ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Melih Zeren
2.
Doğum Tarihi: 21.11.1989
3.
Unvanı: Öğretim Görevlisi
4.
Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans
Derece
Lisans
Y. Lisans
Alan
Fizik
Tedavi
Rehabilitasyon
Fizyoterapi
Rehabilitasyon
Üniversite
ve İstanbul Üniversitesi
Yıl
2007-2011
ve İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji
Enstitüsü, Kardiyoloji ABD
2011-2014
4.1. Yüksek Lisans Tezi ve Danışmanı
‘Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda İnspiratuar Kas Eğitiminin Solunum Fonksiyonları, Fonksiyonel
Kapasite, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi’
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı, İSTANBUL, 2013
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zerrin Yiğit
4.2. Doktora Tezi ve Danışmanı
4.3. Çalıştığı Kurumlar ve Görevler
Kurum adı
Görev
Yıl
Şehir
Özel Lalegül Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezi
Fizyoterapist
Temmuz 2011Nisan 2012
İstanbul
Özel İlkyaz Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezi
Fizyoterapist
Haziran 2012 –
Nisan 2013
İstanbul
T.C. Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Araştırma
Görevlisi
Haziran 2013Ağustos 2014
İstanbul
T.C. Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Öğretim
Görevlisi
Ağustos 2014-halen
İstanbul
1
5.
Akademik Unvanlar:
Öğretim Görevlisi:
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
2014-halen
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri -
7.
Yayınlar
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan posterler
1. Demir R, Zeren M, Özyılmaz S, Kuran Aslan G, Zerrin Y, Gürses HN. Kronik Atriyal Fibrilasyonlu
Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ile “Sit-to-Stand” Testi ile Belirlenen Egzersiz Kapasitesi
Arasındaki İlişki. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. Çeşme,
İzmir, 2-6 Ekim 2013.
7.8. Diğer yayınlar
7.9. Uluslararası atıflar
8. Ulusal & Uluslararası Projeler
9. İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
2
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
13. Katıldığı kongre ve sempozyumlar
1. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Sempozyumu. 19-20 Eylül 2013. İstanbul.
2. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. 2-6 Ekim 2013. İzmir.
3. Asistan Oryantasyon Eğitim Programı. 7-8 Kasım 2013. İstanbul.
4. Omuz Hastalıklarında Değerlendirme, Cerrahi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları Sempozyumu. 15 Aralık
2013. İstanbul.
5. Diz Hastalıkları Sempozyumu (Değerlendirme Yöntemleri, Konservatif ve Cerrahi Tedaviler,
Rehabilitasyon Yaklaşımları). 27 Nisan 2014. İstanbul.
3
Download

Öğr. Gör. Melih ZEREN - Bezmialem Vakıf Üniversitesi