T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
26 Ağustos 2014
SALI
Sayı : 29100
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6716
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan ve ekli listede belirtilen il müdürlüklerine bağlı olarak 43 adet şube müdürlüğü kurulması; adı geçen Bakanlığın
3/7/2014 tarihli ve 9623 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci
maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
İçindekiler 72. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Karar Sayısı : 2014/6722
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/8/2014 tarihli ve 53270 sayılı yazısı üzerine,
20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci,
6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı,
22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 14/8/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
Karar Sayısı : 2014/6724
Avrupa Birliği Bakanlığı merkez teşkilatına bağlı olarak Antalya ve İzmir illerinde temsilcilik açılması; adı geçen Bakanlığın 4/8/2014 tarihli ve 2074 sayılı yazısı üzerine, 3/6/2011
tarihli ve 634 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/8/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Karar Sayısı : 2014/6725
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;
Maliye Bakanlığının 22/8/2014 tarihli ve 14129 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
22/8/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Karar Sayısı : 2014/6728
1- Ekli (1) sayılı listede yer alan yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak karşılarında
belirtilen fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması;
2- Ekli (2) sayılı listede yer alan yükseköğretim kurumlarının bünyesinde bulunan
fakülte ve yüksekokulların adlarının aynı listede gösterildiği şekilde değiştirilmesi;
3- Ekli (3) sayılı listede yer alan yükseköğretim kurumlarının karşılarında belirtilen
fakülte ve yüksekokulların kapatılması;
Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/8/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
ATAMA KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6726
Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri
Bakanlığının 19/8/2014 tarihli ve 2733 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/8/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1025
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Burhanettin KURT’un atanması, 657 sayılı
Kanunun 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
25/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Faruk ÇELİK
Başbakan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1026
1 – Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Salih KÖKSAL’ın başka bir göreve
atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
25/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Mehmet Mehdi EKER
Başbakan
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
—— • ——
Kalkınma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1027
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne Yusuf ÖZER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.
25/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Cevdet YILMAZ
Başbakan
Kalkınma Bakanı
—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1028
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine
Orman Genel Müdürü İbrahim ÇİFTÇİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
25/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Veysel EROĞLU
Başbakan
Orman ve Su İşleri Bakanı
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1029
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Orman Genel Müdürlüğüne, Orman Genel Müdür Yardımcısı İsmail ÜZMEZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı
maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
25/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Veysel EROĞLU
Başbakan
Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1030
1 – Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek
göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına, Ali ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı
maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
25/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Veysel EROĞLU
Başbakan
Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
YÖNETMELİKLER
Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SUALTI ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/4/2006 tarihli ve 26135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin adı “Ankara
Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 ve 2 nci maddeleri ile 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve
Uygulama Merkezi” ifadeleri “Ankara Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma
Merkezi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/4/2006
26135
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/12/2007
26729
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
Bingöl Üniversitesinden:
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ LABORATUVAR UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama
ve Araştırma Merkezinin yönetim organları ve yönetim organlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Laboratuvar: Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez: Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkez yöneticisini,
ç) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin faaliyet alanları, yönetim organları ve görevleri
Faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Laboratuvarın zaman içinde bir Tekno-Park halinde faaliyet gösterebilmesi için gerekli bilimsel ve teknik alt yapıyı hazırlamak.
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
b) Patent, lisans anlaşmaları ve teknoloji transferi gibi konularda bilgilendirme, danışmanlık ve destek birimi oluşturmak.
c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek Laboratuvardaki cihazların geliştirilmesini
sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.
ç) Üniversitede temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini
merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.
d) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü
şahıslardan gelecek analiz tekliflerini Laboratuvarın imkanları çerçevesinde ve temel araştırmalara engel olmayacak şekilde değerlendirmek.
e) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını
gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin nitelik ve niceliğini artırmak.
f) Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile AR-GE konularında
işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin
bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de
yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.
g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
Yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür
b) Yönetim Kurulu
Müdür ve Müdür Yardımcıları
MADDE 7 – (1) Müdür, tercihen uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri
ile araştırma alanında ve Laboratuvar çalışmalarında kendini kanıtlamış Üniversitenin kadrolu
öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Laboratuvarın amaçları konusunda araştırma ve uygulama deneyimi bulunan
Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi kendisine yardımcı olmak
üzere Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının görevleri de sona erer.
(3) Müdürün görevinin başında olmadığı hallerde Müdür Yardımcılarından biri, Müdür
Yardımcılarının bulunmadığı hallerde de Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekalet
eder. Vekalet süresi altı ayı aşamaz.
