T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Toplantı No
: 20.02.2014
:
11:00
: 2014/06
1.
Mezun durumda olan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi,
2.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 06.02.2014 tarih,
229 sayı ve “Yatay Geçiş” konulu yazısının görüşülmesi,
3.
2013 - 2014 öğretim yılı güz yarıyılı not bildirim formlarının görüşülmesi,
4.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Danışman Değişikliği Öneri Formu” konulu
yazıların görüşülmesi,
5.
Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı’nın “Talat KOÇAK” ve “Rahime FİŞNE” konulu yazılarının
görüşülmesi,
6.
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.02.2014 tarih, 5773 sayı ve “Tez Jürisi Atama
Formu” konulu yazısının görüşülmesi,
7.
2013 - 2014 öğretim yılı güz yarıyılı maddi hata dilekçelerinin görüşülmesi,
8.
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü programlarda “Özel
Öğrenci” statüsünde ders alacak öğrencilerin dilekçelerinin görüşülmesi,
9.
Müzik Anasanat Dalı Başkanlığı’ndan gelen “Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi” konulu
yazısının görüşülmesi,
10.
04.07.2012 tarih ve 6353 sayılı yasa gereği Af Kanunu’ndan yararlanmak isteyen
öğrencilerin dilekçelerinin görüşülmesi,
11.
Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.02.2014 tarih, 5182 sayı ve “Evren EKİZ”
konulu yazısının görüşülmesi,
12.
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.12.2013 tarih, 204 sayı ve “Doktora Yeterlik
Sınavı Jüri Tutanağı Sonuç Formu” konulu yazısının görüşülmesi,
13.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen ”Ders Telafi Tutanağı” konulu yazıların
görüşülmesi,
14.
Seramik Anasanat Dalı Başkanlığı’nın 12.02.2014 tarih, 5192 sayı ve “Tez Konusu
Değişikliği Formu” konulu yazısının görüşülmesi,
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Karar 1(a).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisinin
yeterlik sınav jüri tutanağının incelenerek, yeterlik sınav jüri tutanağının onaylanmasına,
mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
44. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
120661107-Abdurrahman ÖZDİLEKLER İşletme (Tezsiz Y.L.)
Savunma Tarihi
14.02.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 1(b). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisinin
yeterlik sınav jüri tutanağının incelenerek, yeterlik sınav jüri tutanağının onaylanmasına,
mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
44. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
120661118-Tuncer CAN
Anabilim Dalı
İşletme (Tezsiz Y.L.)
Savunma Tarihi
13.02.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 1(c).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“1261/1845 Tarihli Temettuat Defterlerine Göre Kütahya Livası Dağardı Kazasının Dünrek, Balı,
Karaşehir Aydınlar ve Çıvgalar Köylerinin Sosyal ve İktisadi Yapısı” başlıklı tezinin savunma
tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda
olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası”
gereğince Yüksek Lisans Diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
100635004-Yıldız PEKBAŞ(KAPÇAK)
Anabilim Dalı
Tarih (Y.L.)
Savunma Tarihi
12.02.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 1(ç).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Doktora öğrencisinin
“II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Askeri Matbuatı ve Siyasi Hayattaki Rolü” başlıklı tezinin
savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun
durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 52. maddesinin
1. fıkrası” gereğince Doktora Diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Savunma Tarihi
Sonuç
100694001-Mehmet Ali KARAMAN
Tarih (Doktora)
14.02.2014
Başarılı
Karar 1(d). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Doktora öğrencisinin
“Türkiye’de Sanayi Sektöründe İstihdamı Belirleyen Faktörler ve Aralarındaki Nedensellik
İlişkisi” başlıklı tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının
onaylanmasına, mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 52. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Doktora Diploması verilmesinin
uygunluğuna,
Adı Soyadı
060680003-M. Can YARDIMCI
Anabilim Dalı
İktisat (Doktora)
Savunma Tarihi
13.02.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 06.02.2014
tarih ve 229 sayılı yazısı incelendi; Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yatay
geçiş talebinde bulunan İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalı 120611103
numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Işık ALTUNAL’ın yatay geçiş yapmasının uygunluğuna, özlük
dosyasının ilgili Üniversite’ye gönderilmesine ve kaydının silinmesine,
Karar 3(a).
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince
öğretim üyelerinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu incelenerek, 2012-2013 öğretim yılı
bahar yarıyılı final sınavı düzeltme notunun aşağıdaki şekilde kabulünün uygunluğuna,
Öğrenci
No
Adı Soyadı
120655201 Alper
KARASOY
Dersin Adı
Seminer
Öğretim Elemanı
Not Değişikliği
Prof. Dr. Selçuk DV(Devam Ediyor) olan final
AKÇAY
sınavı harf notunun YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Karar 3(b). Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince
öğretim üyelerinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu incelenerek, 2013-2014 öğretim yılı
güz yarıyılı final sınavı düzeltme notunun aşağıdaki şekilde kabulünün uygunluğuna,
Öğrenci
No
Adı Soyadı
130692102 Zühal SARA
Dersin Adı
Öğretim Elemanı
Uzmanlık Alan
Dersi
Prof. Dr. Hasan
Hüseyin BAYRAKLI
Not Değişikliği
YZ(Yetersiz) olan final sınavı
harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Tez Hazırlık
Çalışması
YZ(Yetersiz) olan final sınavı
harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Karar 4.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim dalı belirtilen Yüksek Lisans/Doktora
öğrencilerinin danışmanının “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16. maddesi”
gereğince aşağıdaki şekilde belirlenmesinin uygunluğuna,
Öğrencinin Adı
Soyadı
100623009Nazan METİN
970672008Yalçın YALMAN
100661015Murat
TAŞPINAR
080650003Ufuk YETİŞ
040635009Mustafa
ÖZKÖSE
Anabilim Dalı
Eski Danışmanı
Yeni Danışmanı
Türk Dili ve
Edebiyatı (Y.L.)
İşletme
(Doktora)
İşletme (Tezsiz
Y.L.)
Prof. Dr. Ali İrfan AYPAY Yrd. Doç. Dr. Hikmet Feridun GÜVEN
Prof. Dr. Hasan Rıza
AŞIKOĞLU
Prof. Dr. Cemal ELİTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Mete KARAYEL
İlköğretimSos. Bil. Öğr.
(Y.L.)
Tarih (Y.L.)
Doç. Dr. Nusret KOCA
Yrd. Doç. Dr. Sinan YÖRÜK
Prof. Dr. Hasan
BABACAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Doç. Dr. Yusuf KARACA
Karar 5(a). Enstitümüz Tarih Anabilim Dalı 130694102 numaralı Doktora öğrencisi Talat
KOÇAK’ın 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı Doktora programı bahar döneminde açılacak olan “Eski Batı Tarihi II”,
“Yazılı Kaynaklara Göre Eskiçağ Mitolojisi II” derslerini almasının uygunluğuna ve adı geçen
Üniversite ile ilgili yazışmaların yapılmasına,
Karar 5(b). Enstitümüz Tarih Anabilim Dalı 130694101 numaralı Doktora öğrencisi Rahime
FİŞNE’nin 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora programı bahar döneminde açılacak olan “Osmanlı
Kronikleri”, “Osmanlı Dönemi Türk Siyasi ve Sosyal Hayatı” derslerini almasının uygunluğuna
ve adı geçen Üniversite ile ilgili yazışmaların yapılmasına,
Karar 6.
İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi
Betül AYDOĞUŞ’un “Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: 1995-2012
Yılları İMKB Uygulaması’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim
üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110611109-Betül AYDOĞUŞ
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY (Üye)
Doç. Dr. Cantürk KAYAHAN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Necmiye Serap VURUR (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza KAYMAZ (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Huriye Gonca DİLER (Yedek Üye)
Tarih: 21.02.2014
Saat: 10:00
Yer: İİBF
Karar 7(a).
2013-2014 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında, aşağıda isim listesi verilen
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisinin final sınavı maddî hata
düzeltme dilekçesine istinaden sınav kağıdını yeniden inceleyen öğretim elemanı raporu
doğrultusunda düzeltmenin aşağıdaki şekilde kabulüne,
Öğrenci
No
Adı Soyadı
130661153 Mustafa
KARACA
Dersin Adı
Üretim
Yönetimi
Öğretim Elemanı Not Değişikliği
Doç. Dr. Ahmet 60(altmış) olan final sınav
GAYRETLİ
notunun 70(yetmiş) olarak
düzeltilmesine ve harf
notunun CC olmasına,
Karar 7(b). 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında, aşağıda isim listesi verilen
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisinin tek ders sınavı maddî
hata düzeltme dilekçesine istinaden sınav kağıdını yeniden inceleyen öğretim elemanı
raporu doğrultusunda düzeltme olmadığının aşağıdaki şekilde kabulüne,
Öğrenci
No
Adı Soyadı
120661122 Şevket
ÖZTÜRK
Dersin Adı
Öğretim Elemanı Not Değişikliği
Yöneticiler İçin Prof. Dr. Mehmet Maddî hata bulunmadığına
Finans
Kemalettin
ÇONKAR
Karar 8(a).
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılında Enstitümüz Anabilim Dallarında “Özel
Öğrenci” statüsünde ders alacak öğrencilerin ve alacakları derslerin aşağıdaki şekilde
belirlenmesine,
Öğrencinin Adı Anabilim Dalı
Soyadı
Dilara ASLAN
Tarih (Y.L.)
Ayşe Gül ARICAN
Eğitim
(Y.L.)
Özel Öğrenci Statüsünde
Dersin Adı
Osmanlı Vakıf Sistemi
Osmanlı Diplomatikası
Bilimleri Test Geliştirme Teknikleri
Eğitimde Yeni Yönelimler
Alınan Kredi
3
3
3
3
ECTS
5
5
5
5
Karar 8(b). Maliye Anabilim Dalı Başkanlığı’na “Özel Öğrenci” statüsünde başvuran Fatma
ÜYÜR’ün, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi doğrultusunda özel öğrenci statüsünde ders
alma talebinin uygun görülmediğine,
Karar 9.
Müzik Anasanat Dalı 090651006 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Zuhal ÖMEK
BURÇ’un kayıt dondurma talebi incelendi; adı geçen öğrencinin Üniversitemiz Senatosu’nun
almış olduğu “Haklı ve Geçerli Nedenler” konusundaki kararının 11. maddesine göre
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 1(bir) yarıyıl kaydının dondurulmasının
kabulüne,
Karar 10.
12.07.2012 tarih ve 28351 Resmi Gazetede yayınlanan 6353 sayılı Af
Kanunu’ndan yararlanmak üzere Enstitümüze dilekçe ile başvuran öğrencilerin af ve intibak
durumlarının aşağıda açıklandığı şekliyle kabulüne,
Sıra
No
1
2
Öğrenci
No
Adı
070608006 ALİ
950610003
ALİ
OSMAN
Soyadı
ARSLAN
ARDA
Anabilim Dalı
MALİYE
TARİH
Programı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
Tezli
Yüksek
Lisans
Durumu
Ders
Aşaması
Ders
Aşaması
İlişiğinin kesilme
Nedeni
Karar
Adı geçen öğrenciye "6353
sayılı Kanunun 11. maddesi
ile 2547 sayılı Kanun'a
Afyon Kocatepe
eklenen Geçici 63. madde
Üniversitesi Lisansüstü gereğince belirtilen
Eğitim-Öğretim Sınav
koşullara göre”
2013Yönetmeliğinin 10.
2014 Eğitim-öğretim yılı
Maddesinin 5.
bahar yarıyılı başı itibariyle
Fıkrasına göre Kayıt
üçüncü yarıyıla kayıt hakkı
Yenileme
tanınmasına, “Başarısız
yapmadığından dolayı olduğu bahar yarıyılı
Kaydının Silinmesine,
derslerinden dönem tekrarı
hakkı tanınmasına, ilgili
dönemin derslerinin
seçtirilmesine”,
Adı geçen öğrenciye "6353
sayılı Kanunun 11. maddesi
ile 2547 sayılı Kanun'a
Afyon Kocatepe
eklenen Geçici 63. madde
Üniversitesi Lisansüstü gereğince belirtilen
Eğitim-Öğretim Sınav
koşullara göre”
2013Yönetmeliğinin 10.
2014 Eğitim-öğretim bahar
Maddesinin 5.
yarıyılı başı itibariyle altıncı
Fıkrasına göre Kayıt
yarıyıla kayıt hakkı
Yenileme
tanınmasına, “Başarısız
yapmadığından dolayı olduğu güz ve bahar yarıyılı
Kaydının Silinmesine,
derslerinden dönem tekrarı
hakkı tanınmasına, ilgili
dönemin derslerinin
seçtirilmesine”,
Açıklama
İlişiğinin
Kesildiği
Yarıyıl
İntibak
Edilen
Yarıyıl
* Adı geçen
öğrencinin 2013-2014
Eğitim-Öğretim yılı
bahar yarıyılı
başlangıcı itibariyle
kayıt yenilemesine.
* Bahar dönemi
derslerine sınav hakkı
tanınmasına ve ilgili
kararların Anabilim
Dalı Başkanlığınca
belirlenip Enstitümüze
önerilmesine,
2
3
* Adı geçen
öğrencinin 2013-2014
Eğitim-Öğretim yılı
bahar yarıyılı
başlangıcı itibariyle
kayıt yenilemesine.
* Bahar dönemi
derslerine sınav hakkı
tanınmasına ve ilgili
kararların Anabilim
Dalı Başkanlığınca
belirlenip Enstitümüze
önerilmesine,
5
6
3
4
080641010 Serpil
060639002 Çiğdem
KAŞLI
AKAN
COĞRAFYA
TARİH
Tezli
Yüksek
Lisans
Tezli
Yüksek
Lisans
Tez
Aşaması
Adı geçen öğrenciye "6353
sayılı Kanunun 11. maddesi
Afyon Kocatepe
ile 2547 sayılı Kanun'a
Üniversitesi Lisansüstü
eklenen Geçici 63. madde
Eğitim-Öğretim Sınav
gereğince belirtilen
Yönetmeliğinin 10.
koşullara göre”
Maddesinin 5.
2013-2014 Eğitim-öğretim
Fıkrasına göre Kayıt
yılı bahar yarıyılı başı
Yenileme
itibariyle beşinci yarıyıla
yapmadığından dolayı
kayıt hakkı tanınmasına,
Kaydının Silinmesine,
“tez hazırlama hakkı
tanınmasına”,
* Adı geçen
öğrencinin 2013-2014
Eğitim-Öğretim yılı
bahar yarıyılı
başlangıcı itibariyle
kayıt yenilemesine.
* Öğrenciye Anabilim
Dalı Başkanlığınca yeni
danışman atanmasına.
* Tez konusu ile ilgili
kararların Anabilim
Dalı Başkanlığınca
belirlenip Enstitümüze
önerilmesine,
4
5
Tez
Aşaması
Adı geçen öğrenciye "6353
sayılı Kanunun 11. maddesi
Afyon Kocatepe
ile 2547 sayılı Kanun'a
Üniversitesi Lisansüstü
eklenen Geçici 63. madde
Eğitim-Öğretim Sınav
gereğince belirtilen
Yönetmeliğinin 10.
koşullara göre”
Maddesinin 5.
2013-2014 Eğitim-öğretim
Fıkrasına göre Kayıt
yılı bahar yarıyılı başı
Yenileme
itibariyle altıncı yarıyıla kayıt
yapmadığından dolayı
hakkı tanınmasına, “tez
Kaydının Silinmesine,
hazırlama hakkı
tanınmasına”,
* Adı geçen
öğrencinin 2013-2014
Eğitim-Öğretim yılı
bahar yarıyılı
başlangıcı itibariyle
kayıt yenilemesine.
* Öğrenciye Anabilim
Dalı Başkanlığınca yeni
danışman atanmasına.
* Tez konusu ile ilgili
kararların Anabilim
Dalı Başkanlığınca
belirlenip Enstitümüze
önerilmesine,
5
6
5
100642014 Keziban
ÖZTÜRK
SOSYOLOJİ
Tezli
Yüksek
Lisans
Ders
Aşaması
Adı geçen öğrenciye "6353
sayılı Kanunun 11. maddesi
ile 2547 sayılı Kanun'a
eklenen Geçici 63. madde
Afyon Kocatepe
gereğince belirtilen
Üniversitesi Lisansüstü koşullara göre”
2013Eğitim-Öğretim Sınav
2014 Eğitim-öğretim yılı
Yönetmeliğinin 17.
bahar yarıyılı başı itibariyle
maddesinin ı. fıkrasına ikinci yarıyıla kayıt hakkı
Göre Kendi İsteğiyle
tanınmasına, “Başarısız
Kaydının Silinmesine,
olduğu güz yarıyılı
derslerinden dönem tekrarı
hakkı tanınmasına, ilgili
dönemin derslerinin
seçtirilmesine”,
* Adı geçen
öğrencinin 2013-2014
Eğitim-Öğretim yılı
bahar yarıyılı
başlangıcı itibariyle
kayıt yenilemesine.
* Bahar dönemi
derslerine sınav hakkı
tanınmasına ve ilgili
kararların Anabilim
Dalı Başkanlığınca
belirlenip Enstitümüze
önerilmesine,
1
Karar 11.
Enstitümüz Coğrafya Anabilim Dalı 130641105 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Evren EKİZ’in Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü’nden almış olduğu derslerin intibakının Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.02.2014 tarihli yazısı gereğince aşağıdaki tabloda
açıklandığı şekliyle yapılmasının uygunluğuna,
DERS İNTİBAK TABLOSU (130641105-Evren EKİZ)
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı
Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Coğrafya Öğretmenliği Tezli Yüksek
Yüksek Lisans Programı Dersleri (Yeni)
Lisans programından Almış Olduğu Dersler (Önceki)
Başarı
Notu
Kredisi Başarı
Kredisi
Açıklamalar
Sıra Dersin
Dersin
(Harf
Dersin Adı
Dersin Adı
No
Kodu
Notu
Kodu
Notu)
T U K
T U K E
COĞ
Türkiyede Kentleşme ve
Başarılı
1
3 0 3
BB
COĞ-516 Türkiye Nüfus Coğrafyası
3 0 3 5
BB
517 AL Kentlileşme
2
Karar 12.
Aşağıda öğrenci numarası, adı soyadı, Anabilim Dalı belirtilen Doktora
öğrencisinin Doktora Yeterlik Sınav Jüri Tutanaklarının incelenmesi sonucunda; adı geçen
öğrencinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 5. fıkrası”
gereğince Doktora Yeterlik sınavından başarısız sayılmasına,
Öğrenci No
110674106
Adı Soyadı
İlknur MAZAN
Anabilim Dalı
İşletme (Doktora)
Sınav Tarihi
26.12.2013
Sonuç
Başarısız
Karar 13(a). Tarih Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gürsoy ŞAHİN’in, 20 Şubat 2014
tarihinde yapamadığı dersin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte yapmasının
uygunluğuna,
Dersin Adı
Seminer
Yapılamayan Tarih
20.02.2014
Telafi Tarihi
23.02.2014
Karar 13(b). Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali İrfan AYPAY’ın,
14 Şubat 2014 tarihinde yapamadığı dersin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte
yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Yapılamayan Tarih
14.02.2014
Telafi Tarihi
16.02.2014
Karar 13(c). İlköğretim Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuray KURTDEDE FİDAN’ın,
20 Şubat-21 Şubat 2014 tarihleri arasında yapamayacağı derslerin telafisini aşağıdaki tabloda
belirtilen tarihlerde yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma
Yöntemleri ve Uygulamaları
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma
Yöntemleri ve Uygulamaları
Uzmanlık Alan Dersi
Yapılamayan Tarih
20.02.2014
Telafi Tarihi
22.02.2014
21.02.2014
22.02.2014
21.02.2014
23.02.2014
Karar 13(ç). İlköğretim Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğba SELANİK AY’ın,
20 Şubat-21 Şubat 2014 tarihleri arasında yapamayacağı derslerin telafisini aşağıdaki tabloda
belirtilen tarihlerde yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Sosyal
Bilgiler
Öğretiminde
Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar
Yapılamayan Tarih
21.02.2014
21.02.2014
20.02.2014
21.02.2014
Telafi Tarihi
23.02.2014
23.02.2014
22.02.2014
23.02.2014
Karar 13(d). İlköğretim Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nil DUBAN’ın,
20 Şubat-21 Şubat 2014 tarihleri arasında yapamayacağı derslerin telafisini aşağıdaki tabloda
belirtilen tarihte yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Öğrenmeyi Öğrenme
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Tez Çalışması
Yapılamayan Tarih
21.02.2014
21.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
Telafi Tarihi
23.02.2014
23.02.2014
23.02.2014
23.02.2014
Karar 14.
Aşağıda adı soyadı ve Anasanat Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin tez
konusu değişikliğinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19. maddesinin
1. fıkrası” gereğince aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
080653007Fikret
AYDOĞDU
Anasanat
Dalı
Seramik
(Y.L.)
Danışmanı
Eski Tez Konusu
Yeni Tez Konusu
Doç.
Dr. Minai Tekniği ve Çini
Münevver
Sanatında Uygulaması
ÇAKI
Seramik Çamur ve Sır
Bünyelerinde Sleyt
Atıklarının Kullanımı
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
BAŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
ÜYE
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
ÜYE
Doç. Dr. Celal DEMİR
ÜYE
Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM
ÜYE
Sultan KARADENİZ
RAPORTÖR
Download

20.02.2014 Tarih ve 2014-06 Sayılı Karar