T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
12 Ağustos 2014
SALI
Sayı : 29086
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Boğaziçi Üniversitesinden:
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/9/2007 tarihli ve 26649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi
Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Lisansüstü öğrencilerin yurtta ikamet etme süreleri; doktora öğrencileri için, programa başladıkları dönemden itibaren normal süresi içinde toplam dört yarıyıl; yüksek lisans
öğrencileri için ise programa başladıkları dönemden itibaren normal süresi içinde toplam iki
yarıyıldır. İngilizce hazırlık döneminde yurtta kalma süresi iki yarıyıl olup, bu süre lisansüstü
dönemlerin dışında tutulur.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/9/2007
26649
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12-
3/8/2011
11/10/2011
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
28014
28081
İçindekiler 104. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin
birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Sayısı
Tarihi
12/10/2011
28082
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
123456-
27/4/2012
23/10/2012
7/2/2013
5/6/2013
2/7/2013
22/6/2014
—— • ——
28276
28450
28552
28668
28695
29038
TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
: 2014/62
: Ema Çevre Sağlığı İlaçlama ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Hürriyet Mah. Selamağa Sk. Merve Apt. No:15 TEKİRDAĞ
SGK Sicil No. : 1030306.020
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası
İnceleme
: Ema Çevre Sağlığı İlaçlama ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü işyerinde Edirne ili ve ilçelerinde karasinek, sivrisinek, uçkun mücadelesine yönelik ilaçlanma, sivrisineklerin ve karasineklerin insanlara fil hastalığı, ateşli hastalık, sarıhumma, cilt hastalıkları, beyin iltihabı, nil humması, arı humma, grip
virüsü, hepatit, çocuk felci, gıda zehirlenmeleri, kolera, dizanteri, verem gibi hastalıkları önleyici sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin
17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar : Ema Çevre Sağlığı İlaçlama ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Sağlık Bakanlığı Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü işyerinde yürütülen işlerin niteliği
itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Karar No.
İşyeri
—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar No.
İşyeri
:
:
SGK Sicil No.
:
Tespiti İsteyen :
İŞKOLU TESPİT KARARI
2014/63
G2M Dağ. Paz. ve Tic. A.Ş.
Eyüp Sultan Mah. Abdülhamit Cad. No: 5 Sancaktepe/İSTANBUL
1020450.034-1023781.034-1241411.034-1086617.0341050091.006-1087903.016-11236846.016-1121943.035
Tümtis Sendikası
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
İnceleme
: G2M Dağ. Paz. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işverenliğin Eyüp Sultan Mah. Abdülhamit Cad. No: 5 Sancaktepe/İSTANBUL adresinde
bulunan merkez işyerinde Genel Müdürlük ve depo işleri, Eski Turgut Özal Cad. Ziya Gökalp
Mah. No: 102 Başakşehir/İSTANBUL, Tekstilkent Ticaret Merkezi Koza Plaza B Blok Kat: 15
D: 57 İSTANBUL, Hamal Başı Hüseyin Ağa Mah. No: 4 Beyoğlu/İSTANBUL, Lojistik
Üssü Fethiye Mah. Küme Evler No: 170 Kazan/ANKARA, Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 25
Balgat/ANKARA, Cumhuriyet Cad. No: 1 Doğanköy Nilüfer/BURSA, Yalova Yolu Cad.
Çeşme Başı Mah. No: 645 Ovaakça/BURSA, İzdep Cumhuriyet Mah. No: 4 Menderes/İZMİR
ve Ankara Asfaltı Üzeri Selek Sok. No: 192/B Doğanlar Köyü/İZMİR adreslerinde kurulu bulunan işyerlerinde yapılan asıl işin; otel, restaurant, yemek üretimi gibi işyerlerine kuru gıda,
sebze, meyve, et, et ürünleri, temizlik malzemeleri gibi ürünlerin temini ve satışı, satışı yapılan
ürünlerin depolanması, müşterilere ulaştırılması, muhasebe, insan kaynakları, bilgi işlem gibi
idari bölümde yürütülen işlerin yardımcı iş niteliğinde olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer
aldığı tespit edilmiştir.
Karar : G2M Dağ. Paz. ve Tic. A.Ş. işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
: 2014/64
: BDH Bilişim Destek Hiz. San. ve Tic. A.Ş.
Flat Ofis Otakçılar Cad. No.78 D Blok K.1 Eyüp/İSTANBUL
SGK Sicil No. : 586318.034
Tespiti İsteyen : Tez Koop-İş Sendikası
İnceleme
: BDH Bilişim Destek Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Flat Ofis Otakçılar Cad. No.78 D Blok K.1 Eyüp/İSTANBUL adresinde
kurulu bulunan merkez işyerinde hukuki, idari, yönetim ve organizasyon işlerinin yapıldığı,
Mahfesığmaz Mh. 79021 Sk. Özden Apt. No.15 ADANA, A. Öveçler Çetin Emeç Bul. 7. Cad.
No. 37/5 Çankaya/ANKARA, Çarşı Mah. Kayakeleş Sk. No.30/A ARTVİN, Efeler Mah.
Atatürk Bul. Alaçam Cad. No.8/A AYDIN, Konacık Atatürk Bul. M.A. Ersoy Cad. Pamir İş
Mrk. 5G/2 BODRUM, Esenler Mh. Barış Cd. No.76 ÇANAKKALE, Muhittin Mh. Bağlariçi
4. Sk. 36/A 4-5 Çorlu/TEKİRDAĞ, Abdurrahman Mh. Tarlakapı Cd. Güven Apt. No. 26-A
D. 9 EDİRNE, Vani Efendi Mh. Haşıl Efendi Sk. Çağla İş Mrk. K.3 Yakutiye/ERZURUM, 1. Org.
San. Böl. 4. Sk. Aziziye/ERZURUM, Alanönü Mh. Gazi Cd. No.14 D. A Odunpazarı/ESKİŞEHİR,
Allaben Mh. Çal Sk. No.16/A GAZİANTEP, Çankaya Gazi Bulvarı No.37 İZMİR, Sanayi Mh.