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
(4) Müdürün ya da yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirme sürelerinin altı ayı
geçmesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür veya Müdür Yardımcısı görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden
Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, koordinasyon ve denetimi sağlamak, bütçe teklifini
hazırlamak ve Rektöre sunmak.
c) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yaparak
Merkezin amaçlarına uygun ortak proje çalışmaları yapmak ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.
Müdür Yardımcılarının görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür Yardımcıları Müdüre karşı sorumlu olmak üzere şu görevleri
yaparlar:
a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak için
gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.
b) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Müdüre
yardımcı olmak.
c) Gerekli hallerde Müdüre vekalet etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; doğal üye olan Müdür ve Müdür Yardımcıları dâhil
beş kişiden oluşur. Müdür ve Müdür Yardımcıları dışında kalan üyeler, Merkezde yer alan cihazlar konusunda bilgi birikimi ve deneyimi olan öğretim üyeleri arasından ve Merkezden yararlanan akademik birimler arasında denge gözetilerek Müdürün önerisi ile Rektör tarafından
görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelik süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan daha uzun
süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
(3) Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün gerekçeli teklifi ile Rektör tarafından görevinden
alınabilir.
(4) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu tarafında çoğunluk sağlanmış
sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Laboratuvarın faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar
doğrultusunda Laboratuvarın çalışma ilkeleri, işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda karar
almak.
b) Laboratuvarın çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
c) Sunulan projelerin Laboratuvarın amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek
ve uygun projelerin yürütülmesini izlemek.
ç) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine
ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.
d) Laboratuvarda yapılacak her türlü analizin ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak, her yıl bu ücretleri güncellemek.
e) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili olarak çalışanların haklarına
ait esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.
f) Bölgenin ve ülkenin kalkınmasına bilimsel ve teknolojik katkı sağlayacak öncelikli
olan proje konularını tespit etmek ve araştırmacıları bilgilendirmek.
g) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.
ğ) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün
önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak.
h) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Laboratuvarın akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde Rektör tarafından görevlendirilen
elemanlar ile karşılanır.
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Araştırma Projeleri kapsamında (TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı,
BAP, vb.) alınan ve alınacak olan her türlü alet, ekipman ve demirbaş proje sonunda Laboratuvar envanterine kaydedilerek Yönetim Kurulu tarafından bunların kullanım yerleri belirlenir.
(2) Merkezin bünyesinde olan alet ve ekipmanların kullanıma sunumlarında ücret talep
edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.
(3) Üniversite bünyesinde yürütülen lisansüstü tez ve araştırmalardan ücret alınıp alınmayacağı ve alınacak ise miktarı Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 14 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde Döner Sermaye Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——
Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-NEW YORK EYALET ÜNİVERSİTESİ
(SUNY) ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI
EĞİTİM-ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/1/2005 tarihli ve 25711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu
Teknik Üniversitesi-New York Eyalet Üniversitesi (Suny) Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim-Öğretimine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini ODTÜ Rektörü yürütür.
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Sinop Üniversitesinden:
SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENERJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/3/2014 tarihli ve 28936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez
Müdürüne devredebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
9/3/2014
28936
—— • ——
KURUL KARARI
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/26]
Toplantı Tarihi: 21/8/2014
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddeleri
uyarınca;
1- Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan
hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye
Muhasebe Standartlarının uygulanmasına,
2- Ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide
finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceğine,
3- Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar
yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına,
karar verilmiştir.
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
EKLİ LİSTE
1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası
Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;
a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem
gören anonim şirketler,
b) Yatırım kuruluşları,
c) Kolektif yatırım kuruluşları,
d) Portföy yönetim şirketleri,
e) İpotek finansmanı kuruluşları,
f) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,
g) Varlık kiralama şirketleri,
h) Merkezî takas kuruluşları,
i) Merkezî saklama kuruluşları,
j) Veri depolama kuruluşları,
k) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem
görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:
- Aktif toplamı onbeş milyon ve üstü Türk Lirası.
- Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.
- Çalışan sayısı elli ve üstü.
2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;
a) Bankalar,
b) Finansal kiralama şirketleri,
c) Faktöring şirketleri,
d) Finansman şirketleri,
e) Varlık yönetim şirketleri,
f) Derecelendirme kuruluşları,
g) Finansal holding şirketleri,
h) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler,
i) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları.
3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632
sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte
olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.
4) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler,
kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim
şirketler.
