ÇOĞUL YAPI
erkek
-ы
-и
–й ve –ь ile bitenler
–и alır.
dişi
-ы
-и
–я ve –ь ile bitenler
–и alır.
orta
-а
-я
–o ile bitenler –a,
–е ile bitenler –я alır.
 Son sessizi –к, -г, -х, -ш, -щ, -ч, -ж olan
erkek ve dişi cins isimler çoğul eki olarak
–и ekini alırlar.
Download

ÇOĞUL YAPI • Son sessizi –к, -г, -х, -ш, -щ, -ч,