T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Toplantı No
: 20.03.2014
:
11:30
: 2014/10
1.
Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10.03.2014 tarih, 8843 sayı ve “Doktora Ek Süre
İstem Dilekçesi” konulu yazısının görüşülmesi,
2.
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 05.03.2014 tarih, 8279 sayı ve “Tez
Konusu Değişikliği Formu” konulu yazısının görüşülmesi,
3.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen ”Ders Telafi Tutanağı” konulu yazıların
görüşülmesi,
4.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Danışman Atama İşleri” konulu yazıların
görüşülmesi,
5.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Danışman Değişikliği Öneri Formu” konulu
yazıların görüşülmesi,
6.
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11.03.2014 tarih, 9131 sayı ve “Tez İkinci
Danışman Öneri Formu” konulu yazısının görüşülmesi,
7.
Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07.03.2014 tarih, 8775 sayı ve “Uzmanlık Alan
Dersi” konulu yazısının görüşülmesi,
8.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez İzleme Komitesi Değiştirilmesi Öneri
Dilekçesi (Doktora)” konulu yazıların görüşülmesi,
9.
Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.03.2014 tarih, 9270 sayı ve “Tez Jürisi Atama
Formu” konulu yazısının görüşülmesi,
10.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 06.03.2014 tarih,
503 sayı ve “Zeynep Bahar ERŞEN” konulu yazısının görüşülmesi,
11.
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 18.03.2014 tarih, 10004 sayı ve “Ders
Bırakma” konulu yazısının görüşülmesi,
12.
13.
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11.03.2014 tarih, 9070 sayı,
“Danışman Değişikliği” konulu yazısı ile Doç. Dr. Metin YILMAZ’ın 10.03.2014 tarihli
dilekçesinin görüşülmesi,
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Ders İntibakı” konulu yazıların görüşülmesi,
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Karar 1.
Öğrenci numarası, adı-soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Doktora öğrencisine,
Üniversitemiz ‘’Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 51. maddesinin 10. fıkrası”
gereğince aşağıda belirtilen süre kadar ek süre verilmesine,
Öğrenci No
Adı-Soyadı
070694002
Gülden
YÜREKTÜRK
Anabilim
Dalı
Tarih
(Doktora)
Danışmanı
Ek Süre
Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ
12(oniki) ay
(2. ek süre)
Karar 2.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin tez
konusu değişikliğinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19. maddesinin
1. fıkrası” gereğince aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
Anabilim Danışmanı
Dalı
100623018- Türk Dili Yrd. Doç. Dr.
Pakize Seda ve
İmdat DEMİR
KÖKER
Edebiyatı
(Y.L.)
Eski Tez Konusu
Yeni Tez Konusu
Çağdaş Türkiye Türkçesi
Romanlarına Cümle
Anlambilimi Açısından Bir
Bakış
Evliya Çelebi
Seyahatnamesi’nin
1. Cildinde Fiiller
Karar 3(a).
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Celal DEMİR’in, görevli
olduğu 19 Mart 2014 tarihinde yapamadığı dersin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte
yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Tez Çalışması
Yapılamayan Tarih
19.03.2014
Telafi Tarihi
22.03.2014
Karar 3(b). Tarih Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ’ın, görevli olduğu
20 Mart 2014 tarihinde yapamadığı dersin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte
yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Yapılamayan Tarih
20.03.2014
Telafi Tarihi
22.03.2014
Karar 4.
Aşağıda adı soyadı Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencilerinin
danışmanlarının “Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16. maddesi” gereğince
aşağıdaki şekilde belirlenmesinin uygunluğuna,
Öğrencinin Numarası
100642014- Keziban ÖZTÜRK
Anabilim Dalı
Sosyoloji (Y.L.)
Öğrencinin Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Gülçin TUNALI
070608006- Ali ARSLAN
Maliye (Tezsiz Y.L.)
Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim ÇALIŞKAN
Karar 5.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans/Doktora
öğrencilerinin danışmanlarının “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
16. maddesi” gereğince aşağıdaki şekilde belirlenmesinin uygunluğuna,
Öğrencinin Adı
Soyadı
130612101-Hacı
Ali BUĞDAYCI
070606011Ayhan DİKMEN
120657101-Öner
BUÇUKCU
110642108-Ömer
Faruk TUNCER
130642103-Hilal
ÖCAL
130607111-Ayşe
AYDIN
Anabilim Dalı
Eski Danışmanı
Yeni Danışmanı
İşletme
Yönetim ve
Organizasyon
(Y.L.)
İşletme (Y.L.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Onur BALKAN
Yrd. Doç. Dr. Burcu
KAYNAR
Yrd. Doç. Dr. Mahmut
Nevfel ELGÜN
Doç. Dr. Osman KONUK
Yrd. Doç. Dr. Ender
TUNÇER HELVACIOĞLU
Doç. Dr. Kenan ÇAĞAN
Doç. Dr. Osman KONUK
Prof. Dr. Kasım TURHAN
Sosyoloji (Y.L.)
Doç. Dr. Osman KONUK
Maliye (Y.L.)
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Gülçin
TUNALI
Yrd. Doç. Dr. Ceyda
KÜKRER
Sosyoloji
(Doktora)
Sosyoloji (Y.L.)
Karar 6.
Aşağıda adı soyadı belirtilen İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim
Dalı Yüksek Lisans öğrencisinin ikinci danışmanının “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 16. maddesi” gereğince aşağıdaki şekilde belirlenmesinin uygunluğuna,
Öğrencinin Adı Soyadı
100611007-Özkan KARAHAN
Birinci Danışmanı
Doç. Dr. Veysel AĞCA
İkinci Danışmanı
Prof. Dr. Cemal ELİTAŞ
Karar 7.
Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
17. maddesinin 4. fıkrası gereğince; birinci danışmanı başka bir yükseköğretim kurumunda
olan öğrencilerin Uzmanlık Alan Derslerinin 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden
itibaren aşağıda belirtilen Üniversitemizdeki tam zamanlı öğretim üyeleri tarafından
yürütülmesinin kabulüne,
Öğrencinin Adı
Soyadı
Danışmanı Olan Öğretim
Üyesi
Dersin Adı
Görevlendirilen Öğretim Üyesi
080642004Aslıhan YAYCI
090642003Gülşah ÖZEN
110642105Fatma YASSI
110657201Osman METİN
120642106Rasime DEMİR
Doç. Dr. Osman KONUK
Doç. Dr. Osman KONUK
Doç. Dr. Osman KONUK
Doç. Dr. Osman KONUK
Doç. Dr. Osman KONUK
Uzmanlık Alan
Dersi
Uzmanlık Alan
Dersi
Uzmanlık Alan
Dersi
Uzmanlık Alan
Dersi
Uzmanlık Alan
Dersi
Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM
Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM
Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM
Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM
Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM
Karar 8(a).
İşletme Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Semih AÇIKGÖZOĞLU’nun, tez
çalışmasını azami sürenin sonuna kadar tamamlayamadığından, Tez İzleme Komitesi’nin
“Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 49. maddesinin 3. fıkrası” gereğince
aşağıdaki öğretim üyelerinden yeniden oluşturulmasına,
060676004-Semih AÇIKGÖZOĞLU (Tez İzleme Komitesi-Eski)
Doç. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Yusuf KARACA (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FİŞNE (Üye)
060676004-Semih AÇIKGÖZOĞLU (Tez İzleme Komitesi-Yeni)
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Danışman Üye)
Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Alparslan ÖZMEN (Üye)
Karar 8(b). İktisat Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Sabriye KUNDAK’ın Tez İzleme
Komitesi’nin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 49. maddesinin 3. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden yeniden oluşturulmasına,
080680002-Sabriye KUNDAK (Tez İzleme Komitesi-Eski)
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ (Danışman Üye)
Doç. Dr. Oğuzhan AYDEMİR (Üye)
Doç. Dr. Harun ÖZTÜRKLER (Üye)
080680002-Sabriye KUNDAK (Tez İzleme Komitesi-Yeni)
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ (Danışman Üye)
Doç. Dr. Oğuzhan AYDEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY (Üye)
Karar 9.
Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Mustafa ÖZKÖSE’nin “19. Yüzyılın İlk
Yarısında Şuhud’un Sosyo-Ekonomik Yapısı’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin
“Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince
aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
040635009-Mustafa ÖZKÖSE
Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL (Üye)
Doç. Dr. Gürsoy ŞAHİN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ (Danışman Üye)
Doç. Dr. Şaban ORTAK (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Alper BAŞER (Yedek Üye)
Tarih: 28.03.2014
Saat: 14:30
Yer: SBE
Karar 10.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 06.03.2014 tarih
ve 503 sayılı yazısı incelendi; Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim
Dalı Doktora öğrencisi Zeynep Bahar ERŞEN’in 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında
Enstitümüz Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Ortak Doktora
Programı’ndan “Etkili Öğretim Uygulamaları” dersini almasının kabulüne, dönem sonunda
alınan ders notunun ilgili Enstitü’ye gönderilmesinin uygunluğuna,
Karar 11.
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 18.03.2014 tarih ve 10004 sayılı
yazısı incelendi; Eğitim Programları ve Öğretim Ortak Doktora programı 130627108 numaralı
öğrencisi Eray EĞMİR’in 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde seçmiş olduğu
“Eğitimde Program Değerlendirme” dersini bırakma talebinin kabulüne,
Karar 12.
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11.03.2014 tarih, 9070 sayılı
yazısı ve Doç. Dr. Metin YILMAZ’ın 10.03.2014 tarihli dilekçesi incelendi; Üniversitemiz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda aşağıdaki şekilde karar
alınmıştır.
1- Türk Dili Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı’nca danışman değişikliği yapılmak istenen
070623003 numaralı öğrenci Ali AHLATÇI, 6111 sayılı Kanun’dan yararlanarak 20112012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında ders aşamasında kayıt yaptırmış, 10.10.2011
tarih ve 2011/19 toplantı sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Anabilim Dalı
Başkanlığı önerisi doğrultusunda mevcut danışman tekrar atanmış, ancak
Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 18. maddesi
gereğince en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar verilmesi gereken tez konusu Anabilim
Dalı Kurulu tarafından Enstitü’ye bildirilmemiştir.
2- Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesi Yüksek
Lisans Tez Çalışmasının Sonuçlanması ile ilgilidir. 38. maddenin 7. fıkrası da tez konusu
belirlenmiş bir öğrencinin tezinin savunması sonucunda reddedilmesi veya azami süre
sonunda tezini teslim etmemesi durumunda, öncelikle tez konusu gerekirse de
danışman değişikliğinin yapılmasını düzenlemektedir.
3- Mevcut durumda Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16.
maddesinin 1.fıkrası uygulanmaktadır. Öğrencinin danışman değişikliği ile ilgili bir
talebi söz konusu olduğunda ilgili madde esas alınarak danışman değişikliği yapılması
uygun görülmektedir.
4- Söz konusu öğrenci Ali AHLATÇI, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’ne uygun olarak 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında kaydını
yenilediğinden danışmanı Doç. Dr. Metin YILMAZ’a ait Ders Yükü Bildirim Formu’nun,
ilgili derslerin Anabilim Dalı Başkanlığı’nca gösterilerek Enstitüye sunulması
gerekmektedir.
Karar 13(a). Enstitümüz İktisat Anabilim Dalı 120655109 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Burcu YILMAZ’ın 2013-2014 akademik yılı güz
döneminde Erasmus kapsamında Universita Degli Studi di Bari adlı Üniversite’den almış olduğu derslerin intibakının İktisat Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 14.03.2014 tarih ve 9632 sayılı yazısı gereğince aşağıdaki tabloda açıklandığı şekliyle yapılmasının uygunluğuna,
DERS İNTİBAK TABLOSU (Burcu YILMAZ)
Universita Degli Studi di Bari Almış Olduğu Dersler (Önceki)
Sıra
No
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
Başarı
Notu
T U K
1
Thesis Research
YT
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Programı Dersleri (Yeni)
Başarı
Notu
Kredisi
Açıklamalar
Dersin
(Harf
Dersin Adı
Kodu
Notu)
T U K
E
İKT-803
Tez Çalışması
0
1
0
21
YT
Başarılı
İKT-703
Uzmanlık Alan Dersi
8
0
0
9
YT
Başarılı
Karar 13(b). Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı 120612110 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Faruk
YILMAZ’ın 2013-2014 akademik yılı güz döneminde Erasmus kapsamında Universita Degli Studi di Bari adlı Üniversite’den almış olduğu derslerin
intibakının İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 13.03.2014 tarih ve 9385 sayılı yazısı gereğince aşağıdaki tabloda açıklandığı şekliyle
yapılmasının uygunluğuna,
DERS İNTİBAK TABLOSU (Faruk YILMAZ)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek
Lisans Programı Dersleri (Yeni)
Başarı
Notu
Başar
Kredisi
Açıklamalar
Dersin
(Harf
ı
Dersin Adı
Kodu
Notu)
Notu
T U K
E
Universita Degli Studi di Bari Almış Olduğu Dersler (Önceki)
Sıra
No
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
T U K
1
Thesis Research
YT
YÖN-803
Tez Çalışması
0
1
0
21
YT
Başarılı
YÖN-703
Uzmanlık Alan Dersi
8
0
0
9
YT
Başarılı
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
BAŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
ÜYE
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
ÜYE
Doç. Dr. Celal DEMİR
ÜYE
Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM
ÜYE
Sultan KARADENİZ
RAPORTÖR
Download

20.03.2014 Tarih ve 2014-10 Sayılı Karar