T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
8 Mart 2014
CUMARTESİ
Sayı : 28935
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
Karar Sayısı : 2014/6018
19 Nisan 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5419 sayılı Kanunla
onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 6/2/2014 tarihli ve 4203760 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
İçindekiler 96. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6012
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden
muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki
Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının
13/2/2014 tarihli ve 6608 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
24/2/2014 TARİHLİ VE 2014/6012 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 43 – Ağız ve diş sağlığının korunması, ağız ve diş hastalıklarının
önlenmesi, bu hastalıkların tedavi giderlerinden tasarruf sağlanabilmesi ve diş fırçalama alışkanlığı kazandırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarına bağlı sağlık kurumlarınca on milyon adede kadar diş fırçası ve diş macunu dağıtılması, 4736 sayılı Kanunun 1 inci
maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”
MADDE 2 – Bu Karar, 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Karar Sayısı : 2014/6013
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “380 kV Bağıştaş-Keban
Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının 22/1/2014 tarihli ve 109 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Karar Sayısı : 2014/6016
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV Gümüşhane-Torul
Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının 29/1/2014 tarihli ve 167 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
7 Mart 2014
69471265-305-1755
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
CARICOM Zirvesine katılmak üzere; 8 Mart 2014 tarihinde Saint Vincent ve Grenadinler’e
gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
7 Mart 2014
68244839-140.03-65-130
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 7/3/2014 tarihli ve 69471265-305-1755 sayılı yazınız.
CARICOM Zirvesine katılmak üzere, 8 Mart 2014 tarihinde Saint Vincent ve Grenadinler’e
gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
—— • ——
YÖNETMELİKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
EV TİPİ KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE İLİŞKİN
YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/12/2006 tarihli ve 26376 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev Tipi
Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü personelinin
görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Mevzuatta belirtilen hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Birim: 3254 sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunda gösterilen merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler, döner sermaye işletmesi ile taşra teşkilatı bölge müdürlüklerini,
ç) Genel Müdürlük: Meteoroloji Genel Müdürlüğünü,
d) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan görev gruplarını,
e) Kadro unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,
f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve meteoroloji müdürü görevlerine, görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,
g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi
hükümleri çerçevesinde fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,
ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
h) Tahmin hizmeti: Genel Müdürlük analiz ve tahminler şube müdürlüğü, bölgesel tahmin merkezi ile meteoroloji meydan müdürlüklerinde yapılan hizmeti,
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklara yapılan yazılı sınavı,
j) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında atama yapılacak görev grupları aşağıda
belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü, meteoroloji müdürü,
2) Şef.
b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Uzman.
c) Hukuk Hizmetleri Grubu;
1) Hukuk Müşaviri.
ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici.
d) İdari Hizmetler Grubu;
1) Ayniyat saymanı,
2) Rasat kontrol memuru, ambar memuru, mutemet, memur, haberleşme memuru, daktilograf, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför ve koruma ve güvenlik
görevlisi.
e) Destek Hizmetleri Grubu;
1) Rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı ve hizmetli.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar; Avukat, mühendis, mimar, fizikçi, jeomorfolog,
matematikçi, istatistikçi, kimyager, astronom, diyetisyen, mütercim, kütüphaneci, kameraman,
prodüktör, ses kayıtçısı, spiker, grafiker, programcı, tekniker, istidlalci, rasatçı, teknisyen, haberleşme teknisyeni, hemşire, laborant, sağlık teknisyeni ve sağlık memuru.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanılacak kadrolara yapılacak atamalarda
aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanılacak kadrolara yapılacak atamalarda
aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.
a) Şube müdürü ve meteoroloji müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Genel Müdürlükte, döner sermaye işletme müdür yardımcısı, uzman, şef, avukat,
mühendis, mimar, fizikçi, jeomorfolog, matematikçi, istatistikçi, kimyager, astronom, çözümleyici, mütercim, programcı, tekniker, istidlalci, rasatçı, teknisyen, haberleşme teknisyeni, memur, haberleşme memuru, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,
3) Meydan Meteoroloji Müdürlüklerinin, meteoroloji müdürü kadrosuna atanacaklar
için; tahmin hizmetlerinde çalışmış olmak,
b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
c) Uzman kadrolarına atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
ç) Ayniyat saymanı ve Şef kadrolarına atanabilmek için;
1) Genel Müdürlükte bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin
(2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda veya rasatçı, istidlalci, haberleşme teknisyeni kadrolarında iki yıl çalışmış olmak,
2) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Bilgisayar eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da sistem çözümleme ve/veya bilgi işlem programlama sertifikasına sahip olmak,
2) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
e) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek
için;
1) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla
verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu
kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,
2) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
f) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanına atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,
g) Ambar memuru, mutemet, memur, haberleşme memuru ve daktilograf kadrolarına
atanabilmek için;
1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
2) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
gerekir.
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme
şartlarını taşımak,
b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
şartları aranır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın diploma ile ihraz edilen unvanlara atanabilirler.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.
a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesinden mezun olmak,
2) Avukatlık stajını yapmış olmak,
b) Mühendis, mimar, fizikçi, jeomorfolog, matematikçi, istatistikçi, kimyager, astronom, diyetisyen, kütüphaneci, kameraman, prodüktör, ses kayıtçısı, spiker ve grafiker kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Yükseköğretim kurumlarının yabancı dil bölümünden lisans diploması almış olmak,
ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Bilgisayar eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yükseköğrenim görerek Tekniker unvanını ihraz etmiş olmak,
e) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;
1) Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, teknik lise, endüstri meslek lisesi veya diğer liselerin endüstri meslek lisesi programı uygulayan bölümlerinden mezun olmak,
f) Hemşire, laborant, sağlık teknisyeni ve sağlık memuru kadrolarına atanabilmek için;
1) Belirtilen unvanları, en az ortaöğretim düzeyinde öğrenim mezunu olmak suretiyle
ihraz etmiş olmak,
g) İstidlalci, rasatçı ve haberleşme teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim düzeyinde meteoroloji alanında eğitim veren okullardan mezun
olmak veya en az ortaöğretim düzeyinde mesleki teknik eğitim mezunu olup, meteoroloji alanında kurs görmüş olmak,
gerekir.
Duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak
kadrolar ile başvuru usul ve esasları yazılı sınavlardan en az otuz gün önce İnsan Kaynakları
ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlük resmi internet sitesinde duyurulur. İlan edilen
kadrolara aday memur statüsünde bulunanlar başvuru yapamaz. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde
başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca
verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
(2) Yapılan başvurular İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenerek,
yazılı sınava girmeye hak kazananlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı ile Unvan Değişikliği
Sınavına İlişkin Esaslar
Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.
(2)Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği Genel Müdürlükçe belirlenir ve duyuruda belirtilir.
Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Şube müdürü ve meteoroloji müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin
tamamı sözlü sınava alınır.
(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
sınav duyurusunda belirtilecek ağırlıklarda esas alınarak, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü
sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama
yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve meteoroloji müdürü kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav
puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca
Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.
(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı
sebebiyle ataması yapılamayacak personelden asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması
halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri
yürütmek üzere, beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav kurulu veya
kurulları, Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Genel Müdür tarafından
belirlenecek İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı temsilcisi veya temsilcileri ile diğer
üyelerden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.
(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz
ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.
(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin sınava, eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu
derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler
sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.
(4) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
(5) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
Unvan değişikliği sınavına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları,
sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
(2) Unvan değişikliği sınavları, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama
yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre
hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli
başvurabilir.
(4) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır.
(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
(6) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve açıklanması
MADDE 16 – (1) Sonuç tutanağına başarılı olanların notları yazılır. Tutanak, sınav kurulu başkan ve üyelerince imzalanır. Bu tutanakta, değerlendirme sonuçları, en yüksek puandan
başlayarak ayrıca gösterilir.
(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı sonuçları Sınav Kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan
edilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 17 – (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının Genel Müdürlük resmi internet
sitesinde ilanından itibaren beş iş günü içinde sınav sonuçlarına dilekçeyle itiraz edebilirler.
(2) İtirazlar, Sınav Kurulunca en geç on iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç ilgililere
yazılı olarak bildirilir.
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
(3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara
dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen
süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav
iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.
Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 18 – (1) Yazılı sınavda kopya çekenler, verenler, teşebbüs edenler ve sınav
kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır.
(2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,
ilgilinin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da kanuni
işlem yapılır.
(3) Sınav salonuna, sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 19 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğerlerinin
belgeleri ise bir sonraki sınav tarihine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca
topluca saklanır.
Atama
MADDE 20 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesindeki başarı
puanlarına göre atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(2) Puanların eşit olması halinde; şube müdürü ve meteoroloji müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla
olana, üst öğrenim notu yüksek olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimi
bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana, üst öğrenim notu yüksek olana öncelik verilir.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya veya
başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralaması ve tercihler dikkate alınarak atama
yapılabilir.
(4) Sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı
ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından
herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar
için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Engellilerin sınavları
MADDE 21 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi
yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Özelleştirilen kuruluşlardan yapılacak atama
MADDE 22 – (1) Özelleştirme uygulamaları kapsamında Genel Müdürlüğe ilk defa
yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Görev grupları arasında geçişler
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
a) Aynı ana görev grubu içinde kalmak üzere, sınav yapılmaksızın aynı ve alt düzey
görevlere atanmak mümkündür.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili
kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
Naklen atama
MADDE 24 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelikteki unvan değişikliğine tabi aynı unvana ve görevde yükselmeye tabi aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu alt gruptaki unvanlara veya daha alt görevlere naklen atama yapılabilir. Diğer personel
kanunlarına tabi olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında
ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın Genel Müdürlükte olmaması halinde, öğrenim durumu,
ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü
dikkate alınır.
Kazanılmış haklar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca
kazananların hakları saklıdır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 – (1) 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Öğrenim düzeyi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla
iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı
bulunduğu Bakan yürütür.
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kurum hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına
ilk defa açıktan atanacaklarda aranılacak nitelikler, giriş sınavının şekli ve uygulanmasını düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Kurum hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına açıktan ilk defa atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat alımı için yapılacak sözlü sınavı,
b) Giriş Sınavı Komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınav komisyonunu,
c) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
ç) Kurum Başkanı: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanını,
d) KPSS (B): B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı Puan 3’ü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Esaslar
Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Kuruma ilk defa atanacak hukuk müşaviri ve avukatlar boş kadro ve
ihtiyaç durumuna göre, KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması esas alınarak yapılacak giriş
sınavı ile alınır.
Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden sınav
ilanında belirtilmiş olan taban puanını almış olmak,
c) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine
sahip olmak.
Giriş sınavının duyurulması
MADDE 6 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı,
sınav konuları atama yapılması planlanan azami kadro sayısı, kadronun sınıfı ve derecesi ile
gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önceden, yurt genelinde yayımlanan
tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde en az bir defa yayımlanmak ve Kurumun internet
sitesinde ilân edilmek suretiyle duyurulur.
Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen, elden veya posta yoluyla ilânda belirtilen adrese ya da ilânda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.
(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kurumdan veya Kurum internet adresinden
temin edecekleri sınav başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında
tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
b) Avukat kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,
c) Üç adet vesikalık fotoğraf,
ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
d) Özgeçmiş.
(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma
teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Kurum tarafından da onaylanabilir.
(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda
belirtilen son başvuru tarihine kadar Kuruma ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmaz.
Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları
MADDE 8 – (1) Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları Giriş Sınavı Komisyonu tarafından
yürütülür.
(2) Giriş Sınavı Komisyonu, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek
adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan şartları herhangi birini
taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Şartları taşıyan adaylar, KPSSP3
puan türünden en yüksek puana sahip adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan azami
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
kadro sayısının beş katını geçmemek üzere sıralamaya tâbi tutulur. Sıralamaya ilişkin liste Kurum internet sayfasında ilân edilir. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
(3) Sınav ve Komisyona ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.
Sınav konuları
MADDE 9 – (1) Sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku.
b) Medeni Hukuk.
c) Borçlar Hukuku.
ç) Medeni Usul Hukuku.
d) İdare Hukuku.
e) İdarî Yargılama Hukuku.
f) Ceza Hukuku.
g) Ceza Usul Hukuku.
ğ) Ticaret Hukuku.
h) İcra ve İflas Hukuku.
(2) Kurum tarafından gerek görülmesi hâlinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek
verilmek şartıyla ilâve konular belirlenebilir.
