ÜSTAD NECİP FAZILDAN BEYİTLER -1 Kaynak: Çile / Necip Fazıl Kısakürek
Alemin küfre göre hem başı hem sonu hiç
“İki hiç” arasında varlık olur mu hiç?
Kader; beyaz kağıda sütle yazılmış yazı
Elindeyse, beyazdan gel de sıyır beyazı.
Perdenin ardı perde, perdenin ardı perde
Her siper aşıldıkça gaye öbür siperde.
Tohum çatlar da bilmem, kafa nasıl çatlamaz
Yeni odur ki solmaz, pörsümez, bayatlamaz.
İşaret bekliyorum, yağız atım eğerli
Yanarım sorarlarsa ne getirdin değerli.
www.behcetoloji.com
Sofrada değişir her şey, ekmek değişmez
Ne kanun, değişmeze hasret çekmez değişmez
Anladım işi, san’at Allah’ı aramakmış
Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış.
Neye yaklaşsam sonu uzaklık ve kırgınlık
Anla ki yok, Allah’tan başkasıyla yakınlık
Güzel Allah’ım senden ne gelecekse gelsin
Sen ki rahmetinle de kahrınla da güzelsin
Ne kervan kaldı ne at, hepsi silinip gitti
İyi insanlar iyi atlara binip gitti.
Verirler “ben acizim, kudret senin” dedikçe
Mezarlarda susarken dilsizler dudaksızlar
Verenin şanı büyük, sen iste, istedikçe.
Üstlerinde ot biter, kuş öter, arı vızlar
Şafakta namaz vakti bana uzatılan zarf
Ne görsem, ötesinde hasret çektiğim diyar
Kelime bu zarftadır, gerisi sadece harf.
Kavuşmak nasıl olmaz, madem ki ayrılık var.
Fikr’et nasıl kurulmuş içiçe bu iklimler
Ruhum öz dünyasına kaçmak için gayrette
Nasıl kaynaştırılmış, sesler, renkler, hacimler.
Yalan dünyaya şimdi inmiş gibi hayrette
Ne kadar gurbet varsa, o vatandan haberci
Dünyada her nimeti bıraksam ne çıkar ki
Gurbet dediğin senin, Yaradan’dan haberci
Orada o varken burada bırakılmaz ne var ki
Hangi dağa tırmansam muradım ötesinde
Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse
Murad, bugün yerine her günün ertesinde
Her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse
Tel tel ve iplik iplik dikseler de ağzımı
Hasis sarraf kendine bir başka kese diktir
Tek ses duysalar,Allah... Yoklayanlar nabzımı.
Mezarda geçer akça neyse onu biriktir.
Biri aşk, biri nefret bizim kanadımız çift
Öleceğiz, öleceğiz, müjdeler olsun
Ateş saçmalı ki nur, erisin kapkara zift.
Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun.
Sual: ey veli! İnsan nasıl olmalı? Söyle
Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber
Cevap: son anda nasıl olacaksa hep öyle.
Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber?
Download

ÜSTAD NECİP FAZILDAN BEYİTLER -1 Kaynak: Çile / Necip Fazıl