Çarşı Yapı Sitesi Ada C Blok 20 İZMİT, Mimar Sinan Org. San. Bölg. Kastım Cd. No.22/A
Melikgazi/KAYSERİ, Musalla Bağları Mh. Mahşer Sk. 16/C Selçuklu/KONYA, Toklu Mh.
Y.Selim Bulv.240/A TRABZON, Dumlupınar Mh. Kamil Miras Cd. No.25 Daire: A AFYONKARAHİSAR, 2 Sakarya Mh. Bağlar Sk. Zemin Kat 223/1A BALIKESİR, Akyazı Mh. Ahmet
Cemal Mağden Cd. No.83/A ORDU, Saray önü Cd. Kızılay İşhanı Zemin Kat No.8 URFA,
Çaybaşı Mh. Değirmenönü Cd. İhsan Güner Apt. No. 129/6 Muratpaşa/ANTALYA, Fethiye
Mh. Mudanya Cd. Solukçu İş Mrk. No.327 Nilüfer/BURSA, Değirmenönü Mh. 1539 Sk. No.33
DENİZLİ, Koçyazı Zahit El Kevseri Bulvarı Zümrüt Apt. A Blok DÜZCE, Gülbahar Mh. Avni
Dilligil Sk. Çelik İş Mrk. A Blok Bodrum Kat Şişli/İSTANBUL, Yeni Mahalle 3146 Sk. No.2
Kuvvet Apt. Dükkan 1 Atakum/SAMSUN, Y. Dudullu Şerifali Mh. Burhan Sk. No.5 Ümraniye/
İSTANBUL, Odabaşı Mh. Çağlar Sk. Yeraltı Apt. No.2 Antakya/HATAY, Aynıali Mh. 3317
Sk. MANİSA adreslerinde kurulu bulunan işyerlerinde her türlü yazılım ürünleri donanım
ürünleri bilgisayar bilişim iletişim elektronik iletişim ortamı internet çoklu ortam (multi medya)
ürünleri alanlarında mühendislik mimarlık, müşavirlik, etüt proje fizibilite servis hosting danışmanlık, elektronik ticaret, tamir, servis ve montaj hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle
yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı "Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar : BDH Bilişim Destek Hiz. San. ve Tic. A.Ş. işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar”
işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Karar No.
İşyeri
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
İLKE KARARI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Toplantı No. ve Tarihi : 24 - 03/07/2014
Karar No. ve Tarihi
: 69- 03/07/2014
Toplantı Yeri
ANKARA
DOĞAL SİT ALANLARINDA PLANLANAN HİDROELEKTRİK
SANTRALLERİ (HES) PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK İLKE KARARI
Doğal sit alanlarında yapılacak HES Projelerine ilişkin Bölge Komisyonlarına gelen
başvuruların değerlendirilmesinde bilimsel temele dayalı karar alma bütünlüğünü sağlamak
amacıyla Merkez Komisyonu İlke Kararı alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla aşağıdaki
düzenleme gerçekleştirilmiştir.
Doğal sit alanlarında;
1) Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu sonucunda;
• Bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemleri/türleri bulunduran,
• Özgün ekosistem yapısına sahip, doğal alanların ekolojik bütünlüğünü sağlayan ve
besin zinciri içinde yer alan kritik türleri barındıran,
• Küresel ve ulusal ölçekte dar yayılımlı, kritik, nesli tehdit ve tehlike altında endemik
tür veya türlerin;
- üreme ve beslenme alanlarını ihtiva eden,
- hayati ihtiyaçlarını temin edebileceği uygun yaşama şartlarını sağlayan,
- göç ve yayılma alanlarını ve göç yollarını ihtiva eden,
• Ekolojik süreçleri, ekosistem hizmetlerini, ekolojik barınakları muhafaza eden, iklim
değişikliklerine tampon sağlayan,
• Jeolojik ve jeomorfolojik açıdan istisnai özellikte olan,
kriterlerden en az birini bünyesinde bulunduran doğal sit alanlarında HES yapımına
izin verilmeyeceğine,
2) Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu neticesinde yukarıda belirlenen
özellikleri bünyesinde barındırmayan alanlarda;
• Bölge halkının içme ve tarımsal amaçlı su kullanım ihtiyaçlarının dikkate alınması,
• Ekolojik ihtiyaç debisinin araştırma çalışmasında belirlenerek su yatağındaki biyolojik
çeşitliliğin devamını sağlayacak şekilde teminat altına alınması,
• Projelerin balık türlerinin geçişine izin verilecek şekilde düzenlenmesi,
• Proje ile yaban hayvanlarının geçişlerinin engellenmesi halinde uygun geçiş alanlarının oluşturulması,
şartıyla doğal sit alanlarında HES taleplerine değerlendirilme sonucu izin verilebileceğine, bu durumda yukarıda belirtilen özellikler dikkate alınarak;
3) Mevcut doğal sit derecelerine göre;
Doğal Sit Alanlarında yeniden değerlendirme yapılıncaya kadar; 1. maddede belirtilen
özellikleri bünyesinde barındırmayan 1'inci, 2'nci ve 3'üncü derece doğal sit alanlarında
2. maddede belirtilen şartlar doğrultusunda izin verilebileceğine,
4) Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair
Yönetmelikte tanımlanan kategorilere göre;
a) Kesin Korunacak Hassas Alanlarda HES projelerine izin verilmeyeceğine,
b) Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında 1. maddedeki özelliklerden en az birini barındırması halinde izin verilmeyeceğine, bu özellikleri taşımayan alanlarda ise 2. maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde izin verilebileceğine,
c) Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında 2. maddedeki şartların
yerine getirilmesi halinde izin verilebileceğine,
5) Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında ekolojik temelli bilimsel araştırma raporunun konusu ile ilgili uzmanların bulunmaması durumunda, biyolojik çeşitlilik konusunda uzman biyologların ve/veya jeologlardan komisyonca görüş alınması gerektiğine,
6) Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan izin verilen alanlarda yapılacak
HES projelerinin, alanın topoğrafik yapısı ve peyzaj değerleri dikkate alınarak projelendirilmesi
ve bu projeye ilişkin ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan uygunluk kararı
alınması gerektiğine,
Karar verildi.
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
12 Ağustos 2014
SALI
Sayı : 29086
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulkerim-Fatma oğlu 1987 Halep D.lu olan
Alea Katten hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 12/06/2014 tarih ve 2014/614 esas, 2014/625 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında
mahkumiyet karan verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
6354
—————
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Heysem ve Nahla Şabarek oğlu Halep 1994
D.lu olan Muhammed Celal Zeytuni hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 12/06/2014 tarih ve 2014/613 Esas, 2014/626 karar sayılı
ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
6353
—————

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Yisra oğlu 24/12/1984 Halep D.lu
olan Mahmud El Ahmed El Hüsso hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 10/06/2014 tarih ve 2014/598 Esas, 2014/627 karar sayılı ilamı
ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
6352
2014 Temmuz Günsüzleri
1200-77
HARUN
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2011/1019
Karar No : 2012/22
Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin
Etmek suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 18/01/2012 tarihli ilamı
ile 227/2, 62/1, 52/2, 53/1, maddesi gereğince cezalandırılmasına ancak CMK.231/5 maddesi
gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile
cezalandırılan Oguldursun ve Annageldi kızı, 07/10/1986 doğumlu, Mary doğumlu TAVUS
ANNAMYRADOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş
sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya
zabıt katibine bir beyan ile temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 28. V.d. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
6335
—— • ——
Edirne 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2011/515
KARAR NO : 2014/305
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası
yazılı 29/05/2014 tarihli ilamı ile TCK.nun 204/1, 62, CMK.nun 231/5. maddesi gereğince
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre ile Denetime Tabi Tutulmasına karar
verilen Yusuf ve Huda oğlu, 17/05/1973 doğumlu, Filistin/Gazze nüfusuna kayıtlı HUDA ZAKIY
HASAN tüm aramalara rağmen bulunamamış yokluğunda verilen karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
6337
—— • ——
İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2011/375
Karar No : 2013/296
Mahkememizin 30/04/2013 tarih, 2011/375 Esas 2013/296 Karar sayılı karan ile
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlığa Teşebbüs, Kilitlenmek
Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından 5237 Sayılı Türk Ceza
Kanunun 142/1.b, 35/1-2, 62/1, 53/1-2; 142/1.b, 62/1, 53/1-2; 142/l.b, 62/1, 53/1-2 Maddeleri
uyarınca sırasıyla 10 Ay Hapis, 1 Yıl 8 Ay Hapis, 1 Yıl 8 Ay Hapis cezası ve TCK 53/1-2 Md.
uyarınca hapis cezaları tamamlanıncaya kadar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına
ilişkin karar verilen Zurabi vc Naira oğlu 05/12/1976 Lanchkhutı doğumlu, Gürcistan uyruklu
olan KAKHABER GORGILADZE’nin dosyaya bildirdiği adresinde ulaşılamaması nedeniyle;
7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ
GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin
mahkememize gönderilmesine,
İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline,
İlan olunur.
6336
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Çifteler Sulh Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2012/4
KARAR NO : 2012/41
Tehdit, Hakaret, Basit Yaralamaya Teşebbüs suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve
karar numarası yazılı 12/03/2012 tarihli ilamı ile sanıklar Onur Esen ve Cevdet Esen hakkında
Beraat ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması karara verilmiş olup, Ramazan ve Nurhan
kızı, 05/02/1980 doğumlu, Eskişehir, Çifteler, Merkez mah/köy nüfusuna kayıtlı SULTAN
KONAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, yapılan adres soruşturmasında da adresi tespit
edilemediğinden gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Yasanın 29. ve 30 maddeleri uyarınca hüküm özetinin ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
Mahkememizin 12/03/2012 tarih ve 2012/4 esas 2012/41 karar sayılı ilamı ile sanık
Cevdet Esen’in TCK 125/1,106/1-1 cümle, CMK. 223/2-b maddeleri gereğince beraat, sanık Onur
Esen'in TCK. 86/2, 31/3, 62, 52/2, CMK. 231, 231/8, 231/10, 231/11 maddeleri gereğince
hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına ilişkin hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Beraat hükmü açısından kararın tebliğden itibaren 1 hafta
içinde Yargıtay'da temyize tabi olduğu, hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükmü açısından
kararın tebliğden itibaren 1 hafta içinde Çifteler Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraza tabii
olduğu, bu süre içerisinde itiraz yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği hususu
ilan olunur.
6289/1
—————
ESAS NO : 2012/4
KARAR NO : 2012/41
Tehdit, Hakaret, Basit Yaralamaya Teşebbüs suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve
karar numarası yazılı 12/03/2012 tarihli ilamı ile sanıklar Onur Esen ve Cevdet Esen hakkında
Beraat ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması karara verilmiş olup, Ramazan ve Nurhan
kızı, 02/03/1988 doğumlu, Eskişehir, Han, Gökçeyayla mah/köy nüfusuna kayıtlı MERYEM
BİDAV tüm aramalara rağmen bulunamamış, yapılan adres soruşturmasında da adresi tespit
edilemediğinden gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Yasanın 29. ve 30 maddeleri uyarınca hüküm özetinin ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
Mahkememizin 12/03/2012 tarih ve 2012/4 esas 2012/41 karar sayılı ilamı ile sanık
Cevdet Esen’in TCK 125/1,106/1-1 cümle, CMK. 223/2-b maddeleri gereğince beraat, sanık Onur
Esen'in TCK. 86/2, 31/3, 62, 52/2, CMK. 231, 231/8, 231/10, 231/11 maddeleri gereğince
hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına ilişkin hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Beraat hükmü açısından kararın tebliğden itibaren 1 hafta
içinde Yargıtay'da temyize tabi olduğu, hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükmü açısından
kararın tebliğden itibaren 1 hafta içinde Çifteler Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraza tabii
olduğu, bu süre içerisinde itiraz yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği hususu
ilan olunur.
6289/2
—— •• ——
Gaziosmanpaşa Çocuk Mahkemesinden:
Esas No : 2013/247
Karar No : 2013/1268
SS Çocuk : TUGAY AKTAŞ, Adem ve Sevim oğlu 1996 Doğ. Samsun, Terme,
Hüseyinmescit/Merkez Nüf. kayıtlı. Yeşilpınar mahallesi Çınar Sokak N: 6/4 Eyüp
Yukarıda açık kimliği yazılı ss çocuk hakkında Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı
madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 24/12/2013 tarih, 2013/247 esas ve 2013/1268
sayılı kararla 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği, ancak ss
çocuğun tüm aramalara rağmen bulunup hakkındaki karar tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı
Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca ilanen tebliğine, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra
tebliğ edilmiş sayılmasına, masrafın ss çocuktan tahsiline karar verildi.
6286
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 70
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR
Erzincan Belediye Başkanlığından:
Madde 1 - Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait aşağıda bilgileri mevcut olan Atatürk
Mahallesi 85 ada, 1 parselde bulunan 1 adet, muhammen bedeli yazılı olan taşınmaz mal satış
ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulüyle ihale
ile satılacaktır.
Madde 2 - İhale 26.08.2014 Salı günü saat 10.00’da Belediyemiz Encümen toplantı
salonunda, İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
Madde 3 - İhaleye katılacak isteklilerde aranan belgeler;
a) Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.
b) İkametgâh Belgesi.
c) İmza Beyannamesi.
ç) Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.
d) Şartname alındı makbuzu.
e) Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.
f) Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim
halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.
g) Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
Madde 4 - İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme
Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar
dikkate alınmayacaktır.
Madde 5 - Satılacak gayrimenkul’ün ödemesi peşin olması halinde : İhale bedeli + KDV.
yatırılacaktır. Taksitli olması halinde : %50 + KDV si peşin, geriye kalan bedele %4 ilave
edilerek 6 ay eşit taksitte ödenecektir.
Madde 6 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde İşletme Müdürlüğü Gelir
Tahakkuk Servisinde görülebilir.
S.
NO
1
ADA
85
PARSEL
1
ARSA
PAYI
TAM
KDV. DAHİL PEŞİN
MUHAMMEN BEDEL
16.318.679,61
—— • ——
GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ
489.560,40
7288/1-1
AFYON-ÇAY VE ARGITHAN-ILGIN İSTASYONLARI ARASINDA HIZLI YOL YENİLEME
MAKİNESİ İLE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARININ 4 AY SÜREYLE AYLIK 48 İŞÇİ
İLE YAPILMASI (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMET ALIM İŞİDİR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/93213
İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr([email protected])
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Afyon-Çay ve Argıthan-Ilgın istasyonları arasında
Hızlı Yol Yenileme Makinesi ile yol yenileme çalışmalarının 4 ay süreyle aylık 48 işçi ile
yapılması (Teknik Şartnameye göre) hizmet alım işidir
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına ihale gün ve saati olan 21/08/2014 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş
olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
7332/1-1
—— • ——
10 ADET KAN BAĞIŞI OTOBÜSÜ (EN AZ 9 METRELİK 2.EL OTOBÜS) ALIM İHALESİ
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, Kan bağışı Faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 10 adet
Kan Bağışı Otobüsü (en az 9 metrelik 2.el (kullanılmış) idari ve teknik şartname hükümlerine
göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1
06790 Etimesgut/ANKARA”
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5 - Firmalar tekliflerini en geç 02.09.2014 Salı günü saat 18:00’a kadar Kan Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş /
göndermiş olmaları gerekmektedir.
6 - İhale zarfları 03.09.2014 Çarşamba günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.
7306/1-1
—— • ——
VAGON MUHTELİF KAYNAKLI-TALAŞLI İMALAT MALZEMELERİ ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/94695
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 27 kalem Vagon Muhtelif Kaynaklı-Talaşlı
İmalat Malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 29/08/2014 - Saat 15:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına
29/08/2014 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
7252/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 72
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
200 ADET SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1 2014 EDİTİON 3G-SM-P602
TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı ihtiyacı 200 adet tablet
bilgisayar kuruluşça istenen Samsung Marka Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G-SM-P602
modeline ve teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa
konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte Teknik Şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 18/08/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
7304/1-1
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİLGİ İŞLEM BAŞKANLIĞI İHTİYACI İLAVE GÜÇ
VE YEDEK MODÜL SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilgi İşlem Başkanlığı ihtiyacı olan ilave güç
ve yedek modül kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, malzeme listesine ve Kuruluşça
istenilen Enterasys markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi, malzeme listesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 19/08/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
7305/1-1
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HAL İŞLETMECİLİK HAKKI
İHALE EDİLECEKTİR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Belediyemize ait Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Hal İşletmecilik hakkı, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü İhale” ile 10
yıllığına 3. şahıs Tüzel Kişiliklere devredilecektir.
1 - İhale 27/08/2014 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda
yapılacaktır.
2 - İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda
istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
a) Ana sözleşmenin onaylı örneği,
b) Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri hk. Yönetmeliğin 12. maddesinin birinci
fıkrada belirtilen sermayenin ödendiğine dair yeminli mali müşavir raporu,
c) Yönetim Kurulu üyelerinin Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri hk.
Yönetmeliğin 12. Maddesinin yedinci fıkrasının (c) bendinde aranılan şartlara sahip olduğuna ve
bu kişiler ile şirketin mali ve ticari itibar bakımından engel bir durumunun bulunmadığına ilişkin
beyanname,
ç) Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hk. Yönetmeliğin 12. maddesinin birinci
fıkrasına göre belediye adına ve lehine düzenlenmiş teminatlar ile gayri kabili rücu yetki belgesi,
d) Kayıtlı olunan vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı,
e) Temsile yetkili olanların bu yetkilerini gösterir imza sirküleri,
f) Toptancı hali işletilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının onaylı örneği,
g) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
h) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri
veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen
teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış
değerleri esas alınır)
ı) Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun
ibraz edilmesi.
i) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı
taahhütname.
3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
4 - Son müracaat tarihi 27/08/2014 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar
Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar
Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.
İlanen duyurulur.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
CİNSİ
YENİ HAL KOMPLEKSİ
İŞLETMECİLİK HAKKI
KDV Dahil Muhammen Bedeli
Geçici Teminat
1.100.000,00,-TL.
33.000,00,-TL.
7256/1-1
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Marmaris Malmüdürlüğünden:
Muğla İli, Marmaris İlçesi, Çamlı Mahallesinde Hazinenin özel mülkiyeti altında bulunan
1613 parsel no.lu taşınmaz mal, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık
Teklif Usulü ile satılacaktır.
1 - Satış ihalesi 28/08/2014 Perşembe günü saat 10:00’da Marmaris Malmüdürlüğünde
yapılacaktır.
2 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Marmaris Malmüdürlüğünde (Milli Emlak
Servisi) ücretsiz olarak görülebilir.
3 - Posta ile yapılacak müracaatlarda, postadaki gecikmelerden dolayı komisyon sorumlu
değildir.
4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler, Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz ya da
süresiz banka geçici teminat mektubu, Nüfus Cüzdanı Örneği, İkametgah Belgesi, Tüzel Kişilerde
ise siciline kayıtlı olduğu odadan 2014 yılında alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, noter
tasdikli Yetki Belgesi ve imza sirkülerini ihale saatinden önce Marmaris Malmüdürlüğünde İhale
Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden takip
edilebilir.
Mahallesi: Çamlı, Mevkii: Taşhan, Parsel: 1613, Cinsi: Tarla, Miktar (m2): 9038.47, İmar
Durumu: İmarsız, Tahmini Bedel: 1.807.694,00 TL, Geçici Teminat: 180.769,40 TL
7291/1-1
—— • ——
ROTOR ÇARPMA ZIRHI VE DEĞİRMEN ÇEVRE ZIRHI SATIN ALINACAKTIR
YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:
Santralımız kömür değirmenlerinde kullanılmak üzere rotor çarpma zırhlarının temini,
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/93722
1 - İdarenin
a) Adresi
: Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25 48201 Milas/
MUĞLA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 (Dahili 1479) - 558 02 91
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: 26.160 Kg. Rotor Çarpma Zırhı (İç), 12.360 Kg. Rotor
Çarpma Zırhı (Orta) ve 13.200 Kg. Rotor Çarpma Zırhı
(Dış)
b) Teslim Yeri
: YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.
c) İşin Süresi
: Zırhların teslim süresi, Sözleşmenin imzalandığı gün
dahil 30 (Otuz) takvim günüdür. Test, analiz ve
muayenelerde geçen süreler teslim süresine dahil
değildir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.
b) Tarihi ve Saat
: 01.09.2014 Saat 14:00
4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde
görülebilir ve 30,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 01.09.2014 Saat 14:00’e kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme
Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi
hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve
İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.
7290/1-1
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : ALADAĞ
İHALE TARİHİ : 26.08.2014
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
: BOLU
İHALE YERİ
: KARACASU
MİKTARI
DEPOSU
Sarıalan
Muhtelif
Muhtelif
Çaydurt
Çaydurt
Sultanköy
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Çaydurt
Sarıalan
Sarıalan
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
EMVALİN CİNSİ
2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.
3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.
3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.
3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.
3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.
2.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.
2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.
3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.
3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.
3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.
3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom.
2.S.Çs. Maden Direk
2.S.Gök.Maden Direk
Çam Kağıtlık Od.
Çam Kağıtlık Od.
Gök. Kağıtlık Od.
Gök. Kağıtlık Od.
TOPLAM
ADET
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
M3.DM3.
10,000
135,000
110,000
75,000
40,000
20,000
100,000
120,000
3.350,000
920,000
20,000
60,000
60,000
280,000
390,000
2.715,000
910,000
9.315,000
MUH.
%3
BEDEL TEMİNATI
(TL)
(TL)
340,00
103,00
240,00
977,00
190,00
631,00
230,00
519,00
180,00
218,00
330,00
199,00
300,00
904,00
270,00
976,00
240,00
24.204,00
200,00
5.548,00
210,00
127,00
175,00
316,00
170,00
308,00
170,00
1.438,00
150,00
1.771,00
170,00
13.914,00
150,00
4.125,00
56.278,00
AÇIKLAMA
2014 Üretimi
2014 Üretimi
2014 Üretimi
2014 Üretimi
2014 Üretimi
2014 Üretimi
2014 Üretimi
2014 Üretimi
2014 Üretimi
2014 Üretimi
2014 Üretimi
2014 Üretimi
2014 Üretimi
2014 Üretimi
2014 Üretimi
2014 Üretimi
2014 Üretimi
1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı
orman emvalleri açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği,
maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40’ı, ibreli ve yapraklı kağıtlık odun, lifyonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye
için aylık % 0,6 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dahili süresiz Banka
Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.
2 - Teminat Mektubu vereceklerin Banka Teminat Mektubunun üzerine İşletme
Müdürlüğünün adını ve ihale tarihini yazdırmaları şarttır. Eski tarihli mektuplar kabul edilmez.
Gecikme faizi aylık % 1,2’dir.
3 - Açık arttırmalı satış 26/08/2014 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00’de Aladağ
Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın
almayı kabul etmiş sayılırlar.
4 - Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller (% 50 ±) ihale gününde kesin rakamlar
üzerinden ihale olunacaktır.
5 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup,
bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6 - Satış ek no: 1, 2, 4 ve 6 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde
yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini,
vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu
belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.
7 - Emvallerimiz FSC %100 sertifikalıdır.
8 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.
TEL: 0374 262 96 60-61
FAX: 0374 262 96 10
http www.boluobm.ogm.gov.tr
7289/1-1
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
FABRİKAMIZ ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLİĞİ VE ÇIKACAK HAFRİYATIN
(PANCAR TOPRAĞI) FABRİKA SAHASI DIŞINDAKİ ATIK MALZEME DÖKÜM
SAHASINA TAŞINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız çamur havuzlarının temizliği ve çıkacak hafriyatın (Pancar Toprağı) fabrika
sahası dışındaki atık malzeme döküm sahasına taşınması işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma
esasına göre açık ihale usulü ile anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif alınmak suretiyle
T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların
uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt numarası
: 2014/89500
1 - İdarenin
a) Adresi
: Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası
: 356 2753530 - 356 2753539
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamız çamur havuzlarının temizlenmesi ve
biriken yaklaşık 49.357 m3 toprak malzemenin
fabrika sahası dışındaki atık malzeme döküm yerine
taşınması ve tesviyesi işidir.
b) Yapılacağı yer
: Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: İşe başlanılmasını müteakip 40 (Kırk) gündür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası
b) Tarihi ve saati
: 22/08/2014 - 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge
4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine tesis ve diğer ekipmana ilişkin bilgiler;
a) 2 Adet Lastik tekerlekli yükleyici veya muadili (1 adedi)
b) En az 6 adet nakliye ekipmanı
c) 1 adet tesfiye için yükleyici veya muadili
4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede her türlü hafriyat ve meydan tahmil-tahliye işleri benzer iş olarak kabul
edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı
adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER
FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, anahtar teslimi götürü toplam bedel üzerinden sözleşme
imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer hususlar:
İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ)
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ
KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.
7283/1-1
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlıktan:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı
“Ankara” ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda “İstanbul”) 3056 sayılı Kanun’un 35 inci
maddesine göre çalıştırılmak üzere, aşağıdaki tabloda bölümleri ve kontenjan adedi belirtilen
toplam seksen (80) adet Sözleşmeli Personel alımı için giriş sınavı yapılacaktır.
LİSANS PROGRAMLARI
ADEDİ
Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, İslami İlimler, Arap Dili ve Edebiyatı,
1
Fars Dili ve Edebiyatı, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği, Türkçe
40
Öğretmenliği
2
3
Restorasyon, Geleneksel Türk El Sanatları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma ve Onarım, Cilt, Sanat Tarihi
Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon,
Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları
30
10
1 - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
haiz olmak,
2 - Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin; Yukarıdaki tabloda
yer alan Lisans Programları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından birisinden mezun olanların kabul edilmesini,
3 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP:2, KPSSP:3 veya KPSSP:4 puan türlerinden
yukarıdaki tablonun 1,3 maddelerinde yer alan Lisans Programlarından 70 ve üzerinde puan
almak kaydıyla; Ayrıca tablonun 2 maddesinde yer alan Lisans Programı mezunlarından puan
baraj şartı aranmaksızın müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde, yukarıdaki tablonun her bir maddesi için ayrı ayrı olmak üzere alınacak toplam
Sözleşmeli Personel sayısının altı (6 ) katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile aynı puana
sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır),
4 - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
5 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya
vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak,
6 - Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri belirtilen
sürede kuruma vermiş olmak.
2 - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ
Adaylar başvurularını (18-29/08/2014) tarihleri arasında 29 Ağustos 2014 Cuma günü
mesai bitimine kadar http://www.basbakanlik.gov.tr/ ve http://www.devletarsivleri.gov.tr İnternet
adreslerinden “Sözleşmeli Personel Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 80
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş ve
adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydedip
Başvuru Formunun çıktısını alıp imzalayacaklardır. Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit
edilen adayların listesi (02/09/2014) tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr ve
http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde, Ankara’da Genel Müdürlük ve İstanbul’da
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı hizmet binası girişlerinde ilan edildikten sonra, sınava girmeye
hak kazanan bu adaylar; giriş sınavına katılabilmek için, yukarıda belirtilen başvuru formuna
ilave olarak aşağıdaki belgeleri (03-12/09/2014) tarihleri arasında (saat 9.30-17.00) Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi 95. Sokak No: 3 Yenimahalle/ANKARA adresine
kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.) Belgeleri elden teslim edenlere Sınav Giriş Belgesi kayıt esnasında elden,
kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav günü sınavdan önce verilecektir. Adaylara ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER
1 - Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin tasdikli fotokopisi (yabancı okul
mezunları için denklik belgesi),
2 - Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk,
orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi
hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. Kimlik Numarasının, e-posta adresinin, iş
ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali
olmadığının
beyan
edildiği
özgeçmiş
formu
(http://www.basbakanlik.gov.tr
ve
http://www.devletarsivleri.gov.tr) adreslerinden temin edilebilecektir,
3 - KPSS Sonuç Belgesi Çıktısı.
Yanlış beyan, eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
a - Bu ilanda yer alan tablonun 1 ve 3 maddelerindeki Lisans programlarından mezun olup
sınava girmeye hak kazanan adaylar, Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma
ve çeviri yazısı (transkripsiyon) konularında yazılı sınava ve Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili olarak arşivcilik, tarih, genel kültür ve muhakeme, kavrayış,
ifade ve temsil kabiliyetinin; Sözleşmeli Personelin uygunluğunun değerlendirileceği sözlü sınava
tabi tutulacaklardır.
b - Bu ilanda yer alan tablonun 2 maddesindeki Lisans Programı mezunlarına Eski Türkçe
(Osmanlıca) ve Restorasyon (belgelerin kimyevi durumu, fiziki yıpranmışlık oranlarının tespiti ve
giderilmesi)konularında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı
İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL’da uygulamalı sınav yapılacaktır.
4 - SINAV YERİ VE TARİHİ
Bu ilanda yer alan tablonun 1 ve 3 maddelerindeki Lisans programı mezunlarından sınava
girmeye hak kazananlar (15/09/2014) tarihinde yazılı sınav, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik
Yerleşkesi: Halil Sezai Erkut Cad. Sazak Sokak No: 2 Keçiören/Ankara (Tel: 0 312 3230134)
adresinde saat 14:00’te yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlar için sözlü sınav
(16-19/09/2014) tarihlerinde saat 09:30’da Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Gayret Mahallesi
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
95. Sokak No: 3 Yenimahalle/ ANKARA) hizmet binasında yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye
hak kazanan adaylar (15/09/2014) tarihinde yazılı sınavın yapılacağı adreste giriş belgesi ve nüfus
cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce
hazır bulunacaklardır.
Ayrıca bu ilanda yer alan tablonun 2 maddesindeki Lisans programı mezunlarından sınava
girmeye hak kazanan adaylar puan baraj şartı aranmaksızın ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz
2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en yüksek puan alan adaydan
başlayarak sıralama yapılmak kaydıyla ataması yapılacak Sözleşmeli Personel sayısının en fazla
altı (6) katı aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevki Kağıthane/İSTANBUL da
Osmanlıca ve Restorasyon (belgelerin kimyevi durumu, fiziki yıpranmışlık oranlarının tespiti ve
giderilmesi) konusunda uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Adaylar (22-24/09/2014) tarihlerinde
saat 09:30'da yukarıda belirtilen adreste giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi
gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.
5 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Adayların sözlü sınava katılabilmesi için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve
üzeri puan almaları gerekmektedir.
Yazılı sınavı kazanan yukarıdaki tablonun 1 ve 3 maddelerinde yer alan adayların listesi
(15.09.2014) tarihinde http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde
ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi 95. Sokak No: 3 hizmet binası girişinde
duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınavlara katılanların, sınavda başarılı sayılabilmesi için Sınav
Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla
ortalamasının 70 puan olması gerekir.
Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen sayıdan fazla ise, en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen sayı kadar aday, giriş sınavını başarmış
kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan
daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.
Nihai başarı listesi http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr
adresleri ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı
“Ankara” ile Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı “İstanbul”) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca
herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar
müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan
adayların, bu görevlerinde aldıkları olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme
hakkı saklıdır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlanen duyurulur.
7241/2-1
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
Savunma Sanayii Müsteşarlığından:
T.C
MSB
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
A. Genel
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Mülakat
Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7’nci, derece kadrolara atanmak üzere aşağıda
belirtilen öğrenim bölümlerinde ve kontenjanlarda Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı
alınacaktır:
BÖLÜM
ADET
Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği/Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
2
Havacılık ve Uzay Mühendisliği/Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği
Gemi İnşaat(ı) ve Gemi Makineleri Mühendisliği/Gemi ve Deniz Teknolojisi
Mühendisliği/Gemi Makineleri Mühendisliği
1
İşletme
İktisat
2
1
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği/Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Hukuk
2
3
Makina Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
1
1
TOPLAM
1
14
B. Sınav Başvuru Şartları
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
Devlet memuru olma şartlarını haiz olmaları,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin mühendislik, hukuk, siyasal
bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinin yukarıda
belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,
c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmaları, (01/01/1979 tarih ve sonraki doğumlular),
ç) 6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavları (KPSS)’ndan birinden;
- Hukuk fakültesi mezunları için KPSS P(79)
- İşletme bölümü için KPSS P(23)
- İktisat bölümü için KPSS P(22)
- Diğer bölümler için KPSS P(1)
puan türlerinden en az 85 (seksen beş) puan almış olmaları,
Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
80(seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği
bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip
olmaları,
gerekmektedir.
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına daha önce iki defa girip de başarısız
olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.
C. İstenen Belgeler
Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru
ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi
olan 01 Eylül 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir.
a) Özgeçmiş (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları
ifade edilecektir.), aile durumu, varsa iş tecrübesi, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri
içerecek şekilde düzenlenmiş olarak ).
b) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf.
c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği (Yükseköğretim Kurulu denkliği
ile başvuran adaylar için).
ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği
ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge.
Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.
Ç. Giriş Sınavına Çağrı
(1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Geçerli olan Kamu
Personeli Seçme Sınav’larından değerlendirmeye yüksek olanı alınır.) sahip olandan başlanarak
4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sınava çağrılacaktır.
(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları, sınav tarih
ve saatleri Müsteşarlığın internet(www.ssm.gov.tr) sitesinde ilan edilecektir.
(3) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma
şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş
olanların sınavları da geçersiz sayılır.
(4) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.
D. Giriş Sınavı
(1) Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılır.
(2) Sözlü sınav, adayların; mezun olunan alana ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin
mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü,
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek
suretiyle gerçekleştirilir.
E. Değerlendirme ve Atama
Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, 100 puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan
almak gerekir. Başarı puanı, sözlü sınav sonucunda alınan puandır.
Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre
sıralanır. (Adayların başarı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır.) Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday işe alınmaya hak kazanacaktır.
Giriş Sınav Komisyonu; Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 4
(dört) katı kadar aday başvurusu olmaması veya yapılacak giriş sınavı sonucunda öğrenim
bölümleri için ayrılan kontenjan sayısı kadar başarılı aday bulunmaması hallerinde, öğrenim
bölümleri arasında kontenjan kaydırmak suretiyle değişiklik yapabilir.
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı
olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.
Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde (www.ssm.gov.tr)
ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilir.
Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları
münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için hak teşkil etmez.
Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma
Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman
Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler
için Müsteşarlık değerlendirme hakkını saklı tutar.
F. Bilgi Alma
Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı’nın 0 312 411 90 61 veya 0 312 411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir.
7287/1-1
—— • ——
Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunu ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim
üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz
olmaları gerekmektedir.
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:
1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:
- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın
listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek
lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve
yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.
2- YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:
- 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe
(Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri
(lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf, yayın listesi ve 4 takım
dosya halinde yayınları ile birlikte İlgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra
adaylara duyurulacaktır.
SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
Fakülte/Anabilim Dalı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Doçent
Adet Drc.
Yardımcı
Doçent
Adet Drc.
Geoteknik A.B.D.
1
Yapı A.B.D.
1
İlan Şartı
İnşaat Mühendisliği alanında
Doktora yapmış olup, zemin
5*
mekaniği konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Yol alt yapımında çelik BOF
2* cüruflarının
değerlendirilmesi
alanında Doktora yapmış olmak.
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
Fakülte/Anabilim Dalı
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
RESMÎ GAZETE
Doçent
Adet Drc.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
1
1*
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
1
1*
Yardımcı
Doçent
Adet Drc.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
1
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
1
Sayfa : 85
İlan Şartı
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
alanında Doçentlik unvanı almış
olmak.
Veteriner
Temel
Bilimleri
(Veteriner Biyokimya) bilim
alanında Doçentlik unvanı almış
olmak.
Histoloji-Embriyoloji Anabilim
Dalında çalışmaları olup, DEHP
3* ve EGb761’in Üreme Sistemi
üzerine etkisi konusunda Doktora
yapmış olmak.
Dişlerin Morfolojisi Morfogenezisi
5* konusunda
olmak.
Doktora
yapmış
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Politikası A.B.D.
1
Endüstriyel
Kümelenmelerin
1* Yenilikçilik Sürecine Etkileri
alanında Doktora yapmış olmak.
1
Heidegger ve modern zamanların
3* eleştirisi
konusunda doktora
yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe Tarihi A.B.D.
Güvenç Abdal Ocakları Karadeniz
Genel Sosyoloji ve Metodoloji
A.B.D.
1
4*
bölgesinde yerleşik Alevi-Bektaşi
toplulukları konusunda Doktora
yapmış olmak.
PERTEK SAKİNE GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
Metilmetakrilat Makromonomerinden
Gıda Teknolojisi
1
Mimarlık ve Şehir Planlama
1
Tarak Tipi Kopolimer Sentezi ve
karakterizasyonu
konusunda
Doktora yapmış olmak.
Fizik alanında Doktora yapmış
olup, Kanser İlaçlarının Proteinler
ve membranlarla etkileşiminin
4*
NMR
yoluyla
incelenmesi
konularında çalışmalar yapmış
olmak.
3*
ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU
İnşaat
1
Fizik alanında Doktora yapmış
olup, Einstein-Maxwell-Dilaton
5* Action Kuramı ve Mutlak
Paralelizm konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
7297/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 86
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/68526
2. Yasaklama Kararı Veren
Milli Savunma Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
M.K.E. Hurda İşletmesi
İl/İlçe
Müdürlüğü
Hipodrum Cad. No: 113
Tel-Faks
Yenimahalle/Ankara
06330
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
0312 384 02 36
[email protected]
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
1. Anafartalar Mah. M.Kemal Paşa
Cad. No: 42/14 Şehzadeler Manisa
T.C. Kimlik No.
12869717494
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
9570257933
Kayıtlı Olduğu
Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Birliği
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
Süresi
0312 384 03 07
Mehmet Hanifi Yıldırım
Adresi
6. Yasaklama
Ankara
Ay
45/80999
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
(X)
( )
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden ( )
Bakanlık İhalelerinden ( )
Kurum İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
( )
7303/1/1-1
( )
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/68526
2. Yasaklama Kararı Veren
Milli Savunma Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
M.K.E. Hurda İşletmesi
İl/İlçe
Müdürlüğü
Hipodrum Cad. No : 113
Tel-Faks
Yenimahalle/Ankara
06330
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Simka
Turizm
Taşeronluk
Adı/Unvanı
Hurda
İnşaat
Temizlik
Oto
Kiralama
Ankara
0312 384 03 07
0312 384 02 36
[email protected]
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Otomotiv Gıda Özel Güvenlik İlaçlama Dilek Yıldırım
Sağlık Defin Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi
1. Anafartalar Mah. M.Kemal Paşa
Adresi
Cad. No: 42/14 Şehzadeler Manisa
T.C. Kimlik No.
51973415094
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
7700418781
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası
15414
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
(X)
( )
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden ( )
Bakanlık İhalelerinden ( )
Kurum İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
( )
7303/2/1-1
( )
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 88
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/85195
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Adı
Makina İmalat ve Donatım Dairesi
İl/İlçe
Ankara/Yenimahalle
Tel-Faks
0 312 341 21 60 - 0 312 341 22 55
E-Mail
[email protected]
Başkanlığı
Adresi
Posta Kodu
Varlık Mahallesi Etlik Caddesi
No:47 Yenimahalle/Ankara
06170
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Gelişim Endüstriyel İş Makinaları
Adı/Unvanı
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adresi
11176071756
Vergi Kimlik/
3910001343
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
Süresi
Umut Kara
1232. Sokak No: 129 Ostim/Ankara
T.C. Kimlik No.
6. Yasaklama
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
Ankara Ticaret Odası
84261
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
7299/1-1
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
VI. Bölge Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
21.10.2004 tarihli 3741 sayılı İlan Talep Yazısı/Antalya İli 3.
Noterliğinin 21.10.2004 tarih ve 24766 nolu İhale Sözleşmesi.
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü
Antalya Şube Müdürlüğü Antalya
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Adı
İl/İlçe
Genel Müdürlüğü İl Çevre ve
Orman Müdürlüğü Antalya
Sedir Mah. Vatan Bulv. Orman
Adresi
Bölge Müd. Sitesi İçi Çallı No: 2
Tel-Faks
Antalya
Posta Kodu 07100
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Gürsel Turizm İthalat İmalat San. Tic.
Adı/Unvanı
Ltd. Şti.
1) Avsallar Zafer Mah. Alanya/Antalya
Adresi
2) Semerciler Mah. Kemalpaşa Cad.
Yemişli Sok. No: 8/Sakarya
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Alanya V.D. / 4470186327
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Alanya Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
12142
No.
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
Ay ( ) Yıl (1)
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK
Tüm İhalelerden
Bakanlık İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
Antalya
Tel : 0 242 335 00 09
Fax : 0 242 345 14 66
bolge6.@ormansu.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
a-4734
b-4735
( )
KİK
KİSK
(X) d-Diğer Mevzuat
(X) Tüm İhalelerden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
(
(
(
(
)
)
)
)
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7300/1-1
Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7327/1/1-1
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7327/2/1-1
Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
Sayfa : 94
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
Sayfa : 96
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 97
Sayfa : 98
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 99
Sayfa : 100
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 101
Sayfa : 102
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 103
Sayfa : 104
RESMÎ GAZETE
12 Ağustos 2014 – Sayı : 29086
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
1
2
TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/62)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/63)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/64)
— 2014 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— 2014 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
2
2
3
4
57
İLKE KARARI
— Doğal Sit Alanlarında Planlanan Hidroelektrik Santralleri (HES) Projelerinin
Gerçekleştirilmesine Yönelik İlke Kararı (No: 69)
66
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
67
70
79
94
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 40 Kr
Download

e - Resmi Gazete ile