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
26 Ağustos 2014
SALI
Sayı : 29100
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2012/202
Karar No : 2013/207
Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme
suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 20/03/2013 tarihli ilamı ile
142/l.a.4, 152/1.a maddesi gereğince 10 AY HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ, 1 YIL
CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3) cezası ile cezalandırılan Kaya
ve Zekiye oğlu, 25/05/1959 doğumlu, İstanbul, Fatih, Sümbül Efendi mah/köy nüfusuna kayıtlı
METİN SEBKEKTAY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
7596
—— •• ——

Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No
: 2006/226
Karar No
: 2010/63
Sanık
: NANA MICHILASHVILI, ZAKARIYA ve TAMARI kızı,
1980 doğumlu, Gürcistan uyruklu.
Suç
: Kaçakçılık.
Suç Tarihi
: 16/03/2006
Uygulanan Kanun Mad. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (Mülga) 4/a-2
Verilen Ceza Miktarı
: 1406 TL ADLİ PARA+ müsadere.
Karar Tarihi
: 05/02/2010
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat
çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 28-31. maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın
kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
7657
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TERMAL KABİN SATIN ALINACAKTIR
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından destek hizmeti verilen
SANTEZ projesi için gerekli olan Termal Kabin alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
3’üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesinin (f) bendi uyarınca Pazarlık
Usulü ile satın alınacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi Görükle/BURSA
b) Telefon ve faks numarası
: 224 294 0453 – 224 294 0255
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, Türü
Miktarı
TERMAL KABİN
1 Adet
b) Teslim yeri ve teslim tarihi
3 - İhalenin
Yapılacağı yer
İhale Kayıt
No
2014/103533
İhale Tarihi
10/09/2014
İhale
Saati
10.00
İhale Doküman
Bedeli
50,00.-TL
: Cihaz Magnetti Marelli Mako Elektrik Sanayi Tic. A.Ş
Org. San. Bölg. Yeşil Cd. No: 28 Nilüfer/BURSA
adresinde, ilgili proje yürütücüsüne; sözleşmenin
imzalanmasına müteakip (210) takvim günü içinde tek
parti olarak teslim edilecektir.
: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası
Satın Alma Komisyon Toplantı Odası Görükle/Bursa
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun teklif mektubu,
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartnamede ekinde yer alan
standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki
teminatların U.Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığını
gösteren makbuzlar,
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.3. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.3.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer
alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (h) bendinde belirtilen belgenin ise ortakların biri
tarafından sunulması yeterlidir.
4.4. Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler
İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış kendi adına veya anlaşmalı
olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini sunmalıdır.
4.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek
amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine
teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar
firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei
ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)
4.5. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İsteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
5 - İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
- Yerli istekler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7 - İhale dokümanı Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Biriminde görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Uludağ Üniversitesi Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı’na yukarıda konu karşılığında belirtilen bedeli yatırarak, ibraz edilen
makbuz karşılığı aynı adresten idarece onaylı ihale dokümanını temin edebilirler. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, yukarıda konu karşılığında belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satın Alma Komisyon Toplantı Odasına
elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler bu ihalede ilgili tekliflerini, mal-kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin
miktarı ile bu kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İhalede kısmı teklif verilemez. İşin tamamı için teklif verilecektir.
11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
7715/1-1
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
MUHTELİF TESİS VE BORU HATLARININ EKSİK VE DEFORME OLMUŞ
İZOLASYONLARININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız muhtelif tesis ve boru hatlarının eksik ve deforme olmuş izolasyonlarının
yenilenmesi, yenilenen tesis ve boru hatlarının izole yapılması hizmet işi ihalesi kapalı zarfta
teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık
eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/99512
1 - İdarenin
a) Adresi
: Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30 Pbx. - 0 356 275 35 36/39
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif tesis ve boru hatlarının eksik ve deforme olmuş
izolasyonlarının yenilenmesi Detaylar Teknik şartnamede
belirtilmiştir.
b) Yapılacağı yer
: Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek
programa göre işe başlanacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası
b) Tarihi ve saati
: 05/09/2014 Cuma günü, Saat 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları
ile elektronik posta adresi.
4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası
belgesi,
4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde
alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.5 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.6 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat.
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde
görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, 05/09/2014 Cuma günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal
Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden
ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması
gerekmektedir.
8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale
bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan)
takvim günü olmalıdır.
11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 7635/1-1
—— • ——
MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun
olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile
satın alınacaktır.
Malzeme Grubu
Tuvalet Sabunu (20 g)
Kağıt Havlu
Plastik Çöp Bidonu (Kapaklı)
Madeni Çöp Kutusu (Kahverengi)
Madeni Çöp Kutusu (Kurşuni
aliminyum)
Yağ Çözücü Temizleme Maddesi
(500 ml)
Yağ Çözücü Temizleme Maddesi
(5 L)
Yanmış
Yağları
Temizleme
Maddesi (1 L)
1 - İHALE
BELİRTİLMİŞTİR.
30.000
1.512.000
20.000
12.000
Kg.
Rulo
Adet
Adet
Neye Göre
Alınacağı
Teknik Şartname
Teknik Şartname
Teknik Şartname
Teknik Şartname
5.000
Adet
Teknik Şartname
50.000
Şişe
Teknik Şartname
150.000
Litre
Teknik Şartname
50.000
Şişe
Teknik Şartname
Miktarı
EVRAKI BEDELLİDİR.
BEDEL
ŞARTNAME
Son Teklif
Verme Tarihi
03.09.2014
04.09.2014
03.09.2014
03.09.2014
05.09.2014
EKİ
LİSTEDE
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü II Nolu
Satın Alma Daire Başkanlığından görebilirler. Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakı
Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış olup döküm
alınabilmektedir. Bu ihale evrakının imzalanmış hali de teklif dosyasında bulunacaktır.
b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine
veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde,
sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.
d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz
II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak
olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta
sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde
bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme (16.07.2014 tarihinde dış zarfı açılacak
olan toz deterjanlar) için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti
amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar
açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile
ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların
iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte iade edilecektir. Verilecek
numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar
hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.
6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini
sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla
küsüratlara yer verilmeyecektir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif
edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla,
kısmi teklifte de bulunabilirler.
9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; ihalenin,
ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.
10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
7714/1-1
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR
Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:
1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin
1. Fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince terk
talebinde bulunulan 7 (Yedi) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı sahalar, 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri
yapılacaktır.
a) 8 No'Iu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası:
İli
: Bitlis
İlçesi
: Adilcevaz
Köyü-Mevkii
: Süphan Dağı
Ruhsat Alanı
: 4099,95 HEKTAR
Pafta No
: VAN K49a2, K49a3, K49b1 ve K49b4
Taban İhale Bedeli
: 25.000,00 TL
Geçici Teminat
: 750,00 TL
İhale Tarihi
: 09/09/2014, saat: 10.00
Ruhsat Koordinatları:
1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta
Sağa
(Y)
297000 304000 304000 305000
305000
Yukarı
(X) 4312000 4312000 4312999 4313000 4305000
Sağa
Yukarı
(Y)
(X)
6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta
302000 302000 296000 296000
297000
4305000 4309000 4309000 4313000 4313000
b) 9 No'lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası:
İli
: Bitlis
İlçesi
: Adilcevaz
Köyü-Mevkii
: Süphan Dağı
Ruhsat Alanı
: 4800,01 HEKTAR
Pafta No
: VAN K49al, K49a2 ve K49a3
Taban İhale Bedeli
: 25.000,00 TL
Geçici Teminat
: 750,00 TL
İhale Tarihi
: 09/09/2014, saat: 10.15
Ruhsat Koordinatları:
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
Sağa
(Y)
302000
294000
294000
Yukarı
(X)
4303000
4303000
4309000
c) 10 No'lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası:
İli
: Bitlis
İlçesi
: Adilcevaz
Köyü-Mevkii
: Süphan Dağı
Ruhsat Alanı
: 4800,00 HEKTAR
Pafta No
: VAN K49a3
Taban İhale Bedeli
: 25.000,00 TL
4.Nokta
302000
4309000
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
Geçici Teminat
: 750,00 TL
İhale Tarihi
: 09/09/2014, saat: 10.30
Ruhsat Koordinatları:
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
Sağa
(Y)
302000
302000
294000
Yukarı
(X)
4303000
4297000
4297000
4.Nokta
294000
4303000
d) 11 No'lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası:
İli
: Bitlis
İlçesi
: Adilcevaz
Köyü-Mevkii
: Süphan Dağı
Ruhsat Alanı
: 4800,00 HEKTAR
Pafta No
: VAN K49a3 ve K49b4
Taban İhale Bedeli
: 25.000,00 TL
Geçici Teminat
: 750,00 TL
İhale Tarihi
: 09/09/2014, saat: 10.45
Ruhsat Koordinatları:
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
Sağa
(Y)
302000
310000
310000
Yukarı
(X)
4305000
4305000
4299000
4.Nokta
302000
4299000
e) 12 No'lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası:
İli
: Bitlis
İlçesi
: Adilcevaz
Köyü-Mevkii
: Süphan Dağı
Ruhsat Alanı
: 4800,00 HEKTAR
Pafta No
: VAN K49b 1, K49b2, K49b3 ve K49b4
Taban İhale Bedeli
: 25.000,00 TL
Geçici Teminat
: 750,00 TL
İhale Tarihi
: 09/09/2014, saat: 11.00
Ruhsat Koordinatları:
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
4.Nokta
Sağa
(Y)
310000
318000
318000
310000
Yukarı
(X)
4306000
4306000
4300000
4300000
f) 13 No'lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası:
İli
: Bitlis
İlçesi
: Adilcevaz
Köyü-Mevkii
: Süphan Dağı
Ruhsat Alanı
: 4800,00 HEKTAR
Pafta No
: VAN K49b2ve K49b3
Taban İhale Bedeli
: 25.000,00 TL
Geçici Teminat
: 750,00 TL
İhale Tarihi
: 09/09/2014, saat: 11.15
Ruhsat Koordinatları:
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
Sağa
(Y)
318000
326000
326000
Yukarı
(X)
4306000
4306000
4300000
4.Nokta
318000
4300000
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
g) 14 No'lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası:
İli
: Bitlis
İlçesi
: Adilcevaz
Köyü-Mevkii
: Süphan Dağı
Ruhsat Alanı
: 4800,00 HEKTAR
Pafta No
: VAN K49b2
Taban İhale Bedeli
: 25.000,00 TL
Geçici Teminat
: 750,00 TL
İhale Tarihi
: 09/09/2014, saat: 11.30
Ruhsat Koordinatları:
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
Sağa
(Y)
325000
325000
317000
Yukarı
(X)
4312000
4306000
4306000
İhale Tarihi
Sayfa : 41
4.Nokta
317000
4312000
: 09/09/2014 saat: 10'da başlayacak, 15'er dakika ara ile
ihaleler yapılacaktır.
2 - İhale Şartname ve Eklerinin:
a) Alınacağı Yer
: İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü.
b) Hangi Şartlarda Alınacağı
: İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini,
100,00-TL bedel karşılığında satın almaları
zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri
ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı
adreste görülebilir. Şartname bedeli, Bitlis İl Özel
İdaresi, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne yatırılacaktır.
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı Yer
: Bitlis İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu.
b) Yapılacağı Tarih/Saat
: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı
yapılacaktır.
c) Usulü
: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre
Açık Teklif Artırma Usulü.
4 - Tekliflerin:
a) Verileceği Yer
: Bitlis İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu
b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 09/09/2014 Salı Günü ihale saatine kadar.
5 - İhaleye Katılma Belgeleri:
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
b) Gerçek kişi istekliler;
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi,
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti,
c) Tüzel Kişi İstekliler;
1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar
ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
aslı veya onaylı bir sureti, (son üç ayda alınan)
2) Yönetimin onaylı imza sirküleri,
3) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi
ibraz edeceklerdir.
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
ç) Bitlis İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul
edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.
d) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3'ü oranında geçici
teminat vereceklerdir.
e) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu.
f) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.
g) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.
6 - İhalebedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması
durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.
7-Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli
üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.
8 - İhaleyekatılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını
veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale
komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
9 - Belirtilentarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.
İlan olunur.
7676/1-1
—— • ——
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU
UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 3,75 TL ile en çok 371.036,25 TL arasında değişen;
01.09.2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,38 TL, en çok
37.103,63 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto parçası, muhtelif fotoğraf
makinesi, objektif, flash, film, muhtelif cep telefonu, bayan kazağı, palet, motorsiklet lastiği, akü,
muhtelif dairesel metal kesme testeresi, muhtelif telefon kılıfı, telefon kasası, şarj cihazı, klasör,
makas, mafsal, elektronik sigara şarj adaptörü, mobil cihaz hoparlör alıcısı, beyaz eşya ve
ankastre ürünler, batarya, muhtelif lastik, laminat parke, fotokop. makinesi ve aparatları, TV şasi
aksamı, elmas uç, matkap ucu, bilgisayar kasası, lcd tv, oto cd çalar, oto dijital radyosu, makine,
selüloz kağıt hamuru, dökme odun, muhtelif elektronik eşya, buji, ve yeniden ihraç amaçlı satışa
sunulmak üzere muhtelif cep telefonu ve dijital tartı aleti v.b. cinsi 109 grup eşya; açık artırma
suretiyle, Halk Eğitim Merkezi Şehit Ressam Hasan Rıza Salonu-Saracı Paşa Mah. Kargı Baba
Teke Sok. No:1 Kıyık Caddesi EDİRNE adresindeki ihale salonunda 02/09/2014 tarihinde saat
10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78)
numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi
gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne
Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
7724/1-1
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili
maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.
1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2
fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitimöğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek
lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında
bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına
başvurmaları gerekmektedir.
2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik
belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi
(CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında
Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel
Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna
özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım
dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama
aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri)
ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.
4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi
gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.
Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
İLGİLİ BİRİM
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
Gıda Mühendisliği
Bölümü
Gıda Mühendisliği
Anabilim Dalı
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Anabilim
Dalı
TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim
Dalı
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim
Dalı
PROFESÖR
Adet Derece
1
1
1
1
DOÇENT
Adet Derece
Y. DOÇENT
Adet Derece
1
1
1
1
1
3
AÇIKLAMA
Sayfa : 44
İLGİLİ BİRİM
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ
Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü
Görsel İletişim Tasarımı
Anasanat Dalı
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İktisat Bölümü
İktisat Politikası
Anabilim Dalı
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Siyasi Tarih Anabilim
Dalı
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı
Yabancı Diller Eğitimi
Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi
Anabilim Dalı
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Yüksek Enerji ve
Plazma Fiziği Anabilim
Dalı
Kimya Bölümü
Analitik Kimya
Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü
Eski Türk Edebiyatı
Anabilim Dalı
Sosyal Hizmet Bölümü
RESMÎ GAZETE
PROFESÖR
Adet Derece
1
1
1
1
1
1
1
1
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
DOÇENT
Adet Derece
1
2
1
1
1
Y. DOÇENT
Adet Derece
1
2
1
1
1
3
1
2
1
AÇIKLAMA
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
İLGİLİ BİRİM
İŞLETME FAKÜLTESİ
Yönetim Bilişim
Sistemleri Bölümü
İşletme Bölümü
Yönetim ve
Organizasyon Anabilim
Dalı
Sayısal Yöntemler
Anabilim Dalı
İLAHİYAT
FAKÜLTESİ
Felsefe ve Din Bilimleri
Bölümü
Mantık Anabilim Dalı
SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları
Anabilim Dalı
RESMÎ GAZETE
PROFESÖR
Adet Derece
1
DOÇENT
Adet Derece
Sayfa : 45
Y. DOÇENT
Adet Derece
1
3
1
3
1
5
1
3
AÇIKLAMA
1
7711/1-1
—— • ——
Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48’inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun
5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak
şartıyla:
YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği,
lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi,
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili
birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat
edemez.
Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b)
fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin
yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce
çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat
belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan
diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)
İlan Tarihi
: 26/08/2014
Son Başvuru Tarihi : 09/09/2014
1
2
3
4
Birimi
Görele Güzel
Sanatlar Fakültesi
Görele Güzel
Sanatlar Fakültesi
Görele Güzel
Sanatlar Fakültesi
Görele Güzel
Sanatlar Fakültesi
Bölümü/Anabilim Dalı
Resim - Baskı Sanatları
Bölümü
Resim - Baskı Sanatları
Bölümü
Resim - Baskı Sanatları
Bölümü
Grafik Tasarımı Bölümü
Ünvanı Der.
Yardımcı
4
Doçent
Yardımcı
5
Doçent
Yardımcı
5
Doçent
Yardımcı
5
Doçent
Ad.
1
1
1
1
Özel Şartlar
İlgili alanda doktorasını
yapmış olmak.
İlgili alanda doktorasını
yapmış olmak.
İlgili alanda doktorasını
yapmış olmak.
İlgili alanda doktorasını
yapmış olmak.
7713/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 46
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
İller Bankası Anonim Şirketinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/58758
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İller Bankası Anonim Şirketi
İhale Dairesi Başkanlığı
İl/İlçe
Ankara/Yenimahalle
Adresi
İller Bankası A.Ş. Çamlıca Mah.
Anadolu Bulvarı Ek Tesisleri
Macunköy Lojmanları A1 Blok
Yenimahalle/Ankara
Tel-Faks
3125087702 – 3125087799
Posta Kodu
06200
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
%50 Ortağı TC Nolu: 26603341814
Duruline Mühendislik İnşaat Ticaret ve Ahmet Süleyman ÜNSAL
Limited Şirketi
% 50 Ortağı TC Nolu: 46741646558
Janberk AKSU
Adresi
Büklüm Sokak No: 23/12
Kavaklıdere/Çankaya/Ankara
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
601 001 5252 Kavaklıdere V.D.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ankara Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
55178
6. Yasaklama
Süresi
( )
Ay
Yıl
(X)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
(X)
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
1 (Bir) yıl
7752/1-1
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2010/511423
2. Yasaklama Kararı Veren
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
İl/İlçe
Çankaya/Ankara
Adresi
Çetin Emeç Bulvarı No: 5
Tel-Faks
(0312) 480 08 10-(0312) 480 07 00
Posta Kodu
6450
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
Kenan HAŞEMOĞLU
1 - Kemhaş İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. 610 İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad.
Adresi
Sok. No: 19 Çankaya/ANKARA
T.C. Kimlik No.
610 Sok. No: 19 Çankaya/ANKARA
T.C. Kimlik No: 19012592830
Vergi Kimlik/
Seğmenler V.D. VKN: 5440015116
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ankara Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
Tic. Sicil No: 65634,
No.
Oda Sicil No: 28/477
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
7710/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 48
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/59740
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü (İZSU)
İl/İlçe
Konak/İZMİR
Adresi
Cumhuriyet Bulvarı No:16
Tel-Faks
0 232 293 00 00
0 232 293 24 08
Posta Kodu
35251
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek Veya
Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Ekip İç ve Dış Ticaret Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi
Adresi
Batı Mah. Ankara Cad. Eylül
Apt. No: 73/1
Pendik/İSTANBUL
T.C. Kimlik No.
Ömer Faruk ELÇİ
62902381236
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf
Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortakların
Ay
3290523933
İstanbul Ticaret Odası
542866
( )
Yıl
(1)
c-2886 DİK
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve
Kapsamı
( )
Tüm İhalelerden
Bakanlık İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
(X)
( )
()
a-4734
KİK
(X)
b-4735
KİSK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
( )
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7728/1-1
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Gaziemir Belediye Başkanlığı
İl/İlçe
Gaziemir/İZMİR
Adresi
Önder Caddesi No:41
Gaziemir/İZMİR
Tel-Faks
0 232 999 02 51
0 232 252 25 66
Posta Kodu
35410
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek Veya
Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Karabey GÜNEY
Adresi
Ali Fuat Cebesoy Mahallesi
9125/24 Sk. No: 2 D:1
Karabağlar/İZMİR
T.C. Kimlik No.
14663103756
5. Ortak ve/veya Ortakların
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf
Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
c-2886 DİK
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve
Kapsamı
(X)
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
( )
(X)
Bakanlık İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
( )
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7734/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 50
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Çeşme Belediye Başkanlığı
İl/İlçe
Adresi
Cumhuriyet Meydanı No:1
Tel-Faks
Çeşme/İZMİR
0 232 712 66 32
0 232 712 64 57
Posta Kodu
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek Veya
5. Ortak ve/veya Ortakların
Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Ahmet YILDIZ
İsmet İnönü Mahallesi 2015
Adresi
Sk. No: 23/3 Çeşme/İZMİR
T.C. Kimlik No.
10753451028
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf
Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
7. Yasaklamanın
Ay
(6)
Yıl
( )
Dayanağı ve
Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X)
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
(X)
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7735/1-1
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/38233
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İSKİ Genel Müdürlüğü
İl/İlçe
İstanbul
Adresi
Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No: 7
Eyüp / İstanbul
TelFaks
0 212 301 55 11
0 212 321 7 10
E-Mail
[email protected]
Posta
34060
Kodu
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek Veya
Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Güdücüler İnş. Nak. Hafriyat
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi
Güneş Mah. Balkan Cad.
No:10 Lüleburgaz /
Kırklareli
5. Ortak ve/veya Ortakların
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf
Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
4130066698
Lüleburgaz Ticaret Odası
2801
(6)
Yıl
( )
c-2886 DİK
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve
Kapsamı
( )
a-4734
KİK
(X)
b-4735
KİSK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
( )
( )
Bakanlık İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
( )
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7732/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 52
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Ayvalık Belediye Başkanlığı
İl/İlçe
Adresi
Fevzipaşa Vehbibey Mah. Sahilyolu
Cad. 1. Sok. No: 1 Ayvalık/Balıkesir
Tel-Faks
Posta Kodu
10400
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek Veya
Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Balıkesir/Ayvalık
0 266 312 23 98
5. Ortak ve/veya Ortakların
Celal OK
Aliçetinkaya Mah. Penguen
Adresi
Sok. No:7/2 Ayvalık/Balıkesir
T.C. Kimlik No.
24928294280
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf
Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve
Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X)
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
(X)
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7730/1-1
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
İl/İlçe
İstanbul
Adresi
Fuatpaşa Cad. No: 66 Fatih/İstanbul
Tel-Faks
0 212 455 33 30
0 212 455 33 73
Posta Kodu
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek Veya
Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortakların
Adı/Unvanı
İkram ÇELİK
Adresi
Kartaltepe Mah. Kervan Sok.
No:4/1-2 Kartal/İstanbul
T.C. Kimlik No.
46396696212
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf
Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve
Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X)
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
(X)
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7736/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 54
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/132545
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Kartepe Belediye Başkanlığı
İl/İlçe
Kocaeli/Kartepe
Adresi
17 Ağustos Mah. Dicle Cad. No:12
TelFaks
0 262 373 68 00
Posta
41135
Kodu
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek Veya
Tüzel Kişi
Ustalar Birliği İnşaat
Adı/Unvanı
Hafriyat Nakliyat Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti.
5. Ortak ve/veya Ortakların
Hüseyin KULAKSIZ
İstasyon Mah. Hüsnü Efe
Cad. No:58 Kartepe/Kocaeli
Adresi
T.C. Kimlik No.
32944587866
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf
Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
E-Mail
Ay
8960460678
Kocaeli Ticaret Odası
21697-30209
( )
Yıl
(1)
c-2886 DİK
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve
Kapsamı
( )
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
( )
( )
Bakanlık İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
( )
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7729/1-1
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
Nişantaşı Mh. Vatan Cd. Belediye
Sarayı No: 2
42060
İl/İlçe
Tel-Faks
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Konya/Selçuklu
(0332) 221 14 92
(0322) 221 16 56
[email protected]
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ferhat Akdeniz
Yenimahalle Mah. Azimet Sk. No: 5/19
Adresi
Karatay/KONYA
T.C. Kimlik No.
56185209264
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
(X) Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7731/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 56
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Marmaris Belediye Başkanlığı
İl/İlçe
Muğla/Marmaris
Adresi
Çıldır Mah. Atatürk Cad. No: 38
Tel-Faks
0252 413 18 81
Posta Kodu
48700
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Sadık Arslan
Armutalan Mah. 224 Sok. 55 Tatil Sit.
Adresi
Mavi Blok No: 12 Marmaris/MUĞLA
T.C. Kimlik No.
20794533980
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
(X) Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7737/1-1
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/67132
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Defne Belediye Başkanlığı
İl/İlçe
Adresi
Çekmece Mah. Çekmece Cad.
No: 191
Tel-Faks
Posta Kodu
21040
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Hüseyin Çoban İnşaat Temizlik Taahhüt
Tıbbi Malzeme Bilgisayar Güvenlik
Turizm ve Hizmet Müteahhitliği Ticaret
Limited Şirketi
Adresi
Cebrail Mah. Fatih Cad. 3 Varlık Sok.
Anlar Ap. No: 8 Antakya-HATAY
T.C. Kimlik No.
Hatay/Defne
0326 232 21 03
0326 232 31 15
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Hüseyin Çoban
19331056402
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
4740194804
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
11977
6. Yasaklama
Süresi
( )
Ay
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
(X)
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7733/1/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 58
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/67132
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Defne Belediye Başkanlığı
İl/İlçe
Adresi
Çekmece Mah. Çekmece Cad.
No: 191
Tel-Faks
Posta Kodu
21040
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Çağsa Temizlik Bilişim Yemekçilik
Otomotiv Nakliyat İnşaat Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
Adresi
Cebrail Mah. Fatih Cad. 3 Varlık Sok.
Anlar Ap. No: 8/2 Antakya-HATAY
T.C. Kimlik No.
Hatay/Defne
0326 232 21 03
0326 232 31 15
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Hüseyin Çoban
19331056402
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
2200628199
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
13747
6. Yasaklama
Süresi
( )
Ay
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
(X)
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7733/2/1-1
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
26 Ağustos 2014 – Sayı : 29100
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6716 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı İl
Müdürlüklerine Bağlı Olarak 43 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında
Karar
2014/6722 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2014/6724 Avrupa Birliği Bakanlığı Merkez Teşkilatına Bağlı Olarak Antalya ve İzmir
İllerinde Temsilcilik Açılması Hakkında Karar
2014/6725 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989
(2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların
Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013
Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2014/6728 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve
Yüksekokulların Kurulması, Bazı Fakülte ve Yüksekokulların Kapatılması ile
Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar
ATAMA KARARLARI
2014/6726 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma ile Orman ve Su
İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
— Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Orta Doğu Teknik Üniversitesi-New York Eyalet Üniversitesi (Suny) Uluslararası Ortak
Lisans Programları Eğitim-Öğretimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik
— Sinop Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
— Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/8/2014 Tarihli ve
75935942-050.01.04 – [01/26] Sayılı Kararı
Sayfa
1
3
4
5
7
11
12
13
14
18
19
19
YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 22/8/2014 Tarihli ve 3830 Sayılı Kararı ve Eki Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Arasından
12 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Seçimlerde Uygulanacak Seçim Takvimi ve Genelge
NOT:
21
25/8/2014 tarihli ve 29099 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Türk Gıda Kodeksi
Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
33
34
43
62
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete