizmetleri
D) Di eri, tetanoz toksoid aşısı
E) Bağışıklayıcı sağlık hizmetleri
E) Hepa t B aşısı
Doğumdan sonraki 1-12 ay arası hangi dönem olarak ifade
edilir?
A) Oyun çocukluğu
Okul kan nlerinde doğal maden suları hariç, enerji içecekleri,
gazlı, aromalı ve kolalı içecekler ile kızartma ve cipslerin
sa şlarının yasaklanması ile ilgili Millî Eği m Bakanlığı tara ndan
hazırlanan genelge hangi yıl yayımlanmış r?
B) Süt çocukluğu
A) 2009
C) Yenidoğan
B) 2010
D) Okul öncesi
C) 2011
E) Ergenlik
D) 2012
6.
E) 2013
Normal bir çocuk, yaşamının ilk al aylık döneminde toplam kaç
san m uzar?
7.
A) 4 cm
4.
Aşağıdaki aşılardan hangisi 2013 Sağlık Bakanlığı Ru n
Aşı Takvimi'ne göre ilkokul 8. sını a yapılmaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda yetersiz uykunun
göstergelerinden biri değildir?
B) 6 cm
A) Sabahları kalkmada zorlanma
C) 8 cm
B) Konsantre olmada zorlanma
D) 12 cm
C) Dikka e zorlanma
E) 16 cm
D) Unutkanlık
E) Çok konuşma
Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı tara ndan yürütülen
okul sağlığı hizmetleri kapsamında yer almaz?
8.
A) Okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi
B) Sağlıklı okul yaşamının sağlanması
Aşağıdakilerden hangisi öğrenci sağlığı, öğrencilerin sağlık
durumunun değerlendirilmesi, korunması ve geliş rilmesi
kapsamında yürütülen hizmetlerden biri değildir?
A) Kazalarla ilgili hizmetler
C) Topluma sağlık eği mi verilmesi
B) Bulaşıcı hastalıklar ile savaş
D) Öğrencilerin sağlığının değerlendirilmesi
C) Aile eği mi
E) Ailenin sağlığının değerlendirilmesi
D) Ruh sağlığı
E) Büyüme taramaları
2013CS13-1
11
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Aşağıdakilerden hangisi 0-6 aylık çocuklarda ağrıya gösterilen
tepkilerden biridir?
14. Aşağıdakilerden hangisi çocuklar arasında ishal görülme sıklığını
etkileyen faktörlerinden biri değildir?
A) Pasif direnç gösterir.
A) Cinsiyet
B) Ağlar.
B) Yaş
C) Rahatmış gibi davranır.
C) Çevresel etkiler
D) Keder ve kızgınlık duyguları olur.
D) Kötü beslenme
E) Ağrıyan kısmı gösterir.
E) Çocuğun sağlık durumu
10. Aşağıdakilerden hangisi 3-6 yaş dönemindeki çocukların
hastalığa gösterdiği tepkilerden biri değildir?
15. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda öksürüğün ciddiye alınması
gerek ğini gösteren durumlardan biri değildir?
A) Ağlama
A) 6 ha adan uzun süren öksürme
B) Saldırgan davranışlar
B) Büyüme geriliği
C) Pasif davranışlar
C) Basit tedavilere yanıt verme
D) Regresyon
D) Yağlı dışkılama
E) İçe kapanma
E) Kanlı kusma
11. Aşağıdakilerden hangisi çocukların hastalığa gösterdikleri
tepkileri etkiler?
16. Çocuklarda aşı takvimine göre kızamıkçık aşısı aşağıdakilerden
hangisi ile birlikte uygulanmaktadır?
A) Yaş
A) Kızamık aşısı
B) Cinsiyet
B) Boğmaca aşısı
C) Daha önceki hastalık deneyimi
C) Su çiçeği aşısı
D) Ailesel özellikler
D) Tetanoz aşısı
E) Çocuğun kilosu
E) Kızıl aşısı
12. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde gaz sancısının
nedenlerinden biri değildir?
17. Döküntüden en az 24 saat önce görülen lenfadenopa ler hangi
hastalığa özgü bir belir dir?
A) Erkek çocuğu olma
A) Kızamıkçık
B) Ailenin ilk çocuğu olma
B) Kızıl
C) Beslenme tekniğindeki hatalar
C) Su çiçeği
D) Bebeğin hava yutması
D) Tetanoz
E) Emziren annenin aşırı çay içmesi
E) Boğmaca
13. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk döneminde kusma
nedenlerindendir?
18. Sıklıkla kirli cam, çivi vb. kesici ve delici aletlerle yaralanmalar
nedeniyle oluşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yanlış besleme tekniği
A) Di eri
B) Bebeğin gazının çıkarılmaması
B) Kabakulak
C) Besinlere karşı alerjisinin olması
C) Kızamık
D) Enfeksiyon hastalığının olması
D) Boğmaca
E) Besinin çok yağlı olması
E) Tetanoz
2013CS13-1
12
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
19. Enfeksiyonlardan korunmak için veya çeşitli bulaşıcı hastalıklarla
temas sonrasında uygulanan serum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özgül immünglobulin
B) Standart immünglobulin
C) Tedavi edici serum
D) Koruyucu serum
E) Homolog serum
20. Bağışıklık sağlamak amacıyla kişiye verilen seruma karşı,
vücudun gösterdiği alerjik tepkiye ne ad verilir?
A) Arthus fenomeni
B) Serum hastalığı
C) Anafilak k şok
D) Enfeksiyon
E) Homolog serum
2013CS13-1
13
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Çocuk ve Oyun
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çocuk ve Oyun testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi araçta oynanan oyunlardan biridir?
5.
A) Saklambaç
Aşağıdakilerden hangisi oyun etkinlikleri değerlendirilirken
sorulabilecek soru türlerinden biri değildir?
A) Be mleyici sorular
B) Kovalamaca
B) Zekâ gelişimlerini ölçen sorular
C) Taklit oyunları
C) Duyuşsal sorular
D) Halka oyunları
D) Yaşamla ilişkilendirme soruları
E) Salıncak oyunları
E) Kazanımlara yönelik sorular
2.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisine göre oyun ve neşe
çocukların doğal hakkıdır?
6.
A) Commenius
B) Rousseau
Oyun etkinliği planlanma aşamalarından hangisinde eği m
ortamlarının nasıl düzenleneceği, çocukların nasıl
yönlendirileceği ve materyallerin nasıl kullanılacağı gibi
faaliyetler tasarlanır?
A) Aile ka lımı
C) Locke
B) Öğrenme süreci
D) Dewey
C) Değerlendirme
E) Frobel
D) Uyarlama
3.
I. Oyun, çocuk için sosyalleşmenin en akılcı ve doğal yoludur.
E) Sözcükler ve kavramlar
II. Oyun ile çocuk gözlemlediği bilgi ve deneyimleri tekrarlar.
7.
III. Oyun ile çocuk yeni davranışlar kazanır.
Aşağıdakilerden hangisi oyunun, yetersizliği olan bireylere
kazandırdıklarından biri değildir?
Özellikleri verilen oyun teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dikka nin artmasını sağlar.
A) Sistem Kuramı
B) Özgüveni artar.
B) Fazla Enerji Kuramı
C) Kurallara uymayı öğrenir.
C) İçten Uyarılma Kuramı
D) Öğrendiklerini pekiş rir.
D) Sosyalleşme Kuramı
E) Sorumluluktan uzaklaş rır.
E) Psikanali k Kuram
Aşağıdakilerden hangisi küçük kas becerilerine örnek r?
Aşağıdakilerden hangisi çocuğa yönelik oyun uyarlamalarında
dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
A) Sürünme
A) Oyunda başarı durumlarının hisse rilmesi
B) Atlama
B) Oyunun yerinin ve araçlarının belirlenmesi
C) Yuvarlanma
C) Oyun etkinliğinin süresinin belirlenmesi
D) Düğme ilikleme
D) Oyun etkinliğinin seçilmesi
E) Tırmanma
E) Etkinliğin amacının belirlenmesi
8.
4.
2013CS13-1
14
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Aşağıdakilerden hangisi normal gelişim gösteren çocukların,
yetersizliği olan bireylerle birlikte oyun oynamaları sonucunda
elde e kleri kazanımlardan biri değildir?
13. Oyun etkinliklerinin süreleri belirlenirken aşağıdakilerden
hangisi dikkate alınmaz?
A) Çocukların yaşı
A) Bireysel farklılıkları doğal karşılar ve saygı gösterirler.
B) Çocukların gelişim özellikleri
B) Kendi yetersizliklerini görme, bunları kabul etme ve giderme
davranışları gelişir.
C) Çocukların ilgi ve ih yaçları
D) Eği mcinin memnuniye
C) Saldırganlık, kıskançlık, kendine güvensizlik vb.
davranışlarında azalma görülür.
E) Hava koşulları
D) Liderlik, model olma ve sorumluluk duygusu gelişir.
14. Bilişsel alan ve dil alanını destekleyen çocuk oyunları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
E) Yetersizliği olan bireylere karşı şartlı kabul anlayışları gelişir.
A) Çocuk, bu oyunlarla pek çok kavram öğrenir.
10. Aşağıdakilerden hangisi o s k çocukların oyunları esnasında
eği mcinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir?
B) Oyun ortamında konuşma becerisi artar.
A) Oyun oynarken göz temasından kaçınılmalı, gerekirse
oturulmalıdır.
C) Kelime dağarcığı zenginleşir.
D) Çekingen çocuklar için gerginliği ar rıcı bir etkinlik r.
B) Oyun oynarken çocuğa hitap eden ve onun hoşlanabileceği
oyuncaklar kullanılmalıdır.
E) Neden sonuç ilişkisi kurmayı öğrenir.
C) Oyun için seçilecek oyuncağın, çocuğun gelişim dönemine
uygun olmasına dikkat edilmelidir.
15. Aşağıdakilerden hangisi oyun albümü hazırlarken oyunların
kaynaklarını belirtmenin gerekçelerinden biridir?
D) Oyuncağın fiziksel açıdan çocuğa zarar vermeyecek şekilde
olmasına dikkat edilmelidir.
A) Hangi yaş grubuna uygun olduğunu belirleme
E) Oyunlar, farklı mekânlarda da oynanmalıdır.
B) Hangi araç ile oynanacağını bilme
C) Hangi hava şartlarında oynanabileceğini bilme
11. Özel gereksinimli çocuklara, oyun etkinlikleri için uygun araç
gereç hazırlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
D) Oyunla ilgili kaynakların tespi ni sağlama
A) Çocukların gelişimleri eşit kabul edilmelidir.
E) Oyunların değerlendirilmesine rsat oluşturma
B) Öncelikle mekanik oyuncaklar seçilmelidir.
16. Süt çağı oyunları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
C) Çocuğun hoşuna giden karmaşık yapılı materyaller
hazırlanmalıdır.
A) Yaşamın ilk yıllarında görülür.
D) Tüm oyuncaklar kolayca taşınabilir olmalıdır.
B) Çevreyi keşfetme esasına dayanır.
E) Oyuncakların saklanmasında çocuğun ulaşamayacağı yüksek
raflar kullanılmalıdır.
C) Oyuncakları i p çekme birer oyundur.
D) İnşa blokları, yumuşak hayvanlar oyunda kullanılabilir.
12. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemde oyun
etkinliklerini planlarken dikkat edilmesi gerekenlerden biridir?
E) Çocuklara, başkaları ile ilişkilerini yönetebilme becerisi
kazandırır.
A) Oyun etkinlikleri nadiren planda yer almalıdır.
17. Özel günlerde oyun ve rontlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
B) Oyun etkinliği gelişigüzel oluşmalıdır.
C) Eği mci, planlamada çocukların görüşlerine başvurmamalıdır.
A) Çocukların gönüllü ka lmaları esas r.
D) Çocukların yaş ve gelişim dönemleri etkinliklerde geri planda
kalmalıdır.
B) Özel kıyafetler ve aksesuarlar kullanılabilir.
C) Çocukların gelişimlerine uygun hazırlanmalıdır.
E) Planlanan oyun etkinlikleri zaman zaman problem durumu
içermelidir.
D) Ezbere dayanan faaliyetlerden oluşmalıdır.
E) Çocukların yorulmayacağı uzunlukta olmalıdır.
2013CS13-1
15
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. Müzik etkinliklerinde oyun ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
A) Çocuk gruba uyum sağlamayı öğrenir.
B) Çocuğun este k anlayışını geliş rir.
C) Müzik eşliğinde koordineli hareket etmeyi sağlar.
D) Çocuk, sesini doğru kullanmayı öğrenir.
E) Çocuk sürekli bağırarak yüksek sesle şarkı söylemeyi öğrenir.
19. Bilinen en eski oyun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saklambaç
B) Evcilik
C) Beş taş
D) İplik oyunu
E) Terra
20. En az iki kişi arasında sürdürülen bir ile şim süreci olan ve
birincil kaynaklardan bilgi edinilen oyun araş rma yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gözlem yoluyla bilgi edinme
B) Görüşme yoluyla bilgi edinme
C) Kitap inceleme yoluyla bilgi edinme
D) Kitle ile şim araçları ile bilgi edinme
E) Dergi inceleme ile bilgi edinme
2013CS13-1
16
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
İlk Dönem İslam Tarihi
A
A
DİKKAT!
1.
2.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İlk Dönem İslam Tarihi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi Müslüman âlimler tara ndan
oluşturulmuş Hz. Peygamber'in nebevî yönünü ele alan bir ilim
dalıdır?
5.
Hz. Ebubekir'in hilafe döneminde Irak bölgesindeki fe h
hareketleri ile İslam topraklarına ka lan Hire ve Anbar şehirleri
hangi komutan tara ndan fethedilmiş r?
A) Siyer
A) Amr b. el-As
B) Meğâzi
B) Hâlid b. Velîd
C) Şemâil
C) Şurahbil b. Hasene
D) Delâil
D) Yezid b. Ebî Süfyân
E) Hadis
E) Müsenna b. Hârise
Arap yarımadasının çeşitli bölgelerinden birçok heye n Allah
Resulü'yle görüşmeye geldiği yıla senetü'l-vüfûd yani heyetler
yılı denmektedir.
6.
Resmî evraklara tarih yazılması ilk kez hangi halife döneminde
uygulanmaya başlanmış r?
A) Hz. Ebubekir
Aşağıdaki hicri tarihlerden hangisi bu yıla tekabül etmektedir?
B) Hz. Ömer
A) Hicri 7. yıl
C) Hz. Osman
B) Hicri 8. yıl
D) Hz. Ali
C) Hicri 9. yıl
E) Hz. Muaviye
D) Hicri 10. yıl
E) Hicri 11. yıl
3.
7.
İslamiyet'ten önce İran'ın Yemen valisi olup Müslüman
olduktan sonra Hz. Peygamber tara ndan eski valilik görevini
yerine ge rmesine izin verilen kimse aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hâlid b. Velîd'i görevden alıp yerine Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh'ı
atamış r.
B) Hıms, Kınnesrîn ve Balbek şehirleri Müslümanlar tara ndan
fethedilmiş r.
A) Hüsrev
B) Câbân
C) Yermük savaşı ile Müslümanlar, Şam bölgesinde kalıcı olarak
yerleşmeye başlamışlardır.
C) II. Yezdücerd
D) Dımeşk şehri iki kez fethedilmiş r.
D) Bâzân
E) Sad b. Ebî Vakkâs bölgenin önemli komutanlarındandır.
E) II. Hüsrev
4.
Hz. Ömer'in Şam bölgesi fe hleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
8.
Hilafet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Hz. Osman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kureyş kabilesinin Benî Hâşim koluna mensuptur.
A) Hz. Ali ile Muaviye arasındaki mücadele sonucu hilafet
Emeviler'in Mervânî koluna geçmiş r.
B) 576 yılında Mekke'de doğmuştur.
B) Hilafet miladi 750'de Abbasiler'in eline geçmiş r.
C) Babası Affan b. Ebü'l-Âs'dır.
C) Abbasilerin ikinci asrı (837-945), Türk komutanların halifeler
üzerindeki baskı ve etkisi ile Türk Asrı diye tanımlanmaktadır.
D) Hz. Osman Mekke'nin ileri gelen ve sayılı tüccarlarından
birisidir.
D) Büveyhi hanedanı döneminde Abbasi halifeleri bir noter
durumundan farksızdırlar.
E) Annesi Ervâ bt. Kureyz'dir.
E) Osmanlılar'da halifelik ve sultanlık ayrılmamış, tek şahısta
birleş rilmiş r.
2013CS13-1
17
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
I. Saʻd b. Ebî Vakkâs
13. Kâbe'nin görevlerinden olup Araplarca en yüksek makam olarak
kabul edilen Kâbe'nin perdedarlığı, anahtar muha zlığı veya
haciplik vazifesi olarak da tanımlanan hizmet aşağıdakilerden
hangisidir?
II. Abdullah b. Ömer
III. Muğîre b. Şuʻbe
A) Sikâye
IV. Abdurrahman b. Avf
B) Rifâde
V. Mus'ab b. Umeyr
C) Sidâne
Yukarıda adı geçen kimselerden hangileri halifeliği hususunda
Hz. Ali'ye biat etmemiş r?
D) Liva
A) I ve II
E) Eşnak
B) I ve III
14. Aşağıdakilerden hangisi Muallakat-ı Seb'a (Yedi Askı) şairleri
arasında gösterilemez?
C) II ve III
D) II ve IV
A) İmru'l-Kays
E) III ve V
B) Tarefe
C) Câhız
10. Hz. Ali hilafete geç kten sonra ilk olarak çeşitli valiliklere
atamalar yapmış r. Ancak atadığı bütün valiler görev yerlerine
giderek vazifelerine başlamalarına rağmen Şam'a gönderilen vali
adayı Şamlılar tara ndan geri çevrildiğinden görevine
başlayamamış r.
D) Lebid
E) Antere
Yukarıda bahse konu olan vali aşağıdakilerden hangisidir?
15. I. Ebû Süfyan b. Harb
A) Osman b. Huneyf
II. Muaviye b. Mugîre
B) Umâre b. Şihâb
III. Hakem b. Ebi'l- Âs
C) Ubeydullah b. Abbas
IV. Züheyr b. Ebî Ümeyye
D) Kays b. Sad
V. Übeyy b. Halef
E) Sehl b. Huneyf
Yukarıdakilerden hangileri bir dönem Hz. Muhammed'e büyük
bir düşmanlık beslemelerine rağmen sonraki dönemde
Müslüman olmuştur?
11. Aşağıdakilerden hangisi Hulefâ-yi Râşidîn Döneminde
zimmilerin sahip oldukları haklar arasında gösterilemez?
A) I ve II
A) İskan hürriye ve özgürce seyahat hakkı
B) I ve III
B) Askerlik hizme nden muaf olma hakkı
C) II ve IV
C) Eği m ve öğre m hakkı
D) III ve V
D) Sosyal hizmetlerden faydalanma hakkı
E) IV ve V
E) Vergiden muaf olma hakkı
16. Müşriklerin Müslümanlara karşı sözlü ve fiilî eziyetlerinin
artması üzerine Hz. Muhammed'in tavsiyesiyle ilk hicret ne
zaman ve nereye yapılmış r?
12. Dinî meselelere çözüm üreten bir kurum olarak i a müessesesi
ilk kez hangi halife tara ndan kurulmuştur?
A) Habeşistan-610
A) Hz. Ebubekir
B) Medine-610
B) Hz. Ömer
C) Taif-615
C) Hz. Osman
D) Habeşistan-615
D) Hz. Ali
E) Medine-615
E) Hz. Muaviye
2013CS13-1
18
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Sıddîk lakabı Hz. Ebubekir'e hangi olaydan sonra verilmiş r?
A) Medine'ye hicre en sonra
B) Bedir savaşından sonra
C) İslam'ı kabul e kten sonra
D) Miraç olayından sonra
E) Halife olduktan sonra
18. Habeşistan'a giden muhacirleri geri istemek için Kureyş
müşrikleri adına Necâşî'nin huzuruna çıkan, Hudeybiye
musalahasından sonra Medine'ye gelerek Müslüman olan, iyi bir
asker ve başarılı bir diplomat olarak tanınan ve Zâtü's-Selâsil
Seriyyesi'nde 300 kişilik Müslüman askerî topluluğa komutanlık
yapan sahabe kimdir?
A) Hz. Hamza
B) Hz. Ali
C) Amr b. el-Âs
D) Halid b. Velid
E) Zübeyir b. Avvam
19. Medine'nin güney ba sında oturup caret, silah üre mi ve
kuyumculukla geçimlerini sağlayan, Medineli Araplarla mü efik
olup Müslümanların Bedir galibiye ni hazmedemeyerek onları
rahatsız edecek tavırlar sergileyen ve Hz. Muhammed tara ndan
Medine'den sürülerek Suriye bölgesinde bulunan Ezrîat'a
yerleşen Yahudi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benî Kurayza
B) Benî Kaynuka
C) Benî Nadîr
D) Benî Esed
E) Benî Hazreç
20. Halifeler döneminde, İslam devle nin gayrimüslim tebaadan
aldığı caret malları vergilerinin ortak adı olup barış yoluyla ele
geçirilen taşınır veya taşınmaz malları ifade eden terim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fey
B) Cizye
C) Haraç
D) Akar
E) Humus
2013CS13-1
19
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
İslam Ahlak Esasları
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İslam Ahlak Esasları testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Kur'an-ı Kerim'de "ölü kardeşinin e ni yemek" olarak ifade
edilen erdemsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
4.
A) Kibir
B) İ ira
Hadis edebiya nda dünya nimetleri karşısında insanın
takınması gereken tavrı belirleyen rivayetlerin ağırlıklı olarak
nakledildiği; dinin dünyaya bakışının, tevekkül, sabır, tevazu,
zenginlik ve fakirlik kavramları ile ilişkilendirilerek ortaya
konulduğu bölümlere ne ad verilir?
A) Kitabu'l-Edeb
C) Yalan
B) Kitabu'l-Birr ve ‘s-Sıla
D) Gıybet
C) Kitabu's-Salat
E) Hased
D) Kitabu'z-Zühd
2.
I. el-hüsnü'l-huluk
E) Kitabu'l-İs 'zan
II. el-ahlak ez-zemime
5.
III. el-ahlak el-hasene
IV. el-ahlak es-seyyie
A) Edeb kitapları
V. el-ahlak el-hâmide
B) Mekârim kitapları
Yukarıda verilen kavramlardan hangisi ya da hangileri
övülen/güzel ahlakı ifade etmek için kullanılır?
C) Fedâil kitapları
D) Zühd kitapları
A) I, III ve V
E) Ahkâm kitapları
B) III,IV ve V
C) I ve II
6.
D) II, III ve IV
E) Yalnız I
3.
Aşağıdakilerden hangisi Hadis edebiya nda müstakil olarak
ahlak konusunu içeren eserlerden biri değildir?
Ahlak mektebi olarak da tanımlanan, karşılıklı hak, ödev ve kan
bağıyla birbirine bağlanan bireylerden meydana gelen topluluk
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ümmet
Çocuklarına karşı büyük bir sevgi ile bağlanmış, çok kollayıcı,
çocuğun tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiğinden çocuğa kendi
davranışlarının sonuçlarını görme imkânı tanımayan aile tutumu
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Aile
A) Baskıcı anne-baba tutumu
E) Ehl-i iman
C) Cemaat
D) Ehl-i İslam
B) Mükemmeliyetçi anne-baba tutumu
7.
C) Aşırı koruyucu anne-baba tutumu
Yükümsüz ve yap rımsız ahlak modeli kime ai r?
A) S. Mill
D) Demokra k anne-baba tutumu
B) I. Kant
E) Aşırı serbest anne-baba tutumu
C) J. M. Guyau
D) Farabî
E) İbn Sina
2013CS13-1
20
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
I. Ahlaki değer olan iyiyle kötünün tayini, akıl aracılığıyla
belirlenir.
12. Aşağıdakilerden hangisinde felsefi ahlaka göre dört ana erdem
doğru verilmiş r?
II. Ahlak esasları nefsin üç gücü ve dört temel erdem sistemiyle
ele alınır.
A) hikmet, cesaret, iffet, adalet
B) şeriat, tarikat, marifet, hakikat
III. Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet'in yanında Platon ve
Aristoteles'in eserleri kaynak olarak kullanılır.
C) kanaat, şecaat, sadakat, itaat
Yukarıda temel özellikleri verilen ahlak türü hangisidir?
D) ifrat, tefrit, rezalet, fazilet
A) Profan Ahlak
E) ibadet, i kat, muamelat, ukubat
B) Ehl-i Kitap Ahlakı
13. Erdemi, düşünce erdemi ve karakter erdemi şeklinde ikiye ayıran
düşünür kimdir?
C) Felsefi Ahlak
9.
D) Dinî Ahlak
A) Aristoteles
E) Güzel Ahlak
B) İbn Hazm
C) Platon
İslam ahlakı ile ilgili yapılan yazar ve eser eşleş rmelerinden
hangisi yanlış r?
D) Kant
E) Nasiruddin Tûsî
A) İbn Hazm – Kur'an Ahlakı
B) Macid Fahri – İslam Ahlak Teorileri
14. Aşağıdakilerden hangisi cari ahlak esaslarından biri değildir?
C) Gazâlî – Kimya-ı Saâdet
A) Malda bulunmayan bir özellikle malı övmemek
D) M. Abdullah Draz – Kur'an Ahlakı
B) Ölçü ve tar da hile yapmamak
E) Buharî – Edebü'l-Müfred
C) Malı müşteriye güzel göstermek için bazı kusurlarını gizlemek
D) Alıcı veya sa cıya karşı malın piyasa fiya nı gizlememek
10. "Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz
tokluğuyladır." hadis-i şerifinde dikkat çekilen ahlak esası
aşağıdakilerden hangisidir?
E) Ticare Allah'ın rızasını umarak ibadet niye yle yapmak
A) Şükür
15. Ruhun en alt düzeyi olup içimizdeki nega f güçlerin hepsinin
koleksiyonundan ibaret olan nefis mertebesi aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Tevekkül
C) Sabır
A) Nefs-i levvâme
D) Cömertlik
B) Nefs-i mülhime
E) Kanaat
C) Nefs-i marziyye
11. Aşağıdakilerden hangisi çocuklara yönelik ahlak eği minin temel
ilkelerinden biri değildir?
D) Nefs-i mutmainne
E) Nefs-i emmâre
A) Çocuğa iyi örnek olunmalıdır.
16. İslam çevre ahlakı içerisinde, büyük ölçüde insan merkezli olup
tabiata yarar-zarar kavramları çerçevesinde bakan kuram
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Dengeli bir disiplin uygulanmalıdır .
C) Aile bireyleri birlikte hareket etmelidir.
D) Ahlaki değerlere ilişkin bilgi verilmelidir.
A) Yararlılık Kuramı
E) Çocuğa büyük bir insana davranıldığı gibi davranılmalıdır.
B) Sorumluluk Kuramı
C) Erdemlilik Kuramı
D) Bilgelik Kuramı
E) Merhamet Kuramı
2013CS13-1
21
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Ahlak felsefesinde, başkalarının yardımına muhtaç olan insanlar
için sahip olunması gereken toplumsal erdem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Adalet
B) Muavenet
C) Merhamet
D) İffet
E) Sadakat
18. Aşağıda verilen ikili erdemlerden hangisi erdem - ekonomi
ilişkisinde maksimum düzeyi ifade eder?
A) Hak ve adalet
B) Güven ve iyilikseverlik
C) Merhamet ve sevgi
D) Kanaat ve şükür
E) Liyakat ve hakkaniyet
19. "Şüphesiz Allah, size işleri ehline vermenizi, insanlar arasında
hükme ğiniz zaman da adaletle hükmetmenizi emretmektedir."
(Nisâ/4: 58)
Ayet-i kerimede işveren ahlakıyla ilgili özellikle vurgulanan ahlak
esası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liyakatli olanı tercih etmek
B) Yakın akrabayı gözetmek
C) Daha çok kişiye iş imkânı tanımak
D) Kardeşlik hukukunu gözetmek
E) Fedakârlık ilkesine göre hareket etmek
20. Osmanlı Türkleri, hayvanlara karşı muamele konusunda çağın
anlayışının çok üzerinde uygulamalar sergilemişlerdir. Hayvanlar
için kurdukları vakıfların bolluğu, kedi ve köpeklerin bakımları
için vakfiyelere şartlar koymaları, evler yapılırken uygun yerlere
hayvanların su içebilmeleri için yalaklar yapılması, kuşlara yuva
temini amacıyla cami ve medrese gibi binaların duvarlarına
arabesklerle süslü kuş evlerinin yapılması gibi örnekler bu
durumun göstergeleridir.
Paragraf dikkate alındığında Osmanlı Türklerinin aşağıdaki İslam
çevre ahlakı ilkelerinden hangisine göre hareket e kleri
söylenebilir?
A) Merhamet İlkesi
B) Muhabbet İlkesi
C) Ayet İlkesi
D) Ubudiyet İlkesi
E) Nimet İlkesi
2013CS13-1
22
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
İslam İbadet Esasları
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İslam İbadet Esasları testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
I. Gusül abdes almak
4.
II. Günahlardan sakınmak
A) Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak
III. Teyemmüm yapmak
B) Namazın rükünlerini yerine ge rirken sırayı gözetmek
IV. Elbiseyi temizlemek
C) Üç veya dört rekâtlı namazlarda ikinci rekâ n sonunda
oturmak
Yukarıdaki durumlara karşılık gelen temizlik kavramları
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiş r?
D) Namazların her oturuşunda teşehhü e bulunmak
A) Maddi temizlik - Hükmi temizlik - Hadesten taharet Necase en taharet
E) Rükû ve secdeye eğilip kalkarken in kal tekbirlerini söylemek
B) Hadesten taharet - Manevi temizlik - Hükmi temizlik Necase en taharet
5.
C) Manevi temizlik - Hükmi temizlik - Maddi temizlik - Hadesten
taharet
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre namazın vaciplerinden
değildir?
Akşam namazının son rekâ nda imama ye şen mesbûk için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İmamla birlikte selam verir ve namazı bi rir.
D) Necase en taharet - Hadesten taharet - Manevi temizlik Hükmi temizlik
B) İmam selam verince kalkıp bir rekât kılıp oturur, sonra tekrar
kalkıp bir rekât daha kılarak namazı bi rir.
E) Hükmi temizlik - Manevi temizlik - Necase en taharet Hadesten taharet
C) İmam selam verince ayağa kalkıp iki rekât peş peşe kıldıktan
sonra selam verir.
D) İmamla birlikte selam verip namazı bi rir ve kendisi sonradan
namazı iade eder.
Hanefi mezhebine göre aşağıdaki vakitlerden hangisinde nafile
namaz kılmak mekruh değildir?
E) İmam selam verince kalkıp bir rekât daha kılıp selam verir.
A) Öğle namazını kıldıktan sonra ikindi vak ne kadar
B) İkindi namazını kıldıktan sonra güneş ba ncaya kadar
6.
C) Bayram namazlarının hemen öncesinde
D) Arafat ve Müzdelife'de cem edilen namazlar arasında
Vi r namazı Ebu Hanife'ye ve onun görüşünün esas alındığı
Hanefi mezhebine göre vacipken ................. göre ise sünnet-i
müekkededir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
E) Güneş tam tepe noktasında olduğu zaman
A) İmam Şafii ve İmam Muhammed'e
3.
I. Hanefi mezhebine göre namazda Fa ha'yı okumak vacip r.
B) Maliki mezhebine
II. Şafii mezhebine göre namazda Fa ha'dan önce besmele
çekmek sünne r.
C) Zahirîlere ve Hanbelilere
D) İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve Şafii mezhebine
III. Şafii mezhebine göre namazda Arapça dışındaki bir dille
kıraat yapılabilir.
E) İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer üç mezhebe
Namazda kıraatle ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
7.
Kaza namazları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Kerahet vakitleri olan güneşin doğuşu, zevali ve ba şı
esnasında kaza namazı kılınmaz.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
B) Vak nde kılınamayan beş vakit namazın farzlarının kazası
vacip r.
C) Yalnız III
D) I ve II
C) Maliki mezhebine göre kaza borcu olanlar sabah namazının
sünne ni kılabilirler.
E) I ve III
D) Hanbeli mezhebine göre kaza borcu olanlar, farzlarla birlikte
kılınan sünnetleri kılabilirler.
E) Aynı namaz olsa dahi kaza namazları cemaatle kılınamaz.
2013CS13-1
23
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
Seferilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
11. Ticaret mallarının zekâ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
A) Seferî kimse mukim imama uyarsa, dört rekâtlı bir farz namazı
mukim gibi tam olarak kılar.
A) Ticaret niye yle elde bulundurulan ve fiilen sa şa arz edilen
her çeşit maldan zekât vermek gerekir.
B) Hanefilere göre seferîlikte kılınamayan dört rekâtlı farzların
kazası iki rekât olarak kılınır.
B) Ticaret mallarının zekât oranı al n, gümüş ve paralarda
olduğu gibi 1/40' r.
C) Hanefilere göre yolcunun namazları kısaltarak kılması vacip ve
azime r.
C) Ticaret için elde bulundurulan hayvanların para olarak
değerine değil, sayısına i bar edilir.
D) Malikilere göre seferde namazı kısaltarak kılmak müekked
sünne r.
D) Ticaret mallarının zekâ mal olarak verilebileceği gibi bu malın
tutarı para olarak da ödenebilir.
E) Hanefilere göre yolculuk meşru bir amaca yönelik olmazsa,
namazları kısaltmak caiz olmaz.
9.
E) Nisaba ulaşan caret malının üzerinden bir yıl geçmeli, sene
başında ve sonunda nisabın al na düşmemelidir.
I. Fitrenin vacip olması için zekâ a olduğu gibi üzerinden bir yıl
geçmesi ve ar cı olması şar r.
12. Tevbe Sûresi'nin 60. aye nde kendilerine zekât verilebilecek
olan sekiz ayrı grup sayılmış r.
II. Zengin olan bir mükellef, kendisinin ve ergin olmayan
çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür.
Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir?
III. Bir kimse fitresini fakir olsalar bile usulüne ve furûuna
veremez.
A) Fakirler ve miskinler
B) Hısım ve akrabalar
IV. Mazere ne binaen oruç tutamayan varlıklı Müslümanlar da
fitre vermekle mükelle ir.
C) Yolcular
D) Zekât gelirlerini toplamakla görevli memurlar
Fı r sadakası ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
yanlış r?
E) Köleler
A) Yalnız I
13. Hac ayları içerisinde umre ile hacca birlikte niyet ederek ihrama
girdikten sonra umre yapmak, ihramdan çıkmadan haccı da
tamamlamak ve bundan sonra ihramdan çıkmak sure yle
yapılan hacca ...... haccı denilmiş r.
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I ve III
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
E) II ve III
A) ifrad
10. Zekâtla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
B) teme u
A) Zekât, gerekli nitelikleri taşıyan her Müslüman üzerine farzdır.
C) ziyaret
B) Zekâ n farz oluşu Kuran-ı Kerim ve sünne n kesin ve açık
nasları ile sabi r.
D) kıran
C) Zekâ n farziye ni kabul etmeyenin dinden çıkacağı
hususunda i fak vardır.
E) veda
D) Farz olduğuna inandığı hâlde zekât vermeyen kimse büyük
günah işlemiş sayılır.
14. I. Kudûm tava
II. Ziyaret tava
E) Zekât, âlimlerin genel kabulüne göre Mekke Döneminin ilk
yıllarında farz kılınmış r.
III. Müzdelife vakfesi
IV. Sa'y yapmak
Yukarıdakilerden hangileri haccın vaciplerindendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
2013CS13-1
24
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. Hacda ihramlı iken başın veya sakalın tamamını veya en az
dör e birini raş etmek ya da kısaltmak aşağıdaki ihram
cezalarından hangisini gerek rir?
19. Zıhar kefare için yapılması gereken fiiller aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiş r?
A) Mümin bir köle azat etmek, buna imkân yoksa altmış fakiri
doyurmak
A) Büyükbaş hayvan kurban etmek
B) Küçükbaş hayvan kurban etmek
B) Bir köle azat etmek, buna imkân yoksa iki ay peş peşe oruç
tutmak, buna da imkân yoksa altmış fakiri doyurmak
C) Fı r sadakası vermek
C) Büyükbaş hayvan kurban etmek
D) Bedel ödemek
D) Mümin bir köle azat etmek, buna imkân yoksa iki ay peş peşe
oruç tutmak
E) İki ay oruç tutmak
16. Hac veya umre için ihrama giren ama herhangi bir sebeple
ibade ne devam etmesi mümkün olmayan (muhsar) kişinin
ihramdan çıkabilmesi için bir miktar para göndererek kendi adına
Harem'de kes rdiği kurbana ne ad verilir?
A) Teme u ve kıran hedyi
B) Ceza ve kefaret hedyi
E) Altmış fakiri sabahlı akşamlı doyurmak
20. Aşağıdakilerden hangisi lağv yeminine örnek r?
A) Borcunu ödememiş olduğu hâlde ödediğini zannederek,
"Vallahi borcumu ödedim." demek
B) Borcunu ödemediğini bildiği hâlde "Vallahi borcumu
ödedim." şeklinde yemin etmek
C) İhsâr hedyi
C) Süre belir lmeden "Vallahi bu evi senden başkasına
satmayacağım." demek
D) Adak hedyi
E) Nafile hedyi
D) "Vallahi arabamı sana bugün satacağım." diyerek yemin
etmek
17. Kurban edilecek hayvanın aşağıdaki kusurlardan hangisini
taşıması, kurban edilmesine engeldir?
E) Yemeğe davet edildiğinde "Vallahi yemem." şeklinde yemin
etmek
A) Şaşı olması
B) İğdiş edilmiş olması
C) Kulaklarının doğuştan bulunmaması
D) Kulaklarının delinmiş veya yarılmış olması
E) Uyuz olması
18. I. Adanan şeyin cinsinden farz veya vacip bir ibade n bulunması
şart değildir.
II. Kişinin zaten kesmekle yükümlü olduğu kurban adak yerine
geçmez.
III. Adanan şeyin dine aykırı olmaması ve maddi olarak imkân
dâhilinde olması gerekir.
IV. Adanan fiil, Allah'a isyan, günah, kötülük ve bidat
içermemelidir.
Adakla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri
yanlış r?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve IV
2013CS13-1
25
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
İslam İnanç Esasları
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İslam İnanç Esasları testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Zihnen varlığı kabul edilen kudrete bağlanmak hangi unsurun
göstergesidir?
4.
I. Meşhur hadis
II. Ahad hadis
A) Zihinsel (zihnî) unsur
III. Müteva r hadis
B) Duygusal (hissî) unsur
C) Kulluk şuuruyla ilgili davranış (taabbudi) unsuru
Yukarıdaki hadis çeşitlerinin i kad alanında delil ve kaynak
değeri açısından doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
D) Ferdî tecrübe unsuru
A) I – II – III
E) Sosyal (iç mai) unsur
B) II – III – I
C) II – I – III
2.
I. Ortaya çıkışı ve kurucusu bilinmemektedir.
D) III – I – II
II. Yüce varlık, ışık âlemi, karanlık âlem, düalizm/senevilik önemli
kavramlarıdır.
E) III – II – I
III. Peygamberlik inancının varlığı tar şmalıdır.
5.
IV. Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed'i kötülük
peygamberi, yalancı peygamber olarak nitelerler.
II. Zeydiyye
Yukarıda özellikleri verilen din hangisidir?
III. Haricilik
A) Budizm
IV. Mürcie
B) Hinduizm
Yukarıdaki mezheplerin hangileri insan davranışlarını (amellerini)
imanın bir parçası olarak kabul etmektedir?
C) Brahmanizm
A) I ve II
D) Sabiilik
B) I ve III
E) Mecusilik
3.
I. Mutezile
C) II ve IV
D) I, II ve III
"Ey Peygamber, kalpleri iman etmediği hâlde, ağızlarıyla inandık
diyenlerden ve Yahudilerden küfür içinde koşuşanlar seni
üzmesin... (Mâide, 5/41)"
E) II, III ve IV
Yukarıdaki ayet imanın hangi boyutunu vurgulamaktadır?
6.
A) İman - amel ilişkisi
I. Evrende her varlığın bir başlangıcı ve sonu vardır.
II. Her sonlu varlığın ortaya çıkması, sonsuz bir varlığa bağlıdır.
B) İman - bilgi ilişkisi
III. Evrendeki varlıklar, mükemmel bir düzen içerisindedir.
C) İman - ahlak ilişkisi
D) İmanın kalp ile tasdiki
IV. Evrendeki varlıkların mutlaka bir var olma amacı
bulunmaktadır.
E) İmanın taklit boyutu
Yukarıdakilerden hangileri hudus delilinin özelliklerindendir?
A) I ve II
B) II ve IV
C) III ve IV
D) II ve III
E) I ve IV
2013CS13-1
26
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
"Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. (Fa ha,
1/5)" aye hangi tür şirkin varlığını ortadan kaldırmaktadır?
11. Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce
gösterdiği olağanüstü durumlar hangi kavramla ifade
edilmektedir?
A) Ulûhiye e aracı kabul etmek
A) İrhâs
B) Gaybı bildiğini iddia etmek
B) Keramet
C) Tabiat varlıklarını yüceltmek
C) Meûnet
D) Şahısları sevmede aşırılık
D) İs drac
E) Gösterişçi dindarlık
E) İhanet
8.
Birden çok tanrının varlığını kabul eden ve onlara tapınmayı
ifade eden kavram hangisidir?
12. Hz. Muhammed için "Bu yüz asla yalan söyleyen bir yüz
olamaz." sözü hangi mucizeye örnek verilebilir?
A) Paganizm
A) Manevi mucize
B) Okül zm
B) Kevni mucize
C) Politeizm
C) Haberî mucize
D) Teizm
D) Za mucize
E) Monoteizm
9.
E) Za nın dışındaki mucize
I. Allah'ın za
13. Peygamberimizin son peygamber olduğunu ancak en son resul
olmadığını ileri süren mezhep hangisidir?
II. Allah'ın yardım ve kudre
III. Allah'ın göze m ve kontrolü
A) Şia
Allah'ın haberî sıfatlarının karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde
sırasıyla doğru verilmiş r?
B) Bahailik
C) Kadıyanilik
A) Vech - yed - ayn
D) Kerramiye
B) Yed - ayn - vech
E) Ba niyye
C) Ayn - vech - yed
D) Vech - ayn - yed
14. I. Cinler mükellef varlıklardır ve ahire e hesaba çekileceklerdir.
E) Ayn - yed - vech
II. Cinlere kendi cinslerinden peygamber gelmiş r.
III. Hz. Muhammed, cinlere de peygamber olarak gönderilmiş ve
bundan dolayı ona resûlü's-sakaleyn (insanların ve cinlerin
elçisi) unvanı verilmiş r.
10. Allah'ın isimlerinden "el-Halîm" aşağıdaki anlamlardan
hangisine karşılık gelmektedir?
A) Ö eye yenilmeyen, azapta acele etmeyen
B) Yüceliğin en üst derecesinde olan
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam âlimlerinin
ayetlerden hareketle cinlerle ilgili ortaya koydukları
ilkelerdendir?
C) Bağışlaması çok olan
A) Yalnız I
D) Az amele çok karşılık veren
B) Yalnız II
E) Aklın tasavvur, zihnin idrak edemediği en yüce mertebede
olan
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
2013CS13-1
27
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. Meleklerin özelliklerinden hangisi Kuran-ı Kerim'de
belir lmemiş r?
19. I. Ey iman edenler! Oruç sizin üzerinize farz kılındı. (Bakara,
2/183)
A) Yemek, içmek, uyumak gibi hâllerden uzak olmaları
II. Kim mümin olarak, iyi ve güzel amel işlerse...(Tâhâ, 20/112)
B) Allah tara ndan kendilerine verilen görevleri yapmaları
III. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle savaşırlarsa, aralarını
bulup düzel niz. (Hucurat, 49/9)
C) Allah'ın emirlerine karşı gelmemeleri
D) Nurdan yara lmış olmaları
Yukarıdaki ayetlerden hangisi ya da hangileri ameli imanın bir
parçası olarak görmeyenlerin delili olarak değerlendirilmiş r?
E) Cinsiyetlerinin olmaması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
16. I. Kıyame n ansızın geleceği
C) I ve II
II. Kıyamet vak nin yaklaş ğı
D) II ve III
III. Kıyame n ne zaman kopacağı
E) I, II ve III
IV. Kıyame n nasıl kopacağı
Kıyametle ilgili yukarıdakilerden hangileri hakkında Kuran-ı
Kerim'de bilgi verilmiş r?
20. İnsanın sevme, üzülme, inanma gibi içe dönük davranışları
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) I, II ve III
A) Kalbin amelleri
B) II, III ve IV
B) İçsel davranışlar
C) I, III ve IV
C) Manevi ameller
D) I, II ve IV
D) Salih amel
E) I, II, III ve IV
E) Hasene
17. Kader konusunda her şeyin Allah tara ndan yara ldığı ve
belirlendiğini ileri süren düşüncenin hareket noktası
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlahî bilgiden ve mutlaklıktan hareket edilmesi
B) Sorumluluk ilkesinden hareket edilmesi
C) İnsan özgürlüğünden hareket edilmesi
D) İnsan iradesinin esas alınması
E) Varlık yasalarından hareket edilmesi
18. I. Ecel bir tanedir.
II. Öldürülen kimse kendi eceliyle ölmüştür.
III. Ecel; ecel-i musemmâ ve ecel-i kazâ olarak iki kısımdır.
IV. Öldürülen kişi öldürülmeseydi, başka bir sebeple yine de
ölürdü.
Ecelle ilgili yukarıdaki görüşlerden hangileri Ehli sünnete ai r?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
2013CS13-1
28
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Okul Öncesi Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Okul Öncesi Eğitimde Araç Gereç Geliştirme testi için ayrılan
kısmına işaretleyiniz.
1.
Sınıf yöne minde amacın etkili ve verimli bir şekilde yerine
ge rilebilmesi için okul öncesi eği mcilerinin dikkat etmesi
gereken bazı noktalar vardır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi bu hususlardan biri değildir?
A) Kullanılan araç-gereç ve materyali çocukların incelemesine izin
verirse
A) Sınıf; araç gereç, donanım ve psikolojik açıdan eği me hazır
hâle ge rmelidir.
B) Kullandığı araç-gereç ve materyalde ses ve yazı farkındalığına
dikkat çekerse
B) Sınıf içi kuralların belirlenmesinde çoklu ka lım sağlamalıdır.
C) Çocuklara araç-gereç ve materyali tanı rken göz teması kurarsa
C) Sınıf içi kurallar çocuklarla paylaşılıp gerekçeleri anla lmalıdır.
D) Araç ve gereçle yapılan etkinlikte çocukların konuşmadan
sadece izlemelerini isterse
D) Öğrenme süreçleri planlanarak sürdürülmelidir.
E) Faaliyetlerde çocukların pasif olmaları sağlanmalıdır.
2.
E) Çocukların araç-gereç ve materyallerle ilgili birbirleriyle ile şim
kurmalarına izin verirse
Bir okul öncesi eği m kurumunda çocuklar önceden belirlenen
sınıf kurallarını bozmuşlar, eği mci de bu durumu çocuklara
ifade etmiş ve çocukların çok istedikleri kostümleri giymelerini
engellemiş r. Çocuklar sınıf kurallarını uygulamaya başlamışlar
ve eği mci de kostümlerin giyilmesine izin vermiş r.
5.
Etkinliklerde araç-gereç ve materyal kullanmanın çocukların
bilişsel gelişimlerine olumlu katkıları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu katkılar arasında sayılamaz?
Eği mci, sınıf kurallarına uyma davranışının devam etmesi için
hangi yola başvurmuştur?
A) Çocukların itme, çekme, yakalama gibi kaba motor becerileri
desteklenir.
A) Olumlu pekiş rme
B) Çocukların dikka ni bir noktaya toplamaları desteklenir.
B) Davranışı söndürme
C) Çocukların renk, şekil, boyut, miktar gibi özelliklere yönelik
algıları desteklenir.
C) Olumsuz pekiş rme
D) Çocukların sıralama, sınıflama gibi kazanımlara ulaşmaları
desteklenir.
D) Görmezden gelme
E) Ödül verme
3.
Çocukların dil gelişimlerini desteklemek isteyen bir eği mci,
aşağıda verilen davranışlardan hangisini uygularsa yanlış yapmış
olur?
E) Çocukların problem çözme, tahminde bulunma gibi becerileri
desteklenir.
Okul öncesi eği mcisinin kullanacağı araç-gerece karar
vermeden önce göz önünde bulundurması gereken unsurlar
aşağıdakilerden hangisinde verilmiş r?
6.
A) Eği ci oyuncaklar zekâ gelişimini destekler.
A) Araç gerecin özellikleri, ailelerin özellikleri, yöne cinin araç
gereç kullanımına ka lıp ka lamayacağı
B) Okul öncesi dönemde tüm yaş grupları için aynı eği ci
oyuncaklar kullanılabilir.
B) Çocukların özellikleri, sını n yapısı, kazanım ve göstergeler,
kavramlar, maliyet, süre, araç gerecin özellikleri
C) Eği ci oyuncaklar çocukların hayal dünyalarına katkı sağlar.
C) Çocukların özellikleri, maliyet, ailelerin özellikleri
D) Eği ci oyuncaklar kavramların somutlaş rılmasına yardım
eder.
D) Öğretmenin özellikleri, çocukların cinsiye , ailelerin
sosyoekonomik durumları
E) Eği ci oyuncaklarla yapılan etkinlikler çocukların kendi
duygularını tanımalarına yardımcı olur.
E) Yöne cinin cinsiye , öğretmenin cinsiye , çocukların cinsiye
2013CS13-1
Eği ci oyuncaklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r?
29
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
Eği ci oyuncak seçerken eği mcinin öncelikle dikkate alması
gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
11. Okul öncesi eği mde kukla kullanırken öğretmenin yapması
gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ailelerin memnuniye
A) Kukla oyna rken sadece hareket e rilmeli, konuşma
olmamalıdır.
B) Okul yöne minin memnuniye
B) Kuklanın ters tara çocuklara tutulmalıdır.
C) Çocukların gelişimleri
C) Çocukların tümünün görebileceği ve duyabileceği bir konum
seçilmelidir.
D) Düşük maliyet
8.
E) Bol uyarıcı materyal içermesi
D) Kukla kullanırken çocuklar utanmasın diye eği mci çocuklarla
göz göze gelmemelidir.
......................................................... genel olarak basit
mekanizmaları çalış rmaktan, dolap, çekmece, kutu gibi eşya
dolu şeylerden ve nesneler içeren şey ile içerdiği şey arasındaki
ilişkiden ve gözüküp kaybolan nesnelerden hoşlanırlar. Bu yaş
grubuna yönelik oyuncaklar ağza götürme açısından güvenli,
kırılmaz, ağız, kulak ve buruna kaçabilecek küçük parçalar, toksin
malzeme, sert kenar ve köşeler içermeyen, parmak ve ellerinin
sıkışmayacağı, uzun bağları olmayan oyuncaklar olmalıdır.
E) Kuklalar kötü insan modellerini temsil edecek karakterde
olmalıdır.
12. Okul öncesi eği m kurumlarında kullanılan kuklaların çocukların
çeşitli gelişim alanlarını desteklediği bir gerçek r.
Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi kuklaların motor
gelişime olan katkıları arasında yer almaz?
Paragra a boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) Hareketlerde eşgüdüm ve koordinasyonu destekler.
A) 2-3 yaş grubundaki çocuklar
B) Çocukların sözcük dağarcıklarına katkı sağlar.
B) 3-4 yaş grubundaki çocuklar
C) Denge kazanımını destekler.
C) 0-2 ay grubundaki bebekler
D) Hız kazanımını destekler.
D) 2-6 ay grubundaki bebekler
E) İnce motor becerileri destekler.
E) 7-12 ay grubundaki bebekler
9.
13. Eği mci, kukla yapımında aşağıdakilerden hangisini dikkate
almasına gerek yoktur?
Bir okul öncesi eği mcisi eği ci oyuncakları kullanırken
aşağıdakilerden hangisini yaparsa yanlış olur?
A) Ekonomiklik açısından mümkün olduğu kadar ar k
malzemelerden yararlanılmasına
A) Eği ci oyuncakla ilgili önceden plan yaparsa
B) Kuklanın dayanıklı ve uzun süreli kullanıma elverişli olmasına
B) Etkinlik sırasında gereksiz müdahalelerden kaçınırsa
C) Yapım sırasında sını n kirlenme ih maline
C) Çocuğun yanlış ve hatalarını uygun ve kırıcı olmayan bir dil ile
düzeltirse
D) Parçalarının birbirlerine çok iyi tu urulmuş olmasına
D) Planladığı eği ci oyuncağı çocukların incelemesine izin verirse
E) Parçaların birbirleriyle uyumlu ve este k açıdan uygun
olmasına
E) Oyuncaklarla ilgili yönerge vermeden sessiz kalırsa
10. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eği m kurumlarında eği ci
oyuncakların değerlendirilmesinde kullanılan ölçütlerden biridir?
14. Aşağıdakilerden hangisi ar k materyallerle çalgı yapımının
olumlu yönleri arasında yer almaz?
A) Yöne lebilirlik
A) Çocukların çalgılara yönelik olan merak ve ilgileri azalır.
B) Şeffaflık
B) Çocukların yara cılıkları desteklenir.
C) Yansı labilirlik
C) Çocuklarda çevreye karşı duyarlılık artar.
D) Ekonomiklik
D) Ekonomik bir müzik materyali elde edilir.
E) Saydamlık
E) Çevredeki ar k materyaller değerlendirilmiş olur.
2013CS13-1
30
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. Aşağıdakilerden hangisi balondan marakas yapımı için gereken
materyallerden biridir?
19. Yeni doğan bir bebek ilk
olarak..................................................oynar.
A) Çeşitli boyutlarda çiviler
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
B) Boş mukavva kutular
A) kardeşleri ile
C) Sargı bezi
B) çıngıraklar ile
D) Çengel
C) kendi bedeni ile
E) Ağaç yaprakları
D) bloklar ile
E) legolar ile
16. Uygulanacak etkinliğe yönelik kostüm ve aksesuar
planlamasında kostümün kullanılacağı etkinlik belirlendikten
sonra hangi aşama gerçekleş rilir?
20. I. Puanlama sonuçlarını çocuklara açıklamamalı
A) Modelde kullanılacak malzemeler seçilmelidir.
II. Düşük puan alanları eleş rmemeli
B) Modelde kullanılacak malzemelerin özellikleri belirlenmelidir.
III. Başarılı olanları ödüllendirmemelidir.
C) Kazanım ve göstergeler seçilmelidir.
Okul öncesi eği mde eği mci, çocuk tara ndan hazırlanan eği ci
oyuncakları değerlendirirken; yukarıdakilerden hangisi ya da
hangilerini yapması doğru olur?
D) Kostümü kimin giyeceğine karar verilmelidir.
E) Hangi kostümün kullanılacağına karar verilmelidir.
A) Yalnız I
17. Doktor, asker, pilot, hemşire, polis, kelebek, ağaç, güneş gibi
varlıkların kostümleri hangi kostüm grubuna girer?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) Güncel kostümler
D) I ve II
B) Çeşitli ülkelerin kostümleri
E) I, II ve III
C) Palyaço kostümleri
D) Masal ve çizgi film kahramanlarının kostümleri
E) Tarihî kahramanların kostümleri
18. Bir okul öncesi eği m kurumunda, tarihî karakterlerden
bazılarının canlandırılmasına yönelik çocuklardan talep gelmiş r.
Öğretmen, bu tarihî karakterlerle ilgili kostüm hazırlanması
gerek ğini bilmektedir. Ancak bu karakterlerin kostümleriyle ilgili
yeterli bilgi sahibi olmayan öğretmen ilk olarak ne yapmalıdır?
A) Kostümlerin çizimi için bir modacıdan yardım almalıdır.
B) O karakterler ve kostümleri hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi
toplamalıdır.
C) Aksesuarları belirlemelidir.
D) Her kostümü bir ailenin yapmasını istemelidir.
E) Elinde bulunan mevcut kostümü o karaktere aitmiş gibi
kullanmalıdır.
2013CS13-1
31
Sınav Bitmiştir.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
ARAPÇA I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D
E
B
E
C
B
A
C
D
D
C
E
D
C
A
A
D
A
E
B
ÇOCUK BESLENMESİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
A
B
D
B
C
A
C
A
C
E
C
B
C
B
B
C
D
B
A
ÇOCUK GELİŞİMİ I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
E
A
C
E
A
D
B
C
D
A
B
A
C
A
C
D
D
E
C
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
C
B
E
E
D
C
E
C
B
A
E
A
D
A
C
A
A
E
B
B
ÇOCUK VE OYUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E
B
D
D
B
B
E
A
E
A
D
E
D
D
D
E
D
E
C
B
İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D
C
D
A
B
B
E
A
A
E
E
B
C
C
B
D
D
C
B
A
İSLAM AHLAK ESASLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D
A
C
D
E
B
C
C
A
E
E
A
A
C
E
A
B
C
A
A
İSLAM İBADET ESASLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
A
A
E
B
E
E
E
A
E
C
B
D
E
B
C
C
A
B
A
İSLAM İNANÇ ESASLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
D
D
D
D
A
A
C
A
A
A
D
B
E
D
D
A
C
E
A
OKULÖNCESİ EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E
C
B
D
A
B
C
E
E
D
C
B
C
A
C
E
A
B
C
B
A
SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara
uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde
yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı tespit edildiği
takdirde, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından bu
salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler gerektiğinde öğrencilerin oturma yerlerini
değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav
kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına
uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan
ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle
konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları
içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre
engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve
sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden
önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, Adınızı,
Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, salon numarasını ve sıra
numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru
kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız
geçersiz sayılır.
Sınav salonunda size verilen cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik
Numarasının, Ad ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka
kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size
ait cevap kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış
olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
Kendisine ait olmayan cevap kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları
geçersiz sayılır.
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken
alanları doldurmayan öğrencilerin durumları Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak
işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru
kitapçıkları
üzerine
yapılan
işaretlemeler
kesinlikle
değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu
sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler
sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur.
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak
kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak
yasaktır.
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap
kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav
salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
2013CS13-1
Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 ve sınav süresinin son 10
dakikası içerisinde, sınavlarını tamamlasalar bile öğrencilerin
salondan çıkmalarına izin verilmeyecektir.
Tükenmez veya dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirlerinden kalem,
silgi vb. araç-gereç istemeleri veya alışverişinde bulunmaları
kesinlikle yasaktır.
Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde
program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren
hesap makineleri ile tablet vb. özel cihazlar kullanılamaz. Hesap
makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve
değiştirilmesi yasaktır.
Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı,
taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri
konusunda Sınav Giriş Belgelerinde uyarılmışlardır.Bu cihazları
sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları
kapalı olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Bu cihazların
kaybolmasından veya zarar görmesinden Atatürk Üniversitesi
sorumlu olmayacaktır.
Öğrenciler ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav
binasına gelmemelidirler. Üzerlerinde silah bulunan öğrenciler
kesinlikle binaya sokulmayacak ve sınava alınmayacaktır. Bir
şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili
açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV
BAŞLAMIŞTIR" denilmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon
görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak
nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılır.
Başarılar Dileriz.
2013CS13-1
2013CS13-1
Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru
sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle
konuşmaları yasaktır.
Download

2013CS13-1 2013CS13-1