Giriş Sınavı Komisyonu
MADDE 10 – (1) Komisyon; Kurum Başkanı veya personelin atanmasından sorumlu
Başkan Yardımcısının başkanlığında; I. Hukuk Müşaviri ve Kurumda görev yapan hukuk müşavirleri ve avukatlar arasından Kurum Başkanı onayı ile, başkan dâhil en az beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin herhangi bir nedenle sınav komisyonuna katılamamaları hâlinde yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılır.
(2) Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının
katıldığı sınavlarda görev alamazlar.
Giriş Sınavı Komisyonunun görevleri
MADDE 11 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu; giriş sınavı ön hazırlık çalışmalarının yürütülmesi, sınavın yapılması, sonuçların ilân edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla
ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.
(2) Giriş Sınavı Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı
oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.
Giriş Sınavın değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Giriş sınavına çağrılan adaylar Giriş Sınavı Komisyonu tarafından
sözlü sınava tâbi tutulurlar.
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
(2) Sözlü sınavda adaylar;
a) 9 uncu maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.
(3) Adaylar, Komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde
yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Adayların
giriş sınavı puanlarının eşit olması hâlinde, KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte
yer alır.
Sınav sonuçlarının ilânı ve itiraz
MADDE 13 – (1) Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste Kurum Başkanı tarafından onaylandıktan sonra
Kurum internet sitesinde ilân edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç
yazılı olarak bildirilir.
(2) Başarılı sayılmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlayarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısı kadar asıl adayın
isimleri ilan edilir.
(3) Giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, duyuruda belirtilen kadro sayısı kadar aday,
duyuruda belirtilen kadro sayısından az olması hâlinde ise tümü yedek olarak ilan edilir.
(4) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilânından
itibaren altı ay süreyle geçerlidir.
(5) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
(6) Giriş sınavına katılacakların listesi ve giriş sınavı sonuçlarına Kurum internet sayfasında ilân edilmesini müteakiben yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, Komisyon tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 14 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 15 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu hâlde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Kurumca
saklanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atama İşlemleri
Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 16 – (1) Hukuk müşavirliği ve avukatlık giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına
dair yazılı beyanı.
ç) Dört adet vesikalık fotoğraf.
d) Mal bildirimi.
Hukuk müşavirliği ve avukatlığa atama ve bildirim
MADDE 17 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilân edilen boş kadro sayısı
kadar aday, başarı sıralamasına göre hukuk müşaviri veya avukat olarak atanır. Asıl listedeki
adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların yerine, yedek aday listesinden başarı sırasına göre atama yapılabilir.
(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(3) Atamaları yapılan hukuk müşaviri ve avukatların görevlerine başlamalarında 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.
(4) Ataması yapılanlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi
üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Başkanı yürütür.
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arnavutluk
Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde,
zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 8 inci
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında,
10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 12, 13 ve 15 inci maddelerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, 8 inci
maddesinin altıncı fıkrasında, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 17 nci maddesinde yer
alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci
fıkralarında, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve ek-3’ün Açıklamalar bölümünde yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ibaresi “Bakanlıkta” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Dış Ticaret Müsteşarlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET
MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI” olarak, ek-3’ünün A bölümünün
5 inci maddesinde yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından” olarak, ek-4’ünde yer alan “DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA”
ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak ve “Müsteşarlığınızca” ibaresi “Bakanlığınızca”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Ekonomi Bakanlığından:
AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE
KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa
Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde,
zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 8 inci
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında,
10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 12, 13 ve 15 inci maddelerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, 8 inci
maddesinin altıncı fıkrasında, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 17 nci maddesinde yer
alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci
fıkralarında, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve ek-3’ün Açıklamalar bölümünde yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ibaresi “Bakanlıkta” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Dış Ticaret Müsteşarlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET
MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI” olarak, ek-2’sinde yer alan tablonun “Tarife Kontenjanı Kod No” başlıklı sütunundaki “AB040(*)( )” ibaresi “AB040(*)( )”
olarak, aynı tablonun dipnotlarındaki son dipnot, numarası ile birlikte “( ): İlgili tarife kontenjanında yalnızca 1209.21.00.00.00 G.T.İ.P.’li madde için yapılacak müracaatlar için Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığından alınan ve tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firma adına
düzenlenmiş uygunluk yazısının aslı aranır.” olarak, ek-3’ünün A bölümünün 5 inci maddesinde
yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından” olarak, ek-4’ünde yer alan “DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “EKONOMİ
BAKANLIĞINA” olarak ve “Müsteşarlığınızca” ibaresi “Bakanlığınızca” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
1
3
3
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Ekonomi Bakanlığından:
AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKIŞLI BAZI İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA
TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa
Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde,
zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 8 inci
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında,
10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 12, 13 ve 15 inci maddelerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, 8 inci
maddesinin altıncı fıkrasında, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 17 nci maddesinde yer
alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci
fıkralarında, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve ek-3’ün Açıklamalar bölümünde yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ibaresi “Bakanlıkta” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Dış Ticaret Müsteşarlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET
MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI” olarak, ek-3’ünün A bölümünün
5 inci maddesinde yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından” olarak, ek-4’ünde yer alan “DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA”
ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak ve “Müsteşarlığınızca” ibaresi “Bakanlığınızca”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Ekonomi Bakanlığından:
BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bosna ve
Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde,
zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 8 inci
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında,
10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 12, 13 ve 15 inci maddelerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, 8 inci
maddesinin altıncı fıkrasında, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 17 nci maddesinde yer
alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci
fıkralarında, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve ek-3’ün Açıklamalar bölümünde yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ibaresi “Bakanlıkta” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET
MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI” olarak, ek-3’ünün A bölümünün
5 inci maddesinde yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından” olarak, ek-4’ünde yer alan “DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA”
ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak ve “Müsteşarlığınızca” ibaresi “Bakanlığınızca”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Ekonomi Bakanlığından:
FAS KRALLIĞI MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE
KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde,
zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 8 inci
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında,
10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 12, 13 ve 15 inci maddelerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, 8 inci
maddesinin altıncı fıkrasında, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 17 nci maddesinde yer
alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci
fıkralarında, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve ek-3’ün Açıklamalar bölümünde yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ibaresi “Bakanlıkta” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Dış Ticaret Müsteşarlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET
MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI” olarak, ek-2’sinde yer alan tablonun (1) numaralı dipnotu ile ek-3’ünün A bölümünün 5 inci maddesinde yer alan “Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı’ndan” ibareleri “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından” olarak,
ek-4’ünde yer alan “DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA”
olarak ve “Müsteşarlığınızca” ibaresi “Bakanlığınızca” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Ekonomi Bakanlığından:
FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 7/2/2013 tarihli ve 28552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Filistin
Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
Dair Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde,
zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Ekonomi Bakanlığından:
—— • ——
GÜRCİSTAN MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürcistan
Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde,
zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 8 inci
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında,
10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 12, 13 ve 15 inci maddelerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, 8 inci
maddesinin altıncı fıkrasında, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 17 nci maddesinde yer
alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci
fıkralarında, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve ek-3’ün Açıklamalar bölümünde yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ibaresi “Bakanlıkta” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Dış Ticaret Müsteşarlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET
MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI” olarak, ek-2’sinde yer alan tablonun “Tarife Kontenjanı Kod No” başlıklı sütunundaki “GÜR20(1)” ibaresi “GÜR20(2)” olarak,
“GÜR21(2)” ibaresi “GÜR21(3)” olarak, ek-3’ünün A bölümünün 5 inci maddesinde yer alan
“Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından” olarak,
ek-4’ünde yer alan “DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA”
olarak ve “Müsteşarlığınızca” ibaresi “Bakanlığınızca” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Tebliğin ek-2’sinde yer alan tablonun (1) ve (2) numaralı dipnotları
ile son dipnotu numarası ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) : İlgili tarife kontenjanında yalnızca 0701.10.00.00.00 G.T.İ.P.’li madde için yapılacak müracaatlar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan ve tarife kontenjanı
tahsis talebinde bulunan firma adına düzenlenmiş uygunluk yazısının aslı aranır.
(2)
: 4/11/2008 tarihli ve 2008/14356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, İthalat Rejimi
Kararının 'Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oranı ile
varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %'si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro
(EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değeri 0 olarak uygulanır.
(3)
: 4/11/2008 tarihli ve 2008/14356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, İthalat Rejimi
Kararının 'Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oranının
%50'si ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %'si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %50'si uygulanır.”
MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
KARADAĞ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadağ
Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,”
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde,
zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 8 inci
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında,
10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 12, 13 ve 15 inci maddelerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, 8 inci
maddesinin altıncı fıkrasında, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 17 nci maddesinde yer
alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci
fıkralarında, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve ek-3’ün Açıklamalar bölümünde yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ibaresi “Bakanlıkta” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Dış Ticaret Müsteşarlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET
MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI” olarak, ek-3’ünün A bölümünün
5 inci maddesinde yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından” olarak, ek-4’ünde yer alan “DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA”
ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak ve “Müsteşarlığınızca” ibaresi “Bakanlığınızca”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Ekonomi Bakanlığından:
—— • ——
MAKEDONYA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makedonya
Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,”
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde,
zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 8 inci
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında,
10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 12, 13 ve 15 inci maddelerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, 8 inci
maddesinin altıncı fıkrasında, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 17 nci maddesinde yer
alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci
fıkralarında, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve ek-3’ün Açıklamalar bölümünde yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ibaresi “Bakanlıkta” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Dış Ticaret Müsteşarlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET
MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI” olarak, ek-3’ünün A bölümünün
5 inci maddesinde yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından” olarak, ek-4’ünde yer alan “DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA”
ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak ve “Müsteşarlığınızca” ibaresi “Bakanlığınızca”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Ekonomi Bakanlığından:
—— • ——
MISIR ARAP CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mısır Arap
Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,”
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde,
zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 8 inci
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında,
10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 12, 13 ve 15 inci maddelerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, 8 inci
maddesinin altıncı fıkrasında, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 17 nci maddesinde yer
alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci
fıkralarında, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve ek-3’ün Açıklamalar bölümünde yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ibaresi “Bakanlıkta” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Dış Ticaret Müsteşarlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET
MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI” olarak, ek-3’ünün A bölümünün
5 inci maddesinde yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından” olarak, ek-4’ünde yer alan “DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA”
ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak ve “Müsteşarlığınızca” ibaresi “Bakanlığınızca”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Ekonomi Bakanlığından:
—— • ——
MORİTYUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM
ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 21/6/2013 tarihli ve 28684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Morityus
Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde,
zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Ekonomi Bakanlığından:
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM
ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sırbistan
Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde,
zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 8 inci
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında,
10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 12, 13 ve 15 inci maddelerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, 8 inci
maddesinin altıncı fıkrasında, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 17 nci maddesinde yer
alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci
fıkralarında, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve ek-3’ün Açıklamalar bölümünde yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ibaresi “Bakanlıkta” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET
MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI” olarak, ek-3’ünün A bölümünün
5 inci maddesinde yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından” olarak, ek-4’ünde yer alan “DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA”
ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak ve “Müsteşarlığınızca” ibaresi “Bakanlığınızca”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Ekonomi Bakanlığından:
ŞİLİ CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde,
zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 8 inci
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında,
10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 12, 13 ve 15 inci maddelerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, 8 inci
maddesinin altıncı fıkrasında, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 17 nci maddesinde yer
alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci
fıkralarında, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve ek-3’ün Açıklamalar bölümünde yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ibaresi “Bakanlıkta” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET
MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI” olarak, ek-4’ünde yer alan “DIŞ
TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak ve “Müsteşarlığınızca” ibaresi “Bakanlığınızca” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Ekonomi Bakanlığından:
TUNUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA
TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunus
Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde,
zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 8 inci
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında,
10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 12, 13 ve 15 inci maddelerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, 8 inci
maddesinin altıncı fıkrasında, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 17 nci maddesinde yer
alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci
fıkralarında, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve ek-3’ün Açıklamalar bölümünde yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ibaresi “Bakanlıkta” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Dış Ticaret Müsteşarlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET
MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI” olarak, ek-3’ünün A bölümünün
5 inci maddesinde yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından” olarak, ek-4’ünde yer alan “DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA”
ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak ve “Müsteşarlığınızca” ibaresi “Bakanlığınızca”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Ekonomi Bakanlığından:
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM
ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürdün
Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde,
zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 8 inci
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında,
10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 12, 13 ve 15 inci maddelerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, 8 inci
maddesinin altıncı fıkrasında, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 17 nci maddesinde yer
alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci
fıkralarında, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve ek-3’ün Açıklamalar bölümünde yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ibaresi “Bakanlıkta” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET
MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI” olarak, ek-4’ünde yer alan “DIŞ
TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak ve “Müsteşarlığınızca” ibaresi “Bakanlığınızca” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
8 Mart 2014
CUMARTESİ
Sayı : 28935
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Rize 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No
: 2012/376
Karar No
: 2013/150
Sanık
: Manuchar Nıkoladze, Aleksandır ve Luara oğlu, 21/02/1977
Batum doğumlu, Berıdze Sok. No: 14 Batum Gürcistan
nüfusuna kayıtlı.
