T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
31 Mayıs 2014
CUMARTESİ
Sayı : 29016
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6369
Malatya İlinde tesis edilecek Merkez Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı
amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan
Bakanlığın 17/4/2014 tarihli ve 11936 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
F. IŞIK
İ. GÜLLÜCE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
A. İSLAM
Kültür ve Turizm Bakanı V.
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
İçindekiler 88. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Karar Sayısı : 2014/6371
Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek “154 kV Demirköprü-Alaşehir EİH (GirdiÇıktı) Alaşehir JES Havza TM’ye Nihai Bağlantı Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli
haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde,
iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 22/4/2014 tarihli ve 628 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. IŞIK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
A. İSLAM
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı V.
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
A. Ç. KILIÇ
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Karar Sayısı : 2014/6372
Manisa ve Balıkesir illeri sınırları içerisinde tesis edilecek Soma Rüzgâr Enerjisi
Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen
taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın 25/4/2014 tarihli ve 12752 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. IŞIK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
A. İSLAM
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı V.
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
A. Ç. KILIÇ
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Karar Sayısı : 2014/6373
Aydın İlinde tesis edilecek Söke Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı amacıyla ekli listede
bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine adına tescil
edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın 25/4/2014
tarihli ve 12753 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. IŞIK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
A. İSLAM
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı V.
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
A. Ç. KILIÇ
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Karar Sayısı : 2014/6374
Kocaeli İlinde tesis edilecek Gökdağ Rüzgâr Elektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli
listede bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına
tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın
25/4/2014 tarihli ve 12757 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. IŞIK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
A. İSLAM
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı V.
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
A. Ç. KILIÇ
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Karar Sayısı : 2014/6375
Malatya İlinde tesis edilecek Arapgir Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı amacıyla ekli
listede bulunduğu yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine adına tescil
edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın 25/4/2014
tarihli ve 12755 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. IŞIK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
A. İSLAM
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı V.
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
A. Ç. KILIÇ
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
—— • ——
TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No.
: 2014/44
İşyeri
: Fesleğen Temizlik Bilgisayar Yemek Gıda Org. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.
Öz Ankara Toptancılar Sitesi No: 260 Macunköy/ANKARA
SGK Sicil No. : 1254983.006
Tespiti İsteyen : T. Sağlık-İş Sendikası
İnceleme
: Fesleğen Temizlik Bilgisayar Yemek Gıda Org. Turz. San. Tic. Ltd.
Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Özevler Mah. 320.Sok.
No:11 Demetevler-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Demetevler Fatma Üçer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
işyerinde korunma ve bakım altındaki kişilerin, temizlik, bakım, giyim, beslenme, refakat, banyo, tuvalet gibi günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi işlerinin yapılması, bu nedenle
yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda
yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Fesleğen Temizlik Bilgisayar Yemek Gıda Org. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve
sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No.
: 2014/45
İşyeri
: Sivas Gencay Tem. Kim. Orman Koruculuğu Boy. Çam. Tic. ve San.
Ltd. Şti. 4 Eylül Sanayi Sitesi 43/A SİVAS
SGK Sicil No. : 1035107.058
Tespiti İsteyen : Genel-İş Sendikası
İnceleme
: Sivas Gencay Tem. Kim. Orman Koruculuğu Boy. Çam. Tic. ve San.
Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin hizmet alım sözleşmesi ile Yeniçubuk
Belediye Başkanlığı işyerinde temizlik ve şoförlük işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Sivas Gencay Tem. Kim. Orman Koruculuğu Boy. Çam. Tic. ve San. Ltd. Şti.
tarafından yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel
işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No.
: 2014/46
İşyeri
: Veritas Otomotiv San. Ltd. Şti. Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Cad. No: 141 Çerkezköy/TEKİRDAĞ
SGK Sicil No. : 1050119.59
Tespiti İsteyen : Lastik-İş Sendikası
İnceleme
: Veritas Otomotiv San. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incele-
mede; işyerinde hammaddesi kauçuk olan otomotiv ürünleri imalatının yapıldığı, bu nedenle
işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle “İşkolları Tüzüğü”nün 04 sıra numaralı “Petrol, kimya,
lastik, plastik ve ilaç” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Veritas Otomotiv San. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle
“İşkolları Tüzüğü”nün 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkoluna girdiğine
ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:
ESAS NO
: 2014/6738
KARAR NO
: 2014/6675
2014/42114
YARGITAY İLAMI
MAHKEMESİ : Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)
TARİHİ
: 5/3/2013
NUMARASI
: 2012/299-2013/62
DAVACI
: Türkiye İş Bankası vekili avukat İlyas Kara
DAVALI
: Feride Kıvrak vekili avukat Ömer Berber
Taraflar arasındaki tüketici hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması
sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün
süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği
konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalının tüketici kredisi kullandığını, kendisinden hesap işletim ücreti tahsil
edildiğini, Şarkikaraağaç Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 10.7.2012 tarih
ve 2012/8 sayılı kararı ile; 200,09 TL hesap işletim ücretinin tüketiciye iadesine karar verildiğini ileri sürerek tüketici hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, tahsil edilen ücretin tüketici kredisi veya kredi kartından kaynaklanmadığı,
bankacılık işleminden kaynaklandığı, mevduat hesabından alınan hesap işletim ücretine ilişkin
olduğu, dolayısıyla uyuşmazlığın çözümünde tüketici sorunları hakem heyetinin görevli olmadığı gerekçesiyle tüketici sorunları hakem heyeti kararının görev yönünden iptaline, 660,00 TL
vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.
Uyuşmazlık, davanın kabulü nedeniyle davacı lehine hükmedilecek vekalet ücretinin
miktarı hususundadır. Davacı, 200,09 TL hesap işletim ücretinin davalı tüketiciye iadesine ilişkin tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali istemiyle eldeki dava açmıştır. Mahkemece,
davanın kabulüne, 660,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
verilmiştir. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesine göre; “l) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu
para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası,
dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri
saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Şu kadar ki asıl alacak
miktarı 3.666,66 TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci
bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu
ücret asıl alacağı geçemez.” Buna göre davacı lehine 200,09 TL vekalet ücretine hükmedilmesi
gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun
yararına temyiz talebinin kabulü ile Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 5.3.2013 tarih ve
2012/299 esas 2013/62 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına
BOZULMASINA, 11.3.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
—— • ——
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:
ESAS NO
: 2014/6739
KARAR NO
: 2014/6676
2014/45664
YARGITAY İLAMI
MAHKEMESİ : İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi
TARİHİ
: 29/5/2013
NUMARASI
: 2013/762-2013/799
DAVACI
: Garanti Bankası A.Ş. vekili avukat Alican Bayazıt
DAVALI
: Dursun Aydın vekili avukat Zuhal Kemeroğlu
Taraflar arasındaki hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda
ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup
düşünüldü.
KARAR
Davacı, Davalının kullandığı kredi nedeniyle kendisinden masraf kesildiğini, Esenyurt
Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 11.1.2013 tarih ve 2013/131 sayılı kararı
ile; 983,00 TL ücretin davalıya iadesine karar verdiğini ileri sürerek hakem heyeti kararının
iptaline karar verilmesini istemiştir.
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, dosya üzerinden karar verilerek davanın kabulüne karar verilmiş; karar,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.
Savunma hakkı Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alındığı gibi, karar tarihinde
yürürlükte bulunan HMK.’nun 27. maddesi hükmüne göre de, davanın tarafları, müdahiller ve
yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahip
olup, başka bir anlatımla, davalıya savunma hakkını kullanma olanağı verilmeden hüküm kurulamaz. HMK.’nın 320/1. maddesinde “mahkeme mümkün olan hallerde tarafları duruşmaya
davet etmeden dosya üzerinden karar vereceği” belirtilmişse de bunun ancak ön inceleme aşamasında ve “mümkün olan hallerde” olduğu belirtilmek suretiyle yasanın uygulama alanı dar
bir çerçeve ile belirlenmiştir. HMK.’nın 27. maddesinde belirtildiği üzere davanın taraflarının,
kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakları mevcut olup, bu hak çerçevesinde
tarafların açıklama ve ispat hakkını kullanabilmeleri gerekmektedir. Hukuki dinlenilme hakkının usul hukukundaki bir diğer yansıması ise, HMK. madde 297/1-c bendinde yer almış olup
buna göre, mahkemelerin gerekçeli kararlarında, tarafların iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan deliller, delillerin
tartışılması ve değerlendirilmesi ile sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebeplerin belirtilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Hal böyle olunca, tarafların hukuki
dinlenilme hakkı bağlamında ilk derece mahkemesince duruşma yapılması kural olup, mahkemece tarafların iddia ve savunmalarının toplanarak duruşma açılması ve tarafların açıklamaları dinlenildikten sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken dosya üzerinde karar
verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun
yararına temyiz talebinin kabulü ile İstanbul 2.Tüketici Hukuk Mahkemesi’nin 29.5.2013 tarih
ve 2013/762 esas, 2013/799 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına
BOZULMASINA, 11.3.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
—— • ——
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:
ESAS NO
: 2014/10887
KARAR NO
: 2014/9790
2014/76725
YARGITAY İLAMI
MAHKEMESİ : Tarsus 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)
TARİHİ
: 26/2/2013
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
NUMARASI
: 2012/299-2013/51
DAVACI
: T.Vakıflar Bankası T.A.O vekili avukat Kenan Bek
DAVALI
: Şerafettin Kaya vekili avukat Yusuf Işın
Sayfa : 15
Taraflar arasındaki hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda
ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde
davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, Tarsus Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 24/9/2012 tarih ve
2012/810 sayılı kararı ile; konut kredisinin yapılandırılması sırasında alınan 1.005,00 TL ücretin
tüketiciye iadesine karar verildiğini ileri sürerek tüketici hakem heyeti kararının iptaline karar
verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.
Davacı, davalının bankadan kullandığı krediler nedeniyle kendisinden 1.700,00 TL kesinti yapıldığını, tüketici sorunları hakem heyetince bu kesintinin davalı tüketiciye iadesine
karar verildiğini ileri sürerek tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali istemiyle eldeki
davayı açmıştır. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Uyuşmazlık; davalı banka
tarafından alınan masrafların zorunlu olup olmadığı hususundadır.
Davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde,
bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Buna göre; mahkemece, davalı bankadan bu yönde
delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden, yukarıda belirtilen
açıklamalar ışığında ve kredinin kullanılması için zorunlu, makul ve belgeli masrafların neler
olduğunun tespiti noktasında rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun
yararına temyiz talebinin kabulü ile Tarsus 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 26.2.2013 tarih
ve 2012/299 esas, 2013/51 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına
BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 31.3.2014 gününde oybirliğiyle
karar verildi.
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:
ESAS NO
: 2014/10889
KARAR NO
: 2014/9791
2014/87495
YARGITAY İLAMI
MAHKEMESİ : Tatvan Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)
TARİHİ
: 19/3/2013
NUMARASI
: 2012/749-2013/143
DAVACI
: Telpa Telekomünikasyon A.Ş. vekili avukat Selda Saç
DAVALI
: Yunus Yiğit
Taraflar arasındaki hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda
ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, Tatvan Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 15.8.2012 tarih ve
2012/231077 sayılı kararı ile; davalı Yunus Yiğit’in satın aldığı Samsung S 2620 model cep
telefonunun dört defa servise gönderilmesine rağmen arızanın giderilemediği gerekçesiyle ürünün değişimine ilişkin tüketici talebinin kabulüne karar verildiğini, ithalatçı veya yetkili satıcı
konumunda olmadığını, sadece yetkili servis konumunda olduğunu ileri sürerek tüketici hakem
heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.
Davacı, Tüketici Sorunları Hakem Heyetince davalının satın aldığı telefonun arazının
giderilemediği gerekçesiyle değişimine karar verildiğini ileri sürerek tüketici sorunları hakem
heyeti kararının iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, davanın kabulüne, kendisini vekille temsil ettiren davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına karar verilmiştir.
Davacı, tüm aşamalarda kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
uyarınca davacı lehine 440,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar
verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun
yararına temyiz talebinin kabulü ile Tatvan Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 19.3.2013 tarih ve
2012/749 esas 2013/143 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına
BOZULMASINA, 31.3.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
31 Mayıs 2014
CUMARTESİ
Sayı : 29016
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2007/2
Karar No : 2013/62
5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve
Karar numarası yazılı 26/02/2013 tarihli ilamı ile 5607 sayılı kanunun 3/5, TCK 62/1, 52/2, 53
maddeleri uyarınca verilen 5 Ay hapis ve 80 TL adli para cezasına dair hükmün CMK 231/5
maddesi uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına ve CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 Yıl
süreyle denetime tabi tutulmasına, denetim süresince kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün
açıklanmasına ve suç konusu kaçak eşyaların 5607 sayılı yasanın 13. maddesi yollamasıyla 5237
sayılı TCK'nın 54/4 maddesi uyarınca MÜSADERESİNE dair verilen karar, Feyzi ve Ferhan
oğlu, 15/09/1965 doğumlu, Sinop, Erfelek, Emirhalil mah/köy nüfusuna kayıtlı EMİN ÖZTÜRK
tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi
Gazete’de ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
yokluğunda karar verilen taraflar yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren, yüzüne karşı karar
verilenler yönünden kararın tefhim tarihinden itibaren 7 gün içinde İstanbul Ağır Ceza
Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine
yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye
Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itiraz yasa yolu açık olmak üzere (karar
bu usul ve yöntem ile itiraz edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir), karar
verilmiş olup, ilan olunur.
4427
—— • ——

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Sayı: 2013/906-2013/648 E-K
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Selahiddin ve Hüsna oğlu 15/08/1959 Antakya
D.lu, Hatay, Merkez, Harbiye nüfusuna kayıtlı TAHİR KAZMACI hakkında 4926 S. Kanuna
Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 18/11/2013 tarih ve 2013/906
esas, 2013/648 karar sayılı ilamı sanık hakkında açılan kamu davasının TCK'nun 64 ve CMK'nun
223/8 maddeleri gereğince ölüm nedeniyle düşmesine, suça konu kaçak eşyaların ve kaçak
eşyaların naklinde kullanılan 31 AL 501 plakalı aracın müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, suçtan zarar görenler Mehmet Kazmacı ve Selahiddin Kazmacı'nın
adresleri belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi
gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
4481
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Suphi-Fevziye oğlu 1961 D.lu Suriye-Halep
nüfusuna Kayıtlı olan Gassen KIRKEÇ hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 24/04/2014 tarih ve 2014/317 esas, 2014/351 karar sayılı
ilamı ile karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
4365
—————
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet-Fatma oğlu 1985 D.lu SuriyeHalep nüfusuna Kayıtlı olan Halef MUHAMMED hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 24/04/2014 tarih ve 2014/318 esas,
2014/352 karar sayılı ilamı ile karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
4366
—————
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmut-Emine oğlu 1993 D.lu Suriye-Halep
nüfusuna Kayıtlı olan Ahmet KARFA hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 24/04/2014 tarih ve 2014/313 esas, 2014/345 karar sayılı
ilamı ile karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
4367
—————
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan-Naime oğlu 1970 D.lu Suriye-HalepAzez nüfusuna Kayıtlı olan Mahmut UVEYS hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 24/04/2014 tarih ve 2014/311 esas, 2014/ 347 karar
sayılı ilamı ile karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
4368
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Salem-Laıla oğlu 1990 D.lu Suriye-Halep
nüfusuna Kayıtlı olan Mohamad Labıb Alrahmo ALSHIHABI hakkında 5607 Sayılı Yasaya
Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 24/04/2014 tarih ve 2014/322
esas, 2014/344 karar sayılı ilamı ile karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
4373
—————
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdülkerim-Fetva oğlu 1990 D.lu SuriyeHalep nüfusuna Kayıtlı olan Mustafa HÜSEYİN hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 22/04/2014 tarih ve 2014/299 esas,
2014/338 karar sayılı ilamı ile karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
4374
—————
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mubarek-Şehe oğlu 1973 D.lu Suriye-Halep
nüfusuna kayıtlı olan Ali FAHİT hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 22/04/2014 tarih ve 2014/300 esas, 2014/335 karar sayılı ilamı
ile karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
4375
—————
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Zekeriya-Nazlı oğlu 1981 D.lu Suriye-Halep
nüfusuna Kayıtlı olan Ali CABBAR hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 22/04/2014 tarih ve 2014/301 esas, 2014/336 karar sayılı
ilamı ile karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
4376
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Yusuf-Hiyem oğlu 1985 D.lu Suriye-Halep
nüfusuna Kayıtlı olan Mustafa CEDDUR hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 22/04/2014 tarih ve 2014/289 esas, 2014/339 karar
sayılı ilamı ile karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
4377
—————
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mehmet-Sahha oğlu 1994 D.lu Suriye-Halepnüfusuna Kayıtlı olan Alie ELHARBE hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 22/04/2014 tarih ve 2014/297 esas, 2014/ 337 karar sayılı
ilamı ile karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
4378
—————
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince;
1 - Muhammed-Fehime oğlu 1977 D.lu Suriye-Halep nüfusuna Kayıtlı olan Zekeriya ALİ,
2 - Davut ve Selma oğlu, 1994 D.lu Suriye Halep nüfusuna kayıtlı olan Abdullah KURT
haklarında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin
24/04/2014 tarih ve 2014/320 esas, 2014/354 karar sayılı ilamı ile karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
4379
—————
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmot-Fatma oğlu 1990 D.lu Suriye-Halep
nüfusuna Kayıtlı olan Ahmet ALİ hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 17/04/2014 tarih ve 2014/275 esas, 2014/327 karar sayılı ilamı
ile karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
4380
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:
ANKARA
Es-K NO: 2013/548 Esas, 2013/539 Karar K. Tarihi: 28.11.2013 Sanık: Hasan KIRAR,
Hüseyin ve Selver oğ. 1990 doğumlu, Diyarbakır/Silvan/Akçeltik nüfusuna kayıtlı, T.C. Kimlik
No.:30508469252 Suç: Kasten yaralama ve Hakaret Suç Tarihi: 06.07.2012 K. Maddesi: 353
S.K.nun 9, 17 ve 176, Verilen Ceza : GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİR.
Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen
bulunamadığından tebligat yapılamamıştır, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip
maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde temyiz olunabileceği,
aksi halde hükmün kesinleşeceği ve infaz olunacağı ilanen tebliğ olunur.
4678/1-1
—— •• ——
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
ESAS NO : 2012/27871
SUÇ
: Resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık
SUÇ T.
: 13/12/2004, 16/12/2004
SANIK
: Bilal PEKDEMİR: (Bayram, Kafiye oğlu 1969 doğumlu) Emlak Konutları
Altay Sitesi No:22 Çorlu/Tekirdağ adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen
23/06/2011 gün ve 2009/187 E. 2011/288 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Onama isteyen
07/10/2012 gün ve 11/2012/31105 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
4601/1-1
—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ÖN YETERLİK İLANI
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:
“2012 Yılı Arazi Örtüsü Veri Tabanının Oluşturulması ve 2006-2012 Yılları Arasında
Arazi Örtüsü Değişimi Tespiti Hizmet Alımı (2014)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.
maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı
Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön
yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet
edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt numarası
: 2014/60742
1 - İdarenin
a) Adresi
: İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 0212 285 6949-0212 285 6724
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - Ön yeterlik konusu malın
a) Niteliği, türü ve konusu
: İDARE’ nin sağlayacağı Türkiye’ yi kapsayan uydu
görüntülerinin ön işlemelerinin yapılarak, Türkiye Arazi
Örtüsü (Corine Land Cover) projesi yorumlama işi için
uygun hale getirilmesi, uydu görüntüleri üzerinden
yorumlama yapılarak sayısallaştırma ve veri toplama
işlerinin yapılması, 2012 yılı arazi örtüsü tespitinin
CORINE sınıflarına ve metodolojisine uygun olarak
oluşturulması, 2006-2012 yılları arasındaki arazi örtüsü
değişimlerinin tespiti ve üretilen haritaların tüm ülke
çalışma birimini kapsayacak şekilde birleştirilerek arazi
örtüsü veri tabanı ve istatistiklerin hazırlanması hizmet
alımı işini kapsamaktadır.
Sayfa : 22
b) Miktarı
c) Yapılacağı yer
d) Süresi
3 - Ön yeterlik
değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
: 1 Kalem
: T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı-Ankara / İTÜ – Uydu Haberleşme ve Uzaktan
Algılama Merkezi (UHUZAM)-İstanbul
: 300 takvim günü
: İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi,
Maslak/İstanbul
b) Tarihi ve saati
: 16.06.2014 Pazartesi günü, saat: 11.00
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve
Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.
4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
4.1.7. Teknik şartnamenin tüm maddelerine cevapların verildiği yazı ile teknik
şartnamenin tüm sayfalarının onaylı hali.
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.00- TL
bedelle satın alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
4656/1-1
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
FELAKET KURTARMA SİSTEMİ DEPOLAMA BİRİMİ VE
SUNUCUSU SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı
ihtiyacı olan felaket kurtarma sistemi depolama birimi ve sunucusu, kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine ve idari hususlara uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa
konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, idari hususlar ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 10.06.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesine, idari hususlara uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun
olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
4688/1-1
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
3 KALEM İNŞAAT LABORATUVARI CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü ihtiyacı 3 kalem İnşaat Laboratuvarı Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile
ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar
listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
Sıra
No
1
2
3
Malzemenin Cinsi
Beton Laboratuvarı Seti
Geoteknik Laboratuvarı Seti
Yapı Laboratuvarı Seti
Miktarı
İhale doküman bedelleri
1 Set
1 Set
1 Set
100 TL
100 TL
50 TL
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak
ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis
banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 13.06.2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu
Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dökümanların, teknik şartnamesine
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi
teklif verilebilecektir.
Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
4687/1-1
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
200 ADET SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1 N8005 TABLET BİLGİSAYAR
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 200 adet
Samsung Galaxy Note 10.1 N8005 tablet bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve
istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 11.06.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve
marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin
fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
4655/1-1
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
1 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:
1 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; Bet Yüzey Alanı ve Gözenek Boyutu Analiz Cihazı
1 Adet 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının
20.Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2014/58492
1 - İdarenin
a) Adresi
: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu
15. Km 44280 Kampus-MALATYA
b) Telefon ve faks numarası
: 0.422.341 12 36-0.422.377 32 93/ Faks: 0.422.341
12 37
c) Elektronik posta adresi
: ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: 2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; Bet Yüzey
Alanı ve Gözenek Boyutu Analiz Cihazı 1 Adet
b) Teslim yeri
: İdarece Teknik Şartnamede belirtilen yer/yerlere
veya
Proje
Yürütücüsünün
belirleyeceği
yer/yerlere çalışır vaziyette gerekli kontrolleri
yapılarak teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi
: Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 60 (altmış)
Takvim günü içinde
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu
15.Km İdari Bina Kat:6 Dış İlişkiler Birimi
Toplantı Salonu Kampüs-Malatya
b) Tarihi ve saati
: 24.06.2014 Salı günü saat : 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1.a - Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.
B - Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.
c- Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
4.3.2. İhaleye katılacak firmalar, ISO 9001 belgesine ve CE sertifikasına sahip olmalıdır.
4.3.3. İhaleye katılacak firmalar teknik şartnameye cevap yazısı vermelidir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı
adresten satın alınabilir.
Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale
dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın
alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont
ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare,
talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare
yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda
dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul
edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda
posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km. 44280 Kampus-MALATYA
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname
Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
4669/1-1
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ
3328 ADA, 2 PARSELDE
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK)
HİZMET BİNASININ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ
İHALE İLANI
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):
1. “İstanbul İli Ümraniye İlçesi Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada, 2 Parselde
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Hizmet Binasının Arsa Satış Karşılığı
Gelir Paylaşımı İşi” ihalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa
Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007–26447
R.G. /10. md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
2. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans
kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.
3. İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Bilkent Plaza B1 Blok
Bilkent/Ankara adresinden 09.00 – 18.00 saatleri arasında 500 TL. (Beşyüz Türk Lirası) yatırarak
satın alabilirler.
4. Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 30/06/2014 tarihine ve saat 15:00’e kadar, sıra
numaralı alındılar karşılığında; Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara adresinde Toplu Konut
İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak
da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır aksi
halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir.
5. Teklifler 30/06/2014 tarihinde, saat 15:00’de istekliler huzurunda İhale Komisyonu
tarafından açılacaktır.
6. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet
edilecektir.
7. Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek
olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir.
8. İhaleye katılabilmek için İSTEKLİ’lerde aşağıda belirtilen belgeler aranır:
1. Türkiye’de tebligat için adres,
2. Ticaret sicil gazetesi,
3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2014 yılına ait),
a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge.
b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
4. İmza sirküleri,
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
6. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının
imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya
bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır)
7. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesinde İş ortaklığında
en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların
hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri
birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak
belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.
8. İhale Dokümanı Alındı Belgesi
9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair
son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,
10. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme
tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,
11. Firma Deneyimi ile ilgili belgeler,
Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul
edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme)
verilmesi zorunludur.
İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 100.000 m²
komple bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b. inşaatı
deneyim belgesi, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık olması
halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 70’ini,
diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az % 30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil eden
firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (% 100) karşılaması halinde ise, diğer
ortaklarda bu şart aranmaz.
12. Mali Durum Bilgi ve Belgeler,
İstekli (tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi
yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm
gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun
için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç
yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış nüshalarını vereceklerdir.
100.000.000 TL’den (Yüzmilyon Türk Lirası) az olmamak üzere bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını
gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
Bilanço veya eşdeğer belgeler;
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli
görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler.
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Bu durumda;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve
bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş
gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini
sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini
sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş
ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış
olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci
tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı
sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
İş hacmini gösteren belgeler;
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini
sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun 75.000.000 TL. taahhüt altında devam eden yapım işlerinin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 60.000.000 TL. den az
olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir
tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak
kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl,
ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir
tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; YMM-SMMM tarafından aslına uygunluğu
onaylanan ödemeye esas hakediş iç kapağı veya fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter,
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı
suretleri sunulur.
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış
olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak
tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
13. Aşağıda belirtilen makine-ekipman taahhütname ile istenmektedir ve iş süresince
işyerinde bulundurulacaktır.
Sıra No
Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri
Gerekli Minumum Adet
1
Kule Vinç
4 Adet
2
Ekskavatör
1 Adet
3
Traktör Kepçe
1 Adet
4
İnşaat asansörü
10 Adet
5
Kamyon
5 Adet
6
Hiyap Vinç (30 tonluk)
3 Adet
7
Vibratör
8
Kalıp (beton yüzeyli) ve İskelesi
20 Adet
100.000 M²
Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması
esastır. Ancak yüklenici firma yukarıdaki makine ekipmanı işin yapımı esnasında inşaat sahasında
bulundurmakla yükümlüdür.
Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise
taahhütname verilmesi gerekir.
İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman
ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.
9. Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı İdare payı geliri (AKİPG)’nin
%3’üdür. Kesin teminat tutarı ise İdare payı geliri (AKİPG)’nin %6’sıdır.
10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11. Söz konusu işe ait Teknik şartnameler ve plan notları aşağıda belirtilen adreste
görülebilecektir.
12. İhale dosyasını İdare’ den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını,
19/06/2014 tarihi saat 18:00’e kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye
iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır.
Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda
düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en
geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere İdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800 Bilkent-ANKARA
Tel
: 0 (312) 565 26 42
Faks
: 0 (312) 266 01 34
4651/1-1
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim
Üyeleri alınacaktır.
İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.
Başvuru süresi ilanın Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
İlan olunur.
MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
PROFESÖRLER:
1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına:
doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini,
özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı
takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.
2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma
Eseri olarak göstereceklerdir.
NOT:
1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması gerekmektedir.
2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.
3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.
İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün
içerisinde; Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat
başvurmaları gerekmektedir.
BİRİMİ
TIP
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
ANABİLİM DALI
BEYİN VE SİNİR
CERRAHİSİ
—— • ——
UNVANI
DER.
AD.
PROFESÖR
1
1
4666/1-1
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Yenimahalle 60441 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
4653/1-1
—————
Ankara Tekstilciler Sitesi (ANTEKS) Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
4681/1-1
—————
Yenimahalle 43165 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
4680/1-1
—— • ——
Maliye Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından:
Tekirdağ Defterdarlığı Hayrabolu Malmüdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Tekin ÇAVUŞ hakkında düzenlenen Disiplin Soruşturması Raporunda; adı geçenin, 657 sayılı Kanunun
125/E-g maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılması önerilmiştir.
Yapılan araştırmalar sonucunda tebligata elverişli adresi tespit edilemeyen ilgilinin
konuya ilişkin savunmasını 7 gün içerisinde Kurulumuz Başkanlığına yapması, yapmadığı
takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4597/1-1
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Kerrariye Kültür Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı
VAKFEDENLER: Cemal POYRAZ, Erdoğan ÖZÇİFTÇİ, Hasan OVALI, Ali
KARABACAK
VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/04/2014 tarih ve E. 2013/390 K. 2014/195 sayılı
kararı
VAKFIN AMACI: Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet
etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesine
katkıda bulunmak, Alevi ve Bektaşi kültürü başta olmak üzere Anadolu kültürlerinin yaşatılması
ve tanıtılması doğrultusunda sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları
desteklemek, çağdaş ve cumhuriyet ilkelerine bağlı Türk Milletinin milli ahlaki manevi ve
kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren insan haklarına ve Anayasanın
başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyetine karşın görev sorumluluklarını bilen eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil
toplum hareketi eğitimli ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000-TL nakit
YÖNETİM KURULU : Cemal POYRAZ, Erdoğan ÖZÇİFTÇİ, Hasan OVALI, Ali
KARABACAK
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların
tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli heyet tarafından belirlenecek aynı amaçta bir başka
vakfa veya kuruluşa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
4657/1-1
—————
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyeleri ve Personel Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı, Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/01/2014 tarihli tashih şerhli
03/04/2013 tarih, E:2012/685, K:2013/177 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
4658/1-1
—————
VAKFIN ADI: Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Tülin Durukan Eğitim Vakfı (TİSGEV)
VAKFEDENLER: Doç. Dr. Tülin Durukan
VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/04/2014 tarih ve E:2014/122, K:2014/236
sayılı, 21/05/2014 tarihli tashih şerhli kararı
VAKFIN AMACI: Toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmek,
verimli ve etkin düzeyde eğitim ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesine
katkıda bulunmak, çağdaş ve cumhuriyet ilkelerine bağlı, Türk Milletinin, milli, ahlaki, manevi ve
kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, insan kaynaklarına ve Anayasanın
başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyetine karşın görev ve sorumluluklarını bilen eğitimli ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000-TL (Ellibin) nakit.
YÖNETİM KURULU: Doç Dr. Tülin Durukan, Prof. Dr. Şekip Kantarcı, Ömer Sülüngür.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi
bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları gayece aynı bir
vakfa veya derneğe devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
4659/1-1
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı
olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın
yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten
dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri
kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin
yapılmış olması gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.
TIP FAKÜLTESİ
Bölüm
Anabilim Dalı
Ünvanı
Derece
Adet
Cerrahi Tıp Bil.
Kadın Hast. Doğum
Profesör
1
1
Plas.Rek.Est.Cer.
Doçent
3
1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
Anabilim Dalı
Ünvanı
Derece
Adet
Türk Dili ve Ed.
Eski Türk Edebiyatı
Profesör
1
1
4662/1-1
—— • ——
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve
Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili
maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları
için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;
1 - T.C.Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,
2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,
3 - Üç adet fotoğraflarını,
4 - Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin
edilecektir.)
5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan
Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde
yer alan formları,
6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı
Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde
a) Özgeçmişlerini,
b) Yayın listelerini,
c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri
İlan olunur.
NOT : - Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında
yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna
Atanma İlkelerinde belirtilen şartları sağlamış olmaları,
- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini
belirtmeleri gerekmektedir.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik
olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Anabilim Dalı
RESMÎ GAZETE
Profesör Doçent Yrd. Doç.
Sayfa : 39
Açıklama
TIP FAKÜLTESİ
Metabolik Cerrahi ve Hepatopankreatikobiliyer
GENEL CERRAHİ
1
HALK SAĞLIĞI
1
EREĞLİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
(İLKÖĞRETİM)
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
ÜRETİM
METALÜRJİSİ
cerrahi konusunda yurtiçi ve yurtdışı deneyimi
olmak.
Yaşlı bireylere sunulan sağlık hizmetlerinde
hemşirelik ile ilgili çalışması olmak.
Fen Bilimleri ve Matematik temel alanı,
Biyoloji alanında doçent ünvanı almış olmak.
1
1
Patlayıcılar, jet yakıtları ve nanomalzemeler
konularında çalışmış olmak.
4665/1-1
—— • ——
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili
maddeleri gereğince Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde
Üniversitemiz
Personel
Daire
Başkanlığına
başvurmaları,
adayların
http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Yonergeler/Ogretim_Uyeligine_Atanma_ve_Yukseltilme_
Yonergesi.pdf web adresinde mevcut başvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.
İSTENEN BELGELER:
Doçent kadrolarına başvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan müracaat
formu, başvurdukları birim ve Anabilim Dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf,
Öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği
doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan belgeleri 4 (dört) takım dosya halinde
teslim etmeleri gerekmektedir.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Not: Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Birimi
Bölümü
Anabilim
Dalı
Kadro
Unvanı
Kadro
Derecesi
Adet
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
Kamu
Yönetimi
Kamu
Yönetimi
Doçent
1
1
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar
Mühendisliği
Doçent
1
1
Güzel
Sanatlar ve
Tasarım
Fakültesi
Seramik ve
Cam
Seramik ve
Cam
Doçent
1
1
—— • ——
Açıklama
AB ve Türk Dış
Politikası alanında
çalışmaları olmak.
Gömülü Sistemler
konularında
çalışmaları olmak.
Bakır Kırmızısı Sırlar
hakkında çalışmaları
olmak.
4663/1-1
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:
27/05/2014 tarihli ve 29012 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Kadro
İlanımız’da, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim dalı
Nitelikleri bölümü Sehven hatalı yayımlanmış olup, doğrusu, *Etik ve Ahlak Felsefesi alanında
çalışmalar yapmış olmak şeklinde düzeltilmiştir.
İlgililere duyurulur.
4521/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 40
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı
olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama
kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
1 - İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı
Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak
gerekmektedir.
2 - Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına
göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.
3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından
atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.
4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde
ikamet etmek zorundadır.
6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS
sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.
(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)
Birim
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro
Ünv.
Aile Hekimliği
Profesör
A.D.
Çocuk Sağlığı ve
Profesör
Hastalıkları A.D.
Çocuk Sağlığı ve
Doçent
Hastalıkları A.D.
Göğüs Cerrahisi
Profesör
A.D.
Göğüs Cerrahisi
Doçent
A.D.
Göğüs
Profesör
Hastalıkları A.D.
Halk Sağlığı
Doçent
A.D.
Halk Sağlığı
Doçent
A.D.
Histoloji ve
Doçent
Embriyoloji A.D.
İç Hastalıkları
Yardımcı
A.D.
Doçent
İç Hastalıkları
Yardımcı
A.D.
Doçent
Ortopedi ve
Travmatoloji
Doçent
A.D.
Tıbbi
Profesör
Farmakoloji A.D.
K.D. Ad.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Açıklama
Nefroloji Alanında Yandal
Yapmış
Endokrinoloji
Alanında
Yandal Yapmış
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Birim
RESMÎ GAZETE
Anabilim Dalı
Kadro
Ünv.
K.D. Ad.
TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Patoloji
A.D.
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAK.
Bütçe ve Mali
Planlama A.D.
Profesör
1
1
Ekonometri A.D.
Doçent
1
1
Uluslararası
İlişkiler A.D.
Doçent
1
1
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAK.
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAK.
Doçent
1
Üretim Yönetimi
ve Pazar. A.D.
Profesör
1
1
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAK.
Yönetim
Bilimleri A.D.
Doçent
1
1
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAK.
Yönetim ve
Çalışma Psiko.
A.D.
Profesör
1
1
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAK.
Yönetim ve
Organizasyon
A.D.
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
Açıklama
1
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAK.
Doçent
Sayfa : 41
1
1
1
1
1
1
1
1
Doçent
1
1
Doçent
1
1
Doçent
1
1
Çevre Bilimleri
A.D.
Çevre Bilimleri
A.D.
Çevre Bilimleri
A.D.
Çevre
Teknolojisi A.D.
Endüstri
Mühendisliği
A.D.
Hidrolik A.D.
(İnşaat
Müh.Böl.)
Hidrolik A.D.
(İnşaat
Müh.Böl.)
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Doçent
1
1
Tekstil
Teknolojisi A.D.
Doçent
1
1
Bütçe ve Mali Planlama
Alanında ve Kamu İhale
Mevzuatı
ile
İlgili
Çalışmalara Sahip Olmak.
Pazarlama Bilim Dalında
Ulusal ve Uluslar arası
Akademik
Çalışmalar
Yapmış Olmak.
İdari Reform ve Politika
Transferi
Alanında
Çalışmalara Sahip Olmak.
Yönetim ve Organizasyon
AD.da Ulusal ve Uluslar
arası Çalışmalar Yapmış
Olmak.
Katı Atıklar Alanında
Çalışıyor Olmak.
Çevre
Mikrobiyolojisi
Alanında Çalışıyor Olmak.
Su
Kirliliği
Kontrolü
Alanında Çalışıyor Olmak.
Hava Kirliliği ve Kontrolü
Alanında Çalışıyor Olmak.
İplik
Teknolojisi
ve
Makineleri
Alanında
Uzmanlığa Ship Olmak.
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 42
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Anabilim Dalı
Kadro
Ünv.
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
Tekstil
Teknolojisi A.D.
Tekstil
Teknolojisi A.D.
Doçent
1
1
Yardımcı
Doçent
1
1
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
Termodinamik
A.D.
Profesör
1
1
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bina Bilgisi A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
VETERİNER
FAKÜLTESİ
VETERİNER
FAKÜLTESİ
VETERİNER
FAKÜLTESİ
Besin Hij.ve
Tekno. A.D.
Doğum ve
Jinekoloji AD.
Profesör
1
1
Doçent
1
1
Genetik A.D.
Profesör
1
1
VETERİNER
FAKÜLTESİ
Hayvan Besleme
ve Beslenme
Hastalıkları A.D.
Doçent
1
1
VETERİNER
FAKÜLTESİ
Patoloji A.D.
Doçent
1
1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri
A.D.
Doçent
1
1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Hayvan
Yetiştirme A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarımsal Enerji
Sistemleri A.D.
Profesör
1
1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarımsal Makine
Sistemleri A:D.
Doçent
1
1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri
A.D.
Profesör
1
1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri
A.D.
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Analiz ve Fonk.
Teorisi A.D.
Geometri
Anabilim Dalı
Birim
K.D. Ad.
Doçent
1
1
Profesör
1
1
Profesör
1
1
Açıklama
Dokuma
Teknolojisi
Alanında Çalışmış Olmak.
Dokuma
Teknolojisi
Alanında Çalışmış Olmak.
Soğutma
Sistemleri
Konusunda Çalışmalarının
Olması.
Çevre-Davranış ve Sosyal
Ağlar Üzerine Doktoralı,
Tasarım Eğitim Konusunda
Uzmanlaşmış.
Sebze Yetiştirme ve Islahı
Alanında
Çalışmaları
Olmak.
Doktorasını
Sığır
Yetiştiriciliği
Alanında
Yapmış Olmak.
Tarımsal Enerji Sistemleri
Alanında
Çalışmaları
Bulunmak.
Tarımsal
Makine
Sistemleri
Alanında
Çalışmaları Bulunmak.
Çayır Mera ve Yem
Bitkileri
ile
Ürün
Fizyolojisi
Konusunda
Çalışmaları Olmak.
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Birim
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ
RESMÎ GAZETE
Anabilim Dalı
Kadro
Ünv.
Geometri
Anabilim Dalı
Klasik Arkeoloji
A.D.
Türkiye
Cumhuriyeti
Tarihi A.D.
Eğitim Prog.ve
Öğretim A.D.
Eğitim Prog.ve
Öğretim A.D.
İngiliz Dili
Eğitimi A.D.
İngiliz Dili
Eğitimi A.D.
Müzik Eğitimi
A.D.
Sınıf
Öğretmenliği
A.D.
İslam Felsefesi
A.D.
Tasavvuf A.D.
Türk İslam
Edebiyatı A.D.
Oyunculuk Ana
Sanat Dalı
Doçent
1
1
Doçent
1
1
Profesör
1
1
Profesör
1
1
Doçent
1
1
Doçent
1
1
Yardımcı
Doçent
1
1
Doçent
1
1
Yardımcı
Doçent
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Yardımcı
Doçent
Profesör
Yardımcı
Doçent
Doçent
K.D. Ad.
HUKUK FAKÜLTESİ
Medeni Usul ve
Yardımcı
İcra İflas Hukuku
Doçent
A.D.
3
1
HUKUK FAKÜLTESİ
Ticaret Hukuku
A.D.
Yardımcı
Doçent
3
1
DEVLET
KONSERVATUVARI
Kompozisyon ve
Orkestra Şefliği
Anasanat Dalı
Doçent
1
1
DEVLET
KONSERVATUVARI
Türk Müziği
A.D.
Doçent
1
1
Sayfa : 43
Açıklama
Piyano Eğitimi Alanında.
Lisans-Hukuk, Y.LisansÖzel Hukuk, Doktora-Özel
Hukuk,
Medeni
Usul
Hukuku veya İcra İflas
Hukuku Alanında Doktora
Yapmış Olmak.
Lisans-Hukuk, Y.LisansÖzel Hukuk, Doktora-Özel
Hukuk, Ticaret Hukuku
Alanında Doktora Yapmış
Olmak.
Doktorasını Kompozisyon
ve Orkestra Şefliği Dalında
yapmış.
Doktorasını Türk Müziği
Devlet Konservatuvarında
Yapmış Olmak.
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 44
Birim
Anabilim Dalı
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Kadro
Ünv.
K.D. Ad.
SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
Hemşirelik
Programı
Doçent
1
1
SAĞLIK HİZMETLERİ
MYO
Tıbbi
Dokümantasyon
ve Sekreterlik
Programı
Doçent
1
1
Profesör
1
1
Doçent
1
1
Doçent
1
1
Doçent
1
1
Doçent
1
1
TEKNİK BİLİMLER
MES.Y.O.
TEKNİK BİLİMLER
MES.Y.O.
TEKNİK BİLİMLER
MES.Y.O.
SOSYAL BİLİMLER
MYO
MUSTAFAKEMALPAŞA
MESLEK Y.O.
Tekstil
Teknolojisi
Programı
Et Ürünleri
Teknolojisi
Programı
İklimlendirme ve
Soğutma
Programı
Özel Güvenlik
Programı
Bitkisel ve
Hayvansal
Üretim Prog.
—— • ——
Açıklama
İç Hastalıkları Hemşireliği
Alanında Doçentlik Ünvanı
Almış Olmak, Diyabetik
Hastalıklar
Konusunda
Çalışmalar Yapmış Olmak.
Doktorasını
Sağlık
Kurumları
Yönetimi
Alanında Yapmış Olmak,
Üniversite
Doçenti
Ünvanını ve Yetkisini
Sosyal, Beşeri ve İdari
Bilimler Temel Alanının
Sağlık Kurumları Yönetimi
Bilim Alanında Almış
Olmak.
Tekstil
Kompozit
Malzemeleri Konusunda
Çalışıyor Olmak.
Et Bilimi, Et Teknolojisi,
Morfoloji
Derslerini
Vermiş Olmak.
İklimlendirme ve Soğutma
Sistemleri
Alanında
Çalışmalar Yapmış Olmak.
Sosyoloji
Alanında
Çalışmaları Olmak.
Endüstri
Bitkileri
Tohumculuğu
Alanında
Çalışmaları Olmak.
4664/1-1
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:
HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU
06.10.2012 tarihinde Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde yer alan TC-CBI
tescil işaretli Cessna 172S tipi uçağın Efes-Selçuk Hava Meydanından eğitim maksadıyla VFR
kalkışına müteakip İzmir İli Beydağı İlçesi Çomaklar Köyü dağlık alana düşmesi sonucu
meydana gelen ölümlü uçak kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme
Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.
Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu
incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.
4632/1-1
—————
HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU
09.08.2012 tarihinde Muğla ili Köyceğiz ilçesi Otmanlar Köyü yakınlarındaki orman
yangınına müdahale etmek amacıyla RA-31596 tescil işaretli Kamov Ka-32T tipi helikopter
içinde toplam 5 kişi ile kalkış yapmış olup, helikopterin yangın bölgesinde düşmesi sonucu
meydana gelen ölümlü helikopter kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve
İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.
Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu
incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.
4633/1-1
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Metod Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 597 ada, 15 parsel üzerindeki 826964 (A Blok) YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 20923 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret
Odasına kayıtlı 1482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metod Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Gülşen ÖZLEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:15882, Oda Sicil No:14727) ve Turgut KARAAĞAÇ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22711, Oda Sicil No:19209) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4225
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/1/1-1
—————
Metod Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 597 ada, 15 parsel üzerindeki 826974 (A1 Blok) YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 20923 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret
Odasına kayıtlı 1482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metod Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Gülşen ÖZLEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:15882, Oda Sicil No:14727) ve Turgut KARAAĞAÇ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22711, Oda Sicil No:19209) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4226
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/2/1-1
—————
Metod Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 597 ada, 15 parsel üzerindeki 826980 (A2 Blok) YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 20923 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret
Odasına kayıtlı 1482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metod Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Gülşen ÖZLEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:15882, Oda Sicil No:14727) ve Turgut KARAAĞAÇ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22711, Oda Sicil No:19209) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 21.05.2014 tarihli ve 4225, 4226
sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 1482 nolu yapı
denetim izin belgesine sahip Metod Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim
faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç
defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1482 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4227 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
4640/3/1-1
—————
Metod Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 597 ada, 15 parsel üzerindeki 826979 (A3 Blok) YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 20923 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret
Odasına kayıtlı 1482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metod Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Gülşen ÖZLEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:15882, Oda Sicil No:14727) ve Turgut KARAAĞAÇ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22711, Oda Sicil No:19209) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 21.05.2014 tarihli ve 4227 sayılı
Makam Oluru ile yapı denetim izin belgesi iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4228 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/4/1-1
—————
Metod Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 597 ada, 15 parsel üzerindeki 826985 (B Blok) YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 20923 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı
1482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metod Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Gülşen ÖZLEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15882, Oda Sicil
No:14727) ve Turgut KARAAĞAÇ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:22711, Oda Sicil No:19209) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 21.05.2014 tarihli ve 4227 sayılı
Makam Oluru ile yapı denetim izin belgesi iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4229 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/5/1-1
—————
Metod Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 597 ada, 15 parsel üzerindeki 826990 (B1 Blok) YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 20923 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret
Odasına kayıtlı 1482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metod Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Gülşen ÖZLEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:15882, Oda Sicil No:14727) ve Turgut KARAAĞAÇ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22711, Oda Sicil No:19209) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 21.05.2014 tarihli ve 4227 sayılı
Makam Oluru ile yapı denetim izin belgesi iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4230 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/6/1-1
—————
Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Bornova İlçesi, 4665 ada, 3 parsel üzerindeki 13029 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 94041 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 113 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Kamil ÜRE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1740, Oda Sicil
No:9703), İsmail KARAYALI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1781, Oda
Sicil No:23424), Birol ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:5066, Oda Sicil No:34903), Cemil KAYA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:2027, Oda Sicil No:15536) ve Mehmet GÜNDOĞAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1941, Oda Sicil No:1829) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları aynı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre
denetlemediğinden ötürü, 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı, 19.12.2013 tarihli ve 28856 sayılı
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 113 nolu yapı
denetim izin belgesine sahip Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim
faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç
defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi
Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 113 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4233 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
4640/7/1-1
—————
SAKARYA YAPIKON Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Sapanca İlçesi, 22 pafta, 60 ada, 4 parsel üzerindeki 621956 (A Blok) YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18855-26590 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına
kayıtlı 839 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip SAKARYA YAPIKON Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile sorumlu denetim elemanları Banu KAHYALI ÜNSALDIK (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:19961, Oda Sicil No:26531) ve Özcan ALKAN’ın (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4388, Oda Sicil No:9519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun
8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4231 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/8/1-1
—————
SAKARYA YAPIKON Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Sapanca İlçesi, 22 pafta, 60 ada, 4 parsel üzerindeki 621968 (B Blok) YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18855-26590 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına
kayıtlı 839 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip SAKARYA YAPIKON Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Banu KAHYALI ÜNSALDIK (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19961, Oda Sicil No:26531) ve Özcan ALKAN’ın (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4388, Oda Sicil No:9519) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 04.10.2013 tarihli ve 8147 sayılı,
21.05.2014 tarihli ve 4213 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak
durdurulan, 839 nolu yapı denetim izin belgesine sahip SAKARYA YAPIKON Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 839 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4232 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
4640/9/1-1
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Met Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, 32 pafta, 95 ada, 185 parsel üzerindeki 615667 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6389 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret
Odasına kayıtlı 699 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Met Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile sorumlu denetim elemanları Aliye LENGERLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 13795, Oda Sicil No: 8976), Haluk EKİNCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 5434, Oda Sicil No: 20113) ve Bekir İZMİRLİ’nin (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81840) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 21.06.2013 tarih ve 28684 sayılı,
24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulan, 699 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Met Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 699 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4234 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/10/1-1
—————
Asi Körfez Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti..’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Hatay İli, Reyhanlı ilçesi, Reyhanlı Belediyesi, 6968 Parsel üzerindeki 903196 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrası ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (a) ve (l) bendleri, 23. maddesinin 10. ve
13. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13042-14003 Ticaret Sicil No ile
İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 1667 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asi Körfez Yapı
Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Edip CERİTBİNMEZ’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elamanı, Oda Sicil No:86503) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4237 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/11/1-1
—————
Şena Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin (Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd. Şti.)
denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3B pafta, 661 ada, 2 parsel üzerindeki 619252
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10394 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Ticaret Odasına kayıtlı 76 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena Yapı Denetim Ltd.Şti.
(Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd. Şti.) ile sorumlu denetim elemanları Sedat
KARABULUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11458, Oda Sicil No: 8144),
Mehmet Fahri ÇELİKER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15567,
Oda Sicil No: 8998), Gazi TORUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8982,
Oda Sicil No: 14250), Hüseyin Erdem K. KAVLAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:5174, Oda Sicil No: 16715), Seyfettin BAŞBUĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:9230, Oda Sicil No: 15694), Volkan Talat KALAFAT (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:80853) ve Murat SEZEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:66161) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4235 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/12/1-1
—————
Şena Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin (Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd. Şti.)
denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B2C pafta, 434 Ada, 9 parsel üzerindeki 713338
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10394 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 76 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena Yapı Denetim Ltd.Şti.
(Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd. Şti.) ile sorumlu denetim elemanları Sedat
KARABULUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11458, Oda Sicil No: 8144),
Mehmet Fahri ÇELİKER (İnşaat Mühendisi , Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15567,
Oda Sicil No: 8998), Ahmet KANTER (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13091, Oda Sicil No: 68207), Mehmet IŞIKSAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:16318, Oda Sicil No: 40122), Onur BERK (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:20205, Oda Sicil No: 50932), Volkan Talat KALAFAT (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:80853) ve Boran ALPASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:68390) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4236 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/13/1-1
—————
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesi, 126 pafta, 1220 ada, 10 nolu parsel
üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen 566524-514106 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 509 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öncü Yapı Denetim Ltd. Şti.
tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2012/134 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan
davada, 16.04.2014 tarihli ve E.2012/134-K.2014/545 sayılı karar ile “dava konusu işlemin
iptaline” hükmedildiğinden, 23.12.2011 tarihli ve 28151 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öncü Yapı
Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 09.05.2014 tarihli ve 3877
sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
4639/1-1
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2007/65804
2. Yasaklama Kararı Veren
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Burdur Çevre ve Şehircilik İl
Adı
Müdürlüğü (Mülga Bayındırlık ve İl/İlçe
Burdur
İskan Müdürlüğü)
Atatürk Mah. Ali Kemal Erdem
Adresi
Tel-Faks
(0248)2428068 - (0248)2428053
Bulvarı C Blok
Posta Kodu 15100
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
1 - Kerem Yapı İnşaat Ticaret ve Sanayi
Adı/Unvanı
2 - İlhami Küçük
Ltd. Şti.
Şehit İlhanlar Cad. Vali Muharrem
Göktayoğlu İş hanı Kat 4 No: 413
Adresi
Merkez/Elazığ
Çukurambar Mah. 466. Sok. No: 3/1
Balgat / Çankaya / Ankara
T.C. Kimlik No.
T.C. Kimlik No: 27295606984
Vergi Kimlik/
Vergi No: 5440060983
VKN: 6020071976
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Odası Ankara Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
Tic. Sicil No: 7491, Oda Sicil No: 007916
No.
Tic. Sicil No: 261729
3 - Erme İnşaat Sanayi ve Ticaret
Adı/Unvanı
Limited Şirketi
Gazi Cad. Belediye İş merkezi Kat
8 No: 402 Merkez / ELAZIĞ
Adresi
Sancak Mah. 548 Sok. No: 1/1
Yıldız/Çankaya/Ankara
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Ay
Süresi
Vergi No: 3640045554
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
Tic. Sicil No:7720, Oda Sicil No: 8201
Ankara Şubesi : Tic. Sicil No: 266029
( )
Yıl
(2)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK
Tüm İhalelerden
Bakanlık İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
a-4734
b-4735
( )
KİK
KİSK
( ) d-Diğer Mevzuat
(X) Tüm İhalelerden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
4668/1-1
(X)
( )
(X)
( )
( )
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 52
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2012/78613
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Samsun Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
İl/İlçe
Samsun
Adresi
Bahçelievler Mah. Lise Cad. No: 43
Tel-Faks
(0362)230 80 40-(0362) 230 80 61
Posta Kodu
55070
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Sevilmiş Müteahhitlik Hizmetleri İnşaat
Adı/Unvanı
Taahhüt Nakliyat Hayvancılık Turizm
Mustafa Sevilmiş
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Kale Mah. Himaye-i Eftal Sok. No: 9/1-2 Kale Mah. Himaye-i Eftal Sok.
Adresi
Merkez / Samsun
No: 9/1-2 Merkez/SAMSUN
T.C. Kimlik No.
T.C. Kimlik No: 44107856566
Vergi Kimlik/
Vergi No: 7650662858
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
Tic. Sicil No:21239, Oda Sicil No: 23684
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(2)
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
b-4735
( )
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4660/1-1
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2011/91846
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
İl/İlçe
Çankaya / ANKARA
Adresi
Çetin Emeç Bulvarı No: 5
Tel-Faks
(0312) 480 08 10-(0312) 480 07 00
Posta Kodu
6450
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
2 - Mete Eripek
1 - İpek İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Haceloğlu Mah. Ankara Cad. No: 9
Adresi
Osmaneli/Bilecik
T.C. Kimlik No: 31012164626
Vergi Kimlik/
Osmaneli V.D. VKN: 4790029575
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası
Tic. Sicil No: 228, Oda Sicil No: 329
3 - Serel Yapı Endüstri Ticaret ve Sanayi
Adı/Unvanı
A.Ş.
Adresi
4 - İbrahim Arslan
Kızkulesi Sok. No: 28/3 GOP.
Dr. Sadık Ahmet Cad. 57/6
Çankaya / Ankara
Balgat / Ankara
T.C. Kimlik No.
T.C. Kimlik No: 25954515028
Vergi Kimlik/
Seğmenler V.D. VKN: 7620273224
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ankara Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
Tic. Sicil No: 100577,
No.
Oda Sicil No: 30/3520
Süresi
Lefkoşe Cad. No: 117/1
Nilüfer/Bursa
T.C. Kimlik No.
6. Yasaklama
Orhaneli Yolu Odunluk Mevkii
Ay
( )
Yıl
(2)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4661/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 54
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2012/48472
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
11’İNCİ ANA İKMAL
MERKEZİ KOMUTANLIĞI
-
Posta Kodu 06930
İl/İlçe
ANKARA/SİNCAN
Tel-Faks
3122773455-3122775568
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
EYMİR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Adı/Unvanı
EYMİR MÜHENDİSLİK
DANIŞMANLIK VE
SANAYİ VE TİCARET
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ
LİMİTED ŞİRKETİ
GALYUM BİNASI BODRUM
AĞAÇİŞLERİ SANAYİ SİTESİ
KAT NO:6 OTDÜ TEKNOKENT 1358 SOKAK NO:2 KAT:2
Adresi
ÇANKAYA/ANKARA
İVEDİK O.S.B.
YENİMAHALLE/ANKARA
T.C. Kimlik No.
-
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
3830148282
3830400301
ANKARA TİCARET ODASI
ANKARA TİCARET ODASI
162249
259348
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4670/1/1-1
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/58278
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
54’ÜNCÜ MEKANİZE PİYADE
TUGAY KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
EDİRNE/EDİRNE MERKEZ
Adresi
LONDRA ASFALTI 1
Tel-Faks
2842140494-2842145929
Posta Kodu
-
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
CGR ELEKTRİK
MÜHENDİSLİK TAAHHÜT
Adı/Unvanı
-
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
G.M.K. PAŞA MAHALLESİ
KAHRAMAN SOKAK UYUM
Adresi
APARTMANI NO:6
ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
T.C. Kimlik No.
-
-
2090542286
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ÇERKEZKÖY TİCARET VE
Ticaret/Esnaf Odası
SANAYİ ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
4172
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
-
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(..)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
4670/2/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 56
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/16871
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İZMİR TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
İZMİR/KONAK
Tel-Faks
2324330076-2324332709
E-Mail
-
GAZİLER CADDESİ /1420
Adresi
SOKAK 1/3
Posta Kodu
35128
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
-
MEHMET MENZİLCİ
NERGİZ MAHALLESİ 6022
Adresi
SOKAK NO.15/A
-
KARŞIYAKA/İZMİR
T.C. Kimlik No.
42874185346
-
6150187234
-
İZMİR TİCARET ODASI
-
1 131956
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(..)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4670/3/1-1
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/116148
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
5’İNCİ HUDUT ALAY
Adı
İl/İlçe
IĞDIR/IĞDIR MERKEZ
KOMUTANLIĞI
Adresi
-
Tel-Faks
4762271660-4762271662
Posta Kodu
76100
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
-
EMRAH OKYAY
ŞAHİNDERE MAHALLESİ HACI
KAĞIZMAN CADDESİ NO.44/2
Adresi
-
KAĞIZMAN/KARS
T.C. Kimlik No.
42193556230
-
42193556230
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
KARS TİCARET VE SANAYİ
Ticaret/Esnaf Odası
ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
781-KAĞIZMAN
-
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(..)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4670/4/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 58
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/171477
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
ANKARA TEDARİK BÖLGE
Adı
İl/İlçe
ANKARA/KEÇİÖREN
Tel-Faks
3123843250-3123843261
E-Mail
-
BAŞKANLIĞI
ETLİK CADDESİ (ESKİ
Adresi
GARAJLAR YANI)
Posta Kodu
06010
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
-
ONUR GÜLEÇ
Adresi
BAŞÇAYIR KÖYÜ KÖŞK/AYDIN
-
T.C. Kimlik No.
20041431038
-
-
-
AYDIN TİCARET ODASI
-
545/KÖŞK
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4670/5/1-1
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/32355
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
10’UNCU MOTORLU TUGAY
Adı
İl/İlçe
BİTLİS/TATVAN
Tel-Faks
434 8275608- 434 8273426
E-Mail
-
KOMUTANLIĞI
Adresi
CUMHURİYET CAD
Posta Kodu 13200
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ENVER AY
ÜSTÜN İŞ MERKEZİ KAT:2 NU.:6
Adresi
TATVAN/BİTLİS
T.C. Kimlik No.
25465384502
Vergi Kimlik/
1060010793
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
TATVAN TİC. VE SAN. OD.
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
002016
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
(18)
Yıl
a-4734
( )
b-4735
(X)
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4670/6/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 60
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/30572
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
51’İNCİ MOTORLU PİYADE
TUGAY KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
TUNCELİ/HOZAT
Tel-Faks
4285612793-4285612793
E-Mail
-
HAMİDİYE MAHALLESİ
Adresi
Posta Kodu
CUMHURİYET CADDESİ 2
62400
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
-
ENES KIRILMAZ
KÜLTÜR MAHALLESİ TOPEL
CADDESİ ŞAHİN APARTMANI
Adresi
-
ALTI AKDENİZ/MERSİN
T.C. Kimlik No.
42196114604
-
-
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
MEZİTLİ ESNAF VE
Ticaret/Esnaf Odası
SANATKARLAR ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
33/139491
-
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
7. Yasaklamanın
( )
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
(X)
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4670/7/1-1
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/110030
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İZMİR TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
İZMİR/KONAK
Tel-Faks
2324330076-2324332709
E-Mail
-
GAZİLER CADDESİ / 1420
Adresi
SOKAK 1/3
Posta Kodu
35128
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
-
CEMİL ALTUN
ESKİ ÇAMLIK MAHALLESİ 4012
Adresi
SOKAK NO:14/A
-
KARABAĞLAR/İZMİR
T.C. Kimlik No.
22898460278
-
0671144509
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
İZMİR SABİT VE SEYYAR
Kayıtlı Olduğu
SEBZE MEYVACILAR ESNAF
Ticaret/Esnaf Odası
-
ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
399129
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(..)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4670/8/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 62
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/171477
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
ANKARA TEDARİK BÖLGE
Adı
İl/İlçe
ANKARA/KEÇİÖREN
Tel-Faks
3123843250-3123843261
E-Mail
-
BAŞKANLIĞI
ETLİK CADDESİ (ESKİ
Adresi
GARAJLAR YANI)
Posta Kodu
06010
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
-
ONUR GÜLEÇ
Adresi
BAŞÇAYIR KÖYÜ KÖŞK/AYDIN
-
T.C. Kimlik No.
20041431038
-
-
-
AYDIN TİCARET ODASI
-
545/KÖŞK
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4670/9/1-1
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2011/24422
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
İZMİR TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
GAZİLER CAD. /1420 SOK. 1/3
Posta Kodu 35128
İl/İlçe
İZMİR/KONAK
Tel-Faks
2324330076-2324332709
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
TASFİYE HALİNDE
SEMBOLTEKS TEKSTİL
Adı/Unvanı
TURİZM NAKLİYAT AMBALAJ
PETROL İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BAŞAK MAH. YUNUS EMRE
CAD. 4. ETAP 1.KISIM SİTESİ L19
Adresi
BLOK NU:9M İÇ KAPI NU:18
BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
T.C. Kimlik No.
-
Vergi Kimlik/
7600457645
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
İSTANBUL TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
765849
b-4735
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
Dayanağı ve
a-4734
Kapsamı
KİK
Kisk
( )
3ayrı
(X)
Sözleşmeden
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4670/10/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 64
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/8819
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
AKARYAKIT İKMAL VE
Adı
NATO POL TESİSLERİ
İl/İlçe
ANKARA/ÇANKAYA
Tel-Faks
3124306274 - 3124306258
E-Mail
-
İŞLETME BAŞKANLIĞI
GÜVENEVLER MAH.
Adresi
KUZGUN SOK. NU.:51
Posta Kodu
06540
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
EVREN GÜVENLİK KORUMA
Adı/Unvanı
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET
SİNAN AYDIN
LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
KORKUT REİS MAH.
KORKUT REİS MAH.
YEŞİLIRMAK SOK NU.:9/2
YEŞİLIRMAK SOK NU.:9/2
ÇANKAYA/ANKARA
ÇANKAYA/ANKARA
T.C. Kimlik No.
23914718274
Vergi Kimlik/
3830321975
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ANKARA TİC.OD.
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
306939
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
7. Yasaklamanın
( )
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
(X)
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4670/11/1-1
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/8819
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
AKARYAKIT İKMAL VE
Adı
NATO POL TESİSLERİ
İl/İlçe
ANKARA/ÇANKAYA
Tel-Faks
3124306274 - 3124306258
E-Mail
-
İŞLETME BAŞKANLIĞI
GÜVENEVLER MAH.
Adresi
KUZGUN SOK. NU.:51
Posta Kodu
06540
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
A B B ÖZEL GÜVENLİK
Adı/Unvanı
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ALPARSLAN BUĞRA BEŞEN
GAZİ MUSTAFA KEMAL
GAZİ MUSTAFA KEMAL
BULVARI NU.:72/9 MALTEPE
BULVARI NU.:72/9 MALTEPE
ÇANKAYA/ANKARA
ÇANKAYA/ANKARA
T.C. Kimlik No.
42067346844
Vergi Kimlik/
0010783542
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ANKARA TİC.OD.
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
361058
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
7. Yasaklamanın
( )
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
(X)
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4670/12/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 66
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/64648
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İZMİR TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
İZMİR/KONAK
Tel-Faks
2324330076-2324332709
E-Mail
-
GAZİLER CADDESİ / 1420
Adresi
SOKAK 1/3
Posta Kodu
35128
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BİNNUR UN İRMİK
Adı/Unvanı
FABRİKASI TİCARET VE
-
SANAYİ ANONİM ŞİKETİ
ANKARA ASFALTI ÜZERİ NO:1
TAVŞANÇALI KASABASI
Adresi
-
KULU/KONYA
T.C. Kimlik No.
-
-
1760037301
-
KONYA SANAYİ ODASI
-
221/KULU
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(..)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4670/13/1-1
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
2014/22333
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
54’ÜNCÜ MEKANİZE PİYADE
İl/İlçe
TUGAY KOMUTANLIĞI
Adresi
LONDRA ASFALTI 1
Tel-Faks
Posta Kodu E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı
Adı/Unvanı
Adresi
ZEKİ YÜCE VE OĞULLARI
KOLLEKTİF ŞİRKETİ
SUBAŞI MAHALLESİ
471.SOKAK NO:5 ORDU
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
9970014474
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ORDU TİCARET VE SANAYİ
Ticaret/Esnaf Odası
ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
2193
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
Ay (6) Yıl ( )
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK
Tüm İhalelerden
Bakanlık İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
EDİRNE/EDİRNE MERKEZ
2842140494-2842145929
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ENİS YÜCE
NİZAMETTİN
MAHALLESİ
NO:93 ORDU
54685455136
NECDET
YÜCE
NİZAMETTİN
MAHALLESİ
NO:93 ORDU
54673455582
a-4734
b-4735
(X)
KİK
KİSK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
( )
( )
Tüm İhalelerden
Bakanlık İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
( )
( )
( )
( )
( )
4670/14/1-1
—————
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre AÇS Atıklar
Çözüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile bu şirketin % 50’den fazla hissesine sahip ortağı
Emirali URTEKİN hakkında verilen ve 26 Kasım 2013 tarihli, 28833 sayılı Resmi Gazete’nin
79’uncu sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 12’nci İdare Mahkemesi
tarafından; 22 Nisan 2014 tarihli ve Esas No:2013/1688, Karar No:2014/453 sayılı kararı ile iptal
edilmiştir.
Duyurulur.
4670/15/1-1
—————
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58’inci maddesine göre Tunc Turizm ve Seyahat
Sosyal Hizmetler Gıda Nakliye Lojistik Pazarlama Ticaret Limited Şirketi (Vergi
Nu:8620259646) ile bu şirketin % 50 den fazla hissesine sahip ortağı Seçkin TUNÇ (T.C.
Nu.:26474150188) hakkında verilen ve 29 Nisan 2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmi Gazete’nin
45’inci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı geri alınmıştır.
Duyurulur.
4670/16/1-1
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.06.506
Toplantı Tarih ve no: 18.04.2014 – 120
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no : 18.04.2014 - 2396
ESKİŞEHİR
Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Babadat Köyü'nde tespit edilen yamaç yerleşiminin 2863
sayılı Kanun kapsamında tescili konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi
istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 22.01.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili
kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, MTA Genel Müdürlüğü'nün 27.02.2014 tarih ve 7744-216
sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2014 tarih, 6625-177 sayılı ve Eskişehir
Kadastro Müdürlüğü'nün 18.02.2014 tarih ve 33 sayılı yazıları okundu, 11.04.2014 tarih, 2684
sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, koordinatlı sit sınırı paftası, kadastral paftası,
tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Babadat Köyü'nde tespit edilen Kurupınar Yamaç
Yerleşimi'nin I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı Sit
sınırı paftası ve koordinatların aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna, ilgili parsellere şerh
konulmasına, söz konusu alanlarda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik
Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları'na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı'nın ilgili
hükümlerinin geçerli olduğuna, alanda mevcut korunması gerekli kültür varlığı yapı elemanlarının
bulunduğu noktaların koordinatlarının alınması suretiyle Müze Müdürlüğüne taşınarak uygulama
öncesi ve sonrası rapor, fotoğraflar ve envanter kayıtlarının Kurul Müdürlüğüne iletilmesine,
alanda mevcut kaçak kazıyı gerçekleştirenlerin tespit edilmesi halinde yasal soruşturma
başlatılmasına, kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde Belediyesince
kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, sit
sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi
bir fiziki ve inşa müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
4635/1-1
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.00/3432
Toplantı Tarih ve no: 17.04.2014 - 119
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no : 17.04.2014 - 2375
ESKİŞEHİR
Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Yenisofça Köyü'nde tespit edilen kaya mekanlarının 2863
sayılı Kanun kapsamında tesciline ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine
ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 07.02.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum
görüşlerinin iletildiği yazılar, MTA Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2014 tarih ve 1142-297 sayılı,
Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih, 252158-41569 sayılı yazıları okundu,
11.04.2014 tarih, 2685 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, koordinatlı sit sınırı
paftası, kadastral paftası, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Yenisofça Köyü'nde tespit edilen Hara Mevkii Kaya
Mekanları'nın I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi ve koordinatlı
Sit sınırı paftasının uygun olduğuna, ilgili parsellere şerh konulmasına, sit sınırlarının aktarıldığı
kadastral paftanın hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanlarda Kültür Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin
05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı'nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, sit sınırları
içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki
ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
4636/1-1
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.06/507
Toplantı Tarih ve no: 18.04.2014 – 120
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no : 18.04.2014 - 2397
ESKİŞEHİR
Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Nasreddin Hoca Mahallesi'nde tespit edilen yamaç
yerleşiminin 2863 sayılı Kanun kapsamında tescili konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin
değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 17.01.2014 tarihli yerinde
inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, MTA Genel Müdürlüğü'nün
27.02.2014 tarih ve 7744-216 sayılı ve Eskişehir Kadastro Müdürlüğü'nün 18.02.2014 tarih ve 33
sayılı yazısı okundu, 11.04.2014 tarih, 2682 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları,
koordinatlı sit sınırı paftası, kadastral paftası, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Nasreddin Hoca Mahallesi'nde tespit edilen Saracık Yamaç
Yerleşimi'nin I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı Sit
sınırı paftası ve koordinatların aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna, ilgili parsellere şerh
konulmasına, söz konusu alanlarda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik
Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları'na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı'nın ilgili
hükümlerinin geçerli olduğuna, sit sınırları içerisinde devşirme malzemeler kullanılarak yapılmış
olan çeşmenin 2863 sayılı Kanun kapsamında tescili konusunda Vakıflar Bölge Müdürlüğü
uzmanlarınca hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine, alanda mevcut korunması
gerekli kültür varlığı yapı elemanlarının bulunduğu noktaların koordinatlarının alınması suretiyle
Müze Müdürlüğüne taşınarak uygulama öncesi ve sonrası rapor, fotoğraflar ve envanter
kayıtlarının Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, sit sınırlan içerisinde madencilik faaliyetlerinin
yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede
bulunulmamasına karar verildi.
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
4637/1-1
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
31 Mayıs 2014 – Sayı : 29016
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6369 Malatya İlinde Tesis Edilecek Merkez Regülatörü ve Hidroelektrik
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6371 154 kV Demirköprü-Alaşehir EİH (Girdi-Çıktı) Alaşehir JES Havza
TM’ye Nihai Bağlantı Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6372 Manisa ve Balıkesir İlleri Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Soma
Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların
Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6373 Aydın İlinde Tesis Edilecek Söke Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6374 Kocaeli İlinde Tesis Edilecek Gökdağ Rüzgâr Elektrik Santralinin
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6375 Malatya İlinde Tesis Edilecek Arapgir Rüzgâr Enerjisi Santralinin
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/44)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/45)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/46)
1
3
5
7
8
9
10
11
11
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
12
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
17
21
36
78
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete