T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Toplantı No
: 05.06.2014
:
10:00
: 2014/19
1.
Mezun durumda olan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi,
2.
Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan gelen “Doktora Ek Süre İstem Dilekçesi” konulu
yazıların görüşülmesi,
3.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Atama Teklifi”
konulu yazıların görüşülmesi,
4.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Jürisi Atama Formu” konulu yazıların
görüşülmesi,
5.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sonuç ve
Yeterlik Sınav Jüri Atama Formu” konulu yazıların görüşülmesi,
6.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Konusu Önerisi Bildirim Formu” konulu
yazıların görüşülmesi,
7.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen ”Ders Telafi Tutanağı” konulu yazıların
görüşülmesi,
8.
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.06.2014 tarih, 20625 sayı ve
“Danışmanlıklar” konulu yazısının görüşülmesi,
9.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı tek ders sınav tarihlerinin görüşülmesi,
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Karar 1(a).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisinin
yeterlik sınav jüri tutanağının incelenerek, yeterlik sınav jüri tutanağının onaylanmasına,
mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
44. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
120661102-İbrahim CANSIZ
Anabilim Dalı
İşletme (Tezsiz Y.L.)
Savunma Tarihi
30.05.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 1(b). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Spor Yönetiminde Özerklik: Türkiye Basketbol Federasyonu Örneği” başlıklı tezinin savunma
tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda
olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası”
gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
110652110-Ramazan DURĞUT
Anabilim Dalı
Kamu Yönetimi (Y.L.)
Savunma Tarihi
02.06.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2.
Öğrenci numaraları, adı-soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Doktora öğrencilerine,
Üniversitemiz ‘’Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 51. maddesinin 10. fıkrası”
gereğince aşağıda belirtilen süre kadar ek süre verilmesine,
Öğrenci No
Adı-Soyadı
070694003
Ayhan
ÜRKÜNDAĞ
Özlem SOYER Tarih (Dr.)
ZEYREK
080694005
Anabilim
Dalı
Tarih (Dr.)
Danışmanı
Ek Süre
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
6(altı) ay (3. ek süre)
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
6(altı) ay
Karar 3(a).
İşletme Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Onur KAFADAR’ın yeterlik sınav tarihi
ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin
4. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından
yeterlik sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
120674102-Onur KAFADAR
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Üye)
Doç. Dr. Tuğrul KANDEMİR (Danışman Üye)
Doç. Dr. Yusuf KARACA (Üye)
Doç. Dr. Cantürk KAYAHAN (Üye)
Doç. Dr. Hasan DURAN (Üye) (Osmangazi Üni.)
Doç. Dr. Kamil GÜNGÖR(Yedek Üye)
Doç. Dr. Ercan TAŞKIN (Yedek Üye) (Dumlupınar Üni.)
Tarih: 10.06.2014
Saat: 14:00
Yer: İİBF 112 Nolu Salon
Karar 3(b). İşletme Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Tuğrul BAYAT’ın yeterlik sınav tarihi ve
jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 4. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından yeterlik
sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
120674107-Tuğrul BAYAT
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR (Danışman Üye)
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Üye)
Prof. Dr. Abdullah EROĞLU (Üye) (Süleyman Demirel Üni.)
Doç. Dr. Erkan AKAR (Üye)
Doç. Dr. Ahmet GAYRETLİ (Üye)
Doç. Dr. Veysel AĞCA(Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nevfel ELGÜN (Yedek Üye) (Necmettin Erbakan Üni.)
Tarih: 19.06.2014
Saat: 10:00
Yer: İİBF
Karar 3(c).
İşletme Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Murat AYDIN’ın yeterlik sınav tarihi ve
jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 4. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından yeterlik
sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
120674109-Murat AYDIN
Prof. Dr. Abdullah EROĞLU (Üye) (Süleyman Demirel Üni.)
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Üye)
Doç. Dr. Ahmet GAYRETLİ (Danışman Üye)
Doç. Dr. Hatice ÖZUTKU (Üye)
Doç. Dr. Mustafa HOTAMIŞLI (Üye)
Doç. Dr. Veysel AĞCA(Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nevfel ELGÜN (Yedek Üye) (Necmettin Erbakan Üni.)
Tarih: 19.06.2014
Saat: 13:30
Yer: SBE
Karar 3(d). İşletme Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Mehmet FINDIK’ın yeterlik sınav tarihi
ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 4.
fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından
yeterlik sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
120674103-Mehmet FINDIK
Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR (Danışman Üye)
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR (Üye)
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN (Üye)
Prof. Dr. Cemal ELİTAŞ (Üye) (Yalova Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza KAYMAZ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bilge Leyli ELİTAŞ (Yedek Üye) (Yalova Üni.)
Tarih: 23.06.2014
Saat: 14:00
Yer: İİBF
Karar 3(e).
İşletme Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Yalçın YALMAN’ın yeterlik sınav tarihi
ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 4.
fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından
yeterlik sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
970672008-Yalçın YALMAN
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR (Üye)
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Üye)
Doç. Dr. Veysel AĞCA (Üye)
Doç. Dr. Mehmet Sadık ÖNCÜL (Üye) (Cumhuriyet Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Mete KARAYEL (Danışman Üye)
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Yedek Üye)
Doç. Dr. Kerim ÖZCAN(Yedek Üye) (Yıldırım Beyazıt Üni.)
Tarih: 23.06.2014
Saat: 13:30
Yer: İİBF
Karar 3(g).
Maliye Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ali Osman BİTKİN’in yeterlik sınav tarihi
ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 4.
fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından
yeterlik sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
120695104-Ali Osman BİTKİN
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ (Üye)
Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI (Üye)
Doç. Dr. Kamil GÜNGÖR (Danışman Üye)
Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR (Üye)
Doç. Dr. Erkan ÜYÜMEZ (Üye) (Anadolu Üni.)
Doç. Dr. Harun CANSIZ (Yedek Üye)
Doç. Dr. Hakkı ODABAŞ(Yedek Üye) (Uşak Üni.)
Tarih: 26.06.2014
Saat: 10:00
Karar 3(h). Maliye Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Taner SARISOY’un yeterlik sınav tarihi ve
jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 4. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından yeterlik
sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
120695101-Taner SARISOY
Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI (Danışman Üye)
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ (Üye)
Doç. Dr. Kamil GÜNGÖR (Üye)
Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR (Üye)
Doç. Dr. Erkan ÜYÜMEZ (Üye) (Anadolu Üni.)
Doç. Dr. Harun CANSIZ (Yedek Üye)
Doç. Dr. Hakkı ODABAŞ(Yedek Üye) (Uşak Üni.)
Tarih: 26.06.2014
Saat: 10:00
Karar 3(ı).
Maliye Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Yüksel AKSU’nun yeterlik sınav tarihi ve
jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 4. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından yeterlik
sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
110695102-Yüksel AKSU
Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI (Danışman Üye)
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ (Üye)
Doç. Dr. Kamil GÜNGÖR (Üye)
Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR (Üye)
Doç. Dr. Erkan ÜYÜMEZ (Üye) (Anadolu Üni.)
Doç. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN (Yedek Üye)
Doç. Dr. Hakkı ODABAŞ(Yedek Üye) (Uşak Üni.)
Tarih: 26.06.2014
Saat: 10:00
Karar 3(i).
Maliye Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Selma DEMİRTAŞ’ın yeterlik sınav tarihi
ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 4.
fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından
yeterlik sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
120695103-Selma DEMİRTAŞ
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ (Üye)
Doç. Dr. Harun CANSIZ (Danışman Üye)
Doç. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN (Üye)
Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR (Üye)
Doç. Dr. Hakkı ODABAŞ(Üye) (Uşak Üni.)
Doç. Dr. Kamil GÜNGÖR (Yedek Üye)
Doç. Dr. Erkan ÜYÜMEZ (Yedek Üye) (Anadolu Üni.)
Tarih: 26.06.2014
Saat: 10:00
Karar 3(j).
İktisat Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Fatma GÜNGÖR’ün yeterlik sınav tarihi
ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 4.
fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından
yeterlik sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
120680101-Fatma GÜNGÖR
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ (Üye)
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN (Üye)
Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL (Üye) (Mehmet Akif Ersoy Üni.)
Doç. Dr. Mahmut MASCA(Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY (Üye)
Doç. Dr. Fuat SEKMEN (Yedek Üye) (Sakarya Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA (Yedek Üye)
Tarih: 25.06.2014
Saat: 11:00
Yer: İİBF
Karar 4(a).
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Müzeyyen ÇELİK’in
“Edebî Yönden Hazîne-i Evrak Dergisinin İncelenmesi’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri
üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110623101-Müzeyyen ÇELİK
Prof. Dr. Ali İrfan AYPAY (Üye)
Doç. Dr. Hacı Abdullah ŞENGÜL (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇETİNKAYA (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Feridun GÜVEN (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kahraman MUTLU (Yedek Üye)
Tarih: 20.06.2014
Saat: 10:00
Yer: TDE Seminer Salonu
Karar 4(b). Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Ayşe AKDEMİR
ÖRNEKKOL’un “Edebî Yönden Cerîde Dergisinin İncelenmesi’’ konulu tezinin savunma tarihinin
ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2.
fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110623105-Ayşe AKDEMİR ÖRNEKKOL
Prof. Dr. Ali İrfan AYPAY (Üye)
Doç. Dr. Hacı Abdullah ŞENGÜL (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇETİNKAYA (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Feridun GÜVEN (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kahraman MUTLU (Yedek Üye)
Tarih: 20.06.2014
Saat: 11:00
Yer: TDE Seminer Salonu
Karar 4(c).
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Serap AYGÜN’ün
“Dai Receb’in Nevhatü’l- Uşşâk İsimli Eseri: (Transkripsiyon-İnceleme)’’ konulu tezinin
savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38.
maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110623102-Serap AYGÜN
Prof. Dr. Ali İrfan AYPAY (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Feridun GÜVEN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇETİNKAYA (Üye)
Doç. Dr. Hacı Abdullah ŞENGÜL (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kahraman MUTLU (Yedek Üye)
Tarih: 20.06.2014
Saat: 14:00
Karar 4(d). Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Süleyman MECEK’in
“Serik Yöresi Tahtacı Alevilerinin Halk Bilgisi Ürünleri Üzerine Bir İnceleme’’ konulu tezinin
savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38.
maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz
dışından tez savunma sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz
bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
110623109-Süleyman MECEK
Doç. Dr. Hacı Abdullah ŞENGÜL (Üye)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZKAN (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Erol SAKALLI (Üye) (Uşak Üni. FEF)
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Feridun GÜVEN (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇETİNKAYA (Yedek Üye)
Tarih: 19.06.2014
Saat: 14:00
Yer: 216 Nolu Seminer Salonu
Karar 4(e).
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Elif ALAKUŞ’un
“Afyonkarahisar’da Yer Adlarına Bağlı Oluşan Efsaneler Üzerine Bir İnceleme’’ konulu tezinin
savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38.
maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz
dışından tez savunma sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz
bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
130623116-Elif ALAKUŞ
Doç. Dr. Hacı Abdullah ŞENGÜL (Üye)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZKAN (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Pınar FEDAKAR DÖNMEZ (Üye) (Ege Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Feridun GÜVEN (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇETİNKAYA (Yedek Üye)
Tarih: 20.06.2014
Saat: 14:00
Yer: FEF 216 Nolu Seminer Salonu
Karar 4(f).
Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Anıl KARADERE’nin “19. Yüzyılın İlk
Yarısında İngilizce Seyahatnamelerin Işığında Kafkaslar’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve
jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından tez savunma
sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
110635110-Anıl KARADERE
Prof. Dr. H. Mustafa ERAVCI (Üye) (Yıldırım Beyazıt Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Alper BAŞER (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Gülay ÇINAR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Cihad CİHAN (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt AKIN (Yedek Üye)
Tarih: 13.06.2014
Saat: 15:00
Yer: SBE
Karar 4(g).
Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Onur KÖSE’nin “Milli Mücadele
Döneminde Uluslararası Politikalar ve Oyun Teorisi’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri
üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110635112-Onur KÖSE
Prof. Dr. Sadık SARISAMAN (Danışman Üye)
Doç. Dr. Turan AKKOYUN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Huriye TEKİN ÖNÜR (Üye)
Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ (Yedek Üye)
Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM (Yedek Üye)
Tarih: 12.06.2014
Saat: 10:00
Yer: SBE
Karar 4(h). Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Seyfeddin ŞAHİN’in
“H. 1192\M.1778-1779 Tarihli Urban Surre Defteri: Transkripsiyon ve Değerlendirme’’ konulu
tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden
oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından tez savunma sınavına gelecek öğretim üyelerinin
yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
110635109-Seyfeddin ŞAHİN
Prof. Dr. Mustafa GÜLER (Üye)
Doç. Dr. Ahmet KÖÇ (Üye) (Balıkesir Üni. FEF)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK (Danışman Üye)
Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Gülçin TUNALI (Yedek Üye)
Tarih: 27.06.2014
Saat: 14:30
Yer: FEF Bilim Kafe
Karar 4(ı).
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Esra GÜLEÇ’in “Aktif
Öğrenme Modeliyle Oluşturulan Öğrenme Ortamının Ortaokul Öğrencilerinin Akademik
Başarısına ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve
jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
120625109-Esra GÜLEÇ
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN (Danışman Üye)
Doç. Dr. Gürbüz OCAK (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Nuray KURTDEDE FİDAN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Sinan YÖRÜK (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Tuğba SELANİK AY (Yedek Üye)
Tarih: 09.06.2014
Saat: 14:00
Yer: Eğitim Fakültesi
Karar 4(i).
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Hasan KIZILKAYA’nın “Türk
Eğitim Sistemi Sorunlarının Postmodern Felsefe Işığında Değerlendirilmesi’’ konulu tezinin
savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38.
maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110625110-Hasan KIZILKAYA
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN (Danışman Üye)
Doç. Dr. Gürbüz OCAK (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Nuray KURTDEDE FİDAN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Sinan YÖRÜK (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Tuğba SELANİK AY (Yedek Üye)
Tarih: 09.06.2014
Saat: 11:00
Yer: Eğitim Fakültesi
Karar 4(j).
İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans
öğrencisi Ramazan BULUT’un “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme
Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve
jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
120650111-Ramazan BULUT
Prof. Dr. Hakkı YAZICI (Danışman Üye)
Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL (Üye)
Doç. Dr. Nusret KOCA (Üye)
Doç. Dr. Gürbüz OCAK (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bülent AYDOĞDU (Yedek Üye)
Tarih: 02.07.2014
Saat: 14:00
Yer: 205
Karar 4(k).
İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi
Aliye Hüran YILMAZ’ın “Türkçe Eğitim Programlarının Birleştirilmiş Sınıflarda
Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi’’ konulu tezinin savunma
tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin
2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
060645001-Aliye Hüran YILMAZ
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN (Üye)
Doç. Dr. Gürbüz OCAK (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Nuray KURTDEDE FİDAN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Sinan YÖRÜK (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Tuğba SELANİK AY (Yedek Üye)
Tarih: 19.06.2014
Saat: 10:00
Yer: Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu
Karar 4(l).
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Önder
YAYLA’nın “Turistlerin Satın Alma Karar Sürecine Sosyal Medyanın Etkisi’’ konulu tezinin
savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38.
maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
120654101-Önder YAYLA
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SANDIKÇI (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Fikret YAMAN (Üye)
Doç. Dr. Yusuf KARACA (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇELİK (Yedek Üye)
Tarih: 23.07.2014
Saat: 14:00
Yer: Turizm Fakültesi
Karar 4(m). Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Muammer ÇAKIR’ın “İsçehisar
İlçesinde Doğal Taşa Dayalı Sanayi Coğrafyası’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri
üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından tez savunma
sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
110641105-Muammer ÇAKIR
Doç. Dr. Barış TAŞ (Danışman Üye)
Doç. Dr. Tevfik ERKAL (Üye)
Doç. Dr. Ayhan AKIŞ (Üye) (Akdeniz Üni. Eğitim Fak.)
Doç. Dr. Ünal YILDIRIM (Yedek Üye)
Doç. Dr. Nusret KOCA (Yedek Üye)
Tarih: 18.06.2014
Saat: 14:00
Yer: FEF
Karar 4(n). Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Fatih AKÇA’nın “Ödemiş
Şehrinde Suçların Coğrafi Analizi’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin
“Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince
aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından tez savunma sınavına
gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden ödenmesinin
uygunluğuna,
110641103-Fatih AKÇA
Doç. Dr. Barış TAŞ (Danışman Üye)
Doç. Dr. Nusret KOCA (Üye)
Doç. Dr. Kadir TEMURÇİN(Üye) (Süleyman Demirel Üni. FEF)
Doç. Dr. Tevfik ERKAL (Yedek Üye)
Doç. Dr. Ünal YILDIRIM (Yedek Üye)
Tarih: 19.06.2014
Saat: 14:00
Yer: FEF
Karar 4(o). Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet GÜLŞEN’in “Eber
Havzasında (Afyonkarahisar) Toprak Erozyonunun Değerlendirilmesi’’ konulu tezinin savunma
tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin
2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından
tez savunma sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz
bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
080641002-Mehmet GÜLŞEN
Doç. Dr. Tevfik ERKAL (Danışman Üye)
Doç. Dr. Ünal YILDIRIM (Üye)
Doç. Dr. Hasan KARA (Üye) (Pamukkale Üni.)
Prof. Dr. Yılmaz ARI (Yedek Üye) (Balıkesir Üni.)
Doç. Dr. Barış TAŞ (Yedek Üye)
Tarih: 23.06.2014
Saat: 10:00
Yer: FEF Bilim Kafe
Karar 4(ö). Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Ünzile KUTSAL AYAZ’ın
“Türkiye’de Anayasal ve Kurumsal İnşa Bağlamında Modernleşme (1876-1982)’’ konulu
tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden
oluşturulmasının uygunluğuna,
090642006-Ünzile KUTSAL AYAZ
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ (Danışman Üye)
Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR (Üye)
Prof. Dr. Ali Şafak BALI (Yedek Üye)
Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM (Yedek Üye)
Tarih: 18.06.2014
Saat: 15:00
Yer: Sosyoloji Seminer Salonu
Karar 4(p). Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Salih KALKAN’ın “Cezaevlerinde
Meslek Eğitiminin Rehabilitasyona Etkileri: Afyonkarahisar Cezaevi Örneği’’ konulu tezinin
savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38.
maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz
dışından tez savunma sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz
bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
110642110-Salih KALKAN
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ (Üye)
Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM (Danışman Üye) (Marmara Üni. Siyasal Bilgiler Fak.)
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan AKKOÇ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Fatma DORE (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Zelkif POLAT (Yedek Üye)
Tarih: 20.06.2014
Saat: 14:00
Yer: SBE
Karar 4(r).
İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi
Hüseyin PAMUKÇU’nun “Turizm Sektörüne Yönelik Teşvik Programları ve İşletme
Performanslarına Etkileri’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki
öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110611112-Hüseyin PAMUKÇU
Doç. Dr. Tuğrul KANDEMİR (Üye)
Doç. Dr. Elbeyi PELİT (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SANDIKÇI (Danışman Üye)
Doç. Dr. Oğuzhan AYDEMİR (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin SOYBALI (Yedek Üye)
Tarih: 12.06.2014
Saat: 10:30
Yer: Turizm Fakültesi
Karar 4(s).
İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı Yüksek Lisans
öğrencisi İsyan BOZKURT’un “Örgütsel Değişim Sürecine Örgüt Kültürünün Etkisi ve Otomotiv
Sektöründe Bir Araştırma’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki
öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
120612102-İsyan BOZKURT
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAYTOK (Üye)
Doç. Dr. Veysel AĞCA (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mete KARAYEL (Yedek Üye)
Tarih: 23.06.2014
Saat: 14:00
Yer: İİBF
Karar 4(ş).
İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı Yüksek Lisans
öğrencisi Hüsna DOĞAN’ın “İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerleme Sonuçlarının
Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri
üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110612107-Hüsna DOĞAN
Doç. Dr. Hatice ÖZUTKU (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Nuray HELVACIOĞLU (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin SOYBALI (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hatice YILMAZ (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Esra CİĞERCİ (Yedek Üye)
Tarih: 11.06.2014
Saat: 15:00
Yer: İİBF
Karar 4(t).
İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Yüksek Lisans
öğrencisi İlhan ÇETİNER’in “Tüketici Satın Alma Karar Sürecinde Sosyal Medyanın Rolü’’ konulu
tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden
oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından tez savunma sınavına gelecek öğretim üyelerinin
yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
110613101-İlhan ÇETİNER
Doç. Dr. Berrin ONARAN (Danışman Üye) (Dokuz Eylül Üni.)
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA (Üye)
Doç. Dr. Yusuf KARACA (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY (Yedek Üye)
Tarih: 17.06.2014
Saat: 11:00
Karar 4(u). İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Yüksek Lisans
öğrencisi Ömer Osman POYRAZ’ın “Etnosentrik Eğilimlerin Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi:
Azerbaycan ve Türkiye Karşılaştırması’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin
“Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince
aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
120613108-Ömer Osman POYRAZ
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Danışman Üye)
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ (Üye)
Doç. Dr. Erkan AKAR (Üye)
Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZGÖZ (Yedek Üye)
Tarih: 25.06.2014
Saat: 11:00
Yer: İİBF
Karar 4(ü). İşletme Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Elif Tuba BEYDİLLİ’nin “Yerli ve Yabancı
Konaklama İşletmelerinin Yönetim Tarzlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma’’ konulu
tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 51. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden
oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından tez savunma sınavına gelecek öğretim üyelerinin
yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
080674001-Elif Tuba BEYDİLLİ
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Üye)
Doç. Dr. Mustafa KURT (Danışman Üye) (Yalova Üni. İ.İ.B.F.)
Doç. Dr. Hatice ÖZUTKU (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAYTOK (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Köksal BÜYÜK ( Üye) (Anadolu Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Umut KOÇ (Yedek Üye) (Osmangazi Üni. İİBF)
Tarih: 17.06.2014
Saat: 14:00
Karar 4(v).
Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Bilal GÜMÜŞOĞLU’nun “Türkiye‘de
Kamu Harcamalarının Gelir ve İkame Etkisinin Analizi’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri
üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110607101-Bilal GÜMÜŞOĞLU
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ (Danışman Üye)
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY (Üye)
Doç. Dr. Harun CANSIZ (Üye)
Doç. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ (Yedek Üye)
Tarih: 24.06.2014
Saat: 14:00
Yer: SBE
Karar 4(y).
Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Gamze ÖRMECİ’nin “Vergiye
Gönüllü Uyumun Sağlanmasında Kurumsal Kalitenin Önemi: Kurumlar Vergisi Mükellefleri
Açısından Türkiye Örneği’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki
öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110607107-Gamze ÖRMECİ
Doç. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN (Danışman Üye)
Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR(Üye)
Doç. Dr. Hatice ÖZUTKU (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ceyda KÜKRER (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ (Yedek Üye)
Tarih: 25.06.2014
Saat: 10:30
Karar 4(z).
Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Nahit ERDOĞAN’ın
“Afyonkarahisar ve İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Sıralaması Araştırması’’
konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden
oluşturulmasının uygunluğuna,
080607010-Nahit ERDOĞAN
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ (Danışman Üye)
Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ (Üye)
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY (Yedek Üye)
Doç. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN (Yedek Üye)
Tarih: 25.06.2014
Saat: 14:00
Karar 4(aa). İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Nergis TUGAL’ın “Enerji Talebi ve
Enerji Talebini Belirleyen Etkenler: Türkiye Uygulaması’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve
jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
120655102-Nergis TUGAL
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖGEL (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Alparslan ÖZMEN (Yedek Üye)
Tarih: 20.06.2014
Saat: 10:00
Yer: SBE
Karar 4(bb). İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Ali KAHYAOĞLU’nun “Küresel Krizin
Nedenleri ve Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerindeki Ekonomik Etkileri : İtalya, Yunanistan, İspanya
Örneği’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden
oluşturulmasının uygunluğuna,
110655112-Ali KAHYAOĞLU
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Alparslan ÖZMEN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza KAYMAZ (Yedek Üye)
Tarih: 17.06.2014
Saat: 10:00
Yer: SBE
Karar 4(cc). İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Ercan ŞENER’in “Türkiye’de Parasal
Büyüklüklerin Konjonktürel Özellikleri’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin
“Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince
aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından tez savunma sınavına
gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden ödenmesinin
uygunluğuna,
110655107-Ercan ŞENER
Doç. Dr. Harun ÖZTÜRKLER (Danışman Üye) (Kırıkkale Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Alparslan ÖZMEN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖGEL (Yedek Üye)
Tarih: 20.06.2014
Saat: 09:00
Yer: SBE
Karar 4(dd). İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Ebuzer AKSEL’in “Türkiye’de
Bölgesel Kalkınmada Kamunun Rolü: Ampirik Bir Araştırma’’ konulu tezinin savunma tarihinin
ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2.
fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110655114-Ebuzer AKSEL
Doç. Dr. Mahmut MASCA (Üye)
Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖGEL (Yedek Üye)
Tarih: 26.06.2014
Saat: 14:00
Karar 4(ee). İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Suna GÖZE’nin “Türkiye’de Lojistik
Hizmetlerinin Gelişiminin Dış Ticaret Üzerine Etkileri’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri
üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110655111-Suna GÖZE
Doç. Dr. Abdullah KESKİN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Berfu İLTER (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Alparslan ÖZMEN (Yedek Üye)
Tarih: 19.06.2014
Saat: 15:00
Yer: İİBF
Karar 4(ff). İşletme Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ahmet UYAR’ın “İnovatif Ürünlerin
Yayılımında Fikir Liderlerinin Rolü’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin
“Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 51. maddesinin 2. fıkrası” gereğince
aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından tez savunma sınavına
gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden ödenmesinin
uygunluğuna,
100674005-Ahmet UYAR
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Üye)
Doç. Dr. Yusuf KARACA (Danışman Üye)
Doç. Dr. Erkan AKAR (Üye)
Doç. Dr. Abdullah KESKİN (Üye)
Doç. Dr. Ercan TAŞKIN (Üye) (Dumlupınar Üni.)
Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN (Yedek Üye) (Osmangazi Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Alparslan ÖZMEN (Yedek Üye)
Tarih: 13.06.2014
Saat: 10:00
Yer: İşletme Bölümü
Karar 4(gg). İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans
öğrencisi Onur AYDIN’ın “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Beşinci Sınıf Öğrencilerinin
Değerlere Ulaşma Düzeyinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli
Örneği)’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden
oluşturulmasının uygunluğuna,
090650005-Onur AYDIN
Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL (Danışman Üye)
Doç. Dr. Şaban ORTAK (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bülent AYDOĞDU (Üye)
Doç. Dr. Nusret KOCA (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERKOL (Yedek Üye)
Tarih: 27.06.2014
Saat: 15:00
Yer: Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu
Karar 4(hh). İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Esra ALBAYRAK’ın “Kadınların Gün
Faaliyetlerine Katılımının Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz: Afyonkarahisar Örneği’’ konulu
tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden
oluşturulmasının uygunluğuna,
120655114-Esra ALBAYRAK
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY (Danışman Üye)
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Üye)
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ (Üye)
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY (Yedek Üye)
Tarih: 20.06.2014
Saat: 09:30
Yer: İİBF
Karar 4(ıı).
Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Fatma YASSI’nın “Boşanmış
Kadınlar ve Eski Eş Şiddeti’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki
öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından tez savunma sınavına gelecek
öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden ödenmesinin
uygunluğuna,
110642105-Fatma YASSI
Doç. Dr. Osman KONUK (Danışman Üye) (Katip Çelebi Üni. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.)
Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Gülçin TUNALI (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Zelkif POLAT (Yedek Üye)
Tarih: 13.06.2014
Saat: 14:00
Yer: SBE
Karar 4(ii).
Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Tayfun YILDIRIM’ın “Tebriz Üzerinde
Osmanlı – İran Hakimiyet Mücadeleleri (1514-1639)’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri
üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110635114-Tayfun YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ATEŞ (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Zelkif POLAT (Üye)
Doç. Dr. Hacı Abdullah ŞENGÜL(Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ (Yedek Üye)
Tarih: 13.06.2014
Saat: 15:00
Yer: SBE
Karar 4(jj).
Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Ali ATEŞÇELİK’in “648 No’lu
Afyonkarahisar Şer’iyye Sicili’nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi’’ konulu tezinin savunma
tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin
2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110635117-Ali ATEŞÇELİK
Prof. Dr. Sadık SARISAMAN (Danışman Üye)
Doç. Dr. Hacı Abdullah ŞENGÜL(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ (Üye)
Doç. Dr. Gürsoy ŞAHİN (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Huriye TEKİN ÖNÜR (Yedek Üye)
Tarih: 11.06.2014
Saat: 10:00
Yer: SBE
Karar 4(kk). İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans
öğrencisi Muhammet DEMİRKAYA’nın ““Musâhabât-ı Ahlâkiye ve Malûmât-ı Vataniye” Adlı
Ders Kitabının Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri
üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
120650108-Muhammet DEMİRKAYA
Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL (Danışman Üye)
Doç. Dr. Şaban ORTAK (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bülent AYDOĞDU (Üye)
Doç. Dr. Nusret KOCA (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERKOL (Yedek Üye)
Tarih: 20.06.2014
Saat: 14:00
Yer: Eğitim Fak. Toplantı Salonu
Karar 5(a).
İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi Emine AKSAY’ın yeterlik
sınavı tarihi ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
43. maddesi” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
120661133-Emine AKSAY
Doç. Dr. Tuğrul KANDEMİR (Danışman Üye)
Doç. Dr. Yusuf KARACA (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SANDIKÇI (Üye)
Doç. Dr. Cantürk KAYAHAN (Yedek Üye)
Tarih: 27.06.2014
Saat: 14:00
Yer: İİBF
Karar 5(b). İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi Cemile Ceyda YILMAZ’ın
yeterlik sınavı tarihi ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
43. maddesi” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
110661131-Cemile Ceyda YILMAZ
Doç. Dr. Tuğrul KANDEMİR (Danışman Üye)
Doç. Dr. Yusuf KARACA (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SANDIKÇI (Üye)
Doç. Dr. Cantürk KAYAHAN (Yedek Üye)
Tarih: 27.06.2014
Saat: 14:00
Yer: İİBF
Karar 5(c).
İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi Zeynep KOMAN’ın yeterlik
sınavı tarihi ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
43. maddesi” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
120661135-Zeynep KOMAN
Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇAKIR (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Alparslan ÖZMEN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hatice YILMAZ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hülya ÖCAL (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Nazmiye KETE TEPE (Yedek Üye)
Tarih: 16.06.2014
Saat: 11:30
Yer: İİBF
Karar 6.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencilerinin tez
konularının “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 18. maddesi” gereğince
aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
Anabilim Dalı Danışmanı
Tez Konusu
130635118Tarih (Y.L.)
Yrd.
Doç.
Dr. 506 Numaralı Karahisâr-ı Sâhib
Sedef UYSAL
Mustafa
Şer'iyye Sicili: Transkripsiyon ve
KARAZEYBEK
Değerlendirme
120635105Tarih (Y.L.)
Yrd.
Doç.
Dr. 586 Numaralı Karahisâr-ı Sâhib
Hüseyin
Mustafa
Şer'iyye Sicili: Transkripsiyon ve
SEMERCİ
KARAZEYBEK
Değerlendirme
120635106Tarih (Y.L.)
Yrd.
Doç.
Dr. 634 Numaralı Karahisâr-ı Sâhib
Şener AKDEMİR
Mustafa
Şer'iyye Sicili: Transkripsiyon ve
KARAZEYBEK
Değerlendirme
Karar 7.
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR’ın görevli
olduğu 20 Mayıs 2014 tarihinde yapamadığı derslerin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen
tarihte yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Türkiye’de Anayasalar ve Demokrasi
Seminer
Yapılamayan Tarih
20.05.2014
20.05.2014
Telafi Tarihi
25.05.2014
25.05.2014
Karar 8.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencilerinin
danışmanlarının “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16. maddesi” gereğince
aşağıdaki şekilde belirlenmesinin uygunluğuna,
Öğrencinin Adı
Soyadı
120652103Mehmet
ŞİMŞEK
120652107Hulusi Nusret
ÖZSOY
120652108Yusuf TURHAN
100652009Canan
ÖZDEĞİRMENCİ
120652102Beyhan SAĞ
120652109Veysel
BABAHANOĞLU
100652004Engin AKBIYIK
Anabilim Dalı
Eski Danışmanı
Yeni Danışmanı
Kamu Yönetimi Doç. Dr. Ahmet Kemal Doç. Dr. Mustafa FİŞNE
(Y.L.)
BAYRAM
Kamu Yönetimi Doç. Dr. Ahmet Kemal Doç. Dr. Mustafa FİŞNE
(Y.L.)
BAYRAM
Kamu Yönetimi Doç. Dr. Ahmet Kemal Doç. Dr. Mustafa FİŞNE
(Y.L.)
BAYRAM
Kamu Yönetimi Doç. Dr. Ahmet Kemal Doç. Dr. Mustafa FİŞNE
(Y.L.)
BAYRAM
Kamu Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Şenol
(Y.L.)
YAPRAK
Kamu Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Şenol
(Y.L.)
YAPRAK
Doç. Dr. Mustafa FİŞNE
Kamu Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Şenol
(Y.L.)
YAPRAK
Doç. Dr. Mustafa FİŞNE
Doç. Dr. Mustafa FİŞNE
Karar 9.
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü tek ders
sınavlarının 14 Temmuz 2014 Pazartesi günü yapılmasının uygunluğuna,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
BAŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
ÜYE
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
ÜYE
Doç. Dr. Celal DEMİR
ÜYE
Doç. Dr. Tuğrul KANDEMİR
ÜYE
Sultan KARADENİZ
RAPORTÖR
Download

05.06.2014 Tarih ve 2014-19 Sayılı Karar