Suç
: Basit Cinsel Saldırı
Suç Tarihi
: 20/10/2011
Uygulanan Kanun Mad. : Türk Ceza Kanunu 102/1
Verilen Ceza Miktarı
: 5 Yıl Hükmün Açıkl. Geri Bırak. Ned. Dnt. Ser. (CMK 231/8)
Karar Tarihi
: 12/03/2013
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat
çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı
Tebligat Kanununun 28-31 nci maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan
tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilandan 7 gün sonra kararın
kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
1400
—— • ——

Soma Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No
: 2012/29
Karar No
: 2012/538
Sanık
: MURAT ARSLAN, Hasan ve Sedef oğlu 04/07/1992 D.lu, Manisa Soma
Hatun mah/köyü nüfusuna kayıtlı. Meçhul adres
Suç
: Silahla Tehdit ve Hakaret
Suç Tarihi : 11/12/2011
Karar Tarihi : 27/11/2012
Mahkememizin yukarıda esas karar numarası yazılı 27/11/2012 tarihli kararı ile sanık
Murat Arslan hakkında silahla tehdit suçundan 2 Yıl 1 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına,
Hakaret suçundan verilen mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olup, ayrıca diğer sanık Hava Yakın hakkında sanık Murat'a yönelik tehdit eylemi
nedeniyle verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara karşı itiraz hakkı
olmakla, Murat Arslan tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiş olduğundan
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi gereğince adresi tespit edilemediğinden aynı yasanın
29,30, ve 31. maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan yapıldıktan 15
gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, masrafın sanıktan tahsiline ve ilanın bir suretinin
mahkeme ilan divanhanesinde asılıp ilan edilmesine karar verilmiştir. İlanen tebliğ olunur.
1446
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2013/556
Karar No : 2013/741
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; sanık Mohamad ve Aycha oğlu 23/01/1966
Damascus D.lu Suriye nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden ABDULSALAM
MNJD ve sanık Omar ve Fatıma oğlu 01/08/1976 Aleppo D.lu Suriye nüfusuna kayıtlı olan
ABDULLAH DAKS hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan
dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 09/12/2013 tarih ve 2013/556 esas, 2013/741 karar
sayılı ilamı ile sanıklar hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1. maddesi
uyarınca neticeten 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 80,00,-TL adli para cezası ile ayrı ayrı
cezalandırılmalarına, sanıklara verilen hapis cezasının 2 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanıkların adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
1441
—————
Esas No : 2013/772
Karar No : 2013/761
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmoud ve Maryam oğlu 10/07/1979 Aleppo
D.lu Suriye nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden IBRAHEM ALYASIN hakkında
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında
Mahkememizin 12/12/2013 tarih ve 2013/772 esas, 2013/761 karar sayılı ilamı sanık hakkında
5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 8 ay hapis ve 80,-TL
adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezasının 2 yıl süreyle ertelenmesine
ve kaçak eşyaların naklinde kullanılan SYR 862759 plakalı aracın müsaderesine yer olmadığına
karar verildiği, verilen kararın katılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Cilvegözü Gümrük
Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edildiği,
Temyiz dilekçesinin, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
1442
—————
Esas No : 2013/486
Karar No : 2013/742
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mustafa ve Farıda oğlu, 1971 Edlıb D.lu Suriye
nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden ABDULAZIZ SATIFI hakkında 5607 Sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında
Mahkememizin 09/12/2013 tarih ve 2013/486 esas, 2013/742 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında
5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/5 maddesi uyarınca neticeten 50 ay hapis ve 80,-TL
adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 1 yıl süreyle
ertelenmesine, suça konu eşyaların naklinde kullanılan 744435 plaka sayılı aracın müsaderesine
yer olmadığına karar verildiği, verilen kararın katılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı vekili
tarafından temyiz edildiği,
Temyiz dilekçesinin, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
1443
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem
cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki
esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası/
İhale kayıt numaraları
: 2014/26719
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje
Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum/
SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0 (362) 312 19 19 / 7092-7093
Faks: 0 (362) 457 60 21
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: ---
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Sistemi,
b) Teslim yeri/yerleri
: Üniversitemiz
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin
1 Adet (Komple)
Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği Bölümü
imzalanmasını
müteakip,
90
(doksan) takvim günü
3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin
a) Verileceği/Yapılacağı yer
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje
Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satın Alma Bürosu
Kurupelit-Atakum/SAMSUN
b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri
: 18/03/2014 Saat: 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu
kapsamında sunmaları gerekir.
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza
beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
4.1.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan
standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki
teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
(Yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.)
4.1.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;
(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla)
a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler
hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve
benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.
b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen
maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.
c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde
demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe
kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat
süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların
isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta
demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik
Belgesi.
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
4.2.2. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler;
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla
da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil
her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909
7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya
yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı
iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih,
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (İhale
dokümanı satın alındığına dair belge;)
8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satın Alma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici
teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en
az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
1744/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 52
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
11 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Karabük İl Özel İdaresi talebi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ihtiyacı 11 kalem tıbbi cihaz, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan
teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak
ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya Ofis banka
hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 25/03/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi
teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
1833/1-1
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
48 ADET İŞYERİ YAPTIRILACAKTIR
Şırnak-Cizre (II. Bölüm) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Şırnak-Cizre (II. Bölüm) Küçük Sanayi
Sitesine ait 48 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak
üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin
Adresi
: Cudi Mah. Nusaybin Cad. Nergiz Petrol Karşısı
Bedirhan Sokak Tanrıverdi Apartmanı Kat: 1 No: 2
Cizre/ŞIRNAK
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 48 adet işyeri yapım işi
b) Yapılacağı yer
: Cizre/ŞIRNAK
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır
e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile) : 6.526.420.-TL
f) Geçici teminatı
: 456.849,40.-TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad.
No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara
b) Tarihi ve saati
: 25/03/2014 - Saat : 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de
sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39.
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda;
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu oda
Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle
ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya ŞırnakCizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Cudi Mah. Nusaybin Cad. Nergiz
Petrol Karşısı Bedirhan Sokak Tanrıverdi Apartmanı Kat:1 No:2 Cizre/ŞIRNAK adreslerinde
görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
1790/2-1
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, 191 ada, 2 parsel üzerindeki 509735 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve 9. maddesi ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinin (j) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 6039 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 732 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.02.2014 tarihli ve 1404
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1755/1/1-1
—————
Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti.ve Bilgütay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Cikcilli Belediyesi, 424 ada, 3 parsel üzerindeki 161292 nolu
yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) ve (ı) fıkraları ile
Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin yapım aşaması
bölümünün (b) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 184813 Ticaret Sicil
No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 392 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gaba Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hasan AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:757, Oda Sicil No:9560), Sevim ŞAKAR (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15563, Oda Sicil No:13696) ve Abdullah Ender TAŞ’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:39267) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g)
ve (ı) fıkralarındaki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 12529 Ticaret Sicil No ile Alanya
Ticaret Odasına kayıtlı 554 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilgütay Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet GÜLCAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:7256, Oda Sicil No:3756), Kerim MAT (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7862, Oda Sicil No:20273), Necdet GÜCAVLI (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12941, Oda Sicil No:10366) ve Ayşe Suzan
AKIŞOĞLU (YILDIRIM)’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77959) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının
21.02.2014 tarihli ve 1405 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1755/2/1-1
—————
Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Bilgütay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Cikcilli Belediyesi, 424 ada, 4 parsel üzerindeki 161290 YİBF
nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) ve (ı) fıkraları
ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin yapım aşaması
bölümünün (b) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 184813 Ticaret Sicil
No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 392 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gaba Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hasan AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Denetçisi, Denetçi No:757, Oda Sicil No:9560), Sevim ŞAKAR (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15563, Oda Sicil No:13696), Mehmet Ergin ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8784, Oda Sicil No:29264), Ali KOÇ (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:25577) ve Abdullah Ender TAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:39267) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g)
ve (ı) fıkralarındaki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 12529 Ticaret Sicil No ile Alanya
Ticaret Odasına kayıtlı 554 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilgütay Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet GÜLCAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:7256, Oda Sicil No:3756), Kerim MAT (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7862, Oda Sicil No:20273), İlhan ARAS (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7140, Oda Sicil No:14762) ve Ayşe Suzan YILDIRIM’ın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77959) kuruluşların Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 18.06.2011 tarihli 27968 sayılı
Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti bir defa geçici olarak durdurulan, 21.02.2014 tarihli ve
1405 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 392
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim
faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç
defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi
Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 392 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 21.02.2014 tarihli ve 1406 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1755/3/1-1
—————
Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kepez ilçesi, 2380 ada, 3 parsel üzerindeki 166668 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 184813 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı
392 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Hasan AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:757, Oda Sicil
No:9560), Hikmet KARABEY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:15507, Oda Sicil No:40018), Sevim ŞAKAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:15563, Oda Sicil No:13696), Mehmet Ergin ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:8784, Oda Sicil No:29264), Mustafa Zühtü ÖZADALI (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19939) ve Abdullah Ender TAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:39267) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir)
yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 21.02.2014 tarihli ve 1406
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 21.02.2014 tarihli ve 1407 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1755/4/1-1
—————
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Belediyesi, 4 pafta, 2395 parsel
üzerindeki 208801 YİBF nolu inşaatın denetiminde görev alan Kontrol Elemanı, İnşaat
Mühendisi İsmail Selçuk YILMAZ (Oda Sicil No:57643) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan
davada, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 06.02.2014 tarih ve E.2013/1693 sayılı kararı ile “dava
konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.11.2013 tarih ve 28808
sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi İsmail Selçuk YILMAZ (Oda
Sicil No:57643) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 27.02.2014 tarih
ve 1568 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
1756/1-1
—— • ——
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
06/11/2013 tarih ve 28813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Uğur Mumcu Cad. No: 88
Gaziosmanpaşa/ANKARA adresli ve 6120028093 vergi numarasında kayıtlı olan Mapa İnşaat ve
Ticaret A.Ş.’nin, 2886 sayılı Kanunun 84. Maddesinin üçüncü fıkrası gereği Bakanlığımızca
yapılacak tüm ihalelere katılmaktan 6 (Altı) ay süreyle yasaklanmasına ilişkin işlemin, Ankara 14.
İdare Mahkemesinin 31/12/2013 tarihli ve Esas 2013/1573 sayılı Kararıyla yürütülmesinin
durdurulmasına karar verildiğinden, Mapa İnşaat ve Ticaret A. Ş.’nin Bakanlığımızca yapılacak
tüm ihalelere katılmaktan yasaklanması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.
İlan olunur.
1803/1-1
—— • ——
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Belediye Encümenimizin 19.12.2013 tarih ve 2213/4304 sayılı, Ankara Büyükşehir
Belediye Encümeninin 13.02.2014 tarih ve 436/745 sayılı kararları ile onaylanan Karacakaya
Mahallesi 373, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483,
484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527,
528, 532, 533, 535, 536, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552,
556, 559, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611,
612, 614, 615, 628, 629, 641, 642, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026,
1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042,
1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057,
1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073,
1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088,
1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103,
1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118,
1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134,
1136, 1139, 1140, 1144, 1145, 1146, 1153, 1154 nolu kadastral parseller ile 2644 sayılı Tapulama
Kanununun 21. Maddesi gereği oluşan alanlara ilişkin 84344 nolu parselasyon planı
Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
1797/1-1
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 10.10.2013-122
KARAR TARİHİ VE NO
: 10.10.2013-2920
45.05/75
Toplantı Yeri
İZMİR
Manisa İli, Ahmetli İlçesi, Alahıdır Köyü sınırları içerisinde kalan köprü ve değirmen
tescil önerisinin değerlendirilmesinin istendiği Manisa İl Kültür Müdürlüğünün 14.09.2012 ve
4011 sayılı yazısı ve ekleri, Manisa Valiliği Manisa Kadastro Müdürlüğü Turgutlu Kadastro
Biriminin 19.04.2013 tarihli ve 258 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünün 05.07.2013 tarihli ve 6051 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 10.07.2013 tarihli ve 6755 ayılı yazısı, Ahmetli
Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü 02.07.2013 tarihli ve 490-884 sayılı yazısı, Orman ve
Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 09.07.2013 tarihli
ve 403326 sayılı yazısı, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05.07.2013 tarihli ve
3224 sayılı yazısı, Müdürlüğümüzün 22.07.2013 tarihli ve 2452 sayılı yazısı ve eki, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün
30.07.2013 tarihli ve 119470 sayılı yazısı ve eki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden
İşleri Genel Müdürlüğünün 13.08.2013 tarihli ve 654173 sayılı yazısı ve eki, Kurul Müdürlüğü
uzmanlarınca hazırlanan 09.10.2013 tarih ve 1245 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem
dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;
Manisa İli, Ahmetli İlçesi, Alahıdır Köyü mülki sınırlarında, Çıplak Değirmen Mevkiinde
kalan değirmen yapısının, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesine,
koruma grubunun II. Grup (ikinci) olarak belirlenmesine, söz konusu taşınmaza ilişkin rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza
iletilmesine,
Manisa İli, Ahmetli İlçesi, Alahıdır Köyü mülki sınırlarında, Çıplak Değirmen Mevkiinde
kalan, köprünün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesine, koruma
grubunun I. (birinci) Grup olarak belirlenmesine,
Söz konusu taşınmazlara ilişkin korunma alanlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli
topografik haritada gösterildiği köşe noktası koordinat değerleri ile belirlendiği şekliyle
belirlenmesinin uygun olduğuna,
Söz konusu korunma alanlarında kararımız ile tescil edilen yapılara zarar vermeyecek
şekilde tarımsal faaliyetlere devam edilebileceğine, bunun haricindeki tüm inşai ve fiziksel
uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, karar verildi.
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
565/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 64
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 15.12.2011-7
Karar Tarihi ve No
Toplantı Yeri : SAMSUN
: 15.12.2011-153
Amasya İli, Merkez, Çakallar Mevkiinde bulunan antik sur kalıntılarının tescil edilmesi
talebine ilişkin ilgilisinin 18.02.2011 tarihli başvurusu, su kanalı olduğu tespit edilen söz konusu
kalıntıların tesciline ait belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 14.10.2011 gün ve 2570 sayılı yazısı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonunda;
Amasya İli, Merkez, Çakallar Mevkiinde bulunan ve Ferhat Dağı üzerinden Karakaya’ya
kadar devam eden mimarı dokuların Çırçır suyu olarak adlandırılan su kanalı olduğu
anlaşıldığından, söz konusu su kanalının 3386 ve 5226 sayılı Yasalar ile değişik 2863 sayılı Yasa
kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, kanalın sayısal ortamda
halihazır harita ve imar planına işlenmesine, arazinin topoğrafik eşikleri de dikkate alınarak,
kanalın her iki yanında minimum 4’er metre olmak üzere belirlenecek koruma alanı önerisinin
Müze Müdürlüğü’nce hazırlanarak kurulumuza sunulmasına karar verildi.
—————
1757/1/1-1
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2013-77
Karar Tarihi ve No
Toplantı Yeri : SAMSUN
: 21.12.2013-1514
Amasya İli, Merkez, Çakallar Mevkii’nde tapulama dışı Ferhat Dağı üzerinden başlayıp
Karakaya’ya kadar devam eden, Çırçır Suyu olarak adlandırılan tescilli antik kanal harabesinin ve
kurul kararı ile istenen koruma alanı önerisinin işlendiği harita ile Müze raporunun gönderildiği
Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 29.11.2013 gün ve 2766 sayılı, 11.12.2013
gün ve 2884 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
15.12.2011 gün ve 153 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü uzmanlarının 12.12.2013 gün ve 435 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve
ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Amasya İli, Merkez, Çakallar Mevkii’nde, tapulama dışı Ferhat Dağı üzerinden başlayıp
Karakaya’ya kadar devam eden, Şehirüstü Mahallesi, 560 ada, 102, 67, 96, 97 parseller, 562 ada,
16, 17 parseller ve 563 ada, 17, 18 parsellerden geçen tescilli Çırçır Suyu kanal harabesinin
işlendiği ve 15.12.2013 gün ve 153 sayılı kararımız doğrultusunda hazırlanıp ekteki 1/1000
ölçekli halihazır harita ile 1/5000 ölçekli kadastral haritada sınırları işaretlenen ve koordinat
değerleri belirtilen alanın koruma alanı olarak kabul edilmesine, tescilli kanal ve koruma alanının
imar planına işlenerek plan kararı ile kurulumuza sunulmasına, tescilli kanalın koruma alanı
içinde yapılacak her türlü uygulama için kurulumuzdan izin alınmasına, Şehirüstü Mahallesi, 560
ada, 102, 67, 96, 97 parseller, 562 ada, 16, 17 parseller ve 563 ada, 17, 18 parsellerin tapu kaydına
“korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” ve “koruma alanı” olduklarına dair şerh konulmasına
karar verildi.
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
1757/2/1-1
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2013-72
Toplantı Yeri : AMASYA
Karar Tarihi ve No
: 09.11.2013-1421
Amasya İli, Merkez, Kirazlıdere Mahallesi, Kadem Sokak, kentsel ve arkeolojik sit
alanları dışında, temel dolgusu için toprak alımı sırasında mezarlar çıkması üzerine Müze
Müdürlüğünce yapılan kurtarma kazısı sonuçlarına ve 1200 ada, 4 parselde açığa çıkan dört adet
tonozlu mezarın anıt eser olarak, 1200 ada, 2, 3, 4 parsellerdeki Roma nekropolünün III. derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.08.2013 gün ve 1860 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin
iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 28.08.2013 gün ve 136776 sayılı yazısı, konuya ait
Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 04.11.2013 gün ve 383
sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Amasya İli, Merkez, Kirazlıdere Mahallesi Kadem Sokak, kentsel ve arkeolojik sit
alanları dışında, 1200 ada, 4 parselde toprak alımı sırasında açığa çıkan dört adet Roma dönemi
tonozlu mezarın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kalması nedeniyle korunması gerekli
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, mezarların açıkta korunamayacağı
anlaşıldığından Müze denetiminde üzerinin toprakla kapatılmasının uygun olduğuna; 1200 ada, 2,
3, 4 nolu parsellerdeki Roma nekropolünün de 2863 sayılı yasa kapsamında III. derece arkeolojik
sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen
sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine,
III. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma Kullanma Şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün
ve 658 sayılı ilke kararının III. Maddesine göre:
1. III. derece arkeolojik sit alanı içinde, mevcut onaylı imar planındaki yapılanma
koşullarını aşmayacak şekilde her türlü inşai ve fiziki müdahale için Koruma Bölge Kurulundan
izin alınması zorunludur.
2. İlgili kurumlarca herhangi bir inşaat izni verilmeden önce ilgili Müze Müdürlüğü
tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilip, sondaj kazı sonuçları (bu alanlarla ilgili varsa kazı
başkanının görüşleriyle birlikte) Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilir ve alınacak karar
doğrultusunda hareket edilir.
3. Altyapı uygulamalarına ilişkin talepler sondaj kazı sonuçları ile birlikte Koruma Bölge
Kurulunda değerlendirilir ve alınacak karar doğrultusunda hareket edilir. İçme Suyu,
Kanalizasyon vb. alt yapı kazılarının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılarak sonuçlarının
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi, herhangi bir buluntuya rastlanılması halinde
çalışmaların durdurularak alınacak Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda hareket edilmesi
gerekir.
4. Talep edilen uygulamalara ait yapılacak tüm sondaj kazılarının, bilimsel kazı tekniğine
uygun olarak ilgili Müze Müdürlüğünce alanının niteliğine göre gerekli ve yeterli göreceği sayı ve
büyüklükte açmalar halinde yapılması gerekir.
5. Sit potansiyelinin irdelenmesi amacıyla Koruma Bölge Kurulunca genel sondaj kararı
verilebilir.
6. Koruma Bölge Kurulundan izin alınmak koşuluyla kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde tevhit ve ifraz yapılabilir.
7. Her türlü yıkım ve hafriyat işlemlerinin ilgili Müze Müdürlüğünün denetiminde
yapılması gerekir. Yıkım ve kazı işlerinde patlayıcı madde kullanılamaz,
8. Taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzemeler dökülemez.
9. Koruma Bölge Kurulunun uygun görmesi halinde rüzgar enerji santralları yapılabilir.
10. Belediyesince üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanarak incelenmek ve
sonuçlandırılmak üzere Koruma Bölge Kuruluna sunması zorunludur.
Olarak belirlenmesine karar verildi.
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
1758/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 68
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2012/84724
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
İçişleri Bakanlığı
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İl/İlçe
İstanbul/Güngören
Adresi
Kasım Sok. No: 62/A Blok Kat: 2
Merter
TelFaks
0 212 449 40 00
0 212 449 44 70
Posta
34010
Kodu
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya
Tüzel Kişi
ABL Mühendislik ve İnşaat
Adı/Unvanı
Taahhüt Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi
Bağdat Cad. Bostan Tüccarı
Sok. Beyazgül Apt. No: 7
Adresi
Daire: 6 Suadiye/Kadıköy/
İstanbul
E-Mail
5. Ortak ve/veya Ortakların
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf
Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
0020542829
İstanbul Ticaret Odası
815517
Ay
( )
Yıl
(1)
c-2886 DİK
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve
Kapsamı
( )
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
( )
( )
Bakanlık İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
( )
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortakların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1777/1-1
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2012/70031
2. Yasaklama Kararı Veren
Başbakanlık
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
T.C. Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı
İl/İlçe
Çankaya
Tel-Faks
0312 266 30 35
Bilkent Plaza B1 Blok
Adresi
Bilkent/Ankara
Posta Kodu
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
İnta Müh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd.
Adı/Unvanı
Şti.
Oğuzlar Mah. 1370 Sok. No: 16/9
Adresi
Balgat/Ankara
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
4780055822
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicili
Ticaret/Esnaf Odası
Müdürlüğü
Ticaret/Esnaf Sicil No.
148456
1
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(Bir)
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
1789/1-1
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1804/1-1
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2012/193771
2. Yasaklama Kararı Veren
Milli Savunma Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İzmir İkmal Destek Komutanlığı
İl/İlçe
Bayraklı/İzmir
Tel-Faks
0232 365 41 36-0232 367 53 93
E-Mail
[email protected]
İzmir İkmal Destek Komutanlığı
Adresi
Turan-Bayraklı/İzmir
Posta Kodu
06790
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
İlkin Eçil İlk-Seb Taahhüt ve Ticaret
Merkez Mah. Atatürk Bulvarı No: 105
Adresi
Eçil Apt. D: 2 Gölcük/Kocaeli
T.C. Kimlik No.
39178740302
Vergi Kimlik/
966 029 1802
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
Kocaeli Ticaret Odası
Gölcük/2756
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
b-4735
( )
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
1805/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 72
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/144247
2. Yasaklama Kararı Veren
Milli Savunma Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
13’üncü İkmal Merkezi
İl/İlçe
Komutanlığı
Etimesgut/Ankara
13’üncü İkmal Merkezi
Komutanlığı Örnek Evler
Adresi
Mahallesi Fatih Yolu Üzeri
0272 216 57 00
Tel-Faks
0272 216 28 40
Kömürcüler Sitesi Karşısı
Afyonkarahisar
Posta Kodu
06790
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
[email protected]
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Şenel Gürdal
Dumlupınar Mahallesi Kamilmiras
Adresi
Caddesi 24/13 Afyonkarahisar
T.C. Kimlik No.
11407527748
Vergi Kimlik/
11407527748
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Afyonkarahisar Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
10528
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
1806/1-1
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1778/1-1
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1779/1-1
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1785/1/1-1
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1785/2/1-1
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1785/3/1-1
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1782/1-1
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1776/1-1
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1780/1-1
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1781/1-1
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1783/1-1
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1784/1-1
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1786/1-1
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
Sayfa : 94
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
Sayfa : 96
RESMÎ GAZETE
8 Mart 2014 – Sayı : 28935
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2014/6018 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6012 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden
Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin
Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2014/6013 380 kV Bağıştaş-Keban Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar
2014/6016 154 kV Gümüşhane-Torul Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar
Sayfa
1
14
15
17
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
19
YÖNETMELİKLER
— Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik
— Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
19
20
28
TEBLİĞLER
— Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük
Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
33
34
35
36
37
38
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
59
